2024 рік

Архів

 

Вересень  2023 року

Нові надходження


 

в1573978кп хр, в1573979 иск
75.046.3(477)(084)
А 92

Атлантова, Соня. Ікони на ящиках з-під набоїв : альбом / С. Атлантова, О. Клименко. - Київ : Дух і Літера, 2021. - 152 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1573980кп хр, 1573981 куц
94(477)"19"(092)
Б 25

Бармак, Микола Валентинович. Жінка незламного духу. Іванна Блажкевич (1886-1977) / М. В. Бармак, М. І. Чорна. - Тернопіль : Астон, 2021. - 400 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1573708кп мп
351.741(07)
Д 58

Довідник (словник термінів) з тактичної підготовки / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; ред.: В. Я. Покайчук, В. Д. Поливанюк. - Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2021. - 100 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573177кп хр, 1573178 аб
343.9(73)"19"(092)
Д 80

Дуглас, Джон. Охотники за умами. ФБР против серийных убийц / Д. Дуглас, М. Олшейкер. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 386 с.
 
Книга у каталозі

1573220кп хр
37.07(076)
Д 84

Дуткевич Т. В. Практикум з техніки управлінської діяльності у закладі освіти / Т. В. Дуткевич, О. С. Толков ; Кам'янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2021. - 252 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1573249кп хр
37.015.3(02.064)
Д 84

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Психологія конфліктності студентів педагогічних спеціальностей : монографія / Т. В. Дуткевич ; Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2021. - 240 с.
 
Книга у каталозі

1573312кп чз
37.091.12(075.8)
Д 84

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Техніка управлінської діяльності у закладі освіти : теорет. курс : навч. посібник / Т. В. Дуткевич, О. С. Толков ; Кам'янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2021. - 194 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

ф1573762кп мп
821.161.2(477.63)'06-1-93
З-15

Задоя, Анна. Життя немов вода / авт., худож.: А. Задоя, М. Задоя ; упоряд. Г. О. Задоя. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 58 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573731кп мп
94:355](477)"15/17"
З-35

Заруба, Віктор Миколайович. Полки, сотні та старшина Гетьманщини : довідник / В. М. Заруба. - Дніпро : Ліра, 2017. - 620 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

в1573763кп мп
622.8(07)
З-41

Збірник лабораторних і практичних робіт з охорони праці та цивільної безпеки / О. Є. Лапшин, О. О. Лапшин, О. В. Пищикова [та ін.] ; ред. О. Є. Лапшин ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 225 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573722кп мп
821.161.1(477.63)'06-312.6
З-68

Злобинский, Леонид. Фейсбучная книга. Т. 2 : Дневник из-под Купола / Л. Злобинский ; худож. Н. Николенко. - Днепр : Герда, 2021. - 190 с. : ил.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573158кп хр
94(363.6)
И 75

Иордан О происхождении и деянии гетов / Иордан ; ред., авт. предисл. Е. Ч. Скаржинская. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 582 с. - (Первоисточники)
 
Книга у каталозі

1573205кп хр, 1573206 чз
821.161.2'06-1
К 17

Калинець, Ігор. Поезії з України / І. Калинець ; авт. передм. Р. Семкович. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 126 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573680кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
К 24

Карнаухова, Зинаида Евдокимовна. Поэтичных жажду странствий : стихотворения / З. Е. Карнаухова. - Днепр : Монолит, 2021. - 224 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573271кп хр, 1573272 аб
821.161.2-31
К 32

Квітка-Основ'яненко, Григорій Федорович. Сердешна Оксана : збірка / Г. Ф. Квітка-Основ'яненко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 224 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573310кп иск, 1573311 аб
75.02
К 42

Киплик, Дмитрий Иосифович. Техника живописи / Д. И. Киплик. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 502 с.
 
Книга у каталозі

1573753кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
К 40

Кімак, Станіслав Петрович. Плин думок моїх : поезії / С. П. Кімак. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 100 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573379кп обр
025.45(075.8)
К 55

Кобижча, Наталія Іванівна. Універсальна десяткова класифікація як міжнародна інформаційно-пошукова мова класифікаційного типу : навч. посібник / Н. І. Кобижча, І. П. Штефан ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ : Ліра-К, 2021. - 124 с.
 
Книга у каталозі

1573313кп хр, 1573314 аб
821.161.2'06-312.6
К 56

Коваленко, Людмила Іванівна. Тиха вода : повість / Л. І. Коваленко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 290 с.
 
Книга у каталозі

1573188кп оил
811.111'25(075.8)
К 61

Колодій, Богдана Миколаївна. Переклад аудіовізуальних текстів фахового спрямування : навч. посібник / Б. М. Колодій ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 248 с.
 
Книга у каталозі

1573247кп чз, 1573248 аб
159.922.73(02.064)
К 70

Корчакова, Наталія Вікторівна. Психологічні основи дитячої самопрезентації : монографія / Н. В. Корчакова. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 288 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1573360кп хр, 1573361 аб
821.161.2'06-311.6
К 71

Косач, Юрій. Чортівська скеля : роман / Ю. Косач. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 456 с.
 
Книга у каталозі

1573317кп чз, 1573318 аб
821.161.2'06-31
К 75

Коцюбинський, Михайло Михайлович. Тіні забутих предків / М. М. Коцюбинський. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 70 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573235кп чз, 1573236 аб
159.922.1
К 76

Кошуба Н. Т. Психология гендерных различий / Н. Т. Кошуба. - Киев : Сварог, 2021. - 246 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573239кп чз, 1573240 аб
37.015.31:27
К 82

Кривошея А. А. Психология обучения и воспитания. Гуманитарная христианская парадигма / А. А. Кривошея. - Киев : Сварог, 2021. - 250 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1573293кп чз, 1573294 куц
821.161.2'06-312.6
К 92

Куп'як, Дмитро. Спогади нерозстріляного / Д. Куп'як. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 353 с.
 
Книга у каталозі

1573334кп иск, 1573335 аб
784.4(477)(082)
К 93

Курочко, Йосип. Український шкільний пісенник / Й. Курочко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 184 с.
 
Книга у каталозі

1573267кп чз
340.12
Л 47

Леони, Бруно. Свобода и закон / Б. Леони. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 360 с.
 
Книга у каталозі

1573322кп куц, 1573323 чз
821.161.2'06-31
Л 63

Лисак-Тивонюк, Леся Іванівна. Три букети зілля : збірка нарисів і оповідань / Л. І. Лисак-Тивонюк. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 299 с.
 
Книга у каталозі

1573291кп хр, 1573292 иск
75.071.1(477)"19"(092)
М 13

Мазепа Коваль, Галина Ісааківна. Спогади / Г. І. Мазепа Коваль ; авт. передм. Я. Зорич. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2020. - 274 с.
 
Книга у каталозі

1573197кп хр, 1573198 аб
821.161.2'06-1
М 29

Марусенко, Іван Є. Пісні мого серця : вибрані вірші / І. Є. Марусенко ; упоряд., авт. передм. І. Овечко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 104 с.
 
Книга у каталозі

1573306кп куц, 1573307 аб
821.161.2'06-31
М 52

Мерещак, Володимир. Така вона була! / В. Мерещак. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 335 с.
 
Книга у каталозі

1573336кп хр, 1573337 чз
94:355](477)"16"
М 52

Меріме, Проспер. Українські козаки та їхні останні гетьмани / П. Меріме. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 236 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573721 аб
821.161.2'06-34-93
М 64

Мироненко, Анна. Три сестри : казкова оповідка про пригоди білочки-чарівниці / авт., худож. А. Мироненко. - Дніпро : Ліра, 2020. - 15 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

ф1573720кп мп
658.51(075.8)
М 64

Мироненко, Микола Андрійович. Менеджмент ощадливого виробництва : навч. посібник / М. А. Мироненко. - 3-тє вид., випр. - Дніпропетровськ : Пороги, 2015. - 512 с. : рис., фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1573727кп мп
821.161.1(477)'06-1
М 71

Мкртчян, Александра. Испанская партия / А. Мкртчян. - Днепр : Герда, 2021. - 52 с. - (Тонкие линии ; вып. 6)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573195кп куц, 1573196 аб
821.161.2'06-1
М 74

Могилянка, Дарія. Пісні мого серця / Д. Могилянка. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 114 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573759кп мп
94(477.63)(059.3)(01)
М 74

Моє Придніпров'я: календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2022 рік/ Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія; упоряд. С. Жилінська; ред.: І. С. Голуб, О. Ю. Бєльська. - Дніпро: ДОУНБ, 2021. - 168 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573228кп чз
342.726-056.26
М 93

Мхитарян, Армен Маратович. Протидія дискримінації за ознакою інвалідності / А. М. Мхитарян ; під заг. ред. Є. Ю. Соболя. - Київ : КНТ, 2020. - 151 с.
 
Книга у каталозі

1573683кп мп, 1573744 куц
070(477.63)"19"(083.81)
Н 58

Неформальна преса Придніпров'я у фондах Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького / Упр. культури, нац. і релігій Дніпропетр. облдержадмін ; авт.-упоряд. С. М. Мартинова, ред. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2021. - 54 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573258кп чз, 1573259 аб
808.5(075.8)
Н 71

Нищета, Володимир Анатолійович. Риторика : навч. посібник / авт.-упоряд. В. А. Нищета. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 220 с.
 
Книга у каталозі

1573707кп мп
621.7(038)
Н 65

Нікулін, Олександр Вікторович. Тримовний термінологічний словник з матеріалознавства та обробки металів тиском : навч. посіб. / О. В. Нікулін, Т. В. Наконечна, В. В. Перемітько ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 159 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573709кп мп
343.132(477)(072)
Н 83

Нормативно-правове забезпечення діяльності підрозділів стратегічних розслідувань : метод. рекомендації / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; уклад. Д. Б. Санакоєв [та ін.]. - Дніпро : ДДУВС, 2021. - 84 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573160кп хр
37(470)"19"(092)
Л 93

О. А. Любимов 1898-1976 / упоряд. І. Галайда. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 108 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1573347кп хр
821.161.2'06-312.6
О-31

Овечко, Іван. Фрагменти з автобіографії. Моїм дітям, внукам і правнукам / І. Овечко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 103 с.
 
Книга у каталозі

ф1573167кп бф
343.98(477)(07)
О-37

Огляд місця події. Процесуальні дії при розслідуванні окремих кримінальних правопорушень / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 368 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573374кп хр
343.13(477)(02.064)
О-41

Одерій, Олексій Володимирович. Протидія судовому розгляду у кримінальних провадженнях та шляхи її подолання у сучасних реаліях : монографія / О. В. Одерій, Р. В. Мудрецький. - Київ : КНТ, 2021. - 224 с.
 
Книга у каталозі

1573296кп хр, 1573297 аб
338.436(477)(02.064)
О-43

Однорог, Максим Анатолійович. Становлення аграрної сфери в умовах інституціонального забезпечення розвитку ринку інновацій : монографія / М. А. Однорог ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літеритури, 2021. - 486 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі

1573354кп куц, 1573355 аб
821.161.2'06-1
О-56

Ольжич, Олег. Цитаделя духа / О. Ольжич ; авт. передм. М. Неврлий. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 230 с.
 
Книга у каталозі

1573747кп мп
551.3.051(072)
О-56

Ольохіна Т. М. Основи седиментології : метод. посіб. / Т. М. Ольохіна, М. В. Беліцька ; ред. Т. М. Ольохіна ; Центр пробл. мор. геології, геоекології та осад. рудоутворення НАН України. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 80 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573340кп хр
94(477:438)"1918/1919"
О-57

Омелянович-Павленко, Михайло. Українсько-польська війна 1918-1919 / М. Омелянович-Павленко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 156 с.
 
Книга у каталозі

1573329кп хр, 1573330 аб
821.161.2'06-1
О-59

Онуфрієнко, Василь. Україна моя : поезії / В. Онуфрієнко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 91 с.
 
Книга у каталозі

1573181кп хр
347.965(470)"19"(092)
П 12

Падва, Генрих. От сумы и от тюрьмы... Записки адвоката / Г. Падва. - Киев : КНТ, 2021. - 304 с.
 
Книга у каталозі

1573162кп чз
347.965(44+430)(09)
П 28

Пестржецкий, Андрей Леонтьевич. Об адвокатуре у римлян, во Франции и в Германии / А. Л. Пестржецкий. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 150 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573170кп хр
343.9.02(100)
П 29

Петков, Валерий. Организованная преступность: зарубежный опыт борьбы / В. Петков. - Киев : КНТ, 2021. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1573256кп хр, 1573257 аб
061
П 31

Печчеї, Ауреліо. Римський клуб / А. Печчеї. - Київ : КНТ, 2020. - 192 с.
 
Книга у каталозі

1573308кп хр
373.2.091.33-027.22:796(075.8)
П 35

Пихтіна, Ніна Порфиріївна. Теорія і методика ігрової діяльності дітей : навч. посібник / Н. П. Пихтіна ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Київ : КНТ, 2021. - 268 с.
 
Книга у каталозі

1573199кп по, 1573200 аб
665.765(075.8)
П 37

Пластичні мастила: властивості та якість : підручник / С. Бойченко, П. Топільницький, А. Пушак та ін. ; за заг. ред. С. Бойченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 274 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573304кп хр
347.965
П 38

Плевако, Федор. Судебные речи / Ф. Плевако. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 210 с.
 
Книга у каталозі

1573163кп хр, 1573164 аб
657:338.43.02(075.8)
П 44

Подолянчук О. А. Облік в фермерських господарствах : навч. посіб. / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 373 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573264кп хр
340.12
П 47

Познер, Ричард Аллен. Рубежи теории права / Р. А. Познер. - Киев : КНТ, 2021. - 480 с.
 
Книга у каталозі

1573352кп рф
7.04(09)
П 48

Покровский, Николай Васильевич. Церковная археология в связи и историей христианского искусства / Н. В. Покровский. - 2-е вид.Репр. воспроизведение изд. - Київ : Олег Філюк, 2021. - 246 с.
 
Книга у каталозі

1573301кп хр, 1573302 аб
821.161.2'06-31
П 54

Полянич, Богуслав. Стріл уночі : сенсаційна повість / Б. Полянич. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 99 с.
 

Книга у каталозі

ф1573211кп бф
343.132(477)(07)
П 56

Поняття та особливості досудового розслідування кримінальних проступків / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 344 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

ф1573212кп хр, ф1573213 аб
37.035:172.15](477)
П 61

Посібник звязкового для виховної праці в уладі пластунів юнаків / за ред. В. Палієнка. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 172 с. : рис..
 
Книга у каталозі

1573665кп мп
929(477)
П 68

Праведна душа. Василь Біднов у спогадах сучасників / упоряд. М. Чабан. - Дніпро : Герда, 2021. - 216 с. - (Dniproviana)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573217кп бф
347.991(477)
П 68

Правові висновки Верховного суду в цивільному судочинстві після реформи правосуддя / упоряд.: А. В. Андрєєв [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 596 с.
 
Книга у каталозі

1573219кп хр
34(477)(075.8)
П 68

Правознавство : навч. посіб. / Р. В. Алієв, Т. М. Алфьорова, М. А. Аніщенко ; ред. С. В. Пєтков ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 360 с.
 
Книга у каталозі

1573221кп хр
159.98(062.552)
П 69

Практична психологія: сучасні реалії та перспективи : зб. наук праць за матер. Всеукраїнської студентської наук.-практич. конф. (15 квітня 2021 р.) / Кам'янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; ред. Т. В. Дуткевич. - Київ : КНТ, 2021. - 120 с.
 
Книга у каталозі

1573226кп чз
343.232(477)(07)
П 78

Провадження в справах про адміністративні правопорушення: відповідальність за правопорушення / ред. С. В. Пєтков. - Київ : КНТ, 2021. - 102 с.
 
Книга у каталозі

ф1573717кп мп, ф1573916 куц
94(477.63)
П 78

Провідники повстанського руху Придніпров'я (за матеріалами органів державної безпеки) : зб. документів / упоряд.: Ю. Г. Пахоменков, О. О. Чепурко. - Дніпро : Герда, 2021. - 288 с. - (Dniproviana)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573229кп бф
343.35(477)(07)
П 83

Протидія і запобігання корупції в Україні / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 486 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

ф1573230кп бф
347.736/.738(477)(07)
П 84

Процедури банкрутства в Україні / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 436 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573675кп мп
27-055.2
П 90

Путівник в служінні жінкам : посібник / авт.-уклад.: О. М. Макарова, І. М. Буракова. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 104 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573262кп бф
343.211.3(477)(07)
Р 57

Рішення ЄСПЛ про захист прав людини і основоположних свобод в кримінальному судочинстві / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 486 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573370кп чз, 1573371 аб
811.161.2
Р 83

Рудницький, Ярослав. Як говорити по літературному? / Я. Рудницький. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 103 с.
 

Книга у каталозі

1573265кп хр, 1573266 аб
159.923.2-027.233.2
С 14

Сайед, Мэтью. Рывок. От отличного к гениальному / М. Сайед. - Киев : Сварог, 2021. - 260 с.
 
Книга у каталозі

1573754кп мп
784.4(477.63)'06(081)
С 21

Сафонова, Світлана Федорівна. Пісня-мій оберіг : збірка пісень / С. Сафонова. - Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2021. - 52 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573268кп хр
342.721(477)
С 25

Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні / уклад.: Р. В. Алієв, С. В. Пєтков. - Київ : КНТ, 2020. - 256 с.
 
Книга у каталозі

1573315кп хр, 1573316 аб
821.161.2'06-94
С 30

Семенко, Юрій. Тички / Ю. Семенко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 416 с.
 
Книга у каталозі

1573171кп по
72.012(075.8)
С 43

Скляренко, Наталія Владиславівна. Основи дизайн-проектування дитячого простору : навч. посібник / Н. В. Скляренко, Д. К. Авраменко, Ю. С. Христюк ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Київ : Олег Філюк, 2021. - 248 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573285кп хр
659:316(075.8)
С 43

Скляренко, Наталія Владиславівна. Соціальна реклама в контексті дизайну : навч. посіб. / Н. Скляренко, О. Романюк ; Луцьк. нац. техн. ун-т. - Київ : Олег Філюк, 2021. - 234 с. : рис.
 
Книга у каталозі

ф1573333кп чз
930.2(477)"10/17"(075.8)
С 59

Сокирко, Олексій Григорович. Українська кирилична палеографія XI-XVIII ст. : навч. посібник / О. Г. Сокирко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Олег Філюк : КНТ, 2021. - 144 с.
 
Книга у каталозі

1573191кп иск, 1573192 аб
821.161.2'06-2
С 68

Софронів-Левицький, Василь. Під веселим оборогом : п'єси для театрів малих форм / В. Софронів-Левицький. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 207 с.
 
Книга у каталозі