2024 рік

Архів

 

Квiтень  2023 року

Нові надходження


 

1571502кп чз
94(477)"2014"
А 18

Аваков, Арсен Борисович. 2014. Миттєвості харківської весни / А. Б. Аваков ; ред. Н. Б. Статівко ; пер. зі слобож. І. В. Філенко ; фото: І. Петрикової [та ін.]. - Харків : Фоліо, 2020. - 286 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

1571629кп хр
61(062.552)
А 43

Актуальні питання сучасної медицини : тези доповідей XVIII Міжнар. наук. конф. студентів, молодих вчених та фахівців / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; голова оргком. І. В. Белозьоров. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 267 с.
 
Книга у каталозі

1571593кп хр
339.9(02.064)
А 43

Актуальні проблеми міжнародного бізнесу : кол. монографія / Є. М. Воробйов [та ін.] ; за наук. ред.: С. І. Архієреєва, В. І. Сідорова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 264 с.
 
Книга у каталозі

1571595кп хр
532.5(02.064)
А 65

Андрєєва, Оксана Леонідівна. Гідродинамічна стійкість стратифікованих в'язких середовищ : монографія / О. Л. Андрєєва, В. І. Ткаченко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 204 с.
 
Книга у каталозі

1571612кп хр
1(09)(062.552)
А 72

Античність та університетська філософія : матеріали міжнар. наук. конф. (27-28 листопада 2019 р., м. Харьків) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол.: І. В. Карпенко [та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 136 с.
 
Книга у каталозі

1571506кп хр
327(477:4-6ЄС)(02.064)
А 90

Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред.: В. В. Копійка, М. С. Дорошко. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2018. - 388 с.
 
Книга у каталозі

1571613кп хр
664.66(02.064)
Б 61

Білецька, Яна Олександрівна. Формування якості борошняних виробів спеціального дієтичного спрямування : монографія / Я. О. Білецька ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 116 с.
 
Книга у каталозі

ф1571511кп иск
392.5(=161.2)(084)
Б 77

Бойківське весілля в текстах та світлинах: давнє й сучасне / авт.-упоряд. Н. Хібеба ; фото С. Плакидюк ; продюсер проєкту Ю. Фреймут. - Київ : SNOWDROP, 2019. - 197 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

1571718кп хр
631.331(043.3)
Б 77

Бойко, Владислав Борисович. Обгрунтування конструктивно-технологічних параметрів гідропневматичного апарата точного висіву насіння овочевих культур : автореферат дисертації / В. Б. Бойко. - Мелітополь, 2021. - 20 с
 
Книга у каталозі

1571512кп хр
7.01
Б 77

Бойс, Йозеф. Кожна людина - художник / Й. Бойс ; ред. Л. Кульчинська ; текст Н. Кадан [та ін.] ; пер. з нім.: В. Артюх, О. Григоренко, К. Міщенко. - Київ : Міщенко Катерина Олександрівна : Аванпост-Прим, 2020. - 272 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1571513кп хр
316.346.32-053.6(02.064)
Б 79

Болтівець, Сергій. Ювенологія. Культура розуміння молодіжного творення себе в суспільному дискурсі : монографія / С. Болтівець, О. Галушко. - Київ : Кондор, 2021. - 136 с.
 
Книга у каталозі

м1571698кп хр
929(494)"1826/1910"
Б 98

Бюньйон, Франсуа. Гюстав Муаньє. 1826-1910 / Ф. Бюньйон ; пер. з фр. О. Соломарська ; наук. ред. О. Чередніченко. - Київ : Т-во Червоного Хреста України : Т-во Анрі Дюнана, 2020. - 110 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571516кп иск
821.161.2'06-792(477)
В 55

Вишня, Остап. Театр - це велике знаряддя / О. Вишня ; упоряд., авт. передм. С. Гальченко ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Саміт-книга, 2020. - 446 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1571684кп рф
271.2-282-277(02.064)
В 42

Віденський Октоїх. Codex Vindobonensis Slavicus 37 : дослідження: міжнародна колективна монографія / Л. Гнатенко, М. Качмар, В. Корнієнко ; ред. Л. Гнатенко ; Укр. культур. фонд. ; Відень : Горобец, 2021. - 240 с. : іл.
 
Книга у каталозі

ф1571642кп бф
378.4(477.54-25)(092)(083.8)
В 56

Вкарбовані в літопис науки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад.: О. І. Вовк [та ін.] ; гол. ред. В. С. Бакіров. - 2-е вид., перероб. и допов. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 376 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571658кп хр
32(477)"1994/2004"
Г 17

Гальчинський, Анатолій Степанович. Кучма-президент. Десять років системних перетворень / А. С. Гальчинський ; гол. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило. - 2-ге вид. - Київ : Либідь, 2021. - 432 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1571628кп чз
339.9(075.8)
Г 54

Глобальні проблеми сучасності : підручник / В. С. Бакіров, А. П. Голіков, О. В. Азаренкова ; ред. В. С. Бакіров (голова) ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 632 с.
 
Книга у каталозі

1571675кп хр
821.161.2'06-92
Г 83

Григорчук, Микола Іванович. Куди йдеш, Україно? : відгуки, огляди, рецензії / М. І. Григорчук. - Київ : Український письменник, 2020. - 279 с.
 
Книга у каталозі

1571674кп хр
821.161.2'06-92
Г 83

Григорчук, Микола Іванович. Свобода на барикадах : рецензії, публіцистика, відгуки / М. І. Григорчук. - Київ : Український письменник, 2021. - 318 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1571519кп иск
78.087.6(477.25)(08)
Г 93

Губа, Володимир Петрович. Київ - серце України! : вокальні фрески за творами українських та зарубіжних поетів / В. П. Губа ; наук. ред., авт. передм. Д. О. Чистяк; поезії : О. П. Довгий [та ін.]. - Київ : Саміт-книга, 2020. - 287 с.
 
Книга у каталозі

1571672кп хр, 1571673 аб
821.161.2'06-31
Г 94

Гупало, Сергій Лукич. Люди і трафарети : роман / С. Л. Гупало ; худож. Л. Черній. - Київ : Український письменник, 2018. - 346 с.
 
Книга у каталозі

1571670кп хр, 1571671 аб
821.161.2'06-1
Г 94

Гупало, Сергій. Моя несподівана радість : поезія / С. Гупало ; худож. О. Шупляк. - Київ : Український пріоритет, 2017. - 231 с.
 
Книга у каталозі

1571608кп чз
338.24(477.54)(02.064)
Д 36

Державне управління розвитком інноваційного потенціалу України в сучасних умовах : монографія / за заг. ред. Г. О. Дорошенко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1571603кп хр
339.923(430:4-6ЄС)
Д 58

Довгаль, Олена Андріївна. Технологічне лідерство Німеччини в процесі економічного розвитку ЄС : монографія / О. А. Довгаль, А. Ю. Таран ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 252 с.
 
Книга у каталозі

1571609кп хр
531/534(075.8)
Д 79

Дубовик, Володимир Миколайович. Лекції з механіки : навч. посібник / В. М. Дубовик, В. М. Сухов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 312 с.
 
Книга у каталозі

м1571699кп хр
929(494)"1828/1910"
Д 97

Дюран, Роже. Анрі Дюнан. 1828-1910 / Р. Дюран ; пер. з фр. О. Соломарська ; наук. ред. О. Чередніченко. - Київ : Т-во Червоного Хреста України : Т-во Анрі Дюнана, 2020. - 106 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571635кп хр
330.1(075.8)
Е 45

Економічна теорія : навч. посібник / С. І. Архієреєв [та ін.]; за заг. ред. : В. І. Сідоров, Є. М. Воробйов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 464 с.
 
Книга у каталозі

1571630кп чз
52(075.8)
З-38

Захожай, Володимир Анатолійович. Основи елементарної астрономії : навч. посібник / В. А. Захожай, О. В. Захожай ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 232 с.
 
Книга у каталозі

ф1571687кп нмо
352.07(477)
З-41

Збірка успіхів проєкту Пульс ("Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні") : [збірка] / Асоц. міст України. - Київ : [б. в.], 2020. - 143 с.
 
Книга у каталозі

1571590кп хр
621.382(075.8)
З-41

Збірник задач з твердотілої електроніки : навч. посібник / Ю. В. Аркуша [та ін.] ; ред. Ю. В. Аркуша ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 132 с.
 
Книга у каталозі

1571663кп куц
94(477)"19"(092)
З-84

Зона : громадський та літературний часопис Всеукраїнського товариства політичних в`язнів і репресованих. Вип. 31 / Всеукр. т-во політв`язнів і репресованих ; гол. ред. П. Отченашенко ; редкол.: О. Сокульська. - Одеса : Сімекс-принт, 2019. - 212 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571659кп хр, 1571660 куц
373.2/.3.016
К 17

Калуська, Любомира. Ангеликова школа. Основи християнського виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів початкових класів / Л. Калуська. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2021. - 216 с.
 
Книга у каталозі

ф1571690кп по
623.4:355.483](477.61/62)
К 18

Камінський, Сергій. Народні панцерники в гібридній війні на Донбасі / С. Камінський. - Київ : ДрімАрт, 2021. - 224 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

1571719кп хр
378.4(477.83)"1784/1918"(043.3)
К 30

Качмар, Володимир Михайлович. Львівський університет у 1784-1918 роках: організаційні, освітньо-наукові та національні трансформації : автореферат дисертації / В. М. Качмар. - Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2021. - 40 с.
 
Книга у каталозі

1571618кп чз
930:94(=161)(02.064)
К 43

Кириченко, Максим Іванович. Історіографія історії сіверян: питання історичної деконструкції : монографія / М. І. Кириченко ; ред. С. М. Куделко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 212 с.
 
Книга у каталозі

ф1571640кп хр
378.4(477.54-25)(09)
К 47

Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету / О. І. Вовк [та ін.] ; гол. ред. В. С. Бакіров ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 212 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571708кп чз
336(09)
К 56

Ковтун, Алла Анатоліївна. Сальдо великих грошей. Історія фінансово-банківської системи України у спогодах причетних / А. А. Ковтун. - Київ : Успіх і кар`єра ; Чернівці : Букрек, 2020. - 480 с.
 
Книга у каталозі

ф1571535кп хр
904:63](477.5)
К 61

Колода, Володимир Васильович. Сільське господарство населення Хозарського каганату в лісостеповій зоні / В. В. Колода, С. А. Горбаненко ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. - Київ : Академперіодика, 2018. - 170 с.
 
Книга у каталозі

1571541кп оил
811.521'25(09)(075.8)
К 63

Комарницька, Тамара Костянтинівна. Історія українсько-японського і японсько-українського перекладу та наукових досліджень / Т. К. Комарницька, І. П. Бондаренко, С. М. Семенко. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. - 527 с.
 
Книга у каталозі

1571601кп хр
004.8(075.8)
К 89

Куклин, Владимир Михайлович. Представление знаний и операции над ними : учебное пособие / В. М. Куклин ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2019. - 180 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1571621кп чз
316.423.2(37/38)
К 89

Куклин, Володимир Михайлович. Скользкие ступени эволюции : в 2-х ч. Ч. 1 : До и после Рима / В. М. Куклин. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 284 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1571600кп по
004.8(075.8)
К 89

Куклін, Володимир Михайлович. Подання знань і операції над ними : навч. посібник / В. М. Куклін ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 164 с.
 
Книга у каталозі

1571589кп чз
577.1(075.8)
К 90

Кулик, Олеся Геннадіївна. Практикум з біоорганічної хімії : навч. посібник / О. Г. Кулик, Л. В. Василенко, Н. М. Колос ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 100 с.
 
Книга у каталозі

1571627кп хр
537.86(477.54)(092)(01)
Ч-75

Леонід Феоктистович Чорногор - професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : біобібліографічний покажчик / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад. В. Т. Розуменко. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 128 с.
 
Книга у каталозі

1571666кп чз
821.161.2'06-3
Л 67

Лишега, Олег. Високі жовті квіти : проза / О. Лишега ; уклад., комент., авт. післям. Т. Пастух, худож. В. Шаленко. - Львів ; Дрогобич : Коло, 2021. - 134 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1571665кп хр
821.161.2'06-1
Л 67

Лишега, Олег. Розлоге дерево : збірка поезій / О. Лишега ; уклад., комент., авт. післям. Т. Пастух, худож. Л. Лобода. - Львів : Піраміда, 2020. - 142 с. : іл. - (Приватна колекція)
 
Книга у каталозі

ф1571689кп иск
75.071.1(477)(092)
Л 68

Лобода, Віктор. Спогади городянина (наша біографія) / В. Лобода ; упоряд.: Л. Лобода, А. Кісь ; ред. А.-М. Волосацька. - Львів : Піраміда, 2021. - 273 с. : фот., мал. - (Приватна колекція)
 
Книга у каталозі

1571591кп хр
556.3(075.8)
Л 86

Лур'є, Анатолій Йонович. Історія та методологія гідрогеології : навч.-метод. посібник / А. Й. Лур'є, І. В. Удалов, А. В. Кононенко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 104 с.
 
Книга у каталозі

1571717кп хр
271.4(477.8)"1919/1991"(043.3)
М 14

Майороші, Марія Андріївна. Мукачівська єпархія та Галицька митрополія: інституційні та особистісні взаємини між греко-католицькими провінціями та їхнім кліром (1919-1991) : автореферат дисертації / М. А. Майороші. - Львів : [б. в.], 2021. - 22 с.
 
Книга у каталозі

1571676кп чз, 1571677 аб
327.5(477)
М 33

Матвієнко, Володимир. Без'ядерний меморандум / В. Матвієнко. - Київ : Наукова думка, 2021. - 76 с. : фот. - (Терен людського життя)
 
Книга у каталозі

ф1571638кп хр
330.34(075.8)
М 35

Матюшенко, Ігор Юрійович. Технології суспільного розвитку : навч. посібник: у 2-х ч. Ч. 1 / І. Ю. Матюшенко, В. Б. Родченко, М. Б. Борисенко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 384 с.
 
Книга у каталозі

ф1571639кп хр
330.34(075.8)
М 35

Матюшенко, Ігор Юрійович. Технології суспільного розвитку : навч. посібник: у 2-х ч. Ч. 2 / І. Ю. Матюшенко, В. Б. Родченко, М. Б. Борисенко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 596 с.
 
Книга у каталозі

ф1571643кп хр
378.4.093.5(477.54-25)"18/19"(02.064)
М 42

Медицинский факультет Каразинского университета 1805-1920 годов : монография / С. И. Посохов [и др.], под общ. ред. Белозерова И. В. ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 336 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1571620кп хр
005(075.8)
М 50

Менеджмент: простір варіантів : навч. посібник / Г. О. Дорошенко, Д. М. Бабич, С. М. Бабич та ін.; за заг. ред. Г. О. Дорошенко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 520 с.
 
Книга у каталозі

1571623кп хр
519.816+004.85(02.064)
М 54

Методи машинного навчання у задачах системного аналізу і прийняття рішень : монографія / В. Є. Стрілець [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 160 с.
 
Книга у каталозі

1571547кп мп
001.89
М 54

Методичні настанови з підготовки та захисту курсових і дипломних робіт для студентів історичного факультету / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; уклад. С. І. Світленко ; уклад. Святець Ю. А. - Дніпро : РВВ ДНУ, 2020. - 52 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571632кп хр
311.11(075.8)
М 58

Міжнародна статистика : навч. посібник / Г. С. Корепанов [та ін.] ; за ред.: В. М. Соболєва, Т. Г. Чалої ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 444 с.
 
Книга у каталозі

1571704кп хр
352.07(477)
М 65

Міста, дружні до дитини. Кращі практики та ідеї / Асоц. міст України ; упоряд. Л. Мозгова ; ред. О. Слобожан. - Київ : [б. в.], 2018. - 51 с. : фот.цв.
 
Книга у каталозі

1571634кп хр
082.2(082)
Н 73

Нові наукові горизонти: досягнення, пошук : зб. наук. праць. Вип. 4 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол.: С. І. Гіль [та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 117 с.
 
Книга у каталозі

ф1571641кп хр
378.4(477.54-25)(09)
О-17

Обличчям до світу. Історія міжнародних зв'язків Каразінського університету / Г. А. Бондаренко [та ін.] ; за ред. проф. В. С. Бакірова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 180 с.
 
Книга у каталозі

1571559кп хр
130.2(075.2)
О-35

Овчарук, Ольга Володимирівна. Особистість у просторі культури : навч. посібник / О. В. Овчарук ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2019. - 136 с.
 
Книга у каталозі

1571560кп хр
821.161.2'06-32
О-57

Омельченко, Ірина Всеволодівна. Жива мішень : оповідання / І. В. Омельченко. - Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2021. - 306 с.
 
Книга у каталозі

ф1571694кп хр
327.39(477:4-6ЄС)
П 18

Партнерство Україна-ЄС у безпековій сфері: сучасний стан і перспективи / Центр Разумкова ; кер. проекту О. Мельник. - Київ : Центр Разумкова, 2021. - 69 с.
 
Книга у каталозі

1571569кп мп
94(477)
П 35

Питання аграрної історії України : матеріали дванадцятих наук. читань, / С. Ш. Айтов, Д. В. Архірейський, Ю. В. Берестень ; ред.: В. В. Іваненко, Ю. П. Присяжнюк, О. В. Михайлюк. - Дніпро : ПФ Стандарт-Сервіс, 2018. - 195 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571568кп мп
94(477)
П 35

Питання аграрної історії України : матеріали тринадцятих наук. читань, присвячених пам'яті Д. П. Пойди: зб. наук. праць / Д. В. Архірейський [та ін.] ; ред.: В. В. Іваненко [та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2020. - 159 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571572кп бф
355.48(477.61/.62)"2014/2018"(092)
П 44

Подобна, Євгенія. Дівчата зрізають коси : Книга спогадів (російсько-українська війна) / Є. Подобна ; Укр. ін-т нац. пам'яті. - 2-ге вид., стер. - Київ : Люта справа, 2020. - 346 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571657кп хр
94(477.75)"1920"(043.3)
П 53

Полупанов, Дмитро Сергійович. Білогвардійський режим П. М. Врангеля у Криму (квітень-листопад 1920 р.) : автореферат дисертації / Д. С. Полупанов ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя : [б. в.], 2021. - 18 с.
 
Книга у каталозі

1571592кп чз
811.161.2(076)
П 69

Практикум з української мови : навч.-метод. посіб. для слухачів підготовчих курсів / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад.: С. М. Валійова, Т. О. Валійова. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 199 с.
 
Книга у каталозі

1571602кп хр
378.01(477)(082)
П 78

Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. праць. Вип. 10 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; голов. ред., упоряд. В. Г. Пасинок [та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 192 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

ф1571636кп чз
530(082)
П 78

Проблемы теоретической физики : научные труды. Вып. 3 / Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина ; общ. ред.: А. Г. Загородний, Н. Ф. Шульга. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 400 с. - (Проблемы теоретической и математической физики)
 
Книга у каталозі

1571624кп чз
339.9(02.064)
Р 32

Ревякін, Георгій Володимирович. Закономірності циклічного розвитку глобальної економічної системи : монографія / Г. В. Ревякін ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 140 с.
 
Книга у каталозі

ф1571576кп чз
339.944(075.8)
Р 59

Рогач, Олександр. Багатонаціональні підприємства : підручник / О. Рогач ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 383 с.
 
Книга у каталозі

1571611кп хр
664.68(02.064)
Р 65

Розробка технологій кондитерських виробів для готелів та ресторанів з лікувально-профілактичним спрямуванням : монографія / В. І. Сідоров [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 196 с.
 
Книга у каталозі

1571720кп хр
94(477.83/.86)"18/19"(043.3)
Р 69

Романів, Тамара Богданівна. Остап Терлецький у суспільно-політичному житті Галичини останньої третини ХІХ століття : автореферат дисертації / Т. Б. Романів ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі

1571577кп хр
305-005.1
Р 81

Рош, Андре. Перша стать. Зміни та криза чоловічої ідентичності / А. Рош ; пер. з фр. І. Славінська. - Київ : Основи, 2018. - 248 с.
 
Книга у каталозі

1571598кп хр
543.422+535.24](02.064)
Р 81

Рошаль, Александр Давидович. Основы фотоники. Электронная абсорбционная спектроскопия : Монография / А. Д. Рошаль ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2019. - 240 с.
 
Книга у каталозі

1571578кп хр
114
Р 90

Рухливий простір : [збірник] / ред.: К. Міщенко, С. Штретлінг ; пер. з англ. А. Кравець. - Київ : АРТ КНИГА, 2018. - 211 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1571664кп хр
394.2:069](477)
С 25

Свята України в Національному музеї народної архітектури та побуту України / Р. Свирида [та ін.] ; упоряд. Р. Свирида. - Київ : Горобець, 2020. - 104 с. : фот.кольор.
 
Книга у каталозі

1571610кп чз
159.942(02.064)
С 38

Синдром "емоційного холоду" в міжособистісних стосунках : монографія / О. С. Кочарян, Н. М. Терещенко, Є. В. Фролова ; за ред. О. С. Кочаряна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 276 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1571656кп хр
94(477.52)"1923/2014"(043.3)
С 41

Ситник, Юлія Вікторівна. Еволюція національно-мовної ідентичності українців Донеччини (квітень1923 р. - квітень 2014 р.) : автореферат дисертації / Ю. В. Ситник ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі

ф1571579кп хр
94:341.485](4=411.16)"1939/1945"
С 53

Снайдер, Тімоті. Чорна земля. Голокост як історія і застереження / Т. Снайдер ; наук. ред. В. Склокін ; пер. з англ.: П. Білак, О. Камишникова, Т. Родіонова. - Київ : Медуза, 2017. - 394 с.
 
Книга у каталозі

1571597кп хр
338.2(477)(02.064)
С 69

Соціально-економічний розвиток України: монографія / В. В. Александров [та ін.] ; за заг. ред.: В. В. Александрова [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. - 368 с.
 
Книга у каталозі

1571580кп хр
929(477)
С 76

Ставнюк, Оксана Вікторівна. Микола Петров: українознавець, краєзнавець, києвознавець / О. Ставнюк, В. Ставнюк. - Київ : Саміт-книга, 2020. - 352 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

ф1571714кп иск
784.3.087.6:780.616.432](08)
С 77

Старкіна, Тетяна Василівна. Збірка пісень та романсів для голосу у супроводі фортепіано на вірші українських поетів ХІХ-ХХ століття / Т. В. Старкіна, В. В. Вітренко. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2021. - 26 с.
 
Книга у каталозі

1571679кп хр, 1571680 куц
821.161.2'06-3
С 77

Стасюк, Михайло. Люди з кременю і світла : вибрані твори: в 2-х т. Т. 1 / М. Стасюк. - Львів : Всеукр. політ. журн. ”Державність”, 2019. - 508 с.
 
Книга у каталозі

1571707кп хр
94(47+57)"1939/1953"(043.3)
С 77

Стасюк, Олександра Йосипівна. Радянські виборчі кампанії як чинник радянізації західних областей УРСР (1939-1953 рр.) : автореферат дисертації / О. Й. Стасюк ; Нац. акад. наук України [та ін.]. - Львів : [б. в.], 2021. - 40 с.
 
Книга у каталозі

ф1571702кп хр, ф1571703 аб
314(477)
С 79

Стешенко, Валентина Сергіївна. Вибрані демографічні твори : статті, інтерв'ю / В. Стешенко ; пер. з рос. С. В. Піскунова. - Житомир : О. О. Євенок, 2020. - 572 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571581кп оил
821.161.3'06-193.3
С 81

Сто сонетів білоруських поетів : антологія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд., авт. передм., пер. А. К. Мойсієнко. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 286 с.
 
Книга у каталозі

1571619кп хр
327(4-6ЄС)(062.552)
С 83

Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11 квітня 2019 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; редкол.: В. І. Сідоров [та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 304 с.
 
Книга у каталозі

ф1571693кп хр
327.39(477)
С 90

Суспільна підтримка євроатлантичного курсу України: оцінки та рекомендації : соціологічне дослідження Центру Разумкова / Центр Разумкова ; керівник проекту О. Мельник. - Київ : Центр Разумкова, 2021. - 55 с. : граф.
 
Книга у каталозі

1571625кп хр
339.3(062.552)
С 91

Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (15 квітня 2020 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; за заг. ред.: С. І. Архієреєва, І. О. Дерід. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 185 с.
 
Книга у каталозі

1571607кп хр
524.8(075.8)
Т 18

Танатаров, Ігор Володимирович. Лекції з гравітації : навч. посібник. Ч. 1 : Космологія / І. В. Танатаров ; пер. з рос. Ю. Белькова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 180 с.
 

 
Книга у каталозі

1571614кп чз
94(477)(075.8)
Т 18

Танцюра, Василь Іванович. Історія України : навч. посібник / В. І. Танцюра [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - 2-ге вид., випр. и допов. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 536 с.
 


1571594кп хр
536.421.48(02.064)
Т 32

Температурна стійкість переохолодженої рідкої фази в конденсованих плівках : монографія / С. В. Дукаров [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 212 с.
 


ф1571637кп хр
536.21(03)
Т 34

Теплофизические характеристики твердых тел и их аналитическая интерпретация : справочник / под общ. ред. Ю. М. Мацевитого ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2019. - 388 с.
 

1571606кп чз
001.891(075.8)
Т 41

Тимошенков, Ігор Владиславович. Основи наукових досліджень: методологія і практика : навч. посібник / І. В. Тимошенков, В. І. Сідоров, О. М. Нащекіна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 252 с.
 


1571681кп куц
323.1(477)
У 45

Український націоналізм у сучасному ідеологічному протистоянні : зб. матеріалів VIII Бандерівських читань / Недерж. аналіт. центр Укр. студії стратег. дослідж.; упоряд.: Ю. Сиротюк[та ін.]. - Київ : Недерж. аналіт. центр УССД: Основа, 2021, 2021. - 352 с.
 

ф1571688кп куц
94(477)"19"
У 45

Українські націоналісти в боротьбі проти нацизму: збройне протистояння, спротив у німецьких тюрмах і концтаборах, діяльність на еміграції : документи та матеріали / Нац. акад. наук України [та ін.] . - Львів : [б.в.], 2020. - 904 с.
 

м1571546 аб
811.111(07)
У 92

Учим волшебные слова с Винни Пухом = Медвежонок Винни и его друзья : забавные стишки. - Харьков : Ранок, 2018. - [10] с. : цв.ил. - (Первые английские слова). - (Disney English)
 


1571654кп хр
391(=161.2)"18/20"(043.3)
Ф 33

Федорчук, Олена Степанівна. Бісерне оздоблення народної ноші українців: автореферат дисертації / О. С. Федорчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів : [б. в.], 2021. - 36 с.
 

ф1571585кп хр
556.114(477)(075.8)
Х 45

Хільчевський, Валентин Кирилович. Регіональна гідрохімія України : підручник / В. К. Хільчевський, В. І. Осадчий, С. М. Курило ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2019. - 343 с.
 
Книга у каталозі

1571605кп хр
620.197(075.8)
Х 46

Хімічна корозія та захист металів : навч. посібник / П. І. Стоєв [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - [б. м.] : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 216 с.
 
Книга у каталозі

1571633кп хр
80(100)(082)
Х 98

Художні феномени в історії та сучасності : тези доповідей VІІ Міжнар. наук. конф.: 16-17 квітня 2021 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, ф-т інозем. мов, каф. роман. філології та перекладу. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 137 с.
 
Книга у каталозі

1571626кп хр
539.12(075.8)
Ц 34

Целуйко, Олександр Федорович. Фокусування пучків заряджених частинок електростатичними та магнітними лінзами : навч. посібник / О. Ф. Целуйко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 136 с.
 
Книга у каталозі

ф1571647кп хр
502.172:502.211
Ч-45

Червона книга Харківської області. Тваринний світ / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; ред. Г. О. Шандиков ; ред. Т. А. Атемасова. - 2-ге вид., випр. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 472 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

1571587кп оил
821.161.2-1
Ш 37

Шевченко японською мовою / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; пер. яп.: Т. Мураї, Т. Окамото ; упоряд.: І. П. Бондаренко, Х. Катаока, А. В. Мазурок [та ін.]. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2017. - 276 с.
 
Книга у каталозі

1571588кп чз, 1572316 аб
336.761(075.8)
Ш 44

Шелудько, Валентина Миколаївна. Ринок цінних паперів : навч. посібник / В. М. Шелудько, В. В. Вірченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ Київський університет, 2020. - 192 с.
 
Книга у каталозі

1571604кп хр
57+615.84(02.064)
Э 45

Электробиология и электромедицина : монография / Э. А. Ромоданова [и др.] ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2020. - 336 с.
 
Книга у каталозі

1571631кп чз
514.12(075.8)
Я 57

Ямпольський, Олександр Леонідович. Аналітична геометрія. Вектори, прямі і площини : навч.-метод. посібник / О. Л. Ямпольський ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 116 с.
 
Книга у каталозі

1571507кп оил
811.521'25(075.8)
Я 70

Японсько-український переклад : практичний курс. Т. 3 / Н. С. Баликова [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. - 144 с.
 
Книга у каталозі