2024 рік

Архів

 

Лютий  2023 року

Нові надходження


 

1571721кп хр
53(477)(01)
З-14

Академік Анатолій Глібович Загородній : матеріали до біобібліографії / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд.: С. В. Блиндарук, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна та ін.; відп. ред. О. С. Онищенко. - Київ : НБУВ, 2021. - 136 с.
 
Книга у каталозі

1571892кп чз
821.161.2'06-343-93
А 73

Ануфрієва, Валентина. Казки Зачарованого Лісу / В. Ануфрієва ; худож. А. Пеняк. - Київ : АДЕФ-Україна, 2019. - 76 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1572055кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Б 18

Байдак, Віктор Миколайович. В обіймах веселки / В. М. Байдак. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 96 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571724 аб
94(100)(075.3)
Б 23

Бандровський, Олександр Генріхович. Всесвітня історія. Історія України : підручник для 6 класу... / О. Г. Бандровський, В. С. Власов. - Київ : Генеза, 2014. - 272 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1571726кп нмо
024(072)
Б 59

Бібліотечні послуги: облік, статистика, ефективність : наук.-метод. посіб. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: О. Яковенко, А. Венідиктова ; відп. ред. О. Василенко. - Київ : НБУВ, 2019. - 132 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1571734кп мп, 1571735 край, 1572040 аб
821.161.2(477.63)'06-1
Б 70

Блоха-Макаров, Іван Макарович. На лінії вогню : вірші / І. М. Блоха-Макаров. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 107 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1572024кп мп
347.734(477)(043.3)
В 19

Васильєва, Леся Олександрівна. Адміністративно-правове регулювання процесу створення та діяльності банківських установ : автореферат дисертації / Л. О. Васильєва ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 15 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571740кп чз
821.111(73)'06-312.4
Г 21

Гарріс, Томас. Карі Мора / Т. Гарріс ; пер. з англ. Б. Превіра. - Харків : Віват, 2020. - 224 с. - (Художня література)
 
Книга у каталозі

ф1571741кп край
351(477.63)
Г 60

Голик, Юрій. Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджеров, які хакнули систему держуправління / Ю. Голик. - Харків : Фоліо, 2020. - 286 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1571743кп иск
792.072.2(477)"190/192"(02.064)
Г 85

Гринишина, Марина. Синтетичний театр : [монографічне дослідження] / М. О. Гринишина ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т пробл. сучас. мистец. - Київ : Фенікс, 2019. - 416 с. : фот. кольор.
 
Книга у каталозі

1572051кп мп
63(477.63)(092)
Г 96

Гусаров, Ігор. Анатолій Вуйчицький / І. Гусаров, Є. Євтушенко. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 108 с. : фот.цв.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571745кп хр
316.3(477)
Д 46

Динаміка трансформацій уявлень про суспільний ідеал в українському суспільстві: аналітична записка/ О. С. Онищенко, Ю. М. Половинчак, А. В. Матвійчук та ін.; відп. ред. Ю. М. Половинчак;Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ: НБУВ, 2020. - 44 с.
 
Книга у каталозі

1571746кп хр
373.5.017.4(072)
Д 69

Дорогами пам'яті: як організувати меморіальні візити до місць масових поховань / О. Л. Педан-Слєпухіна, А. Подольський, Н. Дудка ; упоряд. О. Л. Педан-Слєпухіна. - Київ : Укр. центр вивчення історії Голокосту, 2020. - 128 с.
 
Книга у каталозі

1572006кп мп, 1572180 край
94(477)(044)
Е 71

Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Вип. 7 : Листи вчених, діячів культури, літератури, мистецтва та шанувальників старовини до Д. І. Яворницького / уклад.: Я. Бандур [та ін.] ; за заг. ред. Н. Василенко. - Дніпро : Ліра, 2021. - 800 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571917кп хр
37.15.31(460)"18/19"(02.064)
З-17

Зайченко, Наталія Іванівна. Теоретичні основи духовного виховання в іспанській педагогіці на зламі століть ХІХ і ХХ : монографія / Н. І. Зайченко. - Київ : ФОП О. В. Ямчинський, 2021. - 208 с. : фот., іл.
 
Книга у каталозі

м1571966кп хр
821.161.2'06-1
З-34

Зарівна, Теодозія. Земля семи вітрів. Карта пам'яті : поезія / Т. Зарівна. - Київ : Бізнесполіграф, 2020. - 128 с.
 
Книга у каталозі

1571754кп чз
821.161.2'06-311.6
К 30

Качковський, Лесь. Олег - імператор русів : історичний роман / Л. Качковський. - 2-ге вид. - Київ : Український пріоритет, 2020. - 664 с.
 
Книга у каталозі

ф1571831 аб
821.111-34
К 36

Керролл, Льюїс. Аліса в Задзеркаллі : казкова повість / Л. Керролл ; пер. з англ. В. Панченко ; худож. Є. Гапчинська. - Київ : АРТ НЕЙШН, 2018. - 144 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1571847кп хр
391(477.87)"18/20"(043.3
К 75

Коцан, Василь Васильович. Етнокультурні маркери в контексті погранич: традиційний народний одяг та ідентичність населення Закарпаття ХІХ - початку ХХІ ст. : автореферат дисертації / В. В. Коцан. - Львів : [б. в.], 2021. - 40 с.
 
Книга у каталозі

ф1572117кп мп
94:355](477)"16/17"(092)
К 76

Кошові отамани та Запорозька старшина. - Дніпро : Дніпропетр. обл. держ. адмін., 2018. - 50 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571851кп куц
94(477.8)
К 78

Красовський, Іван. Хто ми, лемки... : популярний нарис / І. Красовський, Д. Солинко. - Львів : Ред.-вид. від. обл. упр. по пресі, 1991. - 48 с. : фот. - (Бібліотека Лемківщини 1)
 
Книга у каталозі

1571765кп чз
821.111'06-312.9
К 82

Крісто, Александра. Зруйнувати королівство = To Kill a Kingdom / А. Крісто ; пер. з англ. Я. Лимар. - Харків : Віват, 2020. - 368 с. - (Художня література)
 
Книга у каталозі

1571766кп чз
821.161.2'06-312.9
К 89

Кузнєцов, Володимир. Вогневир. Flameström / В. Кузнєцов. - Київ : Бугайов В. В. - 2020 Т. 1 : Викрадення. - 2020. - 294 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1572012кп мп
331.45:355.58(075.8)
Л 38

Левчук, Катерина Олександрівна. Практикум з охорони праці в галузі та цивільного захисту : навч. посібник / К. О. Левчук, О. А. Крюковська, Р. Я. Романюк ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 200 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571938кп хр
821.111(510)'06-1
М 13

Мадзя, Джіді. Вогонь і слова : поезія / Дж. Мадзя ; пер. з англ. Т. Зарівна. - Київ : Бізнесполіграф, 2020. - 224 с.
 
Книга у каталозі

ф1571769кп хр
94:341.485](4=411.16)"1941/1944"
М 31

Масові розстріли. Голокост від Балтійського до Чорного моря, 1941-1944 / Фонд "Меморіал убитим євреям Європи" ; авт. тексту: У. Бауманн та ін., пер. з англ. П. Гірзінґер та ін., редкол:. У. Ноймеркер та ін. - Київ : [б. в.], 2021. - 337 с. : фот., кольор.
 
Книга у каталозі

1572016кп мп
81'2(062.552)
М 75

Молодь України в контексті міжкультурної комунікації : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голова орг. ком. Б. І. Холод. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2021. - 204 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571771кп нмо
027.54(477)(082)
Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності / Нац. акад. наук України [та ін.] ; редкол.: Т. Добко [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2019. - 436 с.
 
Книга у каталозі

1571778кп хр
027.54(477-25)(01)
О-19

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2020 році : бібліографічний покажчик / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. А. Пестрецова [та ін.] ; відп. ред. О. М. Василенко. - Київ : НБУВ, 2020. - 191 с.
 
Книга у каталозі

1571780кп рф
002.2(477-25)(02.064)
П 30

Петров, Сергій Степанович. Книжкова справа в Києві / С. С. Петров. - Київ : ЕксОб, 2002. - 344 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1571853кп куц
94(477)"19"
П 59

Порив. Правда про першу Українську дивізію "Галичина" (УНА) : статті, нариси, спогади. - Львів : Основа, 1994. - 166 с.
 
Книга у каталозі

1572001кп мп
94(477)"17/19"(083.97)
П 78

Програма ІV Всеукраїнських Яворницьких наукових читань, присвячених 165-річчю від дня народження академіка Д. І. Яворницького / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара та ін. ; оргком.: О. О. Дробахін, Н. Г. Першина та ін. - Дніпро: [б. в.], 2020. - 16 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571781кп хр
070.482"1989/2004"
Р 36

Релігійні газети України 1989-2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: каталог / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; уклад. О. С. Залізнюк [та ін.] ; редкол: О. А. Вакульчук [та ін.]. - Київ: НБУВ, 2020. - 326 с.
 
Книга у каталозі

ф1571784кп рф
025.171(477)(082)
Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібл. фондів. Вип. 26 / Нац. акад. наук України [та ін.] ; редкол.: Л. І. Буряк [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2020. - 410 с. : іл., табл.
 
Книга у каталозі

ф1571783кп рф
025.171(477)(082)
Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібл. фондів. Вип. 25 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису; редкол.: Л. І. Буряк [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2020. - 341 с.
 
Книга у каталозі

ф1571983кп хр
94(477)"1917/1921"(02.064)
С 29

Селянство, земля і влада в період Української революції (1917-1921 рр.) : монографія / С. В. Корновенко [та ін.] ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. НДІ селянства. - Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. - 440 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1572059кп мп
274.5-475
С 73

Сповідь, настанови та повчання пасторів і проповідників християнських зборів Магдебурга. 13 квітня 1550 року / пер. з англ. В. Лєжайський ; корекція пер. з латин. Ю. Бандура ; ред. В. Вернер ; літ. ред. С. Рудницька. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 92 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1572143кп мп
377.8(477.63)"19"
Т 29

Театральна школа Придніпров'я. Історія розвитку і становлення театрального відділення / авт.-упоряд. К. В. Мазур ; редкол.: М. П. Беркатюк та ін. - Дніпро : Ліра, 2021. - 387 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571789кп чз
821.161.2'06-31
Т 56

Томнюк, Геннадій. Чорний ящик : роман / Г. Томнюк, О. Ракета ; літ. ред.: О. Ракета, Х. Плитчук ; дописи М. Літвін [та ін.]. - Івано-Франківськ : ТзОВ ВГЦ Просвіта, 2020. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1571790кп хр
929(477)"19"(082)
У 45

Українська біографістика : зб. наук. праць. Вип. 19 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2020. - 308 с.
 
Книга у каталозі

1571793кп хр
316.32
Ф 79

Формування суспільного ідеалу в умовах глобалізованого світу та інформаційного суспільства : аналітична записка / Л. А. Дубровіна, К. В. Лобузіна, Н. Г. Іванова ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2020. - 68 с.
 
Книга у каталозі

1571984кп чз
316.77(075.8)
Х 73

Холод, Олександр Михайлович. Соціальні комунікації: тенденції розвитку : навч. посібник / О. М. Холод. - 2-е изд., перероб. й допов. - Київ : Білий Тигр, 2018. - 370 с. : фот.
 
Книга у каталозі

ф1571795кп хр
002.2(477.82)"1787/1836"
Ц 56

Ціборовська-Римарович, Ірина Олегівна. Видання друкарні Луцького домініканського монастиря (1787-1836) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / І. О. Ціборовська-Римарович. - Київ : [б. в.], 2020. - 131 с.
 
Книга у каталозі

ф1571796кп хр
929(477)"18/19"(02.064)
Ш 24

Шаповал, Андрій Іванович. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : монографія/ А. І. Шаповал; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2020. - 59 с.
 
Книга у каталозі

ф1572086кп мп, ф1572087 край
94(477.63)"17/19"
Ш 78

Шовкун, Юлія Сергіївна. Сторінки минулого. З історії Апостолівського краю, кінець ХVIII - початок ХХ століть : присвяч. першим поселенцям, які в 1811 році заснували м. Апостолове та с. Велика Костромка / Ю. С. Шовкун. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 184 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині