2024 рік

Архів

 

Листопад  2023 року

Нові надходження


 

ф1573917кп хр
94:32](477)"19/20"(092)
Г 14

Гайдуцький, Павло Іванович. Україна за президентства Л. Д. Кучми = Ukraine during the presidency of Leonid Kuchma / П. І. Гайдуцький. - Київ : ДКС Центр, 2021. - 608 с. : рис., фот. кольор.
 
Книга у каталозі

ф1573964кп хр, ф1573965 аб
94(477)"1932/1933"
Г 34

Геноцид українців 1932-1933 за матеріалами досудових розслідувань / Нац. акад. прав. наук України [та ін.] ; авт.-упоряд.: О. Петришин [та ін.]. - Київ : Мельник М. Ю., 2021. - 520 с. : табл., іл.
 
Книга у каталозі

1573815кп хр
392.81(=161.2)"18/20"(043.3)
Г 40

Герус, Людмила Мечиславівна. Функціональна, семантична та етично-естетична цінності обрядового хліба українців, їх актуалізація у соціокультурному просторі початку ХХІ ст. : автореферат дисертації / Л. М. Герус. - Львів, 2021. - 35 с.
 
Книга у каталозі

1573949кп чз
94(477)"1932/1933"(075)
Г 61

Голодомор 1932-1933 років - геноцид української нації : навч. посіб. для вчителів / Д. Д. Білий [та ін.] ; ред. О. О. Стасюк ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. - Київ : Мельник М. Ю., 2021. - 336 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

1573834кп хр
821.161.2'06 -1
Г 69

Горизонти : літ. альманах. Ч. 6 / упоряд. Л. С. Стасюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1573786кп хр
376-054.62(477)(02.064)
Г 90

Груцяк, Василь Іванович. Історичні та методичні аспекти розвитку довузівської освіти іноземних громадян в Україні : монографія / В. І. Груцяк, Н. Б. Груцяк, З. Ф. Назиров. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 120 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1573885кп чз
334.722
Г 97

Гуцал, Ольга. Если прыгнули, то гребите. Как родить и вырастить бизнес, который понравится вашим внукам / О. Гуцал. - Киев : [б. и.], 2020. - 156 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1573790кп чз
616-083.98(075.8)
Д 37

Десмургія : підручник / М. О. Корж, В. О. Радченко, І. В. Белозьоров та ін.; ред.: М. О. Корж, В. О. Радченко, І. В. Белозьоров ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 188 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1573857кп хр
316.658.4
Д 79

Дубов Д. В. Деструктивні впливи та негативні наративи: інструменти виявлення та протидії : метод. матеріали / Д. В. Дубов, А. В. Баровська, Ю. К. Каздобіна ; Укр. фундація безпек. студій. - Київ : УФБС, 2020. - 54 с. : фот., іл.
 
Книга у каталозі

1573801кп хр
556.3(075.8)
З-14

Загальна гідрогеологія : навч. посіб. / Ф. В. Чомко, Д. Ф. Чомко, І. В. Удалов та ін. ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 196 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

ф1573915кп край
821.161.2'06-31-93
З-34

Заржицька, Еліна Іванівна. Легенди про казаків / Е. І. Заржицька ; худож. О. Л. Железняк. - Харків : Юнісофт, 2020. - 96 с. : іл. - (Найкращий подарунок)
 
Книга у каталозі

м1573937кп край
821.161.2'06-1
З-62

Зимові свята : збірка віршів та прози.. - Київ : Інтерсервіс, 2021. - 215 с.
 
Книга у каталозі

1573828кп хр
821.161.2'06 -1
З-59

Зі мною завжди [Текст] : літ. альманах. Ч. 5 / упоряд. Л. С. Стасюк. - Хмельницкий : Стасюк Л. С., 2021. - 203 с. - Текст укр., рос. - ISBN 978-617-7958-73-3
 
Книга у каталозі

ф1573920кп хр
94(477.61-21)
З-86

Зоря, Анастасія. Антрацит. Відкритий спротив в окупації / А. Зоря ; ред. О. Біда. - Київ : Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2021. - 84 с. : фот. - (Історія одного міста)
 
Книга у каталозі

1573818кп хр
329(477)"1990/2020"(02.064)
К 24

Кармазіна, Марія. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 - початок 2020 рр.) : монографія / М. Кармазіна ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. - 88 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1573783кп хр
378.013(02.064)
К 63

Компетентнісний підхід у вищій школі. Теорія та практика : монографія / О. М. Друганова [та ін.] ; за заг. ред.: О. А. Жукової, А. І. Комишана ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 264 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1573791кп хр
004.9(075.8)
К 64

Кононова, Катерина Юріївна. Машинне навчання. Методи та моделі : підручник / К. Ю. Кононова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 280 с.
 
Книга у каталозі

ф1573811кп хр
378.4(477.57)"19"(092)
К 88

Куделко, Сергій Михайлович. Спілкування з минулим / С. М. Куделко ; від. ред. С. І. Посохов ; уклад.: О. І. Вовк [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 300 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1573841кп чз
159.942
Л 55

Лівін, Марк. Простими словами. Як розібратися у своїх емоціях / М. Лівін, І. Полудьонний. - 2-ге вид. - Київ : Наш формат, 2021. - 262 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573953кп оил
94(477)"19/20"
Л 72

Лозинський, Аскольд. Україна: питання, які мають значення / А. С. Лозинський = Ukraine: issues that matter / A. S. Lozynskyj. - Kyiv : Kyiv-Mohyla academy, 2021. - 452 с.
 
Книга у каталозі

ф1573945кп хр
94(477)"1770/1797"
М 15

Макидонов, Андрей Владимирович. История Днепровской линии. Новые документы и материалы (1770-1797) / А. В. Макидонов. - Запорожье : СТАТУС, 2021. - 564 с.
 
Книга у каталозі

1573807кп хр
929(477)
К 56

Максим Максимович Ковалевський : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; авт. предисл., уклад. О. М. Богдашина, ред. С. Б. Глибицька. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 196 с.
 
Книга у каталозі

1573830кп чз
821.131.1'06-31
М 21

Мальвальді, Марко. Міра людини. Шлях да Вінчі : роман / М. Мальвальді ; пер.з італ. Л. Котляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. - 286 с.
 
Книга у каталозі

ф1573975кп хр
94(477)
М 31

Масовий штучний голод 1921-1923 років в Україні / Нац. музей Голодомору-геноциду. - [Б. м.] : [б. в.], [2020-2021]. - [24] с. - (Музей Голодомору)
 
Книга у каталозі

1573954кп хр
94(477)
М 31

Масовий штучний голод 1921-1923 рр. (до сотих роковин): матеіали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 вересня 2021 р., м. Київ) /Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору; редкол. О. О. Стасюк [та ін.]. - Вишгород: Сергійчук М. І., 2021. - 136 с.
 
Книга у каталозі

1573858кп хр
821.162.3-09(075.8)
М 47

Мелещенко, Олександр Костянтинович. Публіцистика Ярослава Гашека (1883-1923) : навчально-методичний комплекс: навчальний посібник; хрестоматія; теми рефератів / О. К. Мелещенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Дніпро, 2021. - 708 с.
 
Книга у каталозі

ф1573929кп хр
304.3(477)(084)
М 76

Мольфар, Марта. Українці XYZ: звички, смаки, побут : фото-альбом / М. Мольфар, А. Достлєв. - Київ : Майстер книг, 2021. - 320 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1573827кп хр
821.161.2'06 -1
М 87

Моя Батьківщина [Текст] : літ. альманах. Ч. 1 / упоряд. Л. С. Стасюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2019. - 223 с.
 
Книга у каталозі

ф1573933кп иск
78.08(03)
М 89

Музична естрада : довідник: у 4-х т. - Харків : ЛІДЕР Т. 3 : Словник музично-театральних жанрів / авт.-уклад. В. М. Откидач. - Харків : Лідер, 2021. - 352 с.
 
Книга у каталозі

1573879кп куц
355.4(315)
П 24

Пекар, Валерій О. Бесіди майстра Хай Тао про стратегію / В. О. Пекар. - Харків : Фоліо, 2020. - 223 с. : іл. - (Схід)
 
Книга у каталозі

1573878кп бф
811.161.2(01)
П 32

Пилипчук, Дмитро Пилипович. Словники української мови: 1596-2018 : бібліогр. покажч. / Д. П. Пилипчук ; упоряд., передм. Д. П. Пилипчук. - Київ : Просвіта, 2020. - 1072 с.
 
Книга у каталозі

1573792кп хр
621.317.1(075.8)
П 43

Погарський, Сергій Олександрович. Автоматизоване вимірювання параметрів НВЧ і КВЧ елементів : навч. посібник / С. О. Погарський, Д. В. Майборода ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : [ХНУ імені В. Н. Каразіна], 2020. - 140 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573832кп хр
821.161.2'06-1
П 49

Політ моїх думок : літ. альманах. Ч. 9 / упоряд. Л. С. Стасюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2020. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1573794кп хр
378.01(477)(082)
П 78

Проблеми сучасної освіти : зб. наук.-метод. праць. Вип. 11 / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад.: В. Г. Пасинок [та ін.]. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. - 200 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573803кп хр
616.71-006(075.8)
П 90

Пухлини кісток : навч.-метод. посіб. / М. І. Хвисюк, О. Є. Вирва, І. В. Белозьоров та ін.; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 112 с.
 
Книга у каталозі

ф1573918кп край
821.161.2'06-31-93
Р 41

Рєпіна, Ольга. Люба Елен із Бріджсвіла : психотерапевтична повість для дітей та батьків / О. Рєпіна. - Харків : Мачулин, 2018. - 100 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1573950кп хр
94(477)"1932/1933"
С 32

Сергійчук, Володимир Іванович. "Голодні, босі і роздіті"... Українські діти в 1932-1933 роках / В. І. Сергійчук ; худож. О. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2020. - 98 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573951кп хр
94(477)(477)
С 32

Сергійчук, Володимир Іванович. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства / В. І. Сергійчук. - [4-е вид., допов.]. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2016. - 319 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1573963кп хр
929(477)"19"
С 32

Сергійчук, Володимир. Українські державники: Володимир-Юрій Данилів / В. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2021. - 232 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1573852кп край
94(477)
С 32

Сердюк, Владислав Анатолійович. Краєзнавчі та родознавчі флоеми / В. А. Сердюк. - Івано-Франківськ ; Київ : Фоліант, 2021. - 304 с. : фот. - (Родовід Сердюків ; № 1)
 
Книга у каталозі

1573826кп хр
94(477)"19"
С 60

Солдатенко, Валерій Федорович. Україна: революційна доба й наступні десятиліття : історико-історіогр. есе / В. Ф. Солдатенко ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. - 520 с.
 
Книга у каталозі

1573833кп хр
821.161.2'06-31
С 77

Стасюк, Лілія Сергіївна. Цукерки долі : (скорочено) / Л. С. Стасюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2021. - 40 с.
 
Книга у каталозі

1573842кп хр
001(062.552)
С 88

Студент-Дослідник-Фахівець : спецвип. за матеріалами ХХV міжнар. наук.-практ. конф. Київського інституту бізнесу та технологій 20 травня 2021 року / Київ. ін-т бізнесу та технологій ; редкол: О. В. Яковлева [та ін.]. - Київ : КІБІТ, 2021. - 373 с.
 
Книга у каталозі

1573817кп хр
316.42(477)
С 89

Суб'єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози : аналіт. доп. / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; за ред. О. М. Майбороди. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. - 88 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1573875кп куц
355.4(315)
С 89

Сунь-дзи (544 до. н. е.–496 до. н. е.). Мистецтво війни / Сунь-дзи ; пер. з кит., комент. С. Лесняк, авт. передм. П. Шеремет. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 105 с.
 
Книга у каталозі

1573845кп куц
392.8(477)
С 89

Супруненко, Володимир Павлович. Український борщ. Етнографічно-кулінарне дослідження у ліричному просторі та часі: Борщові рецепти / В. П. Супруненко. - Запоріжжя : Просвіта, 2011. - 112 с. : іл.
 

 
Книга у каталозі

1573795кп хр
339.92(062.552)
С 91

Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (31 березня 2021 року, м. Харків) / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; за заг. ред.: С. І. Архієреєва, І. О. Дерід. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 214 с.
 


ф1573925кп рф
94:355](477.64)"17"(092)
Т 35

Територія, мережа поселень, персональний склад запорозького козацтва середини 1770 - початку 1780-х рр. : зб. документів / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін.] ; упоряд. П. Бойко [та ін.]. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка ; Київ : ІУАД, 2021. - 544 с.
 

 
Книга у каталозі

1573814кп хр
94(=512.1)"10/14"(043.3)
Т 41

Тимар, Ірина Іванівна. Образ половців у польській історичній думці XІ-XVст. : автореферат дисертації / І. І. Тимар ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : [б. в.], 2021. - 19 с.
 

 
Книга у каталозі

1573855кп хр
327(477:5)
У 45

Україна і країни Східної, Південно-Східної та Південної Азії: підсумки 2020 року та перспективи розвитку : аналіт. доповідь / А. З. Гончарук [та ін.] ; ред. О. В. Литвиненко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. [та ін.]. - Київ : НІСД, 2021. - 40 с.
 


1573883кп бф
94(477)"19/20"
У 45

Україна: 30 років на європейському шляху / Ю. Якименко [та ін.] ; ред. А. Чернова [та ін.] ; Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. - Київ : Заповіт, 2021. - 392 с. : кол. iл., граф., рис., табл.
 

 
Книга у каталозі

ф1573932кп бф
821(100)-055.2(09)
У 51

Улюра, Ганна. Ніч на Венері: 113 письменниць, які сяють у темряві / Г. Улюра ; худож. К. Золотарьова. - Київ : ArtHuss, 2020. - 464 с.
 


ф1573931кп оил
330.341.1(082)
Ф 59

Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки : зб. наук. праць. Вип. 2 (50), 2021 / Запоріз. нац. ун-т ; гол. ред. А. Череп. - Запоріжжя : Гельветика, 2021. - 148 с.
 


1573952кп хр
271.222-9(477)
Ц 44

Церква на захисті християнського і національного : за матеріалами однойменної виставки Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" / Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору". - [Львів] : [Смолоскип], [2020]. - 44 с.
 


ф1573914кп край
94(477.63-22)
Ч-12

Чабан, Микола Петрович. Волоський часопис / М. П. Чабан, І. Ф. Ковальова, О. О. Попов. - Київ : Фамільна друкарня Huss, 2019. - 448 с. : кольор. фот.
 


1573880кп иск
821.161.2.09:792.2(477)
Ш 70

Шляхи рівняйте духові його. Леся Українка: погляд зі Сходу : матеріали науково-практичного форуму "Леся Українка й театр": 21-24 вересня 2021 р., Харків / ред., уклад.: Я. В. Партола, А. О. Тимченко. - Харків, 2021. - 100 с.
 

1573856кп край
94(477.63)"19/20"(092)(01)
М 70

Юрій Андрійович Мицик: біобібліографія / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; упоряд. І. Тарасенко; вст. сл. В. Брехуненко; наук. ред.: К. Козелецька, Я. Федорук. - Київ : Брехуненко Н. А., 2020. - 175 с.
 

1573785кп хр
514.12(075.8)
Я 57

Ямпольський, Олександр Леонідович. Аналітична геометрія. Канонічні криві та поверхні другого порядку : навч.-метод. посібник / О. Л. Ямпольський, О. О. Шугайло ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 100 с.
 


1573784кп хр
514.12(075.8)
Я 57

Ямпольський, Олександр Леонідович. Аналітична геометрія. Криві і поверхні другого порядку: загальна теорія : навч.-метод. посібник / О. Л. Ямпольський ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 96 с.