2024 рік

Архів

 

Жовтень  2023 року

Нові надходження


 

1573831кп хр
821.161.2'06
А 72

Антологія сучасної української літератури / [упоряд. Л. С. Стасюк]. - Хмельницький : Стасюк Л. С. - 2015 Антологія сучасної української літератури. Ч. 3 / кпоряд. Л. С. Стасюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С., 2015. - 199 с.
 
Книга у каталозі

1573816кп хр
94:316.344.42](477.83/86)"18/19"(043.3)
Б 43

Белінська, Людмила Семенівна. Українська еліта Східної Галичини у націєтворчому дискурсі другої половини ХІХ - першої половини ХХ століття : автореферат дисертації / Л. С. Белінська ; - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. - 39 с.
 
Книга у каталозі

м1573934кп хр
821.161.2'06-1
Б 48

Бережко-Камінська, Юлія. Невідворотне / Ю. Бережко-Камінська. - Київ : Саміт-книга, 2019. - 400 с.
 
Книга у каталозі

1573864кп чз, 1573865 аб
27-236.5
Б 59

Біблія для юних читачів : [для дітей 7-10 років] / у переказі М. К. Армора. - Київ : Східноєвроп. гуманітар. місія, 2016. - 267 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573866кп хр, 1573867 аб
27-23
Б 59

Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / пер. з давньоєвр. І. І. Огієнко. - Київ : Східноєвроп. гуманітар. місія, 2016. - 1360 с.
 
Книга у каталозі

1573808кп хр
58(075.8)
Б 86

Ботаніка: вищі рослини : навч.-метод. комплекс / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; уклад. В. П. Комариста ; уклад.: Ю. Г. Гамуля, О. В. Безроднова. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 100 с. : іл.
 
Книга у каталозі

ф1573922кп чз
821.161.2'06-31-93
Б 90

Буділова, Галина Олегівна. Робі та Злюка в короні: у пошуках Пана Позитива / Г. Буділова. - Дрогобич : Коло, 2021. - 32 с.
 
Книга у каталозі

1573869кп хр
821.161.2'06-32
В 14

Вайно, Марія. Нотатки її життя, або Кохання в запропонованих обставинах : (роман у новелах) / М. Вайно. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2020. - 272 с.
 
Книга у каталозі

1573909кп чз
94(477)"19"
В 48

Винниченко, Володимир. Відродження нації / В. Винниченко. - Київ : Книга роду, 2008. - 800 с.
 
Книга у каталозі

1573956кп хр
94(477)"1932/1933"
В 56

Вкрадене дитинство. Діти в роки Голодомору 1932-1933 / Нац. музей Голодомору-геноциду. - [Б. м.] : [б. в.], [2020]. - [24] с. : фот. - (Музей Голодомору)
 
Книга у каталозі

1573812кп край
908(477.54)(072)
В 61

Вовк, Ольга Ігорівна. Краєзнавча навчально-виробнича практика : навч.-метод. посіб. / О. І. Вовк, С. М. Куделко ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 108 с. : фот.цв.
 
Книга у каталозі

1573854кп край
821.161.2'06
В 62

Водограй мрій : літературно-мистецький альманах. №14. - Київ : Інтерсервіс, 2021. - 189 с.
 
Книга у каталозі

ф1573923кп чз, ф1573924 аб
616+57](092)
В 73

Вони змінили світ. Лікарі й біологи / уклад.: Е. Заржицька, К. Шаповалова ; худож. Н. Шерстюк. - Харків : Юнісофт, 2021. - 120 с. - (Найкращий подарунок)
 
Книга у каталозі

1573799кп чз
341(09)(075.8)
Г 12

Гавриленко, Олександр Анатолійович. Історія міжнародного права: стародавня доба : навч. посібник / О. А. Гавриленко, Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. - 232 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573286кп бф
349.3(477)(07)
С 69

Соціально-психологічна реабілітація та адаптація військовослужбовців Збройних сил України: нормативно-правове забезпечення / за заг. ред. І. М. Коропатніка ; уклад. Р. В. Алієв [та ін.]. - Київ : КНТ, 2021. - 224 с.
 
Книга у каталозі

1573681кп мп
821.172'06-31
С 76

Стапонкуте, Даля. Із двох обираю третє. Моя мала одіссея : роман-есе / Д. Стапонкуте ; пер. з лит. Л. Полякова. - Дніпро : Герда, 2021. - 217 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573201кп чз, 1573202 аб
821.161.2'06-31
С 79

Стебельська, Софія. Повісті й оповідання / С. Стебельська. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 304 с.
 
Книга у каталозі

1573746кп мп
821.161.1(477.63)'06-1(082)
С 80

Стихи поэтов-евреев Кривого Рога : [cборник] / ред. В. Лин. - Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2021. - 65 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573300кп бф
347.764(477)(07)
С 83

Страхування в Україні / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 420 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573303кп хр
347.96
С 89

Судебные ораторы : [сборник] / Ф. Н. Плевако [и др.]. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 1264 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573674кп мп
811.161.2(07)
Т 19

Тараненко, Ксенія Володимирівна. #ProMовУ / К. В. Тараненко. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 110 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573704кп мп
373.035:355](477)
Т 41

Тимофєєв, Валерій Якович. Джура. Виховання козака-лицаря / В. Я. Тимофєєв. - Дніпро : Середняк Т. К., 2020. - 248 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573702кп мп
373.035:355](477)
Т 41

Тимофєєв, Валерій Якович. Завдання козацького руху / В. Я. Тимофєєв, С. В. Ушанова. - Дніпро : Середняк Т. К., 2020. - 256 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573661кп мп
821.161.2(477.63)'06-34-93
Т 41

Тимошенко, Ганна Миколаївна. Неймовірні пригоди трьох друзів : казка / Г. М. Тимошенко ; худож. О. В. Бондюк. - Кам'янське : Дружко М. О., 2021. - 37 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1574727кп куц
070(410=161.2)"19"(02.064)
Т 41

Тимошик, Микола Cтепанович. Українська журналістика в діаспорі: Велика Британія. : монографія / М. С. Тимошик. - Київ : Наша культура і наука, 2021. - 512 с.
 
Книга у каталозі

1574726кп куц
655.4(410=161.2)"19"(02.064)
Т 41

Тимошик, Микола Cтепанович. Українське книговидання в діаспорі: Велика Британія : монографія / М. С. Тимошик. - Київ : Наша культура і наука, 2021. - 484 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573678кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Т 51

Токар, Вероніка. Гомін серця : поезія / В. Токар ; авт. передм. Н. Дьячок. - Дніпро : Герда, 2021. - 92 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573324кп бф
349.22(477)(07)
Т 78

Трудові спори в Україні та їх вирішення / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 470 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573350кп чз, 1573351 аб
821.161.2'06-3(082)
Т 88

Турко К. Ходіть зі мною : читанка для розвитку української мови / К. Турко, О. Грекул. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 201 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573231кп хр, 1573232 чз
343.137(477)(02.064)
У 31

Удовенко, Жанна Володимирівна. Процесуальні гарантії забезпечення права на невтручання в особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України / Ж. В. Удовенко; Нац. ун-т Києво-Могилян. акад. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 522 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573703кп мп
373.035:355(477)
У 93

Ушанова, Світлана Валеріївна. Українське козацтво. Історія сучасного козацького руху : нарис / С. В. Ушанова, В. Я. Тимофєєв. - Дніпро : Середняк Т. К., 2021. - 180 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573765кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Ф 44

Фесенко, Ніна Романівна. Срібний дощ : зб. поезій / Н. Р. Фесенко ; авт. передм. М. Г. Горлань. - Дніпро : Ліра, 2020. - 220 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573343кп хр, 1573344 аб
378.015.3(02.064)
Ф 56

Філософія освітнього простору: психологічний вимір : колективна монографія / ред.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 400 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573672кп мп
338.436(477)(075.8)
Ф 59

Фінансування і кредитування підприємств АПК : навч. посібник (практикум) / С. М. Халатур, Г. Є. Павлова, Ю. В. Масюк та ін. - Дніпро : Монолит, 2021. - 212 с. : табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573189кп хр, 1573190 аб
821.161.2-31
Ф 83

Франко, Іван Якович. Перехресні стежки : повість / І. Я. Франко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 303 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573331кп хр, 1573332 чз
94(477)"16"
Х 17

Халебський, Павло. Україна-земля козаків / П. Халебський. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1573372кп хр, 1573373 аб
340.12
Х 22

Харт, Герберт. Право, свобода и мораль / Г. Харт. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 104 с.
 
Книга у каталозі

1573368кп хр, 1573369 аб
821.161.2'06-31
Х 30

Хвильовий, Микола. Я (романтика) : збірка / М. Хвильовий. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 271 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

ф1573353кп бф
347.2/.3(477)(07)
Ц 58

Цивільно-правові спори щодо права власності / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 460 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573327кп хр, 1573328 чз
821.161.2'06-31
Ч-15

Чайковський, Андрій. Украдений син: історичне оповідання з останніх років Запорізької Січі / А. Чайковський. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 91 с.
 
Книга у каталозі

1573214кп куц, 1573215 аб
821.161.2'06-312.6
Ч-42

Чемний, Михайло. Потоптані мрії : спогади і автобіографія / М. Чемний. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 196 с.
 
Книга у каталозі

1573281кп чз, 1573282 аб
17.024.1
Ч-50

Черчленд, Патриция. Совесть. Происхождение нравственной интуиции / П. Черчленд. - Київ : Сварог, 2021. - 328 с.
 
Книга у каталозі

ф1573295кп куц
94(71=161.2)"18/19"
Ч-90

Чумер, Василь. Спомини про переживання перших українських переселенців в Канаді. Едмонтон-Алберта-Канада / В. Чумер. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 172 с.
 
Книга у каталозі

1573174кп чз
930:39](=161.2)"18/20"(02.064)
Ш 17

Шакурова, Ольга Владиславівна. Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.) : монографія / О. В. Шакурова ; Наук.-досл. ін-т українознавства МОН України. - Київ : Олег Філюк, 2021. - 272 с.
 
Книга у каталозі

м1573726кп мп
821.161.1(477)'06-1
Ш 37

Шевченко, Александра. Зимующи / А. Шевченко. - Днепр : Герда, 2021. - 46 с. - (Тонкие линии ; вып. 8)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573222кп хр, 1573223 чз
821.161.2'06-312.6
Ш 37

Шевчук, Василь. Предтеча : роман / В. Шевчук. - Київ : Сварог, 2021. - 348 с.
 
Книга у каталозі

1573298кп иск, 1573299 аб
821.161.2'06-312.6
Ш 37

Шевчук, Василь. Страсті за Миколаєм (Микола Лисенко) : роман / В. Шевчук ; авт. передм. В. Кирейко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 584 с.
 
Книга у каталозі

1573233кп чз, 1573234 аб
159.922.73
Ш 83

Шпиц, Рене. Психоанализ раннего детского возраста / Р. Шпиц. - Киев : КНТ, 2021. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1573362кп хр, 1573363 аб
821.161.2'06-1
Я 62

Янів, Володимир. Шляхи / В. Янів. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 156 с.
 
Книга у каталозі

1573193кп чз, 1573194 аб
821.161.2'06-31
Я 76

Ярославська, Дарія. Під чужі зорі : роман / Д. Ярославська. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 258 с.
 
Книга у каталозі