2024 рік

Архів

 

Сiчень  2023 року

Нові надходження


 

1572057кп мп
347.78(477)(075.8)
А 22

Авторське право : навч. посіб. / В. П. Іващенко [та ін.] ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 141 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571929кп бф
019.941(477)"2020"
Н 35

Анотований каталог книжкових видань. 2020 / Нац. акад. наук України ; упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. - Київ : Академперіодіка, 2021. - 336 с.
 
Книга у каталозі

1571914кп хр
342.525(477)"19/20"(043.3)
А 86

Артюшенко, Ігор Андрійович. Умови та наслідки антикорупційної діяльності Верховної Ради України (1994-2018 рр.) : автореферат дисертації / І. А. Артюшенко ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2021. - 22 с.
 
Книга у каталозі

1571723кп чз
821.161.2'06-1
Б 12

Бабкін, Сергій. Млини мелють поволі : роман / С. Бабкін. - Брустурів : Дискурсус, 2020. - 160 с.
 
Книга у каталозі

ф1572085кп мп
821.162.2'06-1
Б 18

Байдак, Віктор Миколайович. Красне поле : збірка віршів / В. М. Байдак. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 168 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571727кп мп, 1571728 край
821.161.2(477.63)'06-1
Б 70

Блоха-Макаров, Іван Макарович. В гості до бабусі : поема в віршах / І. Блоха-Макаров. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 36 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571731кп мп, 1571732 край
821.161.2(477.63)'06-1
Б 70

Блоха-Макаров, Іван Макарович. Не забув я вас, Карпати : поезії / І. М. Блоха-Макаров. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 44 с.
 

Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1572044кп мп
622.271.3(02.064)
В 25

Вдосконалення технологічних схем відкритої розробки обводнених титан-цирконієвих родовищ : монографія / Б. Ю. Собко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро : Журфонд, 2020. - 262 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1572043кп мп
070(477.63)"19"(092)
В 84

Всі дорогі, всі незабутні... / Нац. спілка письменників України ; упоряд. О. С. Ковальчук. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 556 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1572045кп мп
622.271.33(02.064)
Г 36

Геомеханічна стійкість бортів кар'єрів у складноструктурному гірському масиві : монографія / О. С. Ковров, Б. Ю. Собко, О. В. Ложніков та ін. ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро : Журфонд, 2020. - 161 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571744кп чз
821.161.2'06-311.6
Д 26

Дегтяренко, Ярослава. Олеся: між коханням та честю : роман / Я. Дегтяренко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2020. - 464 с.
 
Книга у каталозі

ф1572152кп мп
378.4(477.63-25)"1918/2018"(09)
Д 54

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. 1918-2018. - [Дніпро] : [б. в.], [2018?]. - 24 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571850кп куц
94(477)"19"(092)
Д 81

Дужий, Петро. Роман Шухевич - політик, воїн, громадянин / П. Дужий. - Львів : Галицька видавнича Спілка, 1998. - 256 с.
 
Книга у каталозі

1571872кп хр
821.111'06-31
З-14

Загг, Зої. Дівчина Онлайн : роман / З. Загг ; пер. з англ. Н. Ясіновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 424 с.
 
Книга у каталозі

1571873кп чз
821.111'06-31
З-14

Загг, Зої. Дівчина Онлайн у турне : роман / З. Загг ; пер. з англ. Н. Ясіновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2021. - 416 с.
 
Книга у каталозі

1571753кп чз
821.161.2'06-311.6
К 30

Качковський, Лесь. Вибір князя Аскольда : історичний роман / Л. Качковський. - 2-ге вид. - Київ : Український пріоритет, 2020. - 448 с.
 
Книга у каталозі

1571755кп чз
821.161.2'06-311.6
К 30

Качковський, Лесь. Рюрик із роду Ск'єльдунгів : Роман / Л. Качковський. - 2-ге вид. - Київ : Український пріоритет, 2020. - 608 с.
 
Книга у каталозі

1571763кп чз
821.161.2'06-32(082)
К 60

Коли сніг пахне мандаринками : збірник оповідань / упоряд., відп. ред. Н. Малетич. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 328 с.
 
Книга у каталозі

1571764кп чз
94(477.83=411.16)
К 77

Крамер, Крамер. Війна Клари. Правдива історія дівчини про дивовижний порятунок від нацистів / К. Крамер, С. Гланц ; Укр. центр вивч. історії Голокосту. - Київ : [б. в.], 2020. - 348 с. - (Бібліотека спогадів про Голокост)
 
Книга у каталозі

1571849кп куц
94(477.83-25)"12/19"
К 82

Крип'якевич, Іван Петрович. Історичні проходи по Львові / І. П. Крип'якевич ; авт. передм. Я. Д. Ісаєвич ; упоряд. Б. З. Якимович ; упоряд. іл. матеріалу Р. І. Крип`якевич. - Львів : Каменяр, 1991. - 167 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

1571981кп хр
005.8(043.3)
Л 17

Лазарева, Марина Вікторівна. Управління довірою в проєктах розвитку організацій : автореферат дисертації / М. В. Лазарева ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2021. - 23 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1572142кп мп, 1573663 край
821.161.2(477.63)'06-31
Л 68

Ловчинська, Яна Олександрівна. Скелети у шафі : збірка оповідань / Я. О. Ловчинська. - Кам'янське : Дружко М. О., 2021. - 62 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1572134кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
М 64

Мироненко, Микола Андрійович. Ліричний щоденник (1999-2002 рр.) : збірка поезій / М. А. Мироненко. - Дніпро : Ліра, 2020. - 28 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571777кп чз
821.161.2'06-32
Н 50

Немирована, Інна. Неспокій / І. Немирована. - Львів : ЛА Піраміда, 2019. - 236 с.
 
Книга у каталозі

1571800 аб
821.161.2(477.63)'06-1
О-26

Обухівська, Тетяна. Вітрильник надій : [поезія] / Т. Обухівська. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 112 с.
 
Книга у каталозі

ф1571835 аб
821.161.2'06
О-26

Обухівська, Тетяна. Калейдоскоп : збірка віршів / Т. Обухівська ; худож. Є. Г. Артеменко. - Київ : ТОВ НВП Інтерсервіс, 2018. - 74 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1572041кп мп
622.34(02.064)
О-60

Оперативне планування і управління гірничотранспортними роботами в кар'єрі при розробці залізорудних родовищ : монографія / Б. Ю. Собко, Д. В. Вінівітін, В. В. Лотоус та ін. ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро : Журфонд, 2020. - 203 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1572058кп мп
001.894(075.8)
О-75

Основи технічної творчості : навч. посібник / В. П. Іващенко, Ю. С. Пройдак, В. Ю. Селівьорстов [та ін.] ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : Акцент ПП, 2021. - 128 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1572145кп мп
630(082)
П 35

Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : зб. наук. праць. Т. 49 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; гол. ред. Д. Г. Рей. - Дніпро : Ліра, 2020. - 104 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1572052кп мп
94(477.63-21)"1956/2021"(092)
П 65

Почесні громадяни міста Покров. 1956-2021 / відп. за вип.: О. А. Сізова, В. М. Макіда, Т. М. Сударєва. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 135 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571852кп куц
821.161.2'06-311.6
С 13

Савчук, Василь Дмитрович. В ім'я Твоє : історична кіноповість / В. Д. Савчук. - Львів : Піраміда : Книгодрук, 1999. - 287 с.
 
Книга у каталозі

ф1572144кп мп
94(477=112.2)(062.552)
С 91

Сучасні дослідження з німецької історії : зб. наук. праць / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; гол. ред. Н. В. Венгер. - Дніпро : Ліра, 2020. - 184 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571791кп хр
929(477)"18/19"(082)
У 45

Українська біографістика : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. Вип. 20 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: М. Г. Палієнко [та ін.]. - Київ : НБУВ, 2020. - 372 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1571792кп чз
821.134.2(862)'06-31
Ф 26

Фасіолінсе, Ектор Абад. Ми забуття, яке настане : роман / Е. А. Фасіолінсе ; пер. з ісп. А. Марховська. - Київ : Компас, 2021. - 256 с.
 
Книга у каталозі

1572008кп мп
617(075.8)
Х 50

Хірургія : навч. посібник в таблицях / Дніпров. держ. мед. ун-т, Каф. хірургії № 2 ; за ред. О. Б. Кутового. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2021. - 104 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571874кп чз
821.161.2'06-3
Ч-56

Чех, Артем. Район "Д" / А. Чех. - Чернівці : Померанцев Святослав, 2021. - 317 с.
 
Книга у каталозі

1572013кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Ю 17

Южека, Роман. Країно рідна, я завжди з тобою! : поетична збірка / Р. Южека ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2020. - 136 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині