2024 рік

Архів

 

Вересень  2022 року

Нові надходження


 

ф1570463кп мп
141.319.8(082)
А 72

Антропологічні виміри філософських досліджень : зб. наук. пр. Вип. 18 / Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; ред.: В. В. Хміль, А. М. Малівський, Т. О. Колесникова. - Дніпро : ДНУЗТ, 2020. - 187 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570420кп мп
811.161.2'367(075.8)
Б 24

Баранник, Олена Юріївна. Словосполучення. Просте речення: Теорія. Практика : навч. посіб. / О. Ю. Баранник. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 145 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570483кп мп
691.32(043.3)
Б 24

Бардах, Олександр Юхимович. Довговічність бетону в умовах дії сульфатних розчинів і температури : автореферат дисертації / О. Ю. Бардах ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури . - Дніпро : [б. в.], 2021. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570440кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Б 44

Бельский, Станислав Алексеевич. Ошибочные теоремы / С. А. Бельский. - Днепр : Герда, 2020. - 60 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570488кп мп
342.95(477)(043.3)
Б 82

Борисова, Юлія Володимирівна. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов'язані з корупцією : автореферат дисертації / Ю. В. Борисова ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 17 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570447кп мп
902(100)
Б 83

Борсук, Роман Михайлович. Час вогню та каміння. Ми українці! Чому ми такі? / Р. М. Борсук. - Дніпро : Герда, 2020. - 236 с. - (Психологічна археологія України)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570448кп мп
902(477)
Б 83

Борсук, Роман Михайлович. Час міді і збіжжя. Ми українці! Чому ми такі? / Р. М. Борсук. - Дніпро : Герда, 2020. - 298 с. - (Психологічна археологія України)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1570453кп мп
821.161.1(477)'06-1
Б 87

Брагина, Ольга. Речь похожа на карманный фонарик / О. Брагина. - Днепр : Герда, 2020. - 55 с. - (Тонкие линии ; Вып. 3)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570398кп мп
811.161.2'25
Б 91

Буркіт, Богуслав. Підміна сенсу / Б. Буркіт. - Дніпро : ЛІРА, 2020. - 32 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570383кп мп
821.161.2'06
Б 91

Буркіт, Богуслав. Философские заметки. Поезії / Б. Буркіт. - Дніпро : ЛІРА, 2021. - 35 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570496кп мп, 1570497 край
929(477.63)(01)
Б 95

Быстряков, Александр Григорьевич. Библиография / А. Г. Быстряков. - [Дніпро], [2019]. - 16 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570364кп мп
656.073:669(043.3)
В 19

Васильєва, Лариса Олексіївна. Підвищення ефективності перевезень вузькономенклатурної крупнопартіонної металопродукції раціональним формуванням вантажних відправлень : автореферат дисертації / Л. О. Васильєва. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570401кп край
908(477.63-21)
В 36

Верхньодніпровські обрії : краєзнавчий альманах / уклад. П. Чегорка. - Житомир : Полісся, 2020. - 384 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

1570390кп мп
821.161.2-3(075.8)
В 53

Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві : хрестоматія: у 2-х ч.: навч. посібник. Ч. 1 / Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; уклад. І. С. Накашидзе. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 144 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570391кп мп
821.161.2-3(075.8)
В 53

Висвітлення визначних подій вітчизняної історії в художній літературі та мистецтві : хрестоматія: у 2-х ч.: навч. посібник. Ч. 2 / Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; уклад. І. С. Накашидзе. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 199 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570449кп мп
616(075.8)
В 60

Внутрішня медицина: практичні навички в амбулаторній практиці : навч.-метод. посібник / О. В. Курята [та ін.]. - Дніпро : Герда, 2020. - 104 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570465кп край
821.161.2'06-92
В 61

Воїни Дніпра: цінності, мотивації, смисли / Укр. ін-т нац. пам'яті, Дніпров. міськрада, Агентство розвитку Дніпра, Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; упоряд., авт. передм. І. Рева. - Київ : К.І.С., 2020. - 357 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1570473кп мп
330.11(02.064)
В 65

Войт, Сергей Николаевич. Единство производительных сил и производственных отношений: монография / С. Н. Войт, К. В. Завгородний ; пер. на англ. И. П. Олешкевич. - Днепр : Монолит, 2020. - 196 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570474кп мп
821.161.1-344.09"18"(02.064)
В 75

Ворова, Татьяна Петровна. Герменевтические парадигмы русских литературных сказок и несказочных произведений первой половины ХІХ века : монография / Т. П. Ворова ; Днепров. нац. ун-т им. Олеся Гончара. - Днепр : Монолит, 2020. - 463 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570461кп мп
574(477.63)(043.3)
Г 12

Гагут, Анна Миколаївна. Еколого-біохімічні особливості фонових гігрофільних видів герпетофауни північно-степового Придніпров'я : автореферат дисертації / А. М. Гагут ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570457кп мп
624.94.04(043.3)
Г 14

Гайдар, Анастасія Миколаївна. Раціональне проектування залізобетонних і полімербетонних будівель із демпферами сухого тертя за допомогою методів ройового інтелекту : автореферат дисертації / А. М. Гайдар. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 25 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570402кп мп
622(082)
Г 36

Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-Technical Mechanics : міжвід. зб. наук. праць. Вип. 150 / Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України ; голов. ред. А. Ф. Булат. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 204 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570362кп мп
34:930.25(043.3)
Г 67

Горішня, Марія Леонідівна. Правове регулювання архівної діяльності в умовах цифровізації інформаційного простору : автореферат дисертації / М. Л. Горішня ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 16 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570376кп мп
621.165(043.3)
Г 75

Грінченко, Олена Дмитрівна. Матеріалознавчі основи підвищення довговічності лопаток парових турбін : автореферат дисертації / О. Д. Грінченко ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури . - Дніпро : [б. в.], 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570492кп мп
621.774(043.3)
Г 90

Грузін, Наталія Вячеславівна. Формування структури, текстури та властивостей труб у сплавах титана на різних стадіях виробництва : автореферат дисертації / Н. В. Грузін ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури . - Дніпро : [б. в.], 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570395кп мп
794.242(477.63-21)(02.064)
Г 93

Губарєв, Ігор Володимирович. Кам'янське - шашкове місто: історичні факти та події : монографія / І. В. Губарєв ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 158 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570393кп мп
37.013(062.552)
Г 94

Гуманітарно-педагогічна освіта: здобутки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) / Міжнар. гуманіт.-пед. ін-т "Бейт-Хана" ; редкол.: М. Ц. Стамблер [та ін.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 189 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570470кп мп
378.6(477.63-25)(092)
Д 21

ДБІ-ДІБІ-ПДАБА - роки, події, особистості : нариси-мемуари / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури ; гол. ред., авт. ідеї М. В. Савицький, ред. Т. А. Шпаковська [та ін.]. - Дніпро : ПДАБА, 2020. - 446 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570438кп мп
364.35(477)(043.3)
Д 31

Демченко, Карина Ігорівна. Соціально-економічна ефективність пенсійного забезпечення громадян України : автореферат дисертації / К. І. Демченко ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570400кп мп
351/354(477)(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 4 (47) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред.: В. В. Баштанник, І. І. Хожило, Л. М. Акімова [та ін.]. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2020. - 154 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570387кп мп
821.161.1'06-31
Д 41

Джи, Лиана. Не в его вкусе / Л. Джи. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2020. - 254 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570462кп мп
159.98:7.07(07)
Д 44

Диденко, Екатерина. Арт-терапия и тесто: от сложного к простому : практическое руководство по тестопластике / Е. Диденко. - Дніпро : Формат А+, 2020. - 168 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570396кп мп
908(477.63-25)
Д 54

Дніпро очима гіда. - [Б. м.] : [б. в.], [2019-2020]. - 36 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570499кп мп
652.025.4(035)
Д 58

Довідник вантажовласника / Укрзалізниця, Придніпровська залізниця (Дн-ск). - Дн-ськ, 2002. - 268 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1570467кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Д 76

Дружко, Марія Олександрівна. Атмосфера слова : поетична збірка / М. О. Дружко. - Кам'янське : [б. в.], 2020. - 91 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570466кп мп
821.161.2(477.63)'06-31
Д 76

Дружко, Марія Олекссандрівна. Полювання на тура : роман / М. О. Дружко. - Кам'янське : Дружко, 2021. - 219 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570501кп мп
001.94
Д 91

Дычко, Григорий Алексеевич. Пятая цивилизация: от Потопа до Чернобыля / Г. А. Дычко. - Днепр : Доминанта Принт, 2019. - 330 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570475кп мп
330.111.66(02.064)
З-13

Завгородній, Костянтин Васильович. Концептуальні підгрунтя стратегічного управління соціально-економічними системами на мезорівні : монографія / К. В. Завгородній ; ред. В. А. Ткаченко . - Дніпро : Монолит, 2021. - 252 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570502кп мп
669(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки). Вип. 2 (37) / Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : [б. в.], 2020. - 196 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570388кп мп
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 62 / Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка" ; гол. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : Нац. ТУ "Дніпровська політехніка", 2020. - 215 с. : рис., фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570392кп мп
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 63 / Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка" ; гол. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : Нац. ТУ "Дніпровська політехніка", 2020. - 163 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570368кп мп
539.3(043.3)
З-48

Зеленський, Анатолій Григорович. Варіант математичної теорії нетонких пружних пластин і пологих оболонок при статичному навантаженні : автореферат дисертації / А. Г. Зеленський ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 46 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570384кп мп
342.553(477)(02.064)
З-80

Золотоноша, Олег Вікторович. Забезпечення фінансово-економічної самостійності місцевих органів влади в умовах децентралізації: монографія / О. В. Золотоноша ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Біла К. О., 2020. - 320 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570370кп мп
821.111.02:7.034.7]"16"(043.3)
З-93

Зуєнко, Марина Олексіївна. Міфопоетичні парадигми в англійській бароковій літературі (системно-функціональний та поетикальний аспекти) : автореферат дисертації / М. О. Зуєнко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 40 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570429кп мп
712.253(477.63-25)(091)
К 12

Кавун, Максим Едуардович. Сади та парки в історії Дніпра. Севастопольський парк - міський пантеон Дніпра : історія. Пам'ять. Мартиролог / М. Е. Кавун. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2020. - 177 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570485кп мп
66.013.8(043.3)
К 17

Калашніков, Іван Володимирович. Науково-методологічний інструментарій оцінки територіального ризику на хімічно небезпечних об'єктах: автореферат дисертації / І. В. Калашніков; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 31 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570459кп мп
630.1(477)(043.3)
К 21

Карась, Олена Григорівна. Кліматопічна характеристика екосистем долинного лісу степової зони : автореферат дисертації / О. Г. Карась ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570431кп мп
821.161.1(477.63)'06-3(081)
К 31

Кашкин, Юрий Иванович. Повести и рассказы : в 5-ти т. / Ю. И. Кашкин. - Днипро : Герда. - 2020. - ISBN 978-617-7639-37-3 Т. 1. - Днипро : Герда, 2020. - 348 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570432кп мп
821.161.1(477.63)'06-3(081)
К 31

Кашкин, Юрий Иванович. Повести и рассказы : в 5-ти т. / Ю. И. Кашкин. - Днипро : Герда. - 2020. - ISBN 978-617-7639-37-3 Т. 2. - Днипро : Герда, 2020. - 365 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570433кп мп
821.161.1(477.63)'06-3(081)
К 31

Кашкин, Юрий Иванович. Повести и рассказы : в 5-ти т. / Ю. И. Кашкин. - Днипро : Герда. - 2020. - ISBN 978-617-7639-37-3 Т. 3. - Днипро : Герда, 2020. - 348 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570434кп мп
821.161.1(477.63)'06-3(081)
К 31

Кашкин, Юрий Иванович. Повести и рассказы : в 5-ти т. / Ю. И. Кашкин. - Днипро : Герда. - 2020. - ISBN 978-617-7639-37-3 Т. 4. - Днипро : Герда, 2020. - 351 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570435кп мп
821.161.1(477.63)'06-3(081)
К 31

Кашкин, Юрий Иванович. Повести и рассказы : в 5-ти т. / Ю. И. Кашкин. - Днипро : Герда. - 2020. - ISBN 978-617-7639-37-3 Т. 5. - Днипро : Герда, 2020. - 360 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570424кп мп
621.774.35(043.3)
К 32

Квітка, Наталія Юріївна. Теоретичне обгрунтування та впровадження удосконалених деформаційно-швидкісних режимів безперервної поздовжньої безоправочної прокатки труб : автореферат дисертації / Н. Ю. Квітка . - Дніпро : [б. в.], 2021. - 22 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570375кп мп
622.625.28(043.3)
К 49

Клименко, Ірина Юріївна. Обгрунтування раціональних способів гальмування шахтного дизелевоза з гідрооб'ємно-механічною трансмісією : автореферат дисертації / І. Ю. Клименко . - Дніпро : [б. в.], 2021. - 21 с .
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570412кп мп
355.48-058.65(477.63)"2014/2020"
К 53

Книга пам'яті воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО/ООС / Дніпропетр. облрада, Дніпропетр. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; авт.-упоряд.: Т. В. Войцеховська, В. В. Якушенко. - Дніпро : Арт-Прес, 2020. - 239 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570372кп мп
351.71(477)(043.3)
К 54

Князєв, Всеволод Сергійович. Розпорядження майном, що перейшло у власність держави, як ефективний чинник розвитку митної політики : автореферат дисертації / В. С. Князєв ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 30 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570484кп мп
69.069.7(043.3)
К 56

Ковальов, Вячеслав Вікторович. Розвиток науково-методологічних основ організаційно-технологічного проектування реконструкції промислових будівель зі зміною функціонального призначення: автореферат дисертації/ В. В. Ковальов. - Дніпро: [б. в.], 2021. -37с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570489кп мп
351.773(477)(043.3)
К 58

Кожура, Людмила Олександрівна. Публічне адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров'я : автореферат дисертації / Л. О. Кожура ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 29 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570418кп мп
342.951:339.543](477)(075.8)
К 59

Козенков, Дмитро Євгенович. Митна справа : навч. посібник / Д. Є. Козенков та ін. ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 175 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570494кп мп
669.18.04(043.3)
К 63

Комаров, Василь Федорович. Удосконалення методу видалення неметалічних включень впливом на процеси переносу в розплаві у порожнині проміжного ковша : автореферат дисертації / В. Ф. Комаров ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570377кп мп
621.882.1(043.3)
К 64

Кондратенко, Павло Володимирович. Удосконалення технології виробництва і методики випробувань високоміцних кріпильних виробів з вуглецевих та низьколегованих сталей : автореферат дисертації / П. В. Кондратенко . - Дніпро : [б. в.], 2021. - 25 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570456кп мп
629.4.027(043.3)
К 64

Кононенко, Ганна Андріївна. Розвиток наукових основ розробки хімічного складу та параметрів термічної обробки для підвищення довговічності залізничних коліс : автореферат дисертації / Г. А. Кононенко . - Дніпро : [б. в.], 2021. - 43 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570378кп мп
351.741(477)(075.8)
К 64

Кононець, Віра Петрівна. Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції органів Національної поліції щодо захисту прав та законних інтересів дітей : навч. посіб. / В. П. Кононець, І. С. Кравченко. - Дніпро : Біла К. О., 2020. - 102 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570416кп мп
631.3(075.8)
К 68

Короткий курс лекції з дисципліни Трактори і автомобілі : навч. посібник. Розділ : Основи теорії тракторів і автомобілів / Г. В. Теслюк [та ін.] ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 320 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570491кп мп
622.341(043.3)
К 71

Косенко, Андрій Володимирович. Удосконалення систем підповерхового обвалення при розробці багатих залізних руд : автореферат дисертації / А. В. Косенко ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1570454кп мп
725(477.63-25)(091)
К 75

Кочергін, Ігор Олександрович. Символ міста. Найстаріший палац / І. О. Кочергін, В. С. Старостін ; фото: А. Арацков, О. Бєсєдин, М. Кислов ; кресл. та реконструкції Н. Лиштва. - Дніпро : Герда, 2020. - 109 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570371кп мп
621.313.33(043.3)
К 90

Кулик, Максим Володимирович. Асинхронний електропривод з цифровою системою дискретно-фазового управління : автореферат дисертації / М. В. Кулик ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1570437кп мп
331.5(477)(043.3)
К 95

Куцеволова, Маріанна Віталіївна. Державне регулювання ринку праці в сегменті малого та середнього бізнесу : автореферат дисертації / М. В. Куцеволова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570486кп мп
342.9.03(477)(043.3)
Л 61

Ліпинський, Владислав Віталійович. Ефективність тлумачення адміністративно-деліктних правових норм : автореферати дисертації / В. В. Ліпинський ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 35 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570503кп мп
821.161.2.09(082)
Л 64

Літературознавчі студії : наукові статті студентів-філологів. Вип. 12 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. укр. літ. - Дніпро : Середняк Т. К., 2020. - 169 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1570468кп мп
821.161.2(477.63)'06-34
Л 99

Ляшенко, Олена. Справжній скарб : байки / О. Ляшенко ; худож. О. Домашева. - Кам'янське : Дружко, 2020. - [38] с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570442кп мп, 1570443 край
821.161.1(477.63)'06-32
М 13

Мазур, Инесса. Куклы не молятся : 50 настроений / И. Мазур ; рис. О. Соколов. - Днепр : Герда, 2020. - 133 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570359кп мп
351.078(477)(043.3)
М 29

Мартинюк, Наталія Миколаївна. Публічні послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : автореферат дисертації / Н. М. Мартинюк ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 15 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570422кп мп
622.06(043.3)
М 42

Медведєва, Ольга Олексіївна. Розвиток наукових основ ресурсозберігаючих технологій гідромеханізованої розробки техногенних родовищ : автореферат дисертації / О. О. Медведєва. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 36 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570366кп мп
539.3(043.3)
М 42

Мєднікова, Маргарита Анатоліївна. Вплив кругових отворів на напружено-деформований стан циліндричних оболонок скінченної довжини при крученні : автореферат дисертації / М. А. Мєднікова.- Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570397кп мп
821.09(05)
М 64

Мироненко, Микола Андрійович. Україна - між Сходом та Заходом : літературознавчо-культурологічні студії. Ч. 1 : Обличчям на Схід / М. А. Мироненко, В. Л. Галацька. - Дніпро : ЛІРА, 2020. - 362 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570446кп мп
821.161.1(477)'06-1
М 80

Мороз, Людмила Сергеевна. Откровения души : поэзия, проза / Л. С. Мороз. - Днепр : Герда, 2020. - 342 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570363кп мп
621.926(043.3)
М 89

Музика, Лев Володимирович. Автоматизація процесу керування струминним подрібненням за акустичними сигналами робочих зон млина : автореферат дисертації / Л. В. Музика ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570478кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
М 91

Мурашкин, Михаил Георгиевич. Письмо 2020 / М. Г. Мурашкин. - Днепр : Монолит, 2020. - 144 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570480кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
Н 15

Навоенко, Дарья Игоревна. Нью-Йорк представляет... / Д. И. Навоенко ; літ. ред. В. А. Нечай. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2021. - 158 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570367кп мп
669.18(043.3)
Н 42

Недбайло, Микола Миколайович. Розвиток теорії та розробка ресурсозберігаючої технології нанесення шлакового гарнісажу на футерівку конвертера : автореферат дисертації / М. М. Недбайло ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570445кп мп
94(477.63)"18"(092)
П 53

Олександр Поль: матеріали до біографії : [збірник документів] / підгот. до друку, передм. та комент. І. Кочергін. - Дніпро : Герда, 2020. - 204 с. - (EDITIO PRINCEPS)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570360кп мп
342.72/.73(477)(043.3)
О-53

Олійник, Аріна Владиславівна. Захист соціально-економічних прав людини у порядку адміністративного судочинства : автореферат дисертації / А. В. Олійник ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 17 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570439кп мп
331.45(075.8)
О-92

Охорона праці в галузі та безпека життєдіяльності : навч. посіб. / Н. І. Рублевська [та ін.] ; Дніпропетр. мед. акад., М-во охорони здоров'я України. - Дніпро : Герда, 2020. - 107 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1570452кп мп
821.161.1(477)'06-1
П 32

Пивень, Евгений Николаевич. Всегда хотел чтобы в конце огорода росло огромное дерево / Е. Н. Пивень. - Днепр : Герда, 2020. - 46 с. - (Тонкие линии ; Вып. 5)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570425кп мп
621.771.28(043.3)
П 42

Поворотній, Віктор Володимирович. Підвищення ефективності роботи станів холодної прокатки труб шляхом раціонального синтезу деталей робочих клітей : автореферат дисертації/ В. В. Поворотній; Нац. металург. акад. України. - Дніпро: [б. в.], 2021. - 22 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1570451кп мп
821.161.1(477)'06-1
П 53

Полунин, Антон. Does Marsellus Wallace look like a bitch? / А. Полунин. - Днепр : Герда, 2020. - 48 с. - (Тонкие линии ; Вып. 4)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570419кп мп
616.98-036.2
П 69

Практичний посібник для медичного закладу при організації допомоги госпіталізованим хворим на COVID-19 / О. А. Шевченко, Н. І. Рублевська, І. А. Андрєєва та ін. ; Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 172 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570379кп мп
574.5(062.552)
П 78

Проблеми функціонування та підвищення продуктивності водних екосистем : матеріали ІІІ Міжнарод. наук.-практ. конф./ Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. О. М. Маренков. - Дніпро : Біла К. О., 2020. - 144 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570361кп мп
342.9(477)(043.3)
П 90

Пухтецька, Алла Альбертівна. Принципи адміністративного права: питання теорії та практики : автореферат дисертації / А. А. Пухтецька ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 37 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1570450кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Р 25

Ратнер, Александр Григорьевич. Мой мираж, ангел мой : стихи о любви / А. Г. Ратнер. - Днепр : Герда, 2020. - 135 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570444кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
Р 25

Ратнер, Александр Григорьевич. Ника Турбина и около нее : документальный роман / А. Г. Ратнер. - Днепр : Герда, 2020. - 454 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570479кп мп
336.76(477)(043.3)
Р 34

Резяпов, Кирило Ігорович. Регулювання інвестиційних процесів на фондовому ринку України : автореферат дисертації / К. І. Резяпов ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570394кп мп
531/534(075.8)
Р 69

Романюк, Олександр Дмитрович. Теоретична та прикладна механіка. Короткий курс : навч. посібник / О. Д. Романюк, Л. П. Теліпко, С. В. Ракша ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 282 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570487кп мп
342.922(477)(043.3)
С 17

Самарець, Олександр Іванович. Адміністративно-правові засади державної служби в органах судової влади України : автореферат дисертації / О. І. Самарець ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 18 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570460кп мп
582.747.2(477)(043.3)
С 29

Селютіна, Оксана Володимирівна. Біо-екологічні особливості каштанового мінера у степовій зоні України : автореферат дисертації / О. В. Селютіна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570373кп мп
821.161.2'06-3.09(043.3)
С 30

Семак, Людмила Анатоліївна. Лексична синоніміка в сучасній українській жіночій прозі (функціонально-семантичний аспект) : автореферат дисертації / Л. А. Семак ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570441кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
С 32

Сердюковская, Людмила. Хочешь позвать меня - танцуй / Л. Сердюковская. - Дніпро : Герда, 2020. - 226 с.
 

Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570490кп мп
352.077(477)(043.3)
С 34

Сидоренко, Олег Петрович. Адміністративно-правове забезпечення надання електронних публічних послуг об'єднаними територіальними громадами в Україні: автореферат дисертації/ О. П. Сидоренко; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 18 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570477кп мп
621.771(078.5)
С 40

Системний підхід, методи досліджень процесів прокатування з аналізом поздовжньої сталості : навч. посібник / Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 347 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1570428кп мп
821.161.2'06-1
С 40

Сіріус Ля Вибрані вірші / Сіріус Ля. - Дніпро : ЛІРА, 2020. - 79 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570421кп мп
821.111-1.09
С 47

Сластьон, Сабріє Едемівна. Ґендерний дискурс у британській поезії кінця XVI - першої половини XVIII століття : автореферат дисертації / С. Е. Сластьон ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

в1570482кп мп
616-089.8(084.4)
С 47

Слєсаренко, Сергій Володимирович. Перфорантні клапті в реконструктивній хірургії : атлас / С. В. Слєсаренко, П. О. Бадюл. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2021. - 552 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570385кп мп
351.08(477)(02.064)
С 65

Сорокіна, Наталія Григорівна. Морально-етичні основи публічної служби в умовах трансформації влади в Україні: монографія/ Н. Г. Сорокіна; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Дніпро: Грані, 2020. - 224 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570430кп мп
311(477.63)(058)
С 78

Статистичний щорічник Дніпропетровської області. 2019 / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Дніпропетр. обл. ; ред. І. В. Почиталіна. - Дніпро : Гол. упр. стат., 2020 эл. опт. диск (CD-ROM)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570476кп мп
616.89(02.064)
С 83

Страна 38-UA, или Украинская аномалия : монография / Е. Б. Юрьев [и др.] ; под общ. ред. Е. Б. Юрьева. - Днепр : Монолит, 2020. - 256 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570389кп мп
338.2:004(02.064)
Т 19

Тарасевич, Віктор Миколайович. Теоретичний вимір інформаційно-цифрових феноменів в економіці : монографія / В. М. Тарасевич. - Дніпро : Економіка, 2021. - 108 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570365кп мп
625.151.033(043.3)
Т 51

Токарєв, Сергій Олександрович. Удосконалення нормативів утримання та конструкції стрілочних з'їздів : автореферат дисертації / С. О. Токарєв ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 21 с
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570495кп мп
811.111.09
Т 85

Тупахіна, Олена Володимирівна. Вікторіанський метанаратив у літературному процесі порубіжжя ХХ-ХХІ століть : автореферат дисертації/ О . В. Тупахіна; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021.-
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570358кп мп
342.922(477)(043.3)
Ф 33

Федоріщев, Сергій Сергійович. Адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності центрів надання адміністративних послуг : автореферат дисертації / С. С. Федоріщев ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в], 2021. - 14 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570386кп мп
338.2(477)(02.064)
Ц 75

Цифровий вимір інноваційно-інформаційної економіки : монографія / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня [та ін.]. - Дніпро : Економіка, 2021. - 448 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570411кп мп
75(477.63)(084)
Ч-49

Чернета Валентина Вікторівна = Чернета Валентина. Композиція №№ 1/29... : альбом вибраних творів / Нац. спілка худож. України, Дніпропетр. орг. ; авт ідеї, авт. тексту Н. Г. Ставицька. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2020. - 31 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570423кп мп
544.65:621.357(043.3)
Ш 17

Шайдеров, Денис Артурович. Електроосадження нікелю та композитів з електролітів на основі низькотемпературних евтектичних розчинників : автореферат дисертації / Д. А. Шайдеров ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570369кп мп
539.3(043.3)
Ш 84

Шпорта, Анна Григорівна. Застосування методу збурень до розв'язання контактних задач та його узагальнення для електропружних матеріалів : автореферат дисертації / А. Г. Шпорта ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570500кп мп
330.567.2(477)(02.064)
Ю 16

Юдіна, Світлана Валеріївна. Підходи до регулювання фінансових ресурсів домогосподарств : монографія / С. В. Юдіна та ін. ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 234 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570493кп мп
547(043.3)
Ю 92

Ютілова, Ксенія Сергіївна. Солі тетраалкіламонію та третинні аміни як нуклеофільні каталізатори ацетолізу хлорметилоксирану : автореферат дисертації / К. С. Ютілова ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 27 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570436кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Я 22

Яворницький, Дмитро Іванович. Вечірні зорі : з поетичного доробку / Д. І. Яворницький ; упоряд., комент. Я. П. Тимошенко, вступ. ст., комент. Н. Василенко, вступ. ст. А. Поповський. - 3-тє вид., допов.Репр. вид. 1910 р. - Дніпро : Герда, 2020. - 150 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570481кп мп
181.161.2'06-1
Я 47

Яковчук, Микола Іванович. Акварелі на цямрині : вірші, фотосвітлини, проза / М. І. Яковчук. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2021. - 147 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570380кп мп
347.77(477)(02.064)
Я 77

Ярошевська, Тамара Василівна. Проблеми охорони прав промислової власності в Україні : монографія / Т. В. Ярошевська ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Біла К. О., 2020. - 372 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині