2024 рік

Архів

 

Червень  2022 року

Нові надходження


 

1569571кп мп
547.567(043.3)
А 18

Авдєєнко, Анатолій Петрович. Активований стерично напружений зв'язок С=N в N-заміщених n-хінонімінах : автореферат дисертації / А. П. Авдєєнко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 52 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569635кп мп, 1569779 хр
330.34(477)(082)
А 43

Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки та маркетингу : матеріали підсумкової наук.-практ. конф: тези доп. за результатами сумісної наук. роботи студентів і викладачів / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 103 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569672кп мп
330.34(477)(082)
А 43

Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки України : матеріали підсумкової наук.-практ. конф.: тези доповідей... / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2014. - 109 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569586кп мп
821.161.1(477)'06-32
А 68

Анненкова, Вероника Всеволодовна. Наши соседи по планете Земля : рассказы о животных для детей и не только / В. В. Анненкова. - Днепр : Лира, 2020. - 250 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569563кп мп
598.2(477.7)(043.3)
А 99

Аюбова, Ельнара Мусаібовна. Значення лісосмуг для формування і підтримки угруповань птахів у Північно-Західному Приазов'ї : автореферат дисертації / Е. М. Аюбова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 24 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569557кп мп
625.113(043.3)
Б 18

Байдак, Сергій Юрійович. Раціональні параметри кривих для впровадження швидкісного руху поїздів : автореферат дисертації / С. Ю. Байдак ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 22 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569677кп мп
614.876
Б 23

Бандажевский Ю. И. Защита здоровья людей в условиях радиационного загрязнения окружающей среды / Ю. И. Бандажевский, Н. Ф. Дубовая. - Днепропетровск : Середняк Т. К., 2014. - 70 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569619кп мп
364(477)(075.8)
Б 24

Баранник, Лідія Борисівна. Соціальний захист громадян : навч. посіб. / Л. Б. Баранник, Т. В. Корягіна ; Ун-т мит. справи та фінансів. - 3-тє вид., доп. і перероб. - Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2020. - 272 с. : табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569584кп мп
347.998.85(477)(043.3)
Б 61

Білоус, Олег Валерійович. Поняття та категорії адміністративного судочинства: людиноцентричні та аксіологічні аспекти тлумачення : автореф. дисертації / О. В. Білоус ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро, 2020. - 29 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569682кп мп, 1569683 аб, 1569684 хр
613.24
Б 73

Богатырь В. Б. Что? Когда? Зачем? Не есть! : богатырские советы / В. Б. Богатырь. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 144 с. : фот.цв.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569575кп мп
347.97/.99(477)(043.3)
Б 87

Брагар, Віталій Станіславович. Адміністративно-правові засади функціонування єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в Україні : автореферат дисертації / В. С. Брагар ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 17 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569637кп мп
821.161.2'06-1
Б 89

Бруснічкіна, Софія. Серпантин думок : збірка поезії / С. Бруснічкіна. - Дніпро : Ліра, 2020. - 149 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569582кп мп
351.713(043.3)
Б 90

Буличов, Єгор Володимирович. Адміністративні послуги у сфері справляння податків і зборів : автореферат дисертації / Є. В. Буличов ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 16 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569560кп мп
27-9"03/05"(043.3)
В 33

Верланов, Дмитро Сергійович. Феномен релігійно-філософської інтуїції у філософії грецької патристики (IV-VI ст.) : автореферат дисертації / Д. С. Верланов ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569564кп мп
351.77(477)(043.3)
В 75

Воронятніков, Олександр Олександрович. Публічне адміністрування сферою санітарного та епідемічного благополуччя населення : автореферат дисертації / О. О. Воронятніков ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 31 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569665кп мп
002.1(082)
В 90

Вчені записки кафедри документознавства та інформаційної діяльності : зб. наук. пр. Вип. 1 / Нац. металлург. акад. України ; ред.: О. В. Михайлюк, К. А. Прокоф'єва, О. М. Решетілова [та ін.]. - Дніпро : НМетАУ, 2019. - 92 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569624кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
Г 51

Гирский, Виктор Михайлович. Прозрение : роман / В. М. Гирский. - Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2020. - 163 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569552кп мп
821.111-31.02(02.064)
Г 64

Гоменюк, Аліна Володимирівна. Форми вираження комічного в англійському ренесансному романі : автореферат дисертації / А. В. Гоменюк. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569675кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Г 70

Горошникова, Елена Леонидовна. Зимняя рапсодия / Е. Л. Горошникова. - [Б. м.] : [б. в.], [2019]. - 90 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569655кп мп
780.64.087.1(4)"19/20"(02.064)
Г 87

Громченко, Валерій Васильович. Духове соло в європейській академічній композиторській та виконавській творчості ХХ - початку ХХІ ст. : монографія / В. В. Громченко. - Дніпро ; К. : Ліра, 2020. - 302 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569610кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Г 91

Грушко-Колінько, Зінаїда Дем'янівна. Словами вистелю дорогу : вірші / З. Д. Грушко-Колінько. - Дніпро : Ліра, 2020. - 130 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569549кп мп
631.416.8(043.3)
Д 33

Денчиля-Сакаль, Ганна Михайлівна. Фітотоксикологічна оцінка забруднення грунту Zn2+ та Cu2+ за реакціями Trifolium pratense L. : автореферат дис. / Г. М. Денчиля-Сакаль ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.] , 2020. - 24 с. : табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569608кп мп, 1571030 край
821.161.1(477.63)'06-1
Д 30

Дёмин, Александр Фомич. Днепр в огне войны : избранные стихотворения о Великой Отечественной / А. Ф. Дёмин. - Днепр : Журфонд, 2020. - 137 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569633кп мп
005.21(02.064)
Д 58

Довбня, Світлана Борисівна. Інноваційне стратегічне планування : монографія / С. Б. Довбня, Т. М. Чабанець. - Дніпро : Ліра, 2020. - 204 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569568кп мп
669.743.1(043.3)
Д 79

Ду Юньшен Розробка та дослідження технології виробництва рафінованих сплавів марганцю в конвертері з донною продувкою : автореферат дисертації / Ду Юньшен ; Нац. металлург. акад. України. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 21 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569567кп мп
1(430)
Д 79

Дубініна, Віра Олександрівна. Генеза і розвиток герменевтичної проблематики в німецькій філософії ХІХ-ХХ ст. : автореф. дисертації / В. О. Дубініна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 37 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569578кп мп
342.951(477)(043.3)
Д 79

Дубов, Сергій Миколайович. Публічне адміністрування у сфері туристичної діяльності : автореферат дисертації / С. М. Дубов ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 15 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569613кп мп
821.161.2(477.63)'06-92
Д 82

Думанський, Володимир Тадейович. Творчість : нариси, оповідання, фото / В. Т. Думанський. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2020. - 122 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569615кп мп
681.5(075.8)
Е 45

Електронні засоби автоматизації виробництва : навч. посібник / С. К. Мещанінов, Б. П. Довгалюк, В. В. Багрій [та ін.] ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2020. - 340 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569611кп мп
510.644.4(075.8)
Ж 50

Желдак, Тимур Анатолійович. Нечіткі множини в системах управління та прийняття рішень : навчальний посібник / Т. А. Желдак, Л. С. Коряшкіна, С. А. Ус ; за ред. С. А. Ус ; Нац. техн. ун-т Дніпров. політехніка. - Дніпро : НТУ "ДП", 2020. - 387 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569574кп мп
347.998.85(477)(043.3)
Ж 52

Желтобрюх, Ірина Леонтіївна. Адміністративно-процесуальний статус сторін в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики : автореферат дисертації / І. Л. Желтобрюх ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 29 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569625кп мп
821.161.2'06-1-93
З-15

Задоя, Анна. За уявою до Фредеріка! : для дітей, що люблять уявляти! / А. Задоя, М. Задоя. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 87 с. : мал.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569636кп мп
94(477.63-25)
З-38

Західний: друга молодість / О. Давидов [та ін.]. - Дніпро : Журфонд, 2020. - 64 с. : фот.цв. - (Місто без околиць : започатковано у 2017 р.)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569649кп мп
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 60 / Нац. техн. ун-т Дніпров. політехніка ; гол. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : Нац. ТУ Дніпровська політехніка, 2020. - 247 с. : мал., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569614кп мп
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 61 / Нац. техн. ун-т Дніпров. політехніка ; гол. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : Нац. ТУ Дніпровська політехніка, 2020. - 226 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569577кп мп
342.951(477)(043.3)
З-81

Золотніков, Олександр Сергійович. Адміністративно-правові аспекти проведення огляду товарів та транспортних засобів комерційного призначення за ініціативою правоохоронних органів: автореферат дисертації/ О. С. Золотніков. - Дніпро: [б. в.], 2020. - 17 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569576кп мп
621.74.047(043.3)
К 16

Какарека, Денис Леонідович. Підвищення надійності машин безперервного лиття заготовок шляхом застосування нових методів відновлення вузлів, що швидко зношуються : автореферат дисертації / Д. Л. Какарека. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 20 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569581кп мп
342.9(477)(043.3)
К 19

Кандуєв, Денис Володимирович. Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних сил України : автореферат дисертації / Д. В. Кандуєв ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 16 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569626кп мп
502.175(477.63)(02.064)
К 28

Каспійцева В. Ю. Оцінка і прогноз якості атмосферного повітря на регіональному рівні : монографія / В. Ю. Каспійцева, С. З. Поліщук, І. О. Колесник. - Дніпро : Акцент ПП : ДВНЗ ПДАБА, 2020. - 193 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569601кп мп, 1569602 край, 157039 хр
908(477.63-25)
К 29

Катеринослав на Кільчені: історія зниклого міста : альманах досліджень та археологічних розкопок на території колишнього міста Катеринослав / упоряд.: М. Е. Кавун [та ін.] ; редкол.: В. В. Боняк [та ін.]. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2020. - 36 с. : рис., фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569587кп мп
821.161.1(477)'06-1
К 40

Ким, Юлия Алексеевна. Номад : сборник стихотворений 2015-2020 гг. / Ю. А. Ким. - Днепр : Акцент ПП, 2020. - 95 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569650кп мп
622.691(02.064)
К 41

Кінетичні та термобаричні основи інтенсифікації фазових перетворень техногенних газогідратів : монографія / В. І. Бондаренко, К. С. Сай, О. Ю. Свєткіна [та ін.]. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2020. - 159 с. : іл., табл., граф.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569618кп мп
94(477.63-21)"19"
К 53

Книга, Олексій Олексійович. Деякі нотатки з дореволюційної історії Криворіжжя / О. О. Книга. - Кривий Ріг : ОКТАН-ПРИНТ, 2020. - 104 с. : іл.
 
Книга у каталозі
Видано на Дніпропетровщині

1569554кп мп
004.822(043.3)
К 56

Ковилін, Єгор Романович. Модель генерації відповідей в пошукових системах на основі неструктурованої бази знань : автореферат дис. / Є. Р. Ковилін ; Нац. металлург. акад. України. - Дніпро, 2020. - 20 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569589кп мп
336.22(477)(02.064)
К 71

Косова, Тетяна Дмитрівна. Механізми податкового менеджменту в умовах антикризової фінансової політики : монографія / Т. Д. Косова, Г. В. Ползікова, Н. В. Захарченко ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури . - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 224 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569580кп мп
622.28(043.3)
К 78

Красовський, Ігор Св'ятославович. Вдосконалення методу і розробка засобів неруйнівного контролю геомеханічного стану системи "Анкер - масив гірських порід" : автореферат дисертації / І. С. Красовський. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 20 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569673кп мп
351.741(477)(075.8)
К 78

Крашеніннікова Т. В. Комунікативна компетенція працівника Національної поліції : навч. посіб. / Т. В. Крашеніннікова ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Адверта, 2017. - 104 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569620кп мп
537.226(02.064)
К 82

Кристали активних діелектриків. Досвід вирощування : монографія / К. В. Агарков, Т. М. Бочкова, М. Д. Волнянський [та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 132 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569666кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Л 25

Ларікова, Лідія Кирилівна. Стежки моїх осінніх років : поезія / Л. К. Ларікова. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2019. - 299 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569569кп мп
547.567(043.3)
Л 88

Лисенко, Олена Миколаївна. Синтез полі- та гетероциклічних сполук на основі N-заміщених 1,4-бензохінонмоноімінів : автореферат дисертації / О. М. Лисенко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 27 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569664кп мп
821.161.1(477)'06-1
Л 64

Литвиненко, Николай Владимирович. Калейдоскоп : стихи и поэмы / Н. В. Литвиненко. - Днепр, 2019. - 147 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569621кп мп
159.923.2
Л 64

Литовченко, Екатерина. Ныряем в счастье с головою / Е. Д. Литовченко. - Днепр : Акцент ПП, 2020. - 160 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569606кп мп
821(100).09(082)
Л 64

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : зб. наук. праць. Вип. 14 / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. С. Ковпік. - Кривий Ріг, 2020. - 226 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569573кп мп
669.184(043.3)
Л 93

Лю Тяны Дослідження і розробка киснево-конвертерних фурм раціональної конструкції та підвищення ефективності конвертерної плавки при їх експлуатації : автореферат дисертації / Лю Тяны ; Нац. металлург. акад. України. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569583кп мп
347.998.85(477)(043.3)
М 26

Марич, Євген Васильович. Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді : автореф. дисертації / Є. В. Марич ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б.в.], 2020. - 17 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569646кп мп
658.821(062.552)
М 27

Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів : XI міжнар. наук.-практ. конф. / Ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. - 440 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569668кп мп
316.77(082)
М 31

Масова комунікація у глобальному та національному вимірах : зб. статей.. Вип. 2 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : ДНУ ім. О. Гончара, 2013. - 265 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569627кп мп
821.161.2'06.09
М 34

Матеуш, Віталій Олександрович. Цілісні паліндроми / В. О. Матеуш. - Хмельницький : Цюпак, 2020. - 47 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569628кп мп
821.161.2'06-1
М 34

Матеуш, Віталій Олексійович. Мислитель Енгельс і його буття : гіпотетичний роман у віршах / В. О. Матеуш. - Хмельницький : Цюпак, 2020. - 50 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569638кп мп
821.161.2'06-94
М 80

Морозов, Олександр Петрович. Мрії збуваються, або 25 років в ефірі / О. П. Морозов. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2020. - 38 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569640кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
М 91

Мурашкин, Михаил Георгиевич. Письмо 2019 / М. Г. Мурашкин. - Днепр : Монолит, 2020. - 155 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569641кп мп
111.852(02.064)
М 91

Мурашкін, Михайло Георгійович. Естетика і символогія : монографія / М. Г. Мурашкін ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Монолит, 2020. - 240 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569604кп мп
94(477)"17"
Н 34

Науменко, Іван. Монахова балка. Степова криниця / І. Науменко. - Дніпро : [б. в.] , 2020. - 52 с. : цв.іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569599кп мп
27-534.35
О-88

Отче наш... Хліб наш майбутній дай нам сьогодні... Дай нам сил подолати спокуси... : досконало проголошуємо молитву Господню укр. мовою. Кн. 1 / уклад. Л. А. Коваль. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2020. - 158 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569642кп мп
821.161.1(477)'06-1
П 12

Павлюченко, Александр Владимирович. Я люблю твое "Может быть..." : стихотворения / А. В. Павлюченко. - Днепр : Монолит, 2020. - 39 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569687кп мп
614.84(075.8)
П 46

Пожежна безпека виробництв : практикум з дисципліни / Є. В. Доронін, А. С. Бєліков, Г. Г. Капленко [та ін.] ; ред. А. С. Бєліков ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 99 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569654кп мп
159.947.5
П 55

Пометун, Ольга. Открой себя для жизни / О. Пометун. - Днепр : Лира, 2020. - 164 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569667кп мп
34(477)(062.552)
П 68

Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 17 травня 2013 р. / Асоц. укр. правників [та ін.] ; редкол.: О. Л. Соколенко [та ін.]. - Дніпропетровськ, 2013. - 125 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569630кп иск
930.85(477.63)(062.552)
П 75

Придніпров'я в загальносвітовій скарбниці культурно-історичної спадщини планети : матеріали наук.-практ. конф. (17-20 квітня 2019р.,м.Дніпро) / Дніпров. міськрада [та ін.] ; упоряд.: Л. О. Гурарій, С. О. Чикаренко. - Дніпро : Інновація, 2019. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1569553кп мп
519.85(043.3)
П 77

Притоманова, Ольга Михайлівна. Нечіткі задачі оптимального розбиття множин: теоретичні основи, методи та алгоритми розв'язання : автореферат дисертації / О. М. Притоманова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 43 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569609кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
П 80

Прокопенко, Володимир Миколайович. Подаруй усмішку світу : лірика, гумор, переклади, проза / В. М. Прокопенко ; Павлоград. письмен. дім Дивосвіт. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2020. - 98 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569632кп мп
62(477)
П 84

Профессор Якимов Александр Васильевич: страницы жизни / ред.: Ф. В. Новиков, А. А. Якимов, В. А. Жовтобрюх. - Днепр : Лира, 2020. - 396 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569550кп мп
316.3(043.3)
Р 98

Рябека, Євгенія Олександрівна. Філософська парадигма цінностей демократичного суспільства в трансформаційний період : автореферат дисертації / Є. О. Рябека ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569561кп мп
111.84(4)(043.3)
С 13

Савонова, Ганна Іванівна. Онтологія добра і зла в західноєвропейській екзистенційній та постмодерністській філософії : автореф. дисертації / Г. І. Савонова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2020. - 39 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569555кп мп
342.9(477)(043.3)
С 17

Самойленко, Олександр Степанович. Адміністративно-правові засади реалізації етичних стандартів публічної служби : автореферат дисертації / О. С. Самойленко ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 15 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569594кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. міжвуз. зб. наук. пр. Вип. 1 (126) 2020 / редкол.: В. С. Хандецький, О. Є. Архипов, В. Є. Білозьоров [та ін.]. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 185 с. : мал., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569595кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. міжвуз. зб. наук. пр. Вип. 2 (127) 2020 / редкол.: А. П. Алпатов, О. Є. Архипов, Л. О. Кіріченко [та ін.]. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 174 с. : мал., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569596кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. міжвуз. зб. наук. пр. Вип. 3 (128) 2020 / редкол.: А. П. Алпатов, О. Є. Архипов, Л. О. Кіріченко [та ін.]. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 188 с. : мал., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569597кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. міжвуз. зб. наук. пр. Вип. 4 (129) 2020 / редкол.: А. П. Алпатов, О. Є. Архипов, О. О. Єрьомін [та ін.]. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 171 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569592кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. міжвуз. зб. наук. пр. Вип. 5 (124) 2019 / редкол.: В. Є. Білозьоров, В. В. Гнатушенко, С. А. Бабічев [та ін.]. - Дніпро : [б. в.], 2019. - 225 с. : мал., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569598кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. міжвуз. зб. наук. пр. Вип. 5 (130) 2020 / редкол.: А. П. Алпатов, О. Є. Архипов, О. О. Єрьомін [та ін.]. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 155 с. : мал., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569593кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. міжвуз. зб. наук. пр. Вип. 6 (125) 2019 / редкол.: А. П. Алпатов, О. Є. Архипов, В. Є. Білозьоров [та ін.]. - Дніпро : [б. в.], 2019. - 136 с. : мал., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569616кп мп
669.184(075.8)
С 34

Сігарьов, Євген Миколайович. Основи проектування конвертерних цехів : навч. посібник. Ч. 2 / Є. М. Сігарьов [та ін.] ; Дніпров. держ. тех. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2020. - 220 с. : іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569585кп мп
929(477)"19"(043.3)
С 56

Сова, Андрій Сова. Суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність Івана Боберського (1873-1947) : автореф. дис. / А. О. Сова ; Нац. акад. наук України. - Львів : [б. в.], 2020. - 36 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569590кп мп
616.6(477)"19"(092)
С 73

Спогади учнів та колег про свого вчителя-професора О. В. Люлька / Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України ; голов. ред. Т. О. Перцева ; упоряд. В. П. Стусь. - Дніпро : Акцент ПП, 2020. - 76 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569661кп мп
330.34(477.63)(02.064)
С 76

Стан і нові можливості соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області : монографія / О. Ю. Бобровська, С. М. Серьогін, Є. І. Бородін [та ін.]; ред. О. Ю. Бобровська. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. - 276 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569652кп мп
378.014.54(477)(02.064)
С 79

Стеблюк, Наталія Федорівна. Економіко-математичне моделювання в системі маркетингового управління : монографія / Н. Ф. Стеблюк, Н. М. Волосова ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2020. - 185 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569603кп мп
94:352](477.63-21)"19/20"
С 81

Сто років Криворізької міськради / упоряд.: О. Мельник, І. Стеблина. - Київ : Конві прінт, 2020. - 175 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569657кп мп
821.161.2(477.63)'06-32
С 89

Сулима, Тетяна Степанівна. Катеринославські публіцистки : книжка-дарунок / Т. С. Сулима ; підгот.: І. Чечель, В. Філіпов, Г. Бондаренко [та ін.] ; худож. В. Єрмаков. - Рубанівське : Навіки ; Дн-ськ : Літограф, 2014. - 74 с. : мал.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569600кп мп
338.24(477)(02.064)
С 91

Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: національний та регіональний аспект : монографія / О. В. Балуєва [та ін.] ; Донец. держ. ун-т упр. - Кривий Ріг ; Маріуполь : Роман Козлов, 2020. - 188 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569605кп мп
352.07(477)(02.064)
Т 19

Тарасенко, Тетяна Миколаївна. Політична відповідальність у сфері місцевого самоврядування України : монографія / Т. М. Тарасенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпро : ГРАНІ, 2020. - 403 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569647кп мп
62
Т 38

Технологи и технологии : науч.-информ. изд. / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, С. А. Дитиненко, Д. Ф. Новиков. - Днепр : Лира, 2020. - 352 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569566кп мп
821.111(73)'06.09(043.3)
Т 45

Титюк, Аліна Костянтинівна. Трансформація американського "крутого" детективу в творчості Сью Графтон, Сари Парецкі та Марсії Мюллер: жанрово-стильові та гендерні аспекти : автореферат дисертації / А. К. Титюк. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 22 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569570кп мп
821.111.09(043.3)
Т 46

Тіхоненко, Світлана Олегівна. Гротеск у творчості Джонатана Свіфта : автореферат дисертації / С. О. Тіхоненко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2020. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569645кп мп
338.2(477)(02.064)
Т 48

Ткаченко, Володимир Андрійович. Вирок середовища : монографія / В. А. Ткаченко. - Дніпро : Монолит, 2020. - 312 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569565кп мп
654.197(477.8)(043.3)
Т 52

Толочко, Наталія Валеріївна. Становлення і розвиток телебачення на Закарпатті в історичному, політичному, культурному контекстах : автореферат дисертації / Н. В. Толочко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569631кп иск
784(477.63-25)(02.064)
Т 82

Тулянцев, Андрій Анатолійович. Катеринослав-Дніпро: мистецтво співу : монографія / А. А. Тулянцев ; Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глінки, Нац. всеукр. муз. спілка. - Дніпро : Ліра, 2019. - 167 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569607кп мп
624.191.8(02.064)
Т 98

Тютькін, Олексій Леонідович. Теоретичні основи комплексного аналізу тунельних конструкцій : монографія / О. Л. Тютькін ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : Журфонд, 2020. - 257 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569617кп мп
621.791.05(02.064)
У 31

Удосконалення методів визначення напружено-деформованого стану зварних фланцевих з'єднань : монографія / Д. Г. Носов [та ін.] ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2020. - 132 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569622кп мп
004.9(075.8)
У 84

Уткіна Г. А. Інформаційні технології : навч.-метод. посіб. / Г. А. Уткіна, В. С. Тулінов ; Донец. юрид. ін-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 164 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569579кп мп
547(043.3)
Ф 24

Фарат, Олег Костянтинович. Електрофільні перегрупування шестичленних гетероциклів з гемінальним розташуванням атомів нітрогену і/або оксигену та реакції одержаних продуктів : автореферат дисертації / О. К. Фарат . - Дніпро : [б. в.], 2020. - 44 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569685кп мп
547(043.3)
Ф 24

Фарат, Олег Костянтинович. Реакції заміщених 2-спіро-піримідин-4-онів / О. К. Фарат ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : [б. в.], 2012. - 18 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569663кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Ф 44

Фесенко, Ніна Романівна. Зів'ю віночок : збірка поезій / Н. Р. Фесенко. - Дніпро : Ліра, 2020. - 207 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1569688кп мп
821.161.1(477.63)'06-312.9
Ф 62

Фирсов, Артур Валентинович. Забытые Измерения и рука Тьмы. Ч. 1 / А. В. Фирсов. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 62 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1569689кп мп
821.161.1(477.63)'06-312.9
Ф 62

Фирсов, Артур Валентинович. Предательство за трон. Ч. 1 / А. Фирсов. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 33 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569653кп мп
323(477)(02.064)
Ф 51

Філатов, Борис Альбертович. Патріотизм в умовах сучасних політичних трансформацій: зарубіжний та український досвід : монографія / Б. А. Філатов ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2020. - 380 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569659кп мп
351(02.064)
Ф 56

Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії в системі сучасного управління : монографія / Н. Г. Діденко, В. І. Токарева, К. В. Дубик ; ред. Н. Г. Діденко ; Донец. держ. ун-т упр. - Кр. Рог : Роман Козлов, 2019. - 194 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569686кп мп
616-002.5(075.8)
Ф 93

Фтизіатрія : посібник / Н. С. Колісник, Д. Г. Крижановський, В. А. Фрейвальд [та ін.]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 218 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569572кп мп
339.17(043.3)
Х 12

Хаврова, Катерина Сергіївна. Інтелектуалізація діяльності торговельних підприємств: концепція та методологія : автореф. дисертації / К. С. Хаврова ; ВНЗ Ун-т імені Альфреда Нобеля. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 40 с. : табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569678кп мп
796.82(075.8)
Х 14

Хаджинов, Валерій Анастасійович. Греко-римська боротьба : навч. посібник / В. А. Хаджинов ; Нац. металлург. акад. України. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 241 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569612кп мп
821.161.2.09(02.064)
Х 98

Художні обрії Осипа Маковея : монографія / Н. М. Гаєвська [та ін.] ; відп. ред. Н. М. Гаєвська. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2020. - 333 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569629кп мп
336(477)(062.552)
Ц 75

Цифрове суспільство: фінанси, економіка, управління : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 06 листопада 2020 р. / ред.: Д. О. Бачаров [та ін.]. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2020. - 316 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569671кп мп
54(075.8)
Ч-58

Чигвінцева О. П. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт з дисципліни "Біонеорганічна і органічна хімія" / О. П. Чигвінцева ; Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : [б. в.], 2016. - 32 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569681кп мп
821.161.2'06-1
Ч-81

Чуб, Любов. Іду на Ви : вірші / Л. Чуб. - Дніпро : Середняк Т. К., 2019. - 222 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569556кп мп
66.095.26(043.3)
Ш 37

Шевченко, Ольга Володимирівна. Модифікація вінілових полімерів ненасиченими β-дикетонатами металів : автореферат дисертації / О. В. Шевченко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : [б. в.], 2020. - 47 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569669кп мп
81'25(075.8)
Ш 48

Шепель, Юрий Александрович. Лингвокультурология для переводчика : учебно-методический комплекс / Ю. А. Шепель. - Днепропетровск : Адверта, 2013. - 119 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569670кп мп
811.111'36(075.8)
Ш 48

Шепель, Юрий Александрович. Теоретическая грамматика английского языка : учебно-метод. пособие / Ю. А. Шепель. - Днепропетровск : Адверта, 2013. - 113 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569674кп мп
811.111'36(075.8)
Ш 48

Шепель, Юрий Александрович. Теоретическая грамматика современного английского языка : курс лекций / Ю. А. Шепель. - Днепропетровск : Адверта, 2013. - 105 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569676кп мп
342.9(477)(075.8)
Щ 64

Щербина, Євген Миколайович. Адміністративна відповідальність за порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень : навч. посіб. / Є. М. Щербина, А. Ю. Кондратьєв. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 120 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569558кп мп
669.017.16(043.3)
Щ 93

Щудро, Анатолій Євгенович. Особливості формування структури і властивостей зони термічного впливу зварних з'єднань із мікролегованих будівельних сталей : автореферат дисертації / А. Є. Щудро . - [Б. м.] : [б. в.], 2020. - 21 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569648кп мп
622.012(477.63(09)
Ю 15

ЮГОК. Гордимся своим прошлым! Уверены в будущем! / бильдред. М. Корсаков ; фото: А. Хорьков, И. Квочка, О. Федикив. - Кривой Рог : Чернявский Д. А., [2020]. - 143 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569559кп мп
622.23(043.3)
Я 61

Янжула, Олексій Сергійович. Обгрунтування параметрів ведення очисних робіт поблизу геологічних порушень, схильних до раптових виділень метану : автореферат дисертації / О. С. Янжула . - Дніпро : [б. в.] , 2020. - 23 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині