2024 рік

Архів

 

Квiтень  2022 року

Нові надходження


 

м1570010кп хр, м1570011 хр, м1570012 аб
821.111'06-311.6
А 40

Акройд, Пітер. Клеркенвельські оповіді / П. Акройд ; пер. з англ.: А. О. Івахненко, Н. В. Скоробогатова. - Харків : Фоліо, 2011. - 284 с. - (Карта світу)
 
Книга у каталозі

м1569998кп хр, м1569999 аб
821.134.2(82)'06-31
А 65

Андахазі, Федеріко. Анатом : роман / Ф. Андахазі ; пер. Ю. Григоренко. - Харків : Фоліо, 2014. - 190 с. - (Карта світу)
 
Книга у каталозі

м1570025кп хр, м1570026 чз, м1570027 аб
821.133.1'06-31
А 90

Ассулін, П'єр. Портрет : роман / П. Ассулін ; пер. з фр. Я. П. Тарасюк. - Харків : Фоліо, 2011. - 281 с. - (Карта світу)
 
Книга у каталозі

1568797кп нмо
026.07:001.32](477)(03)
Б 59

Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська [та ін.] ; наук. ред. О. С. Онищенко [та ін.] ; Нац. акад. наук України [та ін.]. - К., 2019. - 312 с.
 
Книга у каталозі

Ф1568804кп бф
140.8(031)
Б 81

Бондар, Олександр Олександрович. Енциклопедія несвідомого українця = Энциклопедия несознательного украинца / О. Бондар. - К. : Казка, 2013. - 880 с.
 
Книга у каталозі

Ф1568800кп хр
550.383:551.58
Б 81

Бондарь, Александр Александрович. Во власти магнитного поля / А. А. Бондарь. - К., 2020. - 720 с. : рис. - (Магнитные поля и климат)
 
Книга у каталозі

Ф1568802кп хр
115
Б 81

Бондарь, Александр Александрович. Книга времени / А. А. Бондарь. - К., 2017. - 224 с.
 
Книга у каталозі

Ф1568803кп хр
111
Б 81

Бондарь, Александр Александрович. Сакральное в человеческом. Первоосновы и мировоззрение. Теория справедливости. Шифр сакрального. Матрица управления человечеством / А. Бондарь. - К., 2017. - 640 с. - (Взгяд на сокрытое)
 
Книга у каталозі

1568805кп иск
77.04(084)
Б 82

Борис Ладыженский. "Мгновения одесской истории" / Одес. фотограф. ассоц., Одес. гор. клуб фотограф "Фотон-2", Всеукр. центр болгар. культуры. - Одесса, 2016. - б. с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568965 аб
821.111(73)'06-312.4
Б 87

Браун, Ден. Інферно : роман / Д. Браун ; пер. з англ. В. Горбатько. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2013. - 606 с.
 
Книга у каталозі

1568807кп иск
77.04(084)
В 11

В тени акаций тесные дворы. Персональная фотовыставка Степана Алекяна / Одес. фотограф. ассоц., Всеукр. центр болгар. культуры, Одес. обл. гос. админ. - Одесса, 2011. - б. с. : фот.
 

Книга у каталозі

М1568793кп иск
77.04(084)
А 94

Виталий Афанасопуло. Жизнь в фотографии / Город. клуб фотографов "Фотон-2", Одес. фотограф. ассоц., Одес. обл. орг. Нац. Союза худож. Украины. - Одесса, 2011. - 24 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1569913кп хр, 1569914 аб
821.161.2-31
В 61

Вовчок, Марко. Три долі : повісті, оповідання, казки / М. Вовчок. - Харків : Фоліо, 2017. - 408 с. - (Шкільна бібліотека української та зарубіжної літератури)
 
Книга у каталозі

Ф1568814кп оп
070:017.1](477)
Г 13

Газети України 1816-1916 років у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України ; уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець. - К. : НБУВ, 2019. - 312 с.
 
Книга у каталозі

1569898кп чз, 1569899 аб
821.161.1(477)'06-312.9
Г 65

Гончаренко, Анна Васильевна. Игра. Коготь дракона : [роман] / А. В. Гончаренко. - Харьков : Фолио, 2015. - 316 с.
 
Книга у каталозі

1568821кп хр
821.161.2'06-1
Г 93

Гук, В'ячеслав. Кримські Елегії : поезія / В. Гук. - К. : Гамазин, 2013. - 312 с.
 
Книга у каталозі

м1570002кп хр, м1570003 аб
821.512.161'06-311.2
Г 99

Гюнтекін, Решат Нурі. Млин : роман / Гюнтекін Р. Н. ; пер. Ю. В. Григоренко. - Харків : Фоліо, 2015. - 191 с. - (Карта світу)
 
Книга у каталозі

1568824кп хр
005.32
Д 40

Джейкобс, Чарльз С. Нейроменеджмент. Почему не работает мотивация методом кнута и пряника / Ч. С. Джейкобс ; пер. с англ.: Л. Курченко, И. Коберник. - К. : Companion Group, 2010. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1568826кп чз
821.112.2'06-312.2
Д 95

Дюбель, Рихард. Хранители Кодекса Люцифера / Р. Дюбель ; пер. с нем. А. Перминова ; худож. А. Печенежский. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. - 811 с. : ил.
 
Книга у каталозі

В1568827кп хр
629.371.2
З-13

Зав'язкін, Олег Володимирович. Велика книжка. Спортивні автомобілі : для допитливих дорослих і дітей / О. В. Зав'язкін ; пер. з рос. Ю. В. Жиронкін. - К. : Кристал Бук, 2017. - 16 с. : цв.ил. - (Світ навколо нас). - (Велика книжка)
 
Книга у каталозі

В1568828кп хр
629.735.45
З-13

Завязкин, Олег Владимирович. Большая книга. Вертолёты : для любознательных взрослых и детей / О. В. Завязкин. - Донецк : ПКФ БАО, 2015. - 16 с. : цв.ил. - (Мир вокруг нас)
 
Книга у каталозі

В1568829кп хр
623.438.3
З-13

Завязкин, Олег Владимирович. Большая книга. Танки : для любознательных взрослых и детей / О. В. Завязкин. - Донецк : ПКФ БАО, 2015. - 16 с. : цв.ил. - (Мир вокруг нас)
 
Книга у каталозі

1568832кп хр
159.9.07(075.8)
З-67

Зливков, Валерій. Сучасні тренінгові технології: інтегративний підхід / В. Зливков, С. Ліпінська, С. Лукомська. - К. : Лисенко М. М., 2020. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1568835кп чз
39(=8)
И 60

Индейцы Америки / ред. О. Н. Казакина ; худож. Э. Барсотти. - Харьков : Елвик, 2015. - 24 с. : цв.ил. - (Книжный мир)
 
Книга у каталозі

Ф1568811кп хр
355.48(477.61/.62)
К 31

Кашпор, Ольга. Війна очима ТСН: 28 історій по той бік камери / О. Кашпор ; ред. А. Чех. - К. : Основи, [2015]. - 213 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568840кп хр
821.161.2'06-94
К 43

Кириченко, Борис Йосипович. Мій час / Б. Й. Кириченко. - К. : Гранмна. - 2019 Т. 2. - 2019. - 620 с.
 
Книга у каталозі

1568841кп хр
351:005.21
К 46

Кішіловський, Мачей. Адміністратегія. Ваша упішна кар'єра у сфері державного управління / М. Кішіловський, І. Кішіловська. - К. : Основи, 2017. - 368 с.
 
Книга у каталозі

Ф1568842кп хр
016:929](477)
К 53

Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2004-2010) / Ю. В. Вернік та ін. ; ред.: Т. В. Комарянська, Т. В. Котлярова. - К. : НБУВ, 2019. - 404 с.
 
Книга у каталозі

1568969 аб
821.161.1'06-34
К 68

Короленко, Володимир Галактіонович. Сліпий музикант : етюд / В. Г. Короленко ; пер. з рос. Ф. Гавриш ; худож. О. Константиновський. - К. : Рідна мова, 2019. - 165 с. - (Класна класика)
 
Книга у каталозі

1568847 кп иск
791.633(477)(09)
Л 63

Лис, Василь Михайлович. Довженко в Яреськах. Книга, яку автори написали разом із жителями села Яреськи, що знали О. П. Довженка, були свідками й учасниками незабутніх довженківських кінострічок / В. М. Лис, В. В. Лис. - Полтава : Дивосвіт, 2019. - 152 с.
 
Книга у каталозі

1568848кп хр
821.112.2(494)'06-31
Л 96

Люшер, Йонас. Весна варварів / Й. Люшер ; пер. з нім. Р. Свято. - К. : Основи, 2017. - 128 с.
 
Книга у каталозі

1568849кп мп
821.161.1(477.63)'06-34
М 15

Макаренко, Георгий Юрьевич. Непоседа : сказки / Г. Ю. Макаренко ; худож.: А. Тверетников, Л. Тверетникова. - Дн-ск : Монолит, 2013. - 44 с. : ил.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1569145кп хр
343.4(477.6)
М 65

Місто, з якого почалася війна / С. Проценко [та ін.] ; за заг. ред. А. Удовенка. - 2-ге вид., допов. - К., 2020. - 252 с. : фот.
 
Книга у каталозі

Ф1568860кп по
641.55(083.12)
М 79

Мордхилевич, Валентин Лазаревич. Белые коренья / В. Л. Мордхилевич ; сост., фото А. А. Заклецкий, худож.-оформ. Л. П. Вировец. - Харьков : Фолио, 2014. - 96 с. : фот.цв. - (Кулинарная коллекция). - (Господская кухня только для своих)
 
Книга у каталозі

Ф1568861кп по
641.55(083.12)
М 79

Мордхилевич, Валентин Лазаревич. Приготовление карпа / В. Л. Мордхилевич ; сост., фото А. А. Заклецкий, худож.-оформ. Л. П. Вировец. - Харьков : Фолио, 2014. - 95 с. : фот.цв. - (Кулинарная коллекция). - (Господская кухня только для своих)
 
Книга у каталозі

Ф1568862кп по
641.55(083.12)
М 79

Мордхилевич, Валентин Лазаревич. Приготовление раков / В. Л. Мордхилевич ; сост., фото А. А. Заклецкий, худож.-оформ. Л. П. Вировец. - Харьков : Фолио, 2014. - 96 с. : фот.цв. - (Кулинарная коллекция). - (Господская кухня только для своих)
 
Книга у каталозі

Ф1568863кп по
641.55(083.12)
М 79

Мордхилевич, Валентин Лазаревич. Приготовление щуки / В. Л. Мордхилевич ; сост., фото А. А. Заклецкий, худож.-оформ. Л. П. Вировец. - Харьков : Фолио, 2014. - 94 с. : фот.цв. - (Кулинарная коллекция). - (Господская кухня только для своих)
 
Книга у каталозі

Ф1568864кп по
641.55(083.12)
М 79

Мордхилевич, Валентин Лазаревич. Ягнятина и баранина / В. Л. Мордхилевич ; сост., фото А. А. Заклецкий, худож.-оформ. Л. П. Вировец. - Харьков : Фолио, 2014. - 94 с. : фот.цв. - (Кулинарная коллекция). - (Господская кухня только для своих)
 
Книга у каталозі

1568870кп нмо
027.54:80](477)(082)
Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського : здобутки і перспективи". Вип. 54 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. - К. : НБУВ, 2019. - 320 с.
 
Книга у каталозі

1568878кп хр
271.2-428
Н 88

Нужно жить нелицемерно... Духовные поучения преподобных Старцев Оптинских. - [Б. м.] : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь, 2012. - 190 с.
 
Книга у каталозі

1568879кп хр
821.161.2'06-992
О-34

Овсюк, Олександр Михайлович. Зустрічі з незвіданим і прекрасним : нариси, есеї / О. М. Овсюк. - К. : ЗАДРУГА, 2017. - 435 с.
 
Книга у каталозі

1568880 хр
811.161.2'272
О-34

Овсюк, Олександр Михайлович. Поле битви - мова / О. М. Овсюк. - К. : ЗАДРУГА, 2017. - 32 с.
 
Книга у каталозі

1568882кп чз
821.161.1.09(477)(092)
О-56

Ольховська, Людмила Василівна. Роман із присмаком моралі / Л. В. Ольховська. - Полтава : Дивосвіт, 2018. - 104 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568888кп хр
821.161.2'06-1
П 12

Павличко, Дмитро Васильович. Вірші з Майдану / Д. В. Павличко. - К. : Основи, 2014. - 176 с.
 
Книга у каталозі

1568889кп хр
821.161.2'06-1
П 12

Павличко, Дмитро Васильович. Таємниця твого обличчя / Д. В. Павличко. - К. : Основи, 2015. - 240 с.
 
Книга у каталозі

1568890 аб
821.161.2.09(092)
П 12

Павличко, Соломія. Націоналізм, сексуальність, орієнталізм. Складний світ Агатангела Кримського / С. Павличко ; авт. передм. О. Пріцак. - К. : Основи, 2016. - 398 с.
 
Книга у каталозі

1568895кп хр
373.013.77(072)
П 32

Підготовка вчителів до розвитку життєстійкості/стресостійкості у дітей в освітніх навчальних закладах : навч.-метод. посібник / С. О. Богданов , А. М. Гірник, О. В. Залеська [та ін.]; Нац. ун-т Києво-Могилян. акад. - К. : ПУЛЬСАРИ, 2017. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1568897 аб
821.161.1(477)'06-31
П 52

Положий, Евгений Викторович. Иловайск : рассказы о настоящих людях / Е. Положий ; худож.-оформ. В. А. Боднар. - Харьков : Фолио, 2016. - 379 с.
 
Книга у каталозі

М1568900кп чз
821.161.1(477)'06-31
Р 64

Роздобудько, Ирэн Витальевна. Амулет Паскаля : пер. с укр. / И. В. Роздобудько. - Харьков : Фолио, 2014. - 374 с.
 
Книга у каталозі

М1568905кп чз
821.161.1(477)'06-311.6
Р 64

Роздобудько, Ирэн Витальевна. Последний бриллиант миледи : авантюрный детектив: пер. с укр. / И. В. Роздобудько. - Харьков : Фолио, 2012. - 186 с. - (Граффити)
 
Книга у каталозі

М1568908кп чз
821.161.1(477)'06-31
Р 64

Роздобудько, Ирэн Витальевна. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю... : пер. с укр. / И. В. Роздобудько. - Харьков : Фолио, 2013. - 185 с. - (Граффити)
 
Книга у каталозі

Ф1568909кп рф
025.171(477)(082)
Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 23 / Нац. акад. наук України; ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова, Г. В. Боряк [та ін.]. - К. : НБУВ, 2019. - 333 с.
 
Книга у каталозі

Ф1568911кп хр
323.281(476)
С 18

Санников, Андрей Олегович. Моя история. Белорусская "Американка", или Выборы при диктатуре / А. О. Санников. - К. : Основы, 2015. - 208 с. : фот.
 
Книга у каталозі

Ф1568912кп хр
334.722
С 24

Свекла, Джон. Як стати мільярдером. Як найбільші в світі виробники створюють грандіозну цінність / Д. Свекла, М. Коен ; пер. з англ. О. Любенко. - К. : Основи, 2016. - 272 с.
 
Книга у каталозі

Ф1568913кп хр
551.46(262.5)
С 28

Секрети Чорного моря / Б. Александров, О. Андріанова, Н. Атамась та ін. - К., 2020. - 60 с. : рис.
 
Книга у каталозі

М1568917кп чз
821.161.2'06-31
С 53

Сняданко, Наталія Володимирівна. Колекція пристрастей, або Пригоди молодої українки / Н. В. Сняданко ; авт. предисл. А. Ю. Курков ; худож. Л. Д. Киркач-Осіпова. - Харків : Фоліо, 2013. - 287 с. - (Графіті)
 
Книга у каталозі

1568924 хр
929(477)
У 45

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Інституту біографічних досліджень. Вип. 16 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; за заг. ред. В. І. Попика. - К., 2018. - 344 с.
 
Книга у каталозі

м1570028кп хр, м1570029 аб
821.162.3'06-31
У 69

Урбан, Мілош. Міхаела. Події в монастирі Святого Янгола : роман / М. Урбан ; пер. з чес. О. Липа. - Харків : Фоліо, 2011. - 122 с. - (Карта світу)
 
Книга у каталозі

1568929кп хр
327(73)
Х 12

Хаас, Річард. Розхитаний світ. Зовнішня політика Америки і криза старого ладу / Р. Хаас ; пер. з англ. М. Климчук. - К. : Основи, 2019. - 376 с.
 
Книга у каталозі

1568932кп иск
77.04.079(477.74-25)
Х 98

Художественная фотография. Первый Одесский международный фотосалон [Текст] / Упр. культуры Одес. облгосадминистрации, Одес. музей запад. и восточ. искусства, Одес. фотограф. ассоц. - [Б. м. : б. и.], б. г. - 29 с. : фот. - 12.00 грн.
 
Книга у каталозі

1568937кп чз
821.161.2'06-31
Ш 13

Шаблівська, Вікторія. Відчуття часу : роман-тетралогія. Кн. 1 / В. Шаблівська ; ред. В. В. Круглова ; худож. А. Ю. Рубінський. - 2-ге вид. - Харків : Тім Пабліш Груп, 2018. - 351 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568938кп чз
821.161.2'06-31
Ш 13

Шаблівська, Вікторія. Ієрихонська троянда : роман-тетралогія. Кн. 4 / В. Шаблівська ; ред. В. В. Круглова ; худож. А. Ю. Рубінський. - 2-ге вид. - Харків : Тім Пабліш Груп, 2019. - 315 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568939кп чз
821.161.2'06-31
Ш 13

Шаблівська, Вікторія. Три кольори сонця : роман-тетралогія. Кн. 3 / В. Шаблівська ; ред. В. В. Круглова ; худож. А. Ю. Рубінський. - 2-ге вид. - Харків : Тім Пабліш Груп, 2019. - 447 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568940кп чз
821.161.2'06-31
Ш 13

Шаблівська, Вікторія. Черепахова кицька : роман-тетралогія. Кн. 2 / В. Шаблівська ; ред. В. В. Круглова ; худож. А. Ю. Рубінський. - 2-ге вид. - Харків : Тім Пабліш Груп, 2018. - 343 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568943кп чз
94(4)
Э 72

Эпоха Возрождения / пер. с итал. - Харків : Елвик, 2015. - 24 с. : цв.ил. - (Книжный мир)
 
Книга у каталозі

м1569989кп хр, м1569990 чз, м1569991 аб
821.163.6'06-31
Я 66

Янчар, Драґо. Безіменне древо : роман / Д. Янчар ; пер. зі словен. Л. Канцедал. - Харків : Фоліо, 2010. - 379 с. - (Карта світу)
 
Книга у каталозі