2024 рік

Архів

 

Березень  2022 року

Нові надходження


 

1568374кп хр, 1568375 оил
338.43(4-6ЄС)(02.064)
А 25

Аграрна політика Європейського Союзу: виклики та перспективи : монографія / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; ред. Т. О. Зінчук. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 494 с. : рис., табл.
 


1568583кп чз, 1568584 аб
159.923.2
А 30

Адизес, Ицхак Калдерон. Новые размышления о личном развитии. Здоровье. Совесть. Любовь. / И. К. Адизес. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 170 с.
 

 
Книга у каталозі

1568515кп чз, 1568516 аб
351.08(477)(02.064)
А 38

Акімов, Олександр Олексійович. Концептуальні основи системогенезу професійної діяльності державних службовців в Україні : монографія / О. О. Акімов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 370 с.
 


1568599кп чз, 1568600 аб
373.3/.5-056.264(072)
А 72

Антипко Ю. С. Организация и содержание работы школьного логопеда : учебно-методическое пособие / Ю. С. Антипко. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 191 с.
 

 
Книга у каталозі

1568637кп хр
94:355](477)
А 72

Антонович, Володимир Боніфатійович. Про козацькі часи на Україні / В. Б. Антонович. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 238 с. : іл.
 

 
Книга у каталозі

1568484кп куц
821.161.2'06-9(081)
Б 14

Багряний, Іван. Публіцистика : доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе / І. Багряний ; упоряд. О. Коновал. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 854 с.
 
Книга у каталозі

1568724кп куц
94:329.75](71=161.2)
Б 18

Байрак, Михайло. Українська стрілецька громада в Едмонтоні, 1928-1978 / М. Байрак. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 240 с.
 

1568744кп хр
94:329.733](477)
Б 20

Балей, Петро. Фронда Степана Бандери в ОУН 1940 р. Причини і наслідки / П. Балей. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 372 с.
 

Ф1568482кп рф
94(477)
Б 23

Бантиш-Каменський Д. Н. Історія Малої Росії від поселення слав'ян в цій державі до знищення гетьманства : російською мовою / Д. Н. Бантиш-Каменський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 638 с.
 

1568527кп рф
94(477)
Б 36

Бевзо, Олександр Ареф'євич. Львівський літопис і острозький літописець / О. А. Бевзо. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 200 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568586кп чз, 1568587 аб
657(477)(075.8)
Б 39

Безверхий, Костянтин Вікторович. Облік в бюджетних установах : навч. посібник / К. В. Безверхий. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 312 с.
 
Книга у каталозі

1568537кп хр
94(477)
Б 66

Битинський, Микола. Мазепинці по Полтаві / М. Битинський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 102 с. : іл., карти
 
Книга у каталозі

1568382кп хр
94(477)
Б 59

Бій під Бродами : збірник статей. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 322 с. : іл., карти
 

1568383кп куц
94(477)
Б 61

Білас і Данилишин / опрац. Д. Чайковський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 277 с.
 

1568559кп хр
821.161.2'06-992
Б 74

Богуславець, Леся. На прощу до рідної землі. Враження з подорожі / Л. Богуславець. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 133 с.
 
Книга у каталозі

1568714кп чз, 1568715 аб
004.421(075.8)
Б 83

Бородкіна, Ірина Лаврентіївна. Теорія алгоритмів : навчальний посібник / І. Л. Бородкіна, Г. О. Бородкін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 184 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568620кп хр, 1568621 аб
94(477)
Б 87

Брайчевський М. Ю. Походження Русі / М. Ю. Брайчевський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 222 с. : карти
 
Книга у каталозі

1568387кп чз
271.2-9
Б 90

Буганов В. И. Бунтари и правдоискатели в православной церкви / В. И. Буганов, А. П. Богданов. - Репр. воспроизведение изд. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 525 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568731кп чз, 1568732 аб
398.21(=161.2)
Б 90

Булашев, Георгій. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні вірування та погляди / Г. Булашев. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 414 с.
 
Книга у каталозі

1568376кп куц
94:329.733](477)
Б 90

Бульба-Боровець, Тарас. Армія без держави: слава і трагедія українського повстанського руху : спогади / Т. Бульба-Боровець. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 326 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568557кп чз, 1568558 аб
159.91
Б 97

Бэнкс, Эми. На одной волне. Нейробиология гармоничных отношений / Э. Бэнкс, Л. Хиршман. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 268 с.
 
Книга у каталозі

1568661кп хр
94:323.281](477)(02.064)
В 91

В'ятрович, Володимир. Рейди УПА теренами Чехословаччини / В. В'ятрович. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 198 с. : карти
 
Книга у каталозі

1568397кп чз
94:341.485](477)
В 27

Великий голод в Україні, 1932-1933 / Братство св. Володимира (Торонто). - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 162 с.
 
Книга у каталозі

1568399кп чз
94(477)
В 27

Великий українець. Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / упоряд. А. П. Демиденко. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 549 с.
 
Книга у каталозі

1568470кп хр, 1568471 куц
94(477)
В 48

Винниченко, Володимир. Заповіт борцям за визволення / В. Винниченко. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 130 с.
 
Книга у каталозі

1568496кп хр
334.7(477)(09)
В 54

Витанович, Ілля. Історія українського кооперативного руху / І. Витанович. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 624 с. : портр.
 
Книга у каталозі

1568454кп хр, 1568455 аб
159.922.7(075)
В 48

Віннікот, Дональд Вудс. Дитина, сім`я і зовнішній світ / Д. В. Віннікот . - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 225 с.
 
Книга у каталозі

1568540кп чз, 1568541 аб
159.922.73
В 48

Віннікот, Дональд Вудс. Маленькі діти та їх матері / Д. В. Віннікот. - К. : Сварог, 2020. - 115 с.
 
Книга у каталозі

1568425кп рф
27-9
В 50

Вінтер, Едуард. Візантія та Рим у боротьбі за Україну, 955-1939 / Е. Вінтер. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 222 с.
 
Книга у каталозі

1568706кп хр
39(=161.2)
В 61

Вовк, Федір. Студії з української етнографії та антропології / Ф. Вовк. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 378 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568458кп хр
94(477)
В 65

Войнаренко, Остап. До нової Полтави / О. Войнаренко. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 286 с.
 
Книга у каталозі

1568400кп чз, 1568401 аб
821.161.2'06-3
В 75

Воробкевич, Сидір Іванович. Вибране / С. І. Воробкевич. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 73 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

ф1568722кп хр
94(477)
Г 14

Гайке, Вольф-Дітріх. Українська дивізія "Галичина". Історія формування і бойових дій у 1943-45 роках / В.-Д. Гайке. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 1302 с. : іл., фот.
 
Книга у каталозі

1568522кп чз, 1568523 аб
343.98(075.8)
Г 15

Галаган, Володимир Іванович. Криміналістика в тестах : навч. посіб. / В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко ; Києво-Могилян. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 190 с.
 
Книга у каталозі

1568385кп хр
94(477)
Г 18

Галамай, Степан. Боротьба за визволення України, 1929-1989 / С. Галамай. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 340 с. : карты.
 
Книга у каталозі

1568403кп хр
398(=161.2)(081)
Г 56

Гнатюк, Володимир. Вибрані статті про народну творчість / В. Гнатюк. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 288 с.
 
Книга у каталозі

1568444кп хр
821.161.2'06
Г 57

Говорить четверте покоління. Голод 1933 моїми очима / ред. Л. Храплива-Щур. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 71 с.
 

1568729кп иск, 1568730 аб
745.52(=161.2)(09)
Г 62

Голубець М. Український килим / М. Голубець. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 16 [18] с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568483кп хр
94(438)
Г 75

Грабеньский, Владислав. История польского народа / В. Грабеньский. - Репр. изд. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 800 с. : ил.
 

1568485кп хр, 1568486 аб
821.161.2-31
Г 80

Гренджа-Донський, Василь. Ілько Липей - карпатський розбійник : історична повість / В. Гренджа-Донський. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 109 с.
 

1568427кп чз, 1568428 аб
94(47+57)
Г 83

Григоренко, Петро. Вітер зустрічний : спогади / П. Григоренко. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 432 с.
 
Книга у каталозі

1568633кп чз, 1568634 аб
821.161.1(477)'06-94
Г 83

Григорьев К. Приходите в будни : документальная повесть, очерки / К. Григорьев. - Репр. вид. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 245 с.
 
Книга у каталозі

1568393кп хр, 1568394 аб
94(477)
Г 85

Грицак, Павло. Вежі і кулемети. Спогади з дивізії і большевицького полону / П. Грицак. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 139 с.
 
Книга у каталозі

1568624кп хр
316.32
Г 91

Грушевський, Михайло. Початки громадянства (генетична соціологія) / М. Грушевський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 328 с.
 
Книга у каталозі

1568638кп хр, 1568639 аб
94(477)
Г 91

Грушевський, Михайло. Про старі часи на Україні. Коротка історія України (для першого початку) / М. Грушевський. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 98 с.
 
Книга у каталозі

1568590кп чз, 1568591 аб
657(477)(075.8)
Г 97

Гуцаленко, Любов Василівна. Облік і звітність суб'єктів малого бізнесу : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, У. О. Марчук, Л. В. Мельянкова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 390 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568689кп хр, 1568690 аб
821.161.2'06-31
Д 21

Дацей, Василь. Сонячний верх / В. Дацей. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 178 с.
 
Книга у каталозі

1568642кп хр
334.722(73)(092)
Д 25

ДеВос, Рич. Просто Рич: уроки жизни от одного из основателя Amway / Р. ДеВос. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 224 с.
 
Книга у каталозі

1568570кп хр
398.8(=161.2)
Д 27

Дей, Олексій Іванович. Народно-пісенні жанри / О. І. Дей. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 271 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1568702кп хр, 1568703 аб
398(=161.2)(09)
Д 27

Дей, Олексій Іванович. Сторінки з української фольклористики / О. І. Дей. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 278 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1568713кп чз
005.21
Д 45

Диксит, Авинаш. Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни / А. Диксит, Б. Нэлбафф. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 458 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1568581кп чз, 1568582 аб
821.161.2.09(02.064)
Д 67

Донцов, Дмитро. Незримі скрижалі Кобзаря (Містика лицарства запорозького) / Д. Донцов. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 334 с.
 
Книга у каталозі

1568518кп чз, 1568519 аб
94(477)
Д 69

Дорошенко Д. М. Короткий курс історії України / Д. М. Дорошенко. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 228 с. : фот., іл.
 
Книга у каталозі

1568733кп куц
94(7=161.2)
Д 72

Драган А. Український народний союз у минулому і сучасному (1864-1964) / А. Драган. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 159 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568764кп хр
271.2-788(477.84)
Д 79

Дубилко, Іван. Почаївський монастир в історії нашого народу / І. Дубилко. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 114 с. : фот.
 
Книга у каталозі

Ф1568477кп бф
612.6(031)
Д 96

Дюмон, Віржіні. Звідки беруться діти? : сексуальна енциклопедія для дітей 8-11 років / В. Дюмон, С. Монтанья. - К. : Сварог, 2020. - 64 с.
 
Книга у каталозі

1568460 кп хр, 1568461 аб
504.5:658.567(075.8)
Е 45м

Екологістика, рециклінг і утилізація транспорту : навч. посіб. / С. В. Бойченко [та ін.] ; за загал. ред. С. Бойченко ; Нац. авіац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 265 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568566кп хр, 1568567 аб
94(477)
Ж 86

Жуковський, Аркадій. Нарис історії України / А. Жуковський, О. Субтельний. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 232 с.
 
Книга у каталозі

1568465кп чз, 1568466 аб
821.161.2'06-32(081)
З-12

Забіренко, Любомир. З реального світу : оповідання / Л. Забіренко. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 168 с.
 
Книга у каталозі

1568749кп хр, 1568750 аб
821.161.2.09(092)
З-15

Задеснянський, Роман. Що нам дав Микола Хвильовий? / Р. Задеснянський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 255 с.
 
Книга у каталозі

1568476кп рф
94(477)
З-41

Збірник пам'яті Симона Петлюри, 1879-1926. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 258 с.
 
Книга у каталозі

1568728кп хр
94(477)
З-48

Зелений, Зенон. Українське юнацтво в вирі Другої світової війни / З. Зелений. - репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 272 с.
 
Книга у каталозі

1568681кп хр, 1568682 куц
94(477)
З-48

Зелінський, Віктор. Синьожупанники / В. Зелінський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 80 с.
 
Книга у каталозі

1568691кп чз
159.922.7
З-62

Зімбардо, Філіп. Сором'язлива дитина. Як подолати дитячу сором'язливість і попередити її розвиток / Ф. Зімбардо, Ш. Редл. - К. : Сварог, 2020. - 307 с.
 
Книга у каталозі

1568601кп чз, 1568602 аб
159.923.2
И 59

Ингерман, Сандра. Освобождение от неприятных мыслей и эмоций / С. Ингерман. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 96 с.
 
Книга у каталозі

1568577кп чз, 1568578 аб
37.018.1
К 12

Кавалло, Роберта. Не програмуйте дитину: як наші слова впливають на долю дітей / Р. Кавалло, А. Панарезе. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 160 с.
 
Книга у каталозі

1568563кп хр, 1568564 аб
39(09)
К 12

Кагаров, Євген. Нарис історії етнографії / Є. Кагаров. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 43 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568740кп хр, 1568741 аб
392
К 12

Кагаров, Євген. Форми та елементи народної обрядовості / Є. Кагаров. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 38 с.
 
Книга у каталозі

1568521кп куц
94(477)
К 18

Камінський, Анатоль. Край, еміграція і міжнародні закуліси / А. Камінський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 264 с.
 
Книга у каталозі

1568468кп чз, 1568469 аб
159.923.2
К 20

Капранов, Олексій Васильович. За що мені такому хорошому таке хрінове життя? Креативний антивірус для вашого мозку. Чим думаємо - те і отримуємо / О. В. Капранов. - К. : Сварог, 2020. - 204 с.
 
Книга у каталозі

1568561кп чз, 1568562 аб
37.018.1
К 20

Капро, Харві. Найщасливіший малюк на дитячому майданчику. Як виховувати дитину від року до чотирьох років доброзичливим, терплячим і слухняним / Х. Капро. - К. : Сварог, 2020. - 232 с.
 
Книга у каталозі

1568478кп хр, 1568479 аб
821.161.2-31
К 31

Кащенко, Адріан Феофанович. Зруйноване гніздо / А. Ф. Кащенко. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 103 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1568651кп чз, 1568652 аб
37.018.1(075)
К 32

Кволс, Кетрін. Радість виховання. Як виховувати дітей без покарання / К. Кволс. - К. : Сварог, 2020. - 222 с.
 
Книга у каталозі

1568631кп чз, 1568632 аб
343.851(477)(02.064)
К 43

Кириченко О. В. Принципи оперативно-розшукового запобігання злочинам : монографія / О. В. Кириченко, В. В. Хмеленко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутріш. справ . - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 160 с.
 
Книга у каталозі

1568429кп хр
94:329.733](477)
К 53

Книш, Зиновій. Власним руслом. Українська військова організація від осені 1922 до літа 1924 року / З. Книш. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 176 с.
 
Книга у каталозі

1568446кп хр, 1568447 аб
94:329.733](477)
К 53

Книш, Зиновій. Городок / З. Книш. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 548 с.
 
Книга у каталозі

1568452кп хр
94:329.733](477)
К 53

Книш, Зиновій. Далекий приціл. Українська військова організація в 1927-1929 роках / З. Книш. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 471 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568627кп куц
94(477)
К 53

Книш, Зиновій. При джерелах українського організованого націоналізму / З. Книш. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 180 с.
 
Книга у каталозі

1568662кп хр
94:329.733](477)
К 53

Книш, Зиновій. Розбрат. Спогади й матеріали до розколу ОУН у 1940-1941 роках / З. Книш. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 420 с.
 
Книга у каталозі

1568688кп хр
94(477)
К 53

Книш, Ірена. Смолоскип у темряві. Наталія Кобринська й український жіночий рух / І. Книш. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 302 с. : портр., рис.
 
Книга у каталозі

1568552кп чз
808.5(075)
К 56

Ковалів, Борис. Мистецтво слова / Б. Ковалів. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 111 с.
 
Книга у каталозі

1568436кп хр
811.161-112
К 56

Ковалів, Пантелеймон. Вступ до історії східнослов'янських мов / П. Ковалів. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 160 с.
 
Книга у каталозі

1568725кп хр
398(=161.2)(09)
К 60

Колесса, Філярет. Українська усна словесність / Ф. Колесса. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 643 с.
 
Книга у каталозі

1568665кп хр, 1568666 аб
821.161.2'06-31
К 60

Колибай, Петро. Розірване коло : повість / П. Колибай. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 217 с.
 
Книга у каталозі

1568525кп чз, 1568526 аб
16(02.064)
К 61

Колотілова, Наталія Андріївна. Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв'язку : монографія / Н. А. Колотілова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 271 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1568511кп иск, 1568512 аб
783.65:398.332.416(08)
К 62

Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявленнє з додатком пісень страстних, воскресних і инших пісень церковних. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 96 с.
 
Книга у каталозі

1568710кп хр
821.161.2.09(092)
К 64

Кониський, Олександр Якович. Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя / О. Я. Кониський. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 739 с.
 
Книга у каталозі

ф1568437кп бф
94(477)(092)
К 72

Костомаров, Микола Іванович. Галерея портретів. Біографічні нариси / М. І. Костомаров. - Репр. відтворення вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 324 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568379кп рф
94(477.83)
К 72

Коструба, Теофіл. Белз і Белзька земля від найдавніших часів до 1772 року / Т. Коструба. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 165 с.
 
Книга у каталозі

1568568кп хр
94(477)
К 72

Коструба, Теофіл. Нарис історії України / Т. Коструба. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 302 с.
 
Книга у каталозі

1568672кп хр, 1568673 аб
378.014.25(02.064)
К 72

Костюк, Тетяна Олександрівна. Світовий досвід державного управління транскордонними процесами у вищій освіті: цінності, переваги, завдання для України : монографія / Т. О. Костюк. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 300 с.
 
Книга у каталозі

1568491кп хр, 1568492 аб
94(560)
К 82

Кримський, Агатангел. Історія Туреччини / А. Кримський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 288 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568635кп чз, 1568636 аб
336.761(477)(02.064)
К 88

Кужелєв, Михайло Олександрович. Пріоритети розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, С. М. Стабіас ; Ун-т держ. фіскал. служби України. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 175 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568738кп чз, 1568739 аб
332.1(477)902.064)
К 88

Кужелєв, Михайло Олександрович. Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика використання в Україні : монографія / М. О. Кужелєв, А. В. Нечипоренко ; Ун-т держ. фіскал. служби України. - К.: Центр учбової літератури, 2020. - 224 с.
 
Книга у каталозі

1568380кп рф
94(477.87-22)
К 89

Кузич-Березовський, Іван. Березівське боярство на тлі історії України / І. Кузич-Березовський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 320 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568538кп хр, 1568539 аб
821.161.2'06-311.6
К 90

Кулаковський, Віталій. Максим Кривоніс : історичний роман / В. Кулаковський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 287 с.
 
Книга у каталозі

1568594кп чз, 1568595 аб
657(477)(075.8)
К 90

Кулик, Вікторія Анатоліївна. Облікова політика підприємства : навчальний посібник / В. А. Кулик, З. М. Левченко. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 238 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568426кп хр
159.922.6(075.8)
К 95

Кутішенко, Валентина Петрівна. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навчальний посібник / В. П. Кутішенко. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 125 с.
 
Книга у каталозі

1568676кп иск
75.052.031.4(477.43/44)
Л 36

Левитська Л. А. Селянський стінний розпис на Поділлі / Л. А. Левитська. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 29 [17] с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568398кп чз
94(477)
Л 37

Левицький К. А. Великий зрив / К. А. Левицький. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 149 с.
 
Книга у каталозі

1568495кп чз
355(477)(09)
Л 37

Левицький, Мирон. Історія українського війська / М. Левицький. - Репр. вид.2-е допов. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 846 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568607кп чз, 1568608 аб
37.09
Л 44

Лемов, Дуг. От знаний к навыкам. Универсальные правила эффективной тренировки любых умений / Д. Лемов, К. Ецци, Э. Вулвей. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 240 с.
 
Книга у каталозі

1568735кп хр
811.161.2'282.4(438)
Л 50

Лесів, Михайло. Українські говірки у Польщі / М. Лесів. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 492 с.
 
Книга у каталозі

1568656кп хр, 1568657 аб
159.953
Л 55

Ли, Маркус. Развитие памяти. Секретные методики спецслужб / М. Ли. - К. : Сварог, 2020. - 82 с.
 
Книга у каталозі

1568628кп чз, 1568629 аб
94(477)
Л 61

Липа, Юрій. Призначення України / Ю. Липа. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 269 с.
 
Книга у каталозі

1568619кп хр, 1568786 аб
94(477)
Л 61

Липинський, Вячеслав. Покликання варягів, чи Організація хліборобів? / В. Липинський. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 114 с.
 
Книга у каталозі

1568546кп чз, 1568547 аб
339.9:519.852(075.8)
Л 64

Литвиненко, Наталія Павлівна. Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному бізнесі : підручник / Н. П. Литвиненко ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 336 с.
 
Книга у каталозі

1568726кп чз, 1568727 аб
392.5(477)
Л 72

Лозинський, Йосип. Українське весілля / Й. Лозинський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 174 с.
 
Книга у каталозі

1568640кп хр, 1568641 аб
821.161.2'06-3
Л 93

Любченко, Аркадій. Проза / А. Любченко. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 117 с.
 
Книга у каталозі

1568430кп чз, 1568431 аб
821.161.2'06-94
Л 96

Лютий-Лютенко, Іван. Вогонь з Холодного яру : спогади / І. Лютий-Лютенко. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 143 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568718кп чз
94(477)
М 13

Мазепа, Ісаак. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 / І. Мазепа. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 231 с.
 
Книга у каталозі

1568467кп хр
94:323.281](47+57)
М 15

Мак, Ольга. З часів єжовщини : спогади / О. Мак. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 308 с.
 
Книга у каталозі

1568544кп чз, 1568545 аб
005.7(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна. Менеджмент організацій: теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, С. П. Білоус ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - К. : SBA-Print, 2020. - 190 с.
 
Книга у каталозі

1568625кп хр, 1568626 аб
311(075.8)
М 28

Мармоза, Анатолій Тимофійович. Практикум з теорії статистики і сільськогосподарської статистики : навч. посібник / А. Т. Мармоза. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 664 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568395кп чз, 1568396 аб
910.4(100)
М 29

Мартин, Линн. Везде как дома. Как мы продали жилье, изменили свою жизнь и увидели мир / Л. Мартин. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 271 с.
 
Книга у каталозі

1568420кп хр
94(477)
М 29

Мартос, Борис. Визвольний здвиг України / Б. Мартос ; упоряд. І. Темницький. - Репр. відтворення вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 320 с.
 
Книга у каталозі

1568579кп чз, 1568580 аб
37.018.1
М 35

Матэ, Габор. Не упускайте своих детей. Почему родители должны быть важнее, чем ровесники / Г. Матэ, Г. Ньюфельд. - К. : Сварог, 2020. - 351 с.
 
Книга у каталозі

1568754кп хр, 1568755 аб
821.161.2'06-311.6
М 52

Мерещак, Володимир. Як марно зів'яв той первоцвіт! / В. Мерещак. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1568450кп хр, 1568451 рф
378(477)
М 59

Микитась, Василь. Давньоукраїнські студенти і професори / В. Микитась. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 285 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568630кп чз
005.92
М 62

Минто, Барбара. Принцип пирамиды Минто. Золотые правила мышления, делового письма и устных выступлений / Б. Минто. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 257 с.
 
Книга у каталозі

1568737кп хр
94(477.75=161.2)
М 61

Міндюк, Олександр. Українці - корінний народ Криму : нарис / О. Міндюк. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 49 с.
 
Книга у каталозі

1568510кп хр
94(477)
М 64

Мірчук, Петро. Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / П. Мірчук. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 318 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568441кп хр
94(477)
М 72

Млиновецький Р. Гетьман Мазепа в світлі фактів і дзеркалі "історій" / Р. Млиновецький. - 3-є вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 300 с.
 
Книга у каталозі

1568711кп куц
94(477)
М 80

Мороз, Валентин. Тверді мелодії : збірник творів і виступів / В. Мороз. - Репр. вид... - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 206 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1568377кп чз, 1568378 аб
37.018.1
М 82

Москаленко Г. Т. Батьки, які виховують дочок. Що потрібно знати : практична психологія / Г. Т. Москаленко . - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 207 с.
 
Книга у каталозі

1568751кп чз, 1568752 аб
37.018.1:159.922.7(075)
М 82

Москаленко Г. Т. Як виховувати дитину до дитячого садка : практична психологія / Г. Т. Москаленко. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 99 с.
 
Книга у каталозі

1568609кп чз, 1568610 аб
373.3/.5.091.3(075.8)
Н 16

Наголяк Е. О. Педагогические технологии : учебник / Е. О. Наголяк. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 404 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568644кп чз, 1568645 аб
159.922.6-055.25
Н 20

Найк, Аніта. Психологія для дівчаток. Практична психологія для дівчаток, або як ставитися до себе та хлопчиків / А. Найк. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 300 с.
 
Книга у каталозі

1568565кп куц
94(477)
Н 28

Нарис історії ЛВУ / ред. В. Солонинка. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 719 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568569кп хр
398(=161.2)(08)
Н 30

Народне слово : збірник сучасного українського фольклору / упоряд. Ю. Семенко. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 126 с.
 
Книга у каталозі

1568571кп хр, 1568572 по
697.1(02.064)
Н 34

Научные методы энергоресурсосбережения, энергоменеджмента, борьбы с коррозией и эффективного управления процессами / В. И. Савенко, Н. М. Фиалко, С. И. Доценко и др. ; Укр. акад. наук и др. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 200 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1568574кп чз, 1568575 аб
37.018.1
Н 72

Новара, Даніеле. Не кричіть на дітей! Як вирішувати конфлікти з дітьми та робити так, щоб вони вас слухали / Д. Новара. - К. : Сварог, 2020. - 216 с.
 
Книга у каталозі

1568617кп чз, 1568618 аб
37.018.1(075)
Н 72

Новара, Даніеле. Покарання марні. Як виховувати, не попадаючи в пастку емоцій / Д. Новара. - К. : Сварог, 2020. - 276 с.
 
Книга у каталозі

1568440кп хр
94:355](477)
О-37

Оглоблин, Олександр. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 406 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568693кп хр, 1568694 аб
177.9
О-58

Онацький, Євген. Спрага справедливості. Нариси з суспільного життя / Є. Онацький. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 134 с.
 
Книга у каталозі

1568686кп чз, 1568687 аб
94(=16)
О-63

Орбіні, Мауро. Слов'янське царство / М. Орбіні ; вступ. ст. С. Пєтков. - К. : КНТ, 2020. - 113 с.
 
Книга у каталозі

1568605кп чз, 1568606 аб
159.923(02.064)
О-75

Особистість у контексті морального та професійного зростання : монографія / ред.: Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 192 с.
 
Книга у каталозі

1568449кп хр
94(477.84-25)
О-76

Остап'юк, Богдан. Давній Тернопіль / Б. Остап'юк. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 208 с.
 
Книга у каталозі

1568404кп хр, 1568405 аб
821.161.2'06(081)
О-79

Осьмачка, Тодось Степанович. Вибрані твори / Т. С. Осьмачка. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 143 с.
 
Книга у каталозі

ф1568438кп чз, ф1568439 аб
159.922.63
П 12

Павелків Р. В. Геронтопсихологія: медико-біологічні та соціально-психологічні аспекти старіння : навч. посіб. / Р. В. Павелків, Є. М. Харченко ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 473 с.
 
Книга у каталозі

1568603кп чз, 1568604 аб
159.923-049.5(075.8)
П 18

Пархоменко К. Я. Основы психологической безопасности : учеб. пособие / К. Я. Пархоменко. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 192 с.
 
Книга у каталозі

ф1568783кп бф
349.3:364.35](477)(094.5)
П 25

Пенсійне законодавство України: науково-практичний коментар до основних нормативних актів, що регулюють питання пенсійного забезпечення/ В. М. Бесчастний, Ю. О. Буглак, О. С. Вареник [та ін.]; за загал. ред. М. І. Іншина. - К.: Професіонал, 2020. - 539 с.
 
Книга у каталозі

1568622кп хр, 1568623 аб
39(=161.2)
П 30

Петров, Віктор. Походження українського народу : праця / В. Петров. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 99 с.
 
Книга у каталозі

1568507 кп чз, 1568508 аб
616.314(075.8)
П 31

Петрушанко, Тетяна Олексіївна. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології : навчальний посібник / Т. О. Петрушанко, Л. Й. Островська, Н. М. Іленко ; Укр. мед. стоматолог. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 260 с.
 
Книга у каталозі

1568415кп чз, 1568416 аб
821.161.2'06(081)
П 32

Підгірянка, Марійка. Вибрані твори / М. Підгірянка. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 103 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1568588кп хр, 1568589 аб
657:338.43.02(075.8)
П 44

Подолянчук О. А. Облік в фермерських господарствах : навч. посіб. / О. А. Подолянчук, Н. І. Коваль, Н. М. Гудзенко ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 374 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568417кп чз, 1568418 аб
929-055.2(477)
П 52

Полонська-Василенко, Наталія. Видатні жінки України / Н. Полонська-Василенко. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 160 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568497кп куц
94(7=161.2)
П 52

Полтава, Леонід. Історія української народної помочі в Америці і Канаді / Л. Полтава. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 389 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568701кп чз
94:329.733](477)
П 61

Посівнич, Микола. Степан Бандера - життя присвячене свободі / М. Посівнич. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 96 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568592кп хр, 1568593 аб
657(477)(075.8)
П 68

Правдюк, Наталя Леонідівна. Облікова політика підприємств : навчальний посібник / Н. Л. Правдюк, Л. В. Коваль, О. В. Коваль ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 647 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568648кп чз, 1568649 аб
351.073.533(075.8)
П 88

Публічне адміністрування : навч. посіб. / А. С. Даниленко, П. І. Юхименко, Т. В. Сокольська [та ін.]; Білоцерків. нац. аграрн. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 288 с.
 
Книга у каталозі

1568384кп хр
811.161.2'282.3(477.8)
Р 12

Рабій-Карпинська, Софія. Бойківські говірки : збірник статей / С. Рабій-Карпинська. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 186 с.
 
Книга у каталозі

1568498кп чз, 1568499 аб
613.2
Р 18

Райли, Джиллиан. Как есть меньше. Преодолеваем пищевую зависимость / Дж. Райли. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 250 с.
 
Книга у каталозі

1568432кп хр, 1568433 куц
821.161.2'06.09(092)
Р 27

Рахманний, Роман. Вогонь і попіл: порив і злам Івана Дзюби / Р. Рахманний. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 112 с.
 
Книга у каталозі

1568612кп хр
94(477)
Р 49

Різниченко, Василь. Пилип Орлик - гетьман України : історичні оповіді / В. Різниченко. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 300 с.
 
Книга у каталозі

1568663кп хр, 1568664 аб
334.722-055.2(076)
Р 64

Розвиток сільського жіночого підприємництва : практ. посіб. / О. М. Буднік, О. П. Власенко, В. Є. Данкевич ; за ред. Н. М. Куцмус ; Житомир. нац. агроеколог. ун-т, Громад. орг.
 
Книга у каталозі

1568556кп куц
94:329.733](477)
Р 69

Роман, Василь. Моя праця і боротьба (спогади члена ОУН) / В. Роман. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 114 с.
 
Книга у каталозі

1568615кп чз, 1568616 аб
347.131.222(477)(02.064)
Р 69

Романюк, Віталія Анатоліївна. Позовна давність у цивільному праві : монографія / В. А. Романюк ; наук. ред. С. Д. Гринько ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - К. : SBA-Print, 2020. - 236 с.
 
Книга у каталозі

1568475кп хр
94(477.8)
Р 83

Рудницька, Мілена. Західна Україна під більшовиками / М. Рудницька. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 482 с.
 
Книга у каталозі

1568390кп хр
94(477)
С 13

Сагайдачний, Петро. В його тіні. Симон Петлюра в історії українського народу / П. Сагайдачний. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 64 с.
 
Книга у каталозі

1568654кп чз, 1568655 аб
159.953
С 14

Сайп, Роджер. Развитие мозга. Как читать быстрее, запоминать лучше и добиваться больших целей / Р. Сайп. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 216 с.
 
Книга у каталозі

Ф1568698кп рф, Ф1568699 хр
94(477)
С 24

Свербигуз, Володимир. Старосвітське панство / В. Свербигуз. - Репр. відтворення вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 247 с. : фот., іл.
 
Книга у каталозі

1568674кп по, 1568675 аб
631.527(477)(02.064)
С 29

Селекційно-технологічні основи вирощування обліпихи крушиноподібної в умовах Лісостепу й Полісся України : монографія / І. В. Гриник [та ін.] . - Новосілки : Центр учбової літератури, 2020. - 192 с. : фот., табл.
 
Книга у каталозі

1568742кп хр, 1568743 аб
821.163.4'06-31
С 29

Селімович, Меша. Фортеця : роман / М. Селімович. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 349 с.
 
Книга у каталозі

1568381кп чз
616-008.9
С 42

Скаут, Ребекка. Бессмертная жизнь Генриетты Лакс / Р. Скаут. - К. : Сварог, 2020. - 472 с.
 
Книга у каталозі

1568445кп хр
94(477)
С 60

Соловей, Дмитро. Голгота України / Д. Соловей. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 288 с.
 
Книга у каталозі

1568692кп хр
94(477)
С 70

Союз Визволення України: 1914-1918 Відень. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 196 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1568659кп чз, 1568660 аб
159.955
С 76

Станович, Кейт. Рациональное мышление. Что не измеряют тесты способностей / К. Станович. - К. : Сварог, 2020. - 428 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1568704кп хр, 1568705 аб
352.071.6(477)(02.064)
С 83

Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України : монографія / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; за ред. Т. О. Зінчук. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 352 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568548кп чз, 1568549 аб
373.2.015.31:796(072)
С 86

Строкач И. О. Методика физического воспитания и развития ребенка / И. О. Строкач. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 312 с.
 
Книга у каталозі

1568707кп хр, 1568708 аб
339.727.2(02.64)
С 91

Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнарод. відносин ; ред. О. І. Рогач. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 269 с.
 
Книга у каталозі

1568386кп куц
94(73=161.2)
Т 21

Тарнавський, Остап. Брат братові. Книга про ЗУАДК / О. Тарнавський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 262 с.
 
Книга у каталозі

1568502кп чз
005.3
Т 66

Трейси, Брайан. Как управляют лучшие / Б. Трейси. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 178 с.
 
Книга у каталозі

1568614кп хр
94(477)
Т 66

Трембіцький В. Позиція Великої Волині в українській державі 1918 року / В. Трембіцький. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 110 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568442кп чз, 1568443 аб
821.161.2'06-31
Т 77

Трублаїні, Микола. Глибинний шлях : науково-фантастичний роман / М. Трублаїні. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 339 с.
 
Книга у каталозі

1568679кп чз, 1568680 аб
613.86
У 35

Уівер, Ліббі. Синдром білки в колесі. Як не втратити здоров'я і зберегти нерви в світі нескінченних справ / Л. Уівер. - К. : Сварог, 2020. - 232 с.
 
Книга у каталозі

1568723кп хр
94:323.281](477)
У 45

Українська інтелігенція під судом КГБ : матеріали з процесів В. Чорновола, М. Масюка, М. Озерного та ін. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 246 с.
 
Книга у каталозі

1568736кп хр
94:329.733](477)
У 45

Українські повстанці в документах радянських молдавських партизанських з'єднань / упоряд. В. Ковальчук. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 128 с.
 
Книга у каталозі

1568734кп хр
94(477)
Ф 32

Феденко, Панас. Український рух у 20 столітті / П. Феденко. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 268 с.
 
Книга у каталозі

1568481кп чз
159.923.2
Ф 75

Фокс, Алан. Инструменты развития. Правила счастливой жизни, успеха и крепких отношений / А. Фокс. - К. : Центр учебной литературы, 2020. - 160 с.
 
Книга у каталозі

1568528кп чз
159.922.1
Х 18

Хамитов, Назип Виленович. Люди тоски и люди скуки. Тайна одиночества и совместимости мужчины и женщины / Н. В. Хамитов. - 5-е изд., испр. и перераб. - К. : КНТ, 2020. - 189 с.
 
Книга у каталозі

1568422кп чз, 1568423 аб
159.922.83(075)
Х 26

Хаффнер, Дебра. Від перших побачень до дорослого життя. Що повинні знати батьки про сексуальний розвиток своїх підлітків / Д. Хаффнер. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 205 с.
 

1568391кп чз, 1568392 аб
821.161.2'06-31
Х 30

Хвильовий, Микола. Вальдшнепи : роман / М. Хвильовий. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 79 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1568747кп чз, 1568748 аб
159.952.4(075)
Х 36

Хелловелл, Едвард. Чому я відволікаюсь. Як розпізнати синдром дефіциту уваги у дорослих і дітей та що з ним робити / Е. Хелловелл, Дж. Рейті. - К. : Сварог, 2019. - 392 с.
 
Книга у каталозі

1568709кп чз
613.95
Х 68

Хогг, Трейсі. Таємниці мами, що добре спить. Про сон, годування і спілкування з малюком від народження до дитячого садка / Т. Хогг, М. Блау. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 560 с.
 
Книга у каталозі

1568493кп чз, 1568494 аб
94(477)
Х 85

Хоткевич, Гнат. Історія України (до кінця ХVI ст.) : для молодшого та середнього шкільного віку / Г. Хоткевич. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 228 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1568717кп хр
821.161.2'06-321.6
Ч-15

Чайковський, Андрій. Украдений син : історичне оповідання з останніх років Запорізької Січі / А. Чайковський. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 91 с.
 
Книга у каталозі

1568500кп чз, 1568501 аб
808.5
Ч-51

Чесс, Ричард. Как легко поставить собеседника на место / Р. Чесс. - К. : Сварог, 2020. - 86 с.
 
Книга у каталозі

1568462кп чз, 1568463 аб
821.161.2.09(092)
Ч-81

Чуб, Дмитро. Живий Шевченко (інтимне життя поета) / Д. Чуб. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 137 с.
 
Книга у каталозі

1568464кп хр
910.4(954)
Ч-81

Чуб, Дмитро. З новогвінейських вражень. На слідах Миклухи-Маклая / Д. Чуб. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 126 с.
 
Книга у каталозі

1568721кп хр
94(477)
Ш 20

Шанковський, Лев. Українська Галицька Армія / Л. Шанковський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 412 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1568490кп рф
94(477)
Ш 37

Шевальє, П'єр. Історія війни козаків проти Польші. З розвідкою про їхнє походження, країну, звичаї, спосіб правління та релігію і другою розвідкою про перекопських татар / П. Шевальє. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1568677кп хр, 1568678 аб
821.161.2'06-312.6
Ш 37

Шевчук, Василь. Син волі : роман / В. Шевчук. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 419 с.
 
Книга у каталозі

1568524кп рф
94:355](477)
Ш 49

Шерер, Жан-Бенуа. Літопис України, або Історія козаків-запорожців та козаків України / Ж. -Б. Шерер. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 302 с.
 
Книга у каталозі

1568504кп рф, 1568505 хр
94(477-25)(03)
Ш 49

Шероцький, Костянтин Віталійович. Київ : путівник / К. В. Шероцький. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 376 с. : іл., рис.
 
Книга у каталозі

1568456кп чз, 1568457 аб
159.922.76.019.4(075)
Ш 85

Шрамм, Роберт. Дитячий аутизм і АВА-терапія, що грунтується на методах прикладного аналізу поведінки / Р. Шрамм. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 138 с.
 
Книга у каталозі

1568671кп чз
159.942
Э 34

Эйрон, Элейн. Сверхчувствительная натура. Как преуспеть в безумном мире / Э. Эйрон. - К. : Сварог, 2020. - 323 с.
 
Книга у каталозі

1568696кп хр, 1568697 куц
94(71=161.2)
Я 22

Яворський, Павло. Старими стежками / П. Яворський. - Репр. вид. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 82 с.
 
Книга у каталозі

1568550кп по, 1568551 аб
631.37(075.8)
Я 72

Яременко В. В. Методологія технічного діагностування сільськогосподарської техніки за граничним станом : монографія / В. В. Яременко, О. М. Черниш ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2020. - 605 с.
 
Книга у каталозі