2024 рік

Архів

 

Жовтень  2022 року

Нові надходження


 

1570650кп хр
821(4/5)'06-194(082)
З-81

"Золотой альманах" Международного фестиваля искусств "Звезда Рождества". Вып. № 8 / Звезда Рождества - 2021 ; сост. С. И. Скорик. - Запорожье : Керамист, 2021. - 186 с.
 
Книга у каталозі

1570939кп мп
624.042.7(043.3)
А 13

Аббас, Аділ Джаббар. Сейсмостійкість багатоповерхових будівель в залежності від конструктивних схем : автореферат дисертації / А. Д. Аббас ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури . - Дніпро, 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570961кп мп
622.271(043.3)
А 28

Адамчук, Андрій Андрійович. Обгрунтування ефективних параметрів глибоких кар'єрів при використанні комбінованого транспорту : автореферат дисертації / А. А. Адамчук ; Нац. техн. ун-т
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570948кп мп
621.313.333(043.3)
А 65

Андрієнко, Данило Сергійович. Асинхронний електропривід узгодженого обертання з імпульсно-струмовим обмеженням в колі електрично пов'язаних роторних випрямлячів : автореферат дисертації / Д. С. Андрієнко . - Дніпро, 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570632кп хр
821.161.2'06-312.9-93
А 86

Артеменко, Євгенія. Хороший вірус : фантастична повість для дітей / Є. Артеменко, О. Смалько ; худож. М. Горб. - Київ : ОВК, 2017. - 88 с.
 
Книга у каталозі

1570950кп мп
592(477.63/.64)(043.3)
Б 12

Бабченко, Анна Валентинівна. Динаміка безхребетних з екосистем сформованих на техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну : автореферат дисертації / А. В. Бабченко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2021. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571019кп мп
342.951(477)(043.3)
Б 24

Бараненко, Дмитро Володимирович. Адміністративно-правові засади оптимізації системи та діяльності центральних органів виконавчої влади : автореферат дисертації / Д. В. Бараненко ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 29 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570937кп мп
629.463(043.3)
Б 40

Безрукавий, Назар Васильович. Підвищення ресурсу колісних пар вантажних вагонів шляхом вдосконалення профілів коліс : автореферат дисертації / Н. В. Безрукавий ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570964кп мп
620.181.4(043.3)
Б 42

Бекетов, Олександр Вадимович. Теоретичні основи формування субструктури переохолодженого аустеніту та механічних властивостей мікролегованих будівельних сталей : автореферат дисертації / О. В. Бекетов . - Дніпро, 2021. - 41 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570541кп бф
94(100)(02.053.2)
Б 59

Бію, Жан-Мішель. 50 дотепних запитань про лицарів із дуже серйозними відповідями / Ж.-М. Бію ; пер. з фр. О. Л. Соколова ; худож.: М. Коімбра, Ґ. Шапрон. - Харків : Vivat, 2018. - 46 с. : кольор. іл. - (50 дотепних запитань)
 
Книга у каталозі

ф1570542кп бф
94(02.053.2)
Б 59

Бію, Жан-Мішель. 50 дотепних запитань про піратів із дуже серйозними відповідями / Ж. -М. Бію ; пер. з фр. О. Л. Соколова ; худож.: К. Коллет, Ж. Герле. - Харків : Vivat, 2018. - 46 с. : кольор. іл. - (50 дотепних запитань)
 
Книга у каталозі

1570697кп чз
821.111(73)'06-31
Б 68

Блейк, Дженнифер. Королевская охота : роман / Д. Блейк ; пер. с англ.: А. Колесникова, А. Свинаренко. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2013. - 336 с.
 
Книга у каталозі

1570545кп чз
821.111(73)'06-34
Б 68

Блер, Мері. Тайлер вчиться дружити / М. Блер ; пер. укр. О. Уліщенко ; худож. О. Супрун. - Харків : Віват, 2018. - [128] с. : іл. - (Чарівні історії про звірят)
 
Книга у каталозі

1570935кп мп
54-126(043.3)
Б 77

Бойко, Віталій Петрович. Роль розчинника в ініціюванні радикальної полімеризації дієнів під дією пероксиду водню : автореферат дисертації / В. П. Бойко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2021. - 42 с
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571018кп мп
342.924(477)(043.3)
Б 77

Бойко, Олександр Михайлович. Розгляд та вирішення адміністративними судами спорів, що виникають з адміністративних договорів : автореферат дисертації / О. М. Бойко ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 18 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570641кп хр
378(043.3)
Б 77

Бойчук, Оксана Юхимівна. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг : автореферат дисертації / О. Ю. Бойчук ; Нац. акад. пед. наук України. - Київ : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі

1570606кп хр
614.841(043.3)
Б 82

Борисова, Анна Сергіївна. Удосконалення розрахункового методу прогнозування поширювання пожежі на сусідні об'єкти з урахуванням вітрового впливу : автореферат дисертації / А. С. Борисова . - Львів, 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі

1570607кп хр
614.841.45(043.3)
Б 83

Борсук, Олена Валентинівна. Удосконалення методу розрахункової оцінки вогнестійкості сталевих балок із вогнезахисним мінераловатним облицюванням : Автореферат / О. В. Борсук. - Львів, 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі

1570571кп чз
821.111'06-31
В 45

Вілсон, Джаклін. Дівчата запізнюються : повість / Д. Вілсон ; пер. з англ. В. Чернишенко ; худож. Г. Осадко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 176 с.
 
Книга у каталозі

1570569кп чз
821.111'06-31
В 45

Вілсон, Джаклін. Моя мама Трейсі Бікер : повість / Д. Вілсон ; пер. з англ. В. Чернишенко ; худож. Г. Осадко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 432 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570646кп хр
346.2(477)
В 54

Вітвіцький, Сергій Серргійович. Захист прав і законних інтересів держави від порушень, що вчиняються суб'єктами господарювання державного сектору економіки : науковий нарис / С. С. Вітвіцький та ін. ; Донец. юрид. ін-т. - Київ : Дакор, 2021. - 104 с.
 
Книга у каталозі

1570970кп мп
323.23(477)(043.3)
В 65

Войтович, Наталія Олегівна. Правові, етичні та соціально-психологічні аспекти політичної реклами як складової соціальних комунікацій : автореферат дисертації / Н. О. Войтович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570802кп хр
004.056
В 68

Волошин, Вячеслав Степанович. Кибернетическая безопасность. Социальные и прикладные вопросы / В. С. Волошин. - Киев : Освита Украины, 2020. - 300 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1570963кп мп
625.173(043.3)
Г 12

Гаврилов, Максим Олексійович. Удосконалення технології виправки залізничної колії в плані й поздовжньому профілі : автореферат дисертації / М. О. Гаврилов ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570824кп бф
336.14(477)
Г 34

Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі : практичний посібник / Т. Іваніна [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2020. - 88 с. : табл.
 

Книга у каталозі

1571025кп мп
347.73(477)(043.3)
Г 37

Геращенко, Ігор Володимирович. Договори у сфері податково-правового регулювання : автореферат дисертації / І. В. Геращенко ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 17 с.
 Видано на Дніпропетровщині

1571021кп мп
342.9(477)(043.3)
Г 38

Германов, Олег Петрович. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері земельних відносин за законодавством України : автореферат дисертації / О. П. Германов ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 18 с.
 

Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570707кп чз
821.111(73)'06-312.9
Г 60

Голден, Кристи. Варкрафт / К. Голден ; пер. с англ. Ю. А. Зонис. - Москва : АСТ, 2016. - 314 с.
 
Книга у каталозі

1570954кп мп
629.42.083(043.3)
Г 85

Гришечкіна, Тетяна Сергіївна. Удосконалення системи утримання технічних об'єктів залізничного транспорту з урахуванням залежних відмов їх елементів : автореферат дисертації / Т. С. Гришечкіна ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. -
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571014кп мп, 1571016 аб, 1571015 чз
130.122(02.064)
Г 87

Громов, Валерий Евгеньевич. Духовный смысл человека : монография / В. Е. Громов. - Днепр : Новая идеология, 2018. - 420 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570934кп мп
177.82"19"(043.3)
Г 87

Громова, Ольга Володимирівна. Самотність як феномен в екзистенціальному і психоаналітичному дискурсі ХХ ст. : автореферат дисертації / О. В. Громова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 22 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570812кп хр
37(477.65)"18/19"(043.3)
Г 94

Гулейкова, Ірина Олександрівна. Становлення і розвиток художньо-промислової освіти в культурно-освітніх осередках Єлисаветграда (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.) : автореферат дисертації / І. О. Гулейкова . - Київ : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі

1570813кп хр
378.4.013.83(430)(043.3)
Г 94

Гуляєва, Марія Мірчівна. Професійна підготовка андрагогів в університетах Німеччини : автореферат дисертації / М. М. Гуляєва ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. - Київ : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі

1570940кп мп
502.175(477.63)(043.3)
Г 94

Гунько, Світлана Олександрівна. Закономірності розподілу кадмію в едафотопах урбанізованих територій м. Кам'янське : автореферат дисертації / С. О. Гунько ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570817кп бф
336.14:305](477)
Ґ 34

Ґендерно-орієнтоване бюджетування. - [Б. м.], [2018-2020]. - 29 с. : рис. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні")
 
Книга у каталозі

ф1570512 аб
821.112.5'06-34-93
Д 18

Даніелс, Гай. Найбільший сніговик у світі / Г. Даніелс ; худож. Н. Клес ; пер. з голланд. О. Назарова. - Харків : Ранок, 2018. - [28] с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1570832кп хр
378.013.83(4-6ЄС)(043.3)
Д 36

Дернова, Майя Григорівна. Андрагогічна модель професійної підготовки фахівців у закладах вищої освіти країн Європейського Союзу : автореферат дисертації / М. Г. Дернова . - Київ : [б. в.], 2021. - 40 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1570757кп хр
66.02(043.3)
Д 43

Дзевочко, Альона Ігорівна. Підвищення ефективності процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі у виробництві поверхнево-активних речовин : автореферат дисертації / А. І. Дзевочко ; Харків. політехн. ін-т. - Харків, 2021. - 22 с.
 
Книга у каталозі

1570814кп хр
001.815(043.3)
Д 56

Добровольський, Геннадій Анатолійович. Модель, метод та інформаційна технологія відбору наукових публікацій у процесі підготовки бібліографічного покажчика : автореферат дисертації / Г. А. Добровольський . - Харків : [б. в.], 2021. - 25 с.
 
Книга у каталозі

1570975кп мп
628.1(02.064)
Д 64

Долина, Леонід Федорович. Реконструкція систем водопостачання та водовідведення : монографія / Л. Ф. Долина, П. Б. Машихіна, В. А. Козачина. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 216 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570515 аб
821.161.2'06-34-93
Д 72

Драган, Олександр. Найкраща у світі фіранка / О. Драган ; худож. О. Драган. - Харків : Ранок, 2018. - [58] с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1570946кп мп
666.972(043.3)
Д 79

Дубов, Тарас Миколайович. Бетони з використанням цементної суспензії, активованої в електромагнітному полі : автореферат дисертації / Т. М. Дубов ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури . - Дніпро, 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570825кп хр
323.1(477)
Е 91

Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства / Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса ; гол. ред. кол. О. Рафальський. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2020. - 336 с. : табл.
 
Книга у каталозі

1570630кп хр
347.961.3(477)(02.064)
Ж 91

Журавльов, Дмитро Володимирович. Правова охорона нотаріальної таємниці : монографія / Д. В. Журавльов, О. В. Коротюк, К. І. Чижмарь. - Київ : ОВК, 2017. - 190 с.
 
Книга у каталозі

1570605кп хр
005.8(043.3)
З-39

Зачко, Ірина Григорівна. Моделі та методи гібридного управління програмами проєктів соціально-економічного розвитку територій засобами механізмів конвергенції : автореферат дисертації / І. Г. Зачко . - Львів : [б. в.], 2021. - 23 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1570969кп мп
678.6(043.3)
К 12

Кабат, Олег Станіславович. Науково-технічні основи технології виготовлення термостійких полімерних композиційних матеріалів триботехнічного призначення : автореферат дисертації / О. С. Кабат ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2021. - 49 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570547кп хр
821.111(450)'06-34
К 17

Калі, Давид. Я не виконав домашнє завдання, бо... / Д. Калі ; худож. Б. Шо ; пер. з англ. Д. Мішеніна. - Харків : Vivat, 2018. - б. с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі

1571041кп мп, 1572050 край
94(477.63-22)(092)
К 17

Калниш, Семен Панфілович. Обухівка: вчора, сьогодні, завтра / С. П. Калниш. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 316 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571031кп мп
821.161.1(477)'06-84
К 24

Карманов, Анатолий Васильевич. Антология интеллектуального анекдота / А. В. Карманов. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 330 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570952кп мп
821.111-312.9.09"18/19"(043.3)
К 43

Кирпита, Тамара Володимирівна. Жанр повісті та роману-фантазії в англійській літературі другої половини ХІХ - початку ХХ століття : автореферат дисертації / Т. В. Кирпита ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570829кп бф, ф1570830 аб
616.9-036.21:305](477)
К 44

Кисельова, Оксана. Ґендерний вимір пандемії COVID-19 / О. Кисельова ; ред.: М. Босніч, М. Шаповал, О. Цюпа. - Київ, 2020. - 45 с. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні")
 
Книга у каталозі

1571040кп мп
621.311.25(477.41)(092)
К 53

Книга пам'яті учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС м. Покров. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 74 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571020кп мп
342.951(477)(043.3)
К 55

Кобрусєва, Євгенія Анатоліївна. Адміністративно-правове забезпечення права на мирні зібрання: теоретичні, практичні та порівняльно-правові аспекти : автореферат дисертації / Є. А. Кобрусєва ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 31 с
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571024кп мп
343.98(477)(043.3)
К 56

Коваль, Сергій Миколайович. Слідчий-криміналіст як суб'єкт інформаційного права України : автореферат дисертації / С. М. Коваль ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 16 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570791кп бф
347.19(477)(076)
К 68

Коротюк, Михайло Геннадійович. Зразки установчих документів юридичних осіб : практ. посібник / М. Г. Коротюк, І. В. Кравченко, В. Л. Менчинський. - Київ : ОВК, 2016. - 166 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1570629кп бф
347.957(477)
К 68

Коротюк, Оксана Вікторівна. Судова практика у справах про визнання недійсними договорів довічного утримання, договорів дарування / О. В. Коротюк. - 2-ге вид. - Київ : ОВК, 2016. - 200 с.
 
Книга у каталозі

1570633кп хр
347.961(477)(02.064)
К 68

Коротюк, Ольга Вікторівна. Нотаріус як спеціальний суб'єкт злочину : монографія / О. В. Коротюк. - 2-ге вид. - Київ : ОВК, 2017. - 216 с.
 
Книга у каталозі

1570631кп хр
343.13(477)(094.4)
К 68

Кримінальне процесуальне законодавство. Кримінальний процесуальний кодекс України : підзаконні акти, інформаційні листи: станом на 01.12.2013 р. / упоряд. М. Г. Коротюк. - Київ : ОВК, 2013. - 528 с.
 
Книга у каталозі

1570936кп мп
621.771(043.3)
К 89

Кузьменко, Михайло Юрійович. Автоматизація процесів узгодженого керування розкроєм прокату на безперервних сортових прокатних станах : автореферат дисертації / М. Ю. Кузьменко ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро, 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570517кп чз
821.112.5'06-34-93
Л 42

Лейсен, Ен. Баба-Яга / Е. Лейсен ; пер. з голланд. О. Назаров. - Харків : Ранок, 2018. - [52] с. : кольор. іл. - (Казка за казкою)
 
Книга у каталозі

ф1570513кп чз
821.112.5'06-34-93
Л 42

Лейсен, Ен. Хоробра Дюймовочка / Е. Лейсен ; пер. з голланд. О. Назаров. - Харків : Ранок, 2018. - [52] с. : кольор. іл. - (Казка за казкою)
 
Книга у каталозі

ф1570774кп край
821.161.2(477.63)'06(082.2)
Л 64

Літературне Верхньодніпров'я (ХХ ст. - початок ХХІ ст.) : антологія / упоряд., ред. Є. Ф. Безус, ред. І. І. Демченко, ред. О. М. Кириченко та ін. - [Б. м.] : [б. в.], 2020. - 298 с. : фот.
 
Книга у каталозі

1570960кп мп
622.271(043.3)
Л 71

Ложніков, Олексій Володимирович. Технологічні основи комплексного освоєння мінеральної сировини при розробці обводнених розсипних родовищ : автореферат дисертації / О. В. Ложніков ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро, 2021. - 28 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570519кп чз
821.161.2'06-31
Л 79

Лоскот, Сергій. Таємне завдання капітана Кепа / С. Лоскот ; худож. В. Бугара. - Харків : Ранок, 2018. - 128 с. : іл. - (Пригоди)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570634кп хр, 1570635 аб
304.9(477:470)
М 33

Матвієнко, Володимир. З погляду на світ / В. Матвієнко. - Київ : Наукова думка, 2020. - 36 с. - (Терен людського життя)
 
Книга у каталозі

1570811кп хр
519.673(043.3)
М 51

Меняйлов, Євген Сергійович. Математичні моделі і методи розв'язання задач вдосконалення технічних систем в умовах невизначеності вхідних даних : автореферати дисертацій / Є. С. Меняйлов ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2021. - 26 с.
 
Книга у каталозі

ф1570831кп бф
336.14(477)
М 54

Методичні рекомендації до дисципліни "Основи ґендерно орієнтованого бюджетування" / уклад. Е. Клатцер ; ред.: Т. Жибер, О. Цюпа. - Київ : [б. в.], 2020. - 32 с. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні")
 
Книга у каталозі

1570567кп хр
398.22(38)
М 68

Міфи Давньої Греції / переказала К. Гловацька ; худож. Р. Масаутов. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2018. - 240 с. : іл. - (Світовид : б-ка світ. літ. для дітей: у 100 т. Серія 1, Давня література)
 
Книга у каталозі

1570643кп хр
373.3/.5.091.212"18/19"(043.3)
М 69

Міхно, Олександр Петрович. Феномен педагогічної характеристики учня у вітчизняній освіті та педагогічній науці (середина ХІХ - друга половина ХХ століття): автореферат дисертації/ О. П. Міхно; Нац. акад. пед. наук України. - Київ : [б. в.], 2021. - 40 с.
 
Книга у каталозі

1570956кп мп
669.743.12(043.3)
М 99

Мяновська, Яна Валеріївна. Наукові та технологічні засади залучення у металургійне виробництво техногенних матеріалів для розширення сировинної бази металургії: автореферат дисертації/ Я. В. Мяновська; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2021. - 43 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570770кп хр
001(477)
Н 34

Наука України у світовому інформаційному просторі / Нац. акад. наук України; редкол.: Я. С. Яцків [та ін.]. - Київ : Академперіодика. - 2008. - (Наука України у світовому інформаційному просторі). Вип. 17. - Київ : Академперіодика, 2020. - 108 с.
 
Книга у каталозі

1570655кп хр
821.161.2'06-94
Н 38

Неалов, Олександр. Міняю небо, а не душу : історія однієї родини на тлі часу і простору / О. Неалов. - Київ : Арт Економі, 2020. - 320 с.
 
Книга у каталозі

1570938кп мп
692.232(043.3)
Н 57

Нетеса, Костянтин Миколайович. Вдосконалення та визначення раціональних організаційно-технологічних рішень влаштування фасадних систем багатоповерхових цивільних будівель : автореферат дисертації / К. М. Нетеса . - Дніпро, 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570968кп мп
661.888.1(043.3)
Н 63

Нікіфорова, Анна Юріївна. Одержання сполук ванадію із відпрацьованих каталізаторів виробництва сірчаної кислоти : автореферат дисертації / А. Ю. Нікіфорова ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2021. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570531кп чз
821.111(73)'06-34-93
Н 80

Нолл, Аманда. Агов, це мій монстр! / А. Нолл ; худож. Г. Мак-Вільям ; пер. з англ. С. Орлова. - Харків : Віват, 2018. - [34] с. : кольор. іл. - (Маленьке диво)
 
Книга у каталозі

ф1570532кп чз
821.111(73)'06-34-93
Н 80

Нолл, Аманда. Мені потрібен мій монстр / А. Нолл ; худож. Г. Мак-Вільям ; пер. з англ. С. Орлова. - Харків : Віват, 2018. - [34] с. : кольор. іл. - (Маленьке диво)
 
Книга у каталозі

1570949кп мп
622.673(043.3)
О-58

Онищенко, Сергій Валерійович. Обгрунтування методу розрахунку головних гумотросових канатів шахтних підйомних установок з урахуванням порушеної геометрії стовбурів : автореферат дисертації / С. В. Онищенко . - Дніпро, 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570974кп мп
669.15(075.8)
П 16

Пантейков, Сергій Петрович. Спеціальна металургія сталей і сплавів : навч. посібник. Т.1 : Спеціальні сталі і сплави / С. П. Пантейков, М. А. Кащеєв ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2021. - 118 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570507кп чз
821.161.2'06-34-93
П 24

Педан, Олександр. Пан Дельфін / О. Педан ; худож. А. А. Санін. - Харків : Ранок, 2018. - 31 с. : кольр. іл. - (Зірки PRO...)
 
Книга у каталозі

1570644кп чз
342(477)(075.8)
П 27

Пересада, Ольга Михайлівна. Конституційне право України : навч. посібник в таблицях та схемах / О. М. Пересада ; Донец. юрид. ін-т. - Київ : Дакор, 2020. - 248 с.
 
Книга у каталозі

1571027кп мп
347.962(477)(043.3)
П 36

Пищида, Микола Миколайович. Адміністративно-правове регулювання процедур добору на посаду судді в Україні : автореферат дисертації / М. М. Пищида ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 18 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570953кп мп
141-047.44(4)(043.3)
П 50

Полівода, Аліна Анатоліївна. Герменевтичний потенціал деконструкції: історико-філософський аналіз : автореферат дисертації / А. А. Полівода ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 18 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570826кп хр
323(477)(02.064)
П 50

Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації : колективна монографія / Нац. акад. наук України; за ред. О. М. Майбороди. - Київ : [б. в.], 2020. - 264 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1570823кп бф
305(477)
П 59

Порадник щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в окремих галузях / Т. Іваніна [та ін.]. - Київ : Віваріо, 2020. - 48 с. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні")
 
Книга у каталозі

ф1570792кп бф
327(477)
П 63

Поступ України у виконанні двадцяти досягнень Східного партнерства до 2020 року : моніторинговий звіт Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного партнерства: збірка / заг. ред.: Г. Максак. - Київ : [б. в.], 2020. - 40 с.
 
Книга у каталозі

ф1570506кп чз
821.161.2'06-34-93
П 64

Потапенко, Олексій. Пан Їжак / О. Потапенко ; худож. О. Мельникова. - Харків : Ранок, 2018. - 31 с. : кольор.іл. - (Зірки PRO...)
 
Книга у каталозі

1570955кп мп
622.236(043.3)
П 64

Потапчук, Ірина Юріївна. Обгрунтування параметрів процесу плазмового розширення наскрізних низхідних свердловин : автореферат дисертації / І. Ю. Потапчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова. - Дніпро, 2021. - 22 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1571058кп край
340(477)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. праць. № 1 (74) 2021 / Донец. юрид. ін-т ; редкол.: В. М. Бесчастний та ін. - Маріуполь : [б. в.], 2021. - 186 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1571023кп мп
347.97/.99(477)(043.3)
П 75

Приваліхіна, Анастасія Ігорівна. Забезпечення інформаційних прав у діяльності суду: адміністративно-правовий аспект : автореферат дисертації / А. І. Приваліхіна ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 17 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570815кп бф, 1570816 иск
008:305](477)
П 78

Проблеми ґендерної рівності в галузі культури та мистецтва / уклад. О. Кисельова ; ред. група: М. Шаповал, І. Степанова. - Київ : [б. в.], 2020. - 30 с.
 
Книга у каталозі

1570821кп бф
796:305](477)
П 78

Проблеми ґендерної рівності у галузі фізичної культури та спорту / публ. підгот. О. Кисельова ; ред.: М. Босніч, І. Степанова. - Київ, 2019. - 26 с. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні")
 
Книга у каталозі

1570818кп бф, 1570819 аб
37:305](477)
П 78

Проблеми ґендерної рівності у галузі освіти / уклад. О. Кисельова ; ред.: М. Босніч, Ю. Красноголов, О. Цюпа. - Київ : [б. в.], 2018. - 30 с. : рис. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні")
 
Книга у каталозі

1570820кп бф
614:305](477)
П 78

Проблеми ґендерної рівності у галузі охорони здоров'я / ред.: М. Босніч, Ю. Красноголов, О. Цюпа та ін. - Київ, 2018. - 26 с. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні")
 
Книга у каталозі

1570951кп мп
624.131.537(043.3)
П 84

Проценко, Павло Олександрович. Закономірності взаємодії висячої палі, що містить колектор теплового насосу з грунтовою основою : автореферат дисертації / П. О. Проценко ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро, 2021. - 19 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1570514 аб
821.161.2'06-34-93
Р 22

Ран, Юліта. Чарівні речі / Ю. Ран ; худож. Д. Кушніренко. - Харків : Ранок, 2018. - 28 с. : кольор. іл. - (Арт-книга)
 
Книга у каталозі

1570971кп мп
659.148(477)(043.3)
Р 23

Раренко, Лариса Анатоліївна. Диджитал-складова в сучасній візуальній комунікації: 3d-графіка як засіб візуальної комунікації брендів : автореферат дисертації / Л. А. Раренко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570827кп хр
323.39(477)
Р 32

Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.) : монографія/ М. Кармазіна [та ін.]; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ: [б. в.], 2020. - 264 с.
 
Книга у каталозі

1570524кп чз
821.111(73)'06-311.3
Р 52

Ріордан, Рік. Син Нептуна / Р. Ріордан ; пер. з англ. С. В. Хмелик. - Харків : Ранок, 2018. - 606 с. - (Герої Олімпу)
 
Книга у каталозі

1571017кп мп
622.271.33(043.3)
Р 69

Романенко, Андрій Олександрович. Комплексна оцінка та обгрунтування параметрів стану масиву гірських порід при розробці глибоких залізорудних кар'єрів : автореферат дисертації / А. О. Романенко ; Нац. акад. наук України. - Дніпро, 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571039кп мп
821.161.2'06-1
Р 82

Рубльов, Дмитро Панасович. Основа : вірші, проза / Д. П. Рубльов. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 239 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570640кп хр
94(477)"1945/1991"(043.3)
С 40

Сіромський, Руслан Богданович. Права людини в УРСР у публічному просторі та зовнішній політиці Канади (1945-1991 рр.) : автореферат дисертації / Р. Б. Сіромський ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : [б. в.], 2021. - 32 с.
 
Книга у каталозі

1570942кп мп
622.831(043.3)
С 47

Слащов, Ігор Миколайович. Розвиток наукових основ геомеханічного та радіометричного контролю параметрів безпеки шахт : автореферат дисертації / І. М. Слащов ; Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова, Нац. акад. наук України. - Дніпро, 2021. - 46 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570962кп мп
669.18(043.3)
С 53

Снігура, Ірина Романівна. Розробка критеріїв та комплексних показників для опису фізико-хімічних взаємодій в системі "метал-шлак" при позапічній обробці сталі: автореферат дисертації / І. Р. Снігура ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570941кп мп
004.932.72(043.3)
С 59

Соколова, Наталя Олегівна. Інформаційна технологія автоматизованого розпізнавання будівель на фотограмметричних зображеннях високого просторового розрізнення : автореферат дисертації / Н. О. Соколова . - Дніпро, 2021. - 24 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571026кп мп
347.961(477)(043.3)
С 60

Солошенко, Юлія Володимирівна. Адміністративно-правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату : автореферат дисертації / Ю. В. Солошенко ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 16 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570718кп хр
821.161.1'06-31
С 65

Сорокин, Владимир. День опричника : повесть / В. Сорокин. - Москва : АСТ, 2013. - 237 с.
 
Книга у каталозі

1570756 хр
621.774.35(043.3)
С 77

Стасевський, Станіслав Леонідович. Удосконалення ресурсозберігаючих технологій на основі розвитку розрахунків параметрів виробництва гарячекатаних труб нафтогазового сортаменту : автореферат дисертації / С. Л. Стасевський . - Кременчук, 2021. - 21 с.
 
Книга у каталозі

1570651кп хр
821.161.2'06-1
С 77

Стасюк, Микола Іванович. Місія : вибрані твори / М. І. Стасюк. - Біла Церква : Час Змін Інформ, 2018. - 298 с.
 
Книга у каталозі

1570653кп хр
821.161.2'06-1
С 77

Стасюк, Микола Іванович. Народжені із попелу / М. І. Стасюк. - Вінниця : ТВОРИ, 2020. - 235 с.
 
Книга у каталозі

1570944кп мп
821.111-32.09(043.3)
С 80

Стирнік, Наталія Сергіївна. Новелістика Д. Г. Лоренса: мотивно-тематичний комплекс і жанрові стратегії : автореферат дисертації / Н. С. Стирнік ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 16 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570828кп хр
94(477=411.16)(02.064)
С 90

Суспільно-політична активність та історична пам'ять єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України / М. І. Михальченко [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : [б. в.], 2020. - 280 с.
 
Книга у каталозі

1570822кп бф
336.14
С 92

Сучасні тенденції розвитку і практики ґендерно орієнтованого бюджетування на світовому, європейському та національному рівнях : тези вебінарів. - Київ : [б. в.], 2020. - 129 с. - (Проект "Ґендерне бюджетування в Україні")
 
Книга у каталозі

ф1570775кп рф, ф1570776 аб, ф1570777 иск
726:27-523.4-035.3](477)(084)
Т 19

Таранушенко, Стефан Андрійович. Знищені шедеври української дерев'яної сакральної архітектури : книга з доповненою реальністю / С. А. Таранушенко ; авт. передм. В. В. Вечерський ; упоряд. О. О. Савчук. - Харків : Олександр Савчук, 2021. - 222 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570957кп мп
622.822.2(043.3)
Т 19

Тарасов, Вадим Юрійович. Розвиток наукових основ прогнозу ендогенної пожежонебезпеки шахтопластів за ступенем метаморфічних перетворень вугілля : автореферат дисертації / В. Ю. Тарасов ; Нац. акад. наук України. - Дніпро, 2021. - 39 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570622кп хр
343.9
Т 41

Тимошенко, Віра Іванівна. Кримінологія: проблеми теорії та історії : [зб. наук. праць] / В. І. Тимошенко. - Київ : Людмила, 2019. - 104 с.
 
Книга у каталозі

1570623кп хр
343.9(477)(081)
Т 41

Тимошенко, Віра Іванівна. Теоретичні проблеми кримінології : зб. наук. пр. / В. І. Тимошенко ; М-во внутр. справ України , Нац. акад. внутр. справ. - Київ : ФОП Маслаков, 2021. - 300 с.
 
Книга у каталозі

1570604кп хр
005.8:669.013(043.3)
Т 82

Тулупов, Михайло Олексійович. Розвиток технологічної зрілості системи управління проєктами металлургійного підприємства на основі інтегрованої моделі організаційної компетенції : автореферат дисертації / М. О. Тулупов . - К., 2021. - 22 с.
 
Книга у каталозі

1570647кп хр
172.15(477)(02.064)
У 31

Удосконалення шляхів розвитку людського капіталу як фактор підвищення мобілізаційного потенціалу України : монографія / А. Мельниченко [та ін.] ; ред.: Ю. Перга [та ін.] ; Київ. політехн. ін-т. - Херсон : Гельветика, 2020. - 196 с.
 
Книга у каталозі

1570891кп чз, 1570892 аб, 1570893 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 1 : Драматичні твори (1896-1906) / ред. Т. Левчук [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 507 с.
 
Книга у каталозі

1570918кп чз, 1570919 аб, 1570920 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 10 : "Стародавня історія східніх народів". Конспекти. Виписки з книг / - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 525 с.
 
Книга у каталозі

1570921кп чз, 1570922 аб, 1570923
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 11 : Листи (1876-1896) / ред. С. Кочерга [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 597 с. : іл.
 

Книга у каталозі

1570924кп чз, 1570925 аб, 1570926 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 12 : Листи (1897-1901) / ред. О. Полюхович [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 605 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570927кп чз, 1570928 аб, 1570929 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 13 : Листи (1902-1906) / ред. Ю. Громик [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 612 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570930кп чз, 1570931 аб, 1570932 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 14 : Листи (1907-1913) / ред. С. Романов [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 613 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570894кп чз, 1570895 аб, 1570896 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 2 : Драматичні твори (1907-1908) / ред. М. Моклиця [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 420 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570897кп чз, 1570898 аб, 1570899
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 3 : Драматичні твори (1909-1911) / ред. Т. Данилюк-Терещук [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 652 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570900кп чз, 1570901 аб, 1570902 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 4 : Драматичні твори (1912-1913) / ред. С. Кочерга [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 420 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570903кп чз, 1570904 аб, 1570905
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 5 : Поетичні твори. Ліро-епічні твори / ред.: О. Вісич [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 925 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570906кп чз, 1570907 аб, 1570908 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 6 : Художня проза / ред. В. Агеєва [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 621 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570909кп чз, 1570910 аб, 1570911 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 7 : Літературно-критичні та публіцистичні статті / ред. В. Агеєва [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 677 с.
 
Книга у каталозі

1570915кп чз, 1570916 аб, 1570917 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів : у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва [та ін.]. - 2021. Т. 9 : Записи народної творчості / ред. С. Романов [та ін.]. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 845 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1570912кп чз, 1570913 аб, 1570914 куц
821.161.2(081.1)
У 45

Українка, Леся. Повне академічне зібрання творів: у 14-ти т. / Л. Українка ; ред.: В. Агеєва[та ін.]. - 2021. Т. 8 : Переклади: поезія, проза, драма, публіцистика та інше/ ред. М. Стріха[та ін.]. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2021. - 1116 с.
 
Книга у каталозі

1571038кп мп, 1572053 край
398.23
У 45

Украсьте себя улыбкой : хочешь шутку? Вот она - дарит Тимкина Альбина / упоряд. А. Тимкина. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 76 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570645кп чз
351.741(477)(075.8)
Ф 53

Філіпенко, Анастасія Сергіївна. Управління підрозділами Національної поліції України у запитаннях та відповідях : навч. посібник / А. С. Філіпенко, В. А. Дорошенко. - Київ : Дакор, 2020. - 174 с.
 
Книга у каталозі

1570648кп хр
334.7(477)(02.064)
Ф 59

Фінансові важелі соціально-економічного механізму взаємодії суб'єктів господарювання різних типів та сфер діяльності : колективна монографія / Класич. приват. ун-т; за заг. ред. А. Г. Семенова. - Херсон : Гельветика ; Запоріжжя : [б. в.], 2020. - 384 с.
 
Книга у каталозі

1570933кп мп
66.08(043.3)
Ф 91

Фролова, Лілія Анатоліївна. Фізико-хімічні основи гідрофазної технології одержання шпінельних феритів зd-металів : автореферат дисертації / Л. А. Фролова ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2021. - 46 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570965кп мп
621.791(043.3)
Х 77

Хондак, Інна Іванівна. Підвищення безпеки працівників при електродуговому зварюванні за рахунок вдосконалення заходів захисту : автореферат дисертації / І. І. Хондак ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури . - Дніпро, 2021. - 23 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571143 аб
821.112.2'06-31
Х 84

Хосфельд, Дагмар. Карлотта и Большой бал / Д. Хосфельд ; пер. с нем. М. Ю. Васич. - Харьков : Ранок, 2018. - 240 с. - (Карлотта)
 
Книга у каталозі

ф1570516кп чз
821.161.2'06-34-93
Х 94

Хромова, Аня. Титепетль сердиться / А. Хромова ; худож. І. Панаріна. - Харків : Ранок, 2018. - [36] с. : кольор.іл. - (Слухай серцем)
 
Книга у каталозі

1570602кп чз
821.161.2'06-31
Ч-42

Чемерис, Валентин. Вітька + Галя, або Повість про перше кохання / В. Чемерис. - Львів : Апріорі, 2018. - 120 с. : іл. - (Бібліотека шляхетного читання від Юрія Височанського)
 
Книга у каталозі

1570967кп мп
622.831.3(043.3)
Ч-46

Чередник, Владислава Андріївна. Закономірності формування газових колекторів при відпрацюванні вугільних пластів глибоких шахт : автореферат дисертації / В. А. Чередник ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро, 2021. - 19 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571037кп мп
821.161.1(477)'06-1-93
Ч-49

Черникова, Алла Васильевна. Хочешь верь, хочешь - нет : стихи для детей / А. В. Черникова ; худож. В. Г. Балаца. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 36 с. : кольор. іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571022кп мп
342.951(477)(043.3)
Ч-49

Чернявська, Яна Анатоліївна. Адміністративно-правова охорона лісів Національною поліцією України : автореферат дисертації / Я. А. Чернявська ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : [б. в.], 2021. - 19 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570959кп мп
622.271(043.3)
Ч-49

Черняєв, Олексій Валерійович. Обгрунтування глибини розробки нерудних родовищ скельних корисних копалин з внутрішнім відвалоутворенням : автореферат дисертації / О. В. Черняєв ; Нац. техн. ун-т
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571034кп мп
821.161.2'06-17
Ш 12

Шабала, Віталій Гордійович. Віршить жарти Шабала - природа дар йому дала / В. Г. Шабала. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 72 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570947кп мп
622.333(043.3)
Ш 14

Шаварський, Ярослав Теодозійович. Обгрунтування технологічних параметрів концентрації процесів видобування вугілля з вельми тонких пластів : автореферат дисертації / Я. Т. Шаварський ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро, 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571029кп мп
615.85
Ш 29

Шатыло, Николай Васильевич. Энергоинформационная терапия. Энергоинформационные устройства (символы) от депрессии, для повышения энергетики организма и иммунитета, самовосстаноления здоровья / Н. В. Шатыло. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 104 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570943кп мп
622.794(043.3)
Ш 37

Шевченко, Олександр Іванович. Розвиток наукових основ процесу віброударного зневоднення техногенної сировини гранулометричного складу, який змінюється : автореферат дисертації / О. І. Шевченко , Ін-т геотехн. механіки. - Дніпро, 2021. - 44 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570810кп хр
356.13(477)(043.3)
Ш 46

Шемчук, Оксана Миколаївна. Формування професійного мислення у майбутніх молодших спеціалістів прикордонної служби : автореферат дисертації / О. М. Шемчук ; Нац. акад. пед. наук України. - Київ : [б. в.], 2021. - 20 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1570966кп мп
624.04(043.3)
Ш 54

Шехоркіна, Світлана Євгеніївна. Наукові основи і методи розрахунку гібридних деревозалізобетонних багатоповерхових будівель : автореферат дисертації / С. Є. Шехоркіна ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури . - Дніпро, 2021. - 41 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1571032кп мп
141.319.8
Ш 67

Школа, Юлия. Рождение человека-творца: на пути познания себя / Ю. Школа. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 120 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570642кп хр
378.011.3-051(438)(043.3)
Ш 89

Штепура, Алла Павлівна. Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови засобами дистанційного навчання в університетах Республіки Польща : автореферат дисертації / А. П. Штепура ; Нац. акад. пед. наук України. - Київ : [б. в.], 2021. - 20 с.
 
Книга у каталозі

1571033кп мп
133.52(031)
Э 68

Энциклопедия домашнего астролога / Л. А. Кирпа та ін. ; Школа астропсихологии ASTRA VITA. - Дніпро : Журфонд, 2021. - 282 с. : ил.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1570945кп мп
547.567(043.3)
Я 45

Якименко, Ігор Юрійович. Реакції арилсульфонілпохідних монохінонімінів з нуклеофілами : автореферат дисертації / І. Ю. Якименко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2021. - 21 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині