2024 рік

Архів

 

Вересень  2021 року

Нові надходження


 

1567252кп хр
821.161.1(477)'06-1
А 18

Авдеенко, Сергей Иванович. Виктор Харин. Уральский самородок / С. И. Авдеенко. - Мелитополь : Изд. дом МГТ, 2019. - 137 с. : фот.
 

1567249кп хр
821.161.1(477)'06-2
А 18

Авдеенко, Сергей Иванович. Женщина и аэроплан : пьесы, сценарии / С. И. Авдеенко. - Мелитополь : Изд. дом. МГТ, 2019. - 474 с.
 

1567253кп хр
821.161.1(477)'06-32
А 18

Авдеенко, Сергей Иванович. Изгнание из рая : рассказы / С. И. Авдеенко. - Мелитополь : Люкс, 2019. - 210 с. : ил.
 

1567251кп хр
94(477.64-21)"19"(092)
А 18

Авдеенко, Сергей Иванович. Красный молох / С. И. Авдеенко. - Мелитополь : Изд. дом Мелитопол. гор. типографии, 2019. - 273 с. : фот.
 

1567122кп мп
330.34(477)(062.552)
А 43

Актуальні аспекти розвитку економічних процесів в Україні : зб. наук. праць.: у 2-х т. Вип. 14. Т. 2 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. кол.: Т. В. Гринько, В. Й. Куценко, І. В. Тімар. - Дніпро : Біла К. О., 2019. - 190 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567128кп мп
57(062.552)
А 59

Альянс наук: вчений - вченому : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф./ голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. - 2012. Т. 5 : Наукові праці у галузях: біології, медицини, фізичної культури, техніки. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 124 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567130кп мп
351(062.552)
А 59

Альянс наук: вчений - вченому : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф./ голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. - 2012. Т. 6 : Наукові праці з державного управління, історії, філософії, права. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 124 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567126кп мп
33(062.552)
А 59

Альянс наук: вчений - вченому : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: у 6-ти т./ голова оргком. М. Х. Корецький ; ред.: К. О. Біла. - Дн-ськ : Біла К. О. - 2012. Т. 1 : Сучасні дослідження економічного простору. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 126 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567127кп мп
33(062.552)
А 59

Альянс наук: вчений - вченому : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: у 6-ти т./ голова оргком. М. Х. Корецький ; ред.: К. О. Біла. - Дн-ськ : Біла К. О. - 2012. Т. 2 : Актуальні питання економіки сьогодення. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 123 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567131кп мп
008(062.552)
А 59

Альянс наук: вчений - вченому : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: у 6-ти т./ голова оргком. М. Х. Корецький ; ред.: К. О. Біла. - Дн-ськ : Біла К. О. - 2012. Т. 3 : Культурологія. Мистецтвознавство. Філологія. - 2012. - 139 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567129кп мп
378(062.552)
А 59

Альянс наук: вчений - вченому : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: у 6-ти т./ голова оргком. М. Х. Корецький ; ред.: К. О. Біла. - Дн-ськ : Біла К. О. - 2012. Т. 4 : Педагогіка і психологія вищої школи. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 135 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567136кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
А 65

Андреев, Сергей Юрьевич. Поэты размножаются стихами / С. Ю. Андреев. - Дн-ськ : Пороги, 2009. - 82 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567230кп хр
005.8(043.3)
А 97

Ачкасов, Ігор Анатолійович. Конвергентне збалансоване управління портфелями проектів зниження технологічних втрат в електричних мережах в умовах турбулентності ринку: автореферат дисертації / І. А. Ачкасов. - К. : [б. в.], 2020. - 40 с.
 

1567277кп оил
811.111'25(075.8)

Бідненко, Наталія Петрівна. Термінологія англійської мови та науково-технічний переклад : навч. посіб. / Н. П. Бідненко ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - 2-ге вид., допов. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2020. - 240 с. : табл., рис.
 

1567137кп хр
332.1(477)(075.8)
Б 91

Буряковський В. В. Регіональна економіка : навч. посібник / В. В. Буряковський, О. М. Грабчук ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Суми : Папірус, 2011. - 352 с. : рис., табл.
 

1567138кп хр
821.112.2'06-31
В 17

Ванденберг, Филипп. Проклятый манускрипт : [роман] / Ф. Ванденберг ; пер. с нем. Е. Пушкарская. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2008. - 476 с.
 

1567254кп хр
821.161.2'06-7
В 19

Василенко, Катерина Михайлівна. Хай живе вареник! : гуморески, жарти, усмішки, вірші / К. Василенко ; худож.: Г. Мокієнко, О. Кахан, В. Чмирьов. - К. : Арт Економі, 2020. - 181 с. : кольор. іл.
 

1567262кп по
005.21(075.8)
В 64

Возный Т. С. Стратегический менеджмент и этика и психология делового общения. Этика и психология делового общения : конспект лекций / Т. С. Возный ; Ин-т интеллект. собственности и права. - К. : Ин-т интеллект. собственности и права, 2000. - 32 с.
 

1567272кп хр
332.72
Г 14

Гайдуцький, Павло Іванович. Правда про ринок землі / П. І. Гайдуцький. - К. : ДКС Центр, 2020. - 58 с. : граф., табл.
 

1567139кп хр
821.111(71)'06-31
Г 16

Галланд, Сандра. История страсти. Жозефина и Наполеон / С. Галланд ; пер.: С. Твердохлеб, С. Савченко. - Харьков : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2006. - 384 с. - (Век романтики)
 

1567279кп иск
791.229.2(477-25)"2013/2014"
Г 19

Ганущак, Руслан. Україна. Майдан. Перезавантаження : документально-музичний телефільм на основі відеоархівів / Р. Ганущак. - Калуш : Студія 6 секунд, б. р. эл. опт. диск (CD-ROM)
 

1567140кп хр
796.85(07)
Г 25

Гвоздев, Сергей Александрович. Ниндзя. Тайны демонов ночи : учеб.-метод. пособие / С. А. Гвоздев, И. В. Кривоносов. - Минск : Современное слово, 1997. - 352 с.
 

1567276кп бф
347.921.6(075.8)
Г 62

Голубєва, Неллі Юріївна. Судові витрати : наук.-практ. посібник / Н. Ю. Голубєва. - Одеса : Фенікс, 2020. - 116 с.
 

1567259кп хр
323.2(477)"2015/2018"(02.064)
Г 85

Гриценко, Олександр. Декомунізація в Україні як державна політика і як соціокультурне явище / О. Гриценко ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. - 320 с. : фот., табл.
 

1567269кп хр
323.21(477)
Г 87

Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / В. М. Яблонський, Ю. А. Тищенко, І. Е. Бекешкіна [та ін.]; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2020. - 112 с. : табл.
 

1567142кп хр
821.161.1'06-311.6
Д 24

Дворецкая, Елизавета. Венец Прямиславы / Е. Дворецкая. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб Семейного Досуга, 2009. - 397 с.
 

1567144кп хр
821.111'06-31
Д 62

Дойл, Артур Конан. Новейшие приключения Шерлока Холмса : [сборник]: пер. с англ. / А. К. Дойл. - Харьков : Фолио, 1998. - 526 с. - (Б-ка приключений и фантастики)
 

1567145кп хр
821.133.1-311.3
Д 96

Дюма, Александр. Изабелла Баварская : роман / А. Дюма ; пер. с фр.: Б. Вайсман, Р. Родина ; коммент. Г. Кузнецова. - Вильнюс : Мокслас, 1990. - 293 с.
 

1567146кп мп
33(082)
Е 40

Економічний простір : зб. наук. праць / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури; голов. ред. Ю. В. Орловська. - Дн-ськ : ПДАБА № 8. - 2007. - 144 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567147кп хр
821.161.2'06-3
Ж 78

Жовна, Олександр. Вдовушка : [збірник] / О. Жовна ; авт. передм. В. Панченко. - Кіровоград : Кіровоград. держ. вид-во, 1996. - 270 с.
 

1567263кп хр
37(460)"1898/1914"(02.064)
З-17

Зайченко, Наталія Іванівна. Смисли освіти в іспанському регенераціоністському дискурсі 1898-1914 років : монографія / Н. І. Зайченко. - К. : Ямчинський А. В., 2020. - 202 с. : фот.
 

1567148кп бф
342.534.074.1(477)(094.5)
З-19

Закон України "Про вибори народних депутатів України" : офіц. текст станом на 25 червня 2019 р. / Центр. виборча комісія. - [б. м.] : ТОВ Артмедіа прінт, 2019. - 176 с.
 

1567149кп бф
342.511.1(477)(094.5)
З-19

Закон України "Про вибори Президента України". : (офіц. текст станом на 1 січня 2019 р.) / Центр. виборча комісія. - К. : Поліграфсервіс, 2019. - 128 с.
 

1567150кп хр
821.112.2'06-32
З-51

Земерау, Альфред. Великие куртизанки : исторические новеллы / А. Земерау, П. Цайдлер ; пер. с нем. С. Цырульников ; худож. А. Дудин. - Нижний Новгород : Флокс, 1992. - 236 с. : ил.
 

1567233кп хр
159.922.83(043.3)
К 34

Кельнер, Світлана Семенівна. Психологічні особливості формування особистісної цілісності в юнацькому віці : автореферат дисертації / С. С. Кельнер ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. - К. : [б. в.], 2020. - 22 с.
 

1567228кп хр
94(477.83/.86)"18/19"(043.3)
К 47

Кліш, Андрій Богданович. Український суспільно-християнський рух у Галичині: ідейні засади, організаційна структура та політичні практики (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) : автореферат дисертації / А. Б. Кліш . - Львів : [б. в.], 2020. - 43 с.
 

м1567154кп мп, м1567155 аб, м1567479 хр
94(477.63-25)
К 75

Кочергін, Ігор Олександрович. Дніпро історичний: наш старий Ринок : путівник / І. О. Кочергін. - Дніпро : Герда, 2019. - 96 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567266кп иск
78.071.2(477)(092)
К 77

Кравчук, Володимир Володимирович. Щоденник вокаліста / В. В. Кравчук ; авт. ідеї, вступ. ст., ред.-упоряд. Н. О. Супрун-Яремко. - Львів : Апріорі, 2017. - 183 с. : іл., фот.
 

1567231кп хр
378.011.3-051(477)(043.3)
Л 17

Лазаренко, Наталія Іванівна. Тенденції професійної підготовки вчителя в педагогічних університетах України в умовах євроінтеграції : автореферат дисертації / Н. І. Лазаренко . - К. : [б. в.], 2020. - 39 с.
 

м1567157кп хр
821.161.1(477)'06-31
Л 83

Лузина, Лада. Смерть и две Королевы : [сборник] / Л. Лузина ; авт. послесл. Н Могилевская ; рис. Л. Лузиной. - Харьков : Фолио, 2004. - 250 с. : ил.
 

1567159кп мп
811.161.2(075.8)
М 22

Мамчич, Інна Петрівна. Сучасна українська літературна мова : плани практичних занять / І. П. Мамчич ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дн-ськ : Біла К. О., 2013. - 78 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567271кп хр
94(477.65-21)"19"(092)
М 29

Маруценко, Віктор Григорович. Боковенька-2019. Степовики : біографічний довідник. Кн. 2 / В. Г. Маруценко. - Долинська, 2019. - 168 с. : іл., фот., карты
 

1567240кп мп
94(477.63-21)"1932/1933"(03)
М 48

Мельник, Олександр Олександрович. Криворіжжя в 1932-1933 роках : хронологічний довідник / О. О. Мельник, І. О. Стеблина. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2012. - 254 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567160кп хр
271.2-9
М 51

Мень, Александр. (протоиер.). О Христе и Церкви : беседы и лекции / А. Мень. - М., 2007. - 191 с.
 

1567161кп мп
33(062.552)
М 74

Мовна модель сучасного інформаційного простору (іноземними мовами) : матеріали регіон. наук.-практ. конф. молодих науковців та студентів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голова огрком. М. В. Поляков. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 108 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567242кп хр
821.161.1'06-31
М 89

Му, Глория. Вернуться по следам / Г. Му. - Кишинев, 2016. - 384 с.
 

1567162кп бф
342.534.074.1(477)(075)
Д 33

Навчальний посібник для членів дільничних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року / А. С. Деніс, Є. В. Крікополо, Є. О. Павловська. - [б. м.], 2019. - 184 с. : рис., табл.
 

1567163кп хр
821.161.1(477)'06-31
Н 17

Надеждина, Ирина. Грустная сказка / И. Надеждина. - Донецк : Донеччина, 2005. - 350 с.
 

1567164кп хр
821.161.1(477)'06-31
Н 17

Надеждина, Ирина. Роман с Романом / И. Надеждина. - Донецьк : Донеччина, 2005. - 463 с.
 

1567165кп мп
33(477)(062.552)
Н 34

Наука в інформаційному просторі : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 7-ми т. / голова оргком. М. Х. Корецький . - Дн-ськ : Біла К. О. - 2012. Т. 7: Наукові дослідження в галузі економіки: теорія та практика. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 90 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567166кп мп
001.891(062.552)
Н 34

Наука в інформаційному просторі : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 7-ми т. / голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. - 2012. - ISSN 978-617-645-071-9 Т. 2 : Актуальні питання сьогодення. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 89 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567255кп хр
32(477)"19/20"
Н 34

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України / голов. ред. О. О. Рафальський. - [К.] : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Вип. 1 (97), січень-лютий. - [К.], 2019. - 305 с.
 

1567169кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
О-34

Овсянникова, Любов Борисівна. Дикий терен : поезії, проза / Л. Б. Овсянникова. - Дн-ськ : Січ, 2000. - 92 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567170кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
О-34

Овсянникова, Любов Борисівна. Мої світи : поезії / Л. Б. Овсянникова. - Дн-ськ : Січ, 1997. - 73 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567171кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
О-34

Овсянникова, Любовь Борисовна. Раскатистое счастье : стихи / Л. Б. Овсянникова. - Дн-ськ : Зоря, 2007. - 63 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567173кп хр
821.161.1-32
П 29

Петербургский святочный рассказ : [сборник] / сост., вступ. ст., примеч. Е. В. Душечкиной. - Ленинград : Петрополь, 1991. - 175 с. - (Петербургское легкое чтение)
 

1567229кп хр
17.026.4(043.3)
П 30

Петренко, Максим Олегович. Ідея гідності людини в модерному та постмодерному соціальних проектах : автореферат дисертації / М. О. Петренко ; Донбас. держ. пед. ун-т. - Слов'янськ : [б. в.], 2020. - 19 с.
 

1567175кп мп
658(477)(075.8)
П 33

Пирог, Ольга Володимирівна. Економіка підприємства: управлінські аспекти : навч. посібник / О. В. Пирог, О. В. Щипанова ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дн-ськ : Біла К. О., 2011. - 163 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567275кп хр, 1567716 аб
821.161.2'06
П 50

Політикіна, Богдана. Сонце на долоні (спроба синтезу громадянської поезії та публіцистики) / Б. Політикіна, В. Неручок. - Ланівці ; Тернопіль, 2020. - 48 с. : фот.
 

1567177кп мп
519.85(062.552)
П 78

Проблеми математичного моделювання : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (25-27 травня 2016 р., м. Дніпродзержинськ) / Дніпродзерж. держ. техн. ун-т ; голова орг. ком. С. Є. Самохвалов. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 124 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567178кп мп
33(062.552)
П 78

Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності: зб. наук. пр.: у 2-х т./ ред.: К. О. Біла. - Дн-ськ: Біла К. О.-2012 Т. 2 : Економіка регіону та інші питання сучасної економічної науки. - 114 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567232кп хр
005.8(043.3)
Р 25

Ратушний, Роман Тадейович. Методологія портфельно-гібридного управління розвитком територіальних систем безпеки : автореферат дисертації / Р. Т. Ратушний ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : [б. в.], 2020. - 44 с.
 

1567256кп хр
323.39(477)"1991/2018"(02.064)
Р 32

Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену / ред. М. С. Кармазіна. - К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2019. - 264 с. : рис., табл.
 

1567268кп хр
94:329.733](100)
Р 83

Рудлинг, Пер Андерс. ОУН, УПА и Холокост: исследование о создании исторических мифов : [сб. статей] / П. А. Рудлинг ; Центр изучения России и Восточ. Европы Департамента междунар. исслед. Питсбург. ун-та. - Pittsburgh, [2011]. - 79 с.
 

1567250кп хр
159.943(075.8)
С 30

Семиченко, Валентина Анатольевна. Психология деятельности. Модульный курс : лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы. Для преподавателей и студентов / В. А. Семиченко. - К. : Эшке А. Н. : Магістр-S, 2002. - 248 с. : рис., табл.
 

1567244кп хр
159.923.2
С 47

Слинько, Олег. Ключ к сердцу - соционика / О. Слинько. - К. : Фирма Доверие, 1991. - 72 с. : ил. - (Наука Украины : ежемес. прил. к журн. Хроника-2000. Наш край)
 

1567190кп хр
94(4)"1940/1941"
С 50

Смит, Питер Ч. Бой неизбежен! : пер. с англ. / П. Ч. Смит. - М., 2005. - 428 с. : фот., ил. - (Военно-историческая библиотека)
 

1567236 аб
821.161.2'06-1-93
С 60

Солошенко, Ганна. Домалюй-но! : книжка з веселими лічилочками для майбутнього художника: для дітей дошк. та мол. шк. віку / Г. Солошенко ; мал. Г. Вергун. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 7 с. : кольор. іл.
 

1567196кп мп
57(062.552)
С 71

Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. 14-15 червня 2012 р., Київ: у 7-ми т. / голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. Т. 1 : Біологія та медицина. Географія та екологія. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012
 

Видано на Дніпропетровщині

1567197кп мп
351(062.552)
С 71

Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 7-ми т. / голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. Т. 2 : Гуманітарні науки. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 107 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567198кп мп
37(062.552)
С 71

Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 7-ми т. / голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. Т. 3 : Педагогічні та психологічні науки. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567202кп мп
7.072.2(062.552)
С 71

Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 7-ми т. / голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. Т. 4 : Мистецтвознавство та культурологія. Філологічні науки. - 2012. - 108 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567199кп мп
5(062.552)
С 71

Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 7-ми т. / голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. Т. 5 : Точні науки. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 104 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567200кп мп
33(062.552)
С 71

Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 7-ми т. / голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. Т. 6 : Економіка в деталях. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 108 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567201кп мп
33(062.552)
С 71

Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.: у 7-ми т. / голова оргком. М. Х. Корецький. - Дн-ськ : Біла К. О. Т. 7 : Актуальні питання економіки. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 98 с .
 

Видано на Дніпропетровщині

1567239кп край
730.071.1(477.63-25)(092)
С 79

Степаненко, Александр Васильевич. Девяносто страниц из жизни Александра Васякина / А. В. Степаненко. - Житомир ; Кривой Рог : Рута, 2016. - 230, [4] с. : фот. - (ЖЗК : Жизнь знаменитых криворожан)
 

1567241кп край
624(477)"19"(092)
С 79

Степанюк, Дмитрий. Вся жизнь - на пусковых стройках! : [художеств.-документ. повесть] / Д. П. Степанюк, Б. М. Антопольский, В. Д. Гаевский. - Житомир : Рута, 2017. - 415, [1] с. : фот., портр., ил. - (Жизнь замечательных криворожан)
 

1567265кп чз
821.161.1(477)'06-311.6
С 84

Стрельцов, Игорь. Дневник "Андерсена" / И. Стрельцов ; пер. с укр. А. А. Ломаки. - Харьков : Фолио, 2018. - 251 с. - (Военные дневники)
 

1567247кп хр
821.161.1'06-31
С 89

Супрун, Игорь Анисимович. Санкт-Петербургские мартовские иды / И. А. Супрун. - Львів : Апріорі, 2015. - 226 с.
 

1567248кп хр
821.161.1'06-31
С 89

Супрун, Игорь Анисимович. Слезы д'Артаньяна : повести и рассказы / И. А. Супрун ; сост., авт. предисл. Н. Супрун, худож. Н. Дугина. - Ровно : Волинські обереги, 2007. - 352 с. : ил.
 

1567246кп хр
821.161.2(470)'06-1
С 89

Супрун, Ігор Онисимович. Далеких днів неясний дим : поезія / І. О. Супрун ; уклад., літ. ред, вступ. ст.: Н. Супрун-Яремко ; пер. з рос. на укр.: В. Колесник [та ін.]. - Львів : Простір-М, 2019. - 113, 105, [1] с.
 

1567237кп иск
78.071.2(477)(092)
С 89

Супрун, Надія Онисимівна. Гнат Хоткевич - музикант : музично-теоретичне дослідження: монографія / Н. О. Супрун. - Рівне : Ліста, 1997. - 279 с. : іл., фот.
 

1567214кп мп
658.5(477)(02.064)
С 91

Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи : колективна монографія / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; за заг. ред. Т. В. Гринько. - Дн-ськ : Біла К. О., 2016. - 504 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567238кп хр
316.42(02.064)
У 45

Україна: інтелект нації на межі століть : колективна монографія / В. М. Ворона, В. К. Врублевський, Ю. М. Канигін [та ін.]; передм.: Б. Є. Патон, Л. М. Кравчук ; кер. авт. кол. В. К. Врублевський. - К. : Інтелект, 2000. - 508 с.
 

1567218кп мп
336(477)(062.552)
Ф 59

Фінанси України : матеріали ХV Міжнар. наук.-практ. конф.: у 4-х т. / голова оргком. М. В. Поляков. - Дн-ськ : Біла К. О. - 2011 Т. 1 : Грошово-кредитна система України та інших держав: ризики та загрози на сучасному етапі. - 2011. - 116 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567219кп мп
338.124.4(062.552)
Ф 59

Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; гол. орг. комітету С. О. Смирнов. - Дн-ськ : Біла К. О., 2012. - 116 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567220кп мп
346.57(477)(075.8)
Ф 59

Фінансово-економічна безпека: теоретико-правові аспекти : навч. посіб. / К. Р. Резворович, О. С. Юнін, О. О. Круглова [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Біла К. О., 2019. - 195 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567270кп хр
351.853(477)"1991/2017"(02.064)
Х 21

Харковенко, Роман Володимирович. Формування та систематизація державного обліку пам'яток культурної спадщини в Україні (1991-2017 рр.) : монографія / Р. В. Харковенко ; Укр. т-во охорони пам'яток іст. та культури [та ін.]. - К. : НАКККІМ, 2019. - 160 с.
 

1567257кп хр
323.2(477)"2008/2009"(02.064)
Ч-12

Чабанна, Маргарита Валеріївна. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні : монографія / М. В. Чабанна . - К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2019. - 367 с. : табл.
 

1567243кп хр
796.332
Ч-49

Черно-Иванов, Владимир Станиславович. Сборные команды национальной футбольной ассоциации. Версия 2.0 / В. С. Черно-Иванов. - К. : Арт Економі, 2020. - 276 с. : табл.
 

1567221кп мп
811.161.1'373.611(02.064)
Ш 48

Шепель, Юрий Александрович. Словообразовательный ряд и его роль в системной организации лексики : в 3-х ч. / Ю. А. Шепель. - Дн-ск : Белая Е. А. - 2011 Ч. 1 : Словообразовательный ряд как комплексная единица системы дериватологии. - 2012. - 163 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567222кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Ш 54

Шешминцева, Галина Ивановна. "Я музой ветреной грешу" : стихи / Г. И. Шешминцева. - Дн-ск : Инновация, 2004. - 33 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567258кп хр
323.2(477)
Щ 63

Щербенко, Едуард Васильович. Пригадуваний ресурс. Момент відповідальності в українському політичному дискурсі перехідної доби (1985-2014 рр.) : монографія / Е. В. Щербенко . - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. - 248 с.