2024 рік

Архів

 

Червень  2021 року

Нові надходження


 

ф1562282кп бф
7.078(477)(092)
А 15

Абліцов, Віталій Григорович. Україна. Меценати / В. Г. Абліцов. - К. : Літера ЛТД, 2016. - 207 с. : іл., фот.
 

1562572кп хр
821.161.1(477)'06-1
А 36

Аинова, Татьяна Игоревна. АквариуМистика : стих-отворения и другие тексты / Т. И. Аинова. - К. : Байда, 2006. - 96 с.
 

1562283кп мп
336.71
А 46

Александров, Алексей. Банковский менеджмент частного крупного капитала. Теория и практика Private Banking / А. Александров. - 2-е изд., доп. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2016. - 320 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562389кп чз, 1562390 аб
821.161.2'06-31
А 66

Андрусяк, Іван Михайлович. Хто боїться Зайчиків : повість-гра / І. М. Андрусяк ; худож. У. Мельникова. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. - 72 с. : іл. - (Богданова шкільна наука в початковій школі)
 

1562284кп хр
378.011.3-051
А 66

Андрущенко, Віктор Петрович. Учитель, якого чекають (польові педагогічні нотатки) / В. П. Андрущенко ; Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 131 с.
 

ф1562285кп мп
331.2(076)
А 83

Армстронг, Майкл. Оплата труда : практическое руководство по построению оптимальной системы оплаты труда и вознаграждения персонала / М. Армстронг, Т. Стивенс ; пер. с англ. О. В. Теплых. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 489 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1562286кп мп
658.15
А 84

Арнольд, Глен. Руководство по корпоративным финансам : пособие по финансовым рынкам, решениям и методам / Г. Арнольд ; пер. с англ. М. А. Епанов ; науч. ред. О. Б. Максимова. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 722 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562287кп мп
821.161.2'06-31
А 91

Астремський, Олександр. Правила грошей / О. Астремський, В. Федосєєв. - Дніпро : Баланс Клуб, 2016. - 255 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1562288кп мп
338.266
Б 29

Баумоль, Бернард. Секреты экономических показателей. Скрытые ключи к будущим экономическим тенденциям и инвестиционным возможностям / Б. Баумоль ; пер. с англ. О. В. Теплых ; науч. ред. А. В. Григораш. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 352 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562289кп хр
378:81`25(02.064)
Б 30

Бахов, Іван Степанович. Професійна міжкультурна компетентність майбутніх фахівців : монографія / І. С. Бахов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Персонал, 2013. - 272 с. : мал., табл.
 

1562291кп нмо
026.7:001.32](477)(082)
Б 59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 15 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Междунар. ассоц. Акад. наук. - К : НБУВ, 2017. - 204 с.
 

1562290кп нмо
026.07:001.32](477)(082)
Б 59

Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 16 / Нац. акад. наук Украины, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Междунар. ассоц. Акад. наук. - К : НБУВ, 2018. - 240 с.
 

ф1562588 иск
780.616.432.087
Б 59

Бігєєва, Лілія. Мій давній друже : п'єси та ансаблі для фортепіано / Л. Бігєєва ; Нац. всеукр. муз. спілка, Асоц. комп. Дніпропетр., Дніпропетр. консерваторія ім. М. І. Глінки. - Дніпропетровськ : Пороги, 2015. - 40 с.
 

1562292кп мп
334.752
Б 87

Бравар, Жан-Луи. Эффективный аутсорсинг. Понимание, планирование и использование успешных аутсорсинговых отношений / Ж. -Л. Бравар, Р. Морган ; пер. с англ. В. А. Денисов. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 288 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562501кп чз, 1562502 аб
17.021.2
Б 87

Бреніф'є, Оскар. Хто я? / О. Бреніф'є ; худож. О. Деба ; пер. з фр. В. Каденко. - К. : Маміно : Дух і Літера, 2017. - 95 с. : кольор. іл. - (Мистецтво мислити)
 

1562503кп чз, 1562504 аб
17.022.1
Б 87

Бреніф'є, Оскар. Що добре, а що погано? / О. Бреніф'є ; худож. К. Дево ; пер. з фр.: В. Каденко, М. Абрамова. - К. : Маміно : Дух і Літера, 2017. - 95 с. : кольор. іл. - (Мистецтво мислити)
 

1562505кп чз, 1562506 аб
17.024.2
Б 87

Бреніф'є, Оскар. Що таке почуття? / О. Бреніф'є ; худож. С. Блох ; пер. з фр. М. Абрамової. - К. : Маміно : Дух і Літера, 2017. - 96 с. : кольор. іл. - (Мистецтво мислити)
 

1562507кп чз, 1562508 аб
17.022.1
Б 87

Бреніф'є, Оскар. Що таке щастя? / О. Бреніф'є ; пер. з фр. М. Абрамової ; худож. К. Мьорісс. - К. : Маміно : Дух і Літера, 2017. - 96 с. : кольор. іл. - (Мистецтво мислити)
 

1562491кп хр, 1562492 аб
821.161.2`06-93
Б 90

Бугара, Віталій. Більше за Всесвіт / В. Бугара ; худож.: В. Бугара, А. Бугара. - К. : Маміно, 2018. - 22 с. : кольор. іл.
 

1562293кп хр
902(476)
Б 93

Бутов, Илья Станиславович. Звёздные камни / И. С. Бутов. - Минск : Регистр, 2017. - 207 с. : ил.
 

ф1562532кп хр, ф1562533 аб
821.161.2'06-1
Б 94

Буяджи, Ганна Володимирівна. Микитась Боровичок / Г. В. Буяджи ; худож. О. Хомченко. - 2-ге вид., доповн. - К. : Саміт-Книга, 2019. - 96 с. : кольор. іл.
 

ф1562587кп иск
75.03(477.63-25)(084)
В 19

Василь Тевяшов і його учні. Проект 1/10. Живопис : альбом-каталог / упоряд. В. О. Тевяшов. - Дніпро : Ліра, 2018. - 25 с. : кольор. іл.
 

1562559кп хр
82.09:305]"18/19"(02.064)
В 19

Васильєва, Надія Олександрівна. Гендерна інтерпретація природи: колір, звук, запах : автореферат дисертації / Н. О. Васильєва ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса , 2019. - 19 с.
 

1562294кп мп
005.21
В 19

Васконселлос-и-Са, Жоржи. Забытая фирма. Перспективный подход к решению проблемы одновременного управления настоящей компанией и компанией будущего : пер. с англ. / Ж. Васконселлос-и-Са, Т. Хавьера, П. Лейтао. - Дн-ск: Баланс Бизнес Букс, 2005. - 162 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1562295кп хр
94(476)"10/11"(092)
В 28

Велько, Александр Владимирович. Князь полоцкий Всеслав по прозванию Чародей / А. Велько. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2017. - 128 с. : цв.ил.
 

1562560кп хр, 1562561 аб, 1562562 край
821.161.1(477.63)'06-31
В 31

Веретенников, Виктор. Тайна трех Александров : кинороман / В. Веретенников. - К. : Академвидав, 2019. - 288 с.
 

ф1562457кп чз, ф1562458 аб
821.161.2'06-34
В 48

Винничук, Юрій Павлович. Казки зі Львова : для дітей дошк. віку / Ю. П. Винничук ; худож. І. Борисова. - Харків : Фоліо, 2019. - 61 с. : кольор. іл. - (Дитячий світ)
 

ф1562453кп чз, ф1562454 аб
821.161.2'06-34-93
В 48

Винничук, Юрій Павлович. Мандрівний будиночок : для дітей дошк. віку / Ю. П. Винничук ; худож.-оформ. О. А. Гугалова-Мєшкова ; худож. І. Борисова. - Харків : Фоліо, 2019. - 24 с. : кольор. іл. - (Дитячий світ)
 

ф1562297кп хр
027.54(477-25)"19"(092)
І-19

Віктор Федорович Іваницький. Життя, віддане книзі : наук. вид. / Нац. акад. наук Украіни; упоряд., наук. ред. Г. І. Ковальчук, ред.: Т. В. Добко, Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко [та ін.]. - К.: Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2018. - 310, [1] с.
 

1562298кп нмо
316.77(082)
В 53

Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. праць / за заг. ред. В. М. Шейка ; Харків. держ. акад. культури. - Харків : ХДАК. - 1999. - (Соціальні комунікації) Вип. 53. - Харків : ХДАК, 2018. - 268 с. : рис., табл.
 

ф1562534кп чз, ф1562535 аб
821.111(73)'06-3:741.52
В 67

Воллес, Данієль. Світ очима супергероя. Людина-павук / Д. Воллес ; пер. з англ. М. Восковнюк ; іл. М. П’єрфедерічі. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 64 с. : кольор. іл. - (Insight Legends)
 

1562429кп бф, 1562430 аб
524
В 85

Всесвіт. 50 найвідоміших космічних об'єктів / пер. з англ. Н. Тучинська. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія)
 

1562379кп чз, 1562380 аб
821.161.2'06-31
Г 12

Гаврош, Олександр Дюлович. Іван Сила на острові Щастя : роман / О. Гаврош. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2019. - 312 с. : іл.
 

1562401кп чз, 1562402 аб
821.161.2'06-31
Г 12

Гаврош, Олександр. Різдвяна історія ослика Хвостика : повість: для дітей мол. шк. віку / О. Гаврош ; худож. С. Сова. - К. : Фонтан Казок, 2019. - 128 с. : іл. - (Добрі пригоди)
 

1562299кп мп
005.963
Г 18

Гамильтон, Памела. Как провести успешный семинар. Пошаговое руководство для организаторов лекций, воркшопов и мастер-классов / П. Гамильтон ; пер. с англ. В. Вакарева. - Дніпро : Баланс Бизнес Букс, 2017. - 272 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562467кп чз, 1562468 аб
821.111'06-312.9
Г 19

Гантер, Ерін. Вогонь і крига / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудка, О. Українець ; худож. О. Панченко. - Харків : АССА, 2019. - 336 с.; 20 см. - (Коти-вояки). - (Пророцтва починаються ; Кн. 2)
 

1562469кп чз, 1562470 аб
821.111'06-312.9
Г 19

Гантер, Ерін. Здіймається буря / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудка, О. Українець ; худож.-оформл. О. Панченко. - Харків : АССА, 2019. - 332 с. - (Коти-вояки). - (Пророцтва починаються ; кн. 4)
 

1562471кп чз, 1562472 аб
821.111'06-312.9
Г 19

Гантер, Ерін. Ліс таємниць / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудка, О. Українець. - Харків : АССА, 2019. - 336 с.; 20 см. - (Коти-вояки). - (Пророцтва починаються ; кн. 3)
 

1562473кп чз, 1562474 аб
821.111'06-312.9
Г 19

Гантер, Ерін. Світанок / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудка, О. Українець ; худож. О. Панченко. - Харків : АССА, 2019. - 349 с. - (Коти-вояки). - (Нове пророцтво ; кн.3)
 

ф1562475кп хр, ф1562476 аб
821.111'06-312.9
Г 19

Гантер, Ерін. Таємниці Кланів : путівник по серії / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудка, О. Українець. - Спец. вид. - Харків : АССА, 2019. - 176 с. : кольор. іл. - (Коти-вояки)
 

1562477кп чз, 1562478 аб
821.111'06-312.9
Г 19

Гантер, Ерін. Шлях Вогнезора / Е. Гантер ; пер. з англ.: К. Дудка, О. Українець ; худож. О. Панченко. - Харьков : АССА, 2019. - 528 с. - (Коти-вояки)
 

1562300кп хр
821.161.1(476)`06-311.6
Г 23

Гатилов, Павел Валентинович. Путешествие в Ятвягию : роман / П. В. Гатилов. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 343 с. : ил.
 

1562302кп чз, 1566519 аб
373.2.018.1(075.8)
Г 60

Голець, Марія Іванівна. Етика матері і дитини. Материнство і дитинство: історія і сучасність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / М. І. Голець ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - 3-тє вид., випр. та допов. - К. : Персонал, 2014. - 295 с.
 

1562303кп хр
821.161.2'06-32
Г 61

Головатий, Микола Федорович. Життєве коло : оповідання і повісті / М. Ф. Головатий. - К. : Персонал, 2008. - 168 с.
 

1562304кп хр, 1566521 аб
821.161.2'06-31
Г 69

Горицька, Галина Вікторівна. Ленд Крузер двохсотка : [роман] / Г. Горицька. - К. : Український пріоритет, 2014. - 120 с.
 

1562305кп хр, 1566522 аб
821.161.2'06-31
Г 69

Горицька, Галина Вікторівна. Остр(і)в : романи / Г. В. Горицька. - Харків : Фоліо, 2016. - 523, [2] с.
 

ф1562421кп чз, ф1562422 аб
821.133.1`06-34-93:741.52
Д 29

Дельпорте, Іван. Чорні смурфи. Летючий смурфик. Смурфокрад : три історії про смурфиків від Peyo / І. Дельпорте ; худож. Пейо ; пер. з фр.: А. Поритко, М. Войцеховський. - Львів : Ірбіс Комікси, 2018. - 64 с. : кольор. іл. - (Комікс). - (Життя в кольорах)
 

ф1562591кп иск
78.071.1(470)(092)
Д 33

Денисенко, Ольга Йосипівна. І. Ю. Рєпін і духовні святині Слобожанщини / О. Й. Денисенко ; наук. ред. О. Г. Павлова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Харків. худож. музей. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. - 40 с. : кольор. іл.
 

1562306кп хр
821.161.2'06 -92
Д 33

Дениско, Ганна Іванівна. Про що гомонить Соборний майдан : інтерв’ю, есеї, сторінки боротьби за Свободу / Г. Дениско. - Полтава : ФОП Говоров С. В., 2018. - 392 с. : іл., фот. - (Просвітницька книгозбірня ; кн. 13)
 

1562437кп бф, 1562438 аб
58(031)
Д 36

Дерева. 50 найвідоміших видів / пер. з англ. Н. Тучинська. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія)
 

1562369кп чз, 1562370 аб
821.161.2`06-34-93
Д 36

Дерманський, Сашко. КAZKA: у пошуках себе : для дошк. і мол. шк. віку / С. Дерманський ; сюжет А. Сіяніки ; худож.: Г. Кириченко, Г. Терзян. - Вінниця : Теза, 2019. - 35 с. : кольор. іл.
 

1562359кп хр, 1562360 аб
821.161.2
Д 36

Дерманський, Сашко. Король буків, або Таємниця Смарагдової Книги / С. Дерманський ; худож. В. Богданюк. - 4-те вид. - Вінниця : Теза, 2019. - 155 с. : іл. - (Пригодницька бібліотека)
 

1562365кп чз, 1562366 аб
821.161.2-3-93
Д 36

Дерманський, Сашко. Танок Чугайстра / С. Дерманський ; худож. О. Шикура. - 4-те вид. - Вінниця : Теза, 2019. - 156 с. : іл.; 20 см. - (Пригодницька бібліотека)
 

1562367кп чз, 1562368 аб
821.161.2-3-93
Д 36

Дерманський, Сашко. Царство Яблукарство / С. Дерманський ; худож. А. П. Василенко. - 4-те вид. - Вінниця : Теза, 2019. - 192 с. : іл.; 20 см. - (Пригодницька бібліотека)
 

1562307кп мп
658.87
Д 42

Джонс, Роб. Оздоровление розничной торговли: как установить успешные стратегические взаимоотношения / Р. Джонс, Д. Мерфи ; пер. с англ. В. О. Шагоян. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 278 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562439кп чз, 1562440 аб
821.111'06-32
Д 44

Дивовижні історії для дівчаток : для мол. шк. віку / переказ: Л. Сімс, Л. Стоувел ; пер. з англ. О. Зозулі. - К. : КМ-БУКС, 2019. - 352 с. : кольор. іл.
 

1562441кп чз, 1562442 аб
821.111'06-32
Д 44

Дивовижні історії для хлопчиків : для дітей мол. шк. віку / Л. Слімс, Л. Стоувел ; пер. з англ. О. Зозуля ; худож. Т. Лалонд. - К. : КМ-БУКС, 2019. - 352 с. : кольор. іл.
 

1562443кп бф, 1562444 аб
59(031)
Д 45

Дикі тварини. 50 найвідоміших видів / пер. з англ. Н. Тучинська. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія)
 

1562445кп бф, 1562446 аб
598.192(031)
Д 46

Динозаври. 50 найвідоміших видів / пер. з англ. Н. Тучинська. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія)
 

м1562308кп мп
625.42(477.63-25)(09)
Д 79

Дубинин, Эдуард Владиславович. С мыслями о метро / Э. В. Дубинин. - Дн-ск, 2011. - 120 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1562455кп чз, ф1562456 аб
821.161.2'06-34-93
Д 99

Дяченко, Марина Юріївна. Приголомшливі пригоди просто поруч : для дітей дошк. віку / М. Ю. Дяченко, С. С. Дяченко ; пер. з рос. О. Негребецький ; худож.-оформ. М. Мендор ; худож. С. Омельченко. - Харків : Фоліо, 2019. - 31 с. : кольор. іл.
 

ф1562411кп чз, ф1562412 аб
821.133.1`06-34-93:741.52
Ж 81

Жос, Ален. Загублене містечко / А. Жос, Л. Партхунс ; пер. з фр.: А. Поритко, М. Войцеховський ; худож.: А. Морі, Є. де Конінк, М. Діас [та ін.]. - Львів : Ірбіс Комікси, 2018. - 48 с. : кольор. іл. - (Комікс). - (Життя в кольорах)
 

1562524кп хр, 1562525 аб, 1562526 оил
821.111-1
К 36

Керролл, Льюїс. Полювання на Снарка : поемагонія у 8-ми сказах = The hunting of the Snark : An Agonu in Eight Fits / Л. Керролл ; пер. з англ. Ю. Бознаяк ; худож. Д. Лисенко. - К. : Laurus, 2019. - 112 с. : іл.
 

ф1562312кп мп
658.152
К 36

Керш, Стивен Р. Дорожная карта бизнес-инвестора: как повысить стоимость компании за счет эффективных инвестиций : руководство менеджера / С. Р. Керш ; пер. с англ. О. В. Теплых ; науч. ред. Е. Е. Козлов. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 226 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1562385кп чз, ф1562386 аб
821.111-34
К 42

Кіплінг, Ред`ярд. Тафі і Тегумай. Як вигадали абетку : для мол. шк. віку / Р. Кіплінг ; пер. з англ. В. Чернишенко ; худож. В. Штанко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. - 19 с. : кольор. іл.
 

ф1562387кп чз, ф1562388 аб
821.111-34
К 42

Кіплінг, Ред`ярд. Тафі і Тегумай. Як написали найпершого листа : для мол. шк. віку / Р. Кіплінг ; пер. з англ. В. Чернишенко ; худож. В. Штанко. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2019. - 23 с. : кольор. іл.
 

1562381кп чз, 1562382 аб
821.111-31
К 42

Кіплінг, Ред'ярд Джозеф. Кім : роман / Р. Д. Кіплінг ; пер. з англ. Ю. Джугастрянська ; ред. В. Чернишенко ; передм. М. Назаренко ; прим. Ш. Кескара ; худож. Дж. Л. Кіплінг. - Тернопіль : Богдан, 2019. - 256 с. : іл.
 

1562463кп чз, 1562464 аб
821.161.2'06-31
К 59

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Клуб Боягузів : повісті / А. А. Кокотюха ; худож.-оформ. М. С. Мендор. - К. : ДОВЖЕНКО БУКС, 2019. - 95 с.
 

1562465кп чз, 1562466 аб
821.161.2'06-31
К 59

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Небезпечна спадщина : повісті / А. А. Кокотюха ; худож.-оформ. В. С. Печенік. - К. : ДОВЖЕНКО БУКС, 2019. - 94 с.
 

1562461кп чз, 1562462 аб
821.161.2'06-31
К 59

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Пригода на Геловін : повісті / А. А. Кокотюха ; худож.-оформ. В. С. Печеник. - Харків : Бібколектор, 2019. - 93 с.
 

1562314кп мп
005.731
К 60

Колинд, Ларс. По второму кругу: как выиграть войну с бюрократией / Л. Колинд ; пер. с англ. В. А. Сомило. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 288 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1562315кп бф
811.161.2'367.625(038)
К 60

Колібаба, Лариса Миколаївна. Словник дієслівного керування / Л. М. Колібаба, В. М. Фурса ; ред.: А. Мнишенко, Л. Петік. - К. : Либідь, 2016. - 653, [3] с.
 

1562447кп бф, 1562448 аб
595.7(031)
К 63

Комахи. 50 найвідоміших видів / пер. з англ. Н. Тучинська. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія)
 

1562427кп хр, 1562428 аб
636.1(031)
К 64

Коні і поні. 50 найвідоміших різновидів / пер. з англ. Н. Тучинська. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія)
 

1562511кп чз, 1562512 аб
821.111(73)'06-34
К 73

Коул, Джоанна. Чарівний шкільний автобус. На водогінній станції / Д. Коул, Б. Деген ; пер. з англ. Р. Дяченко ; худож. О. В. Петренко-Заневський. - К. : Веселка, 2019. - 40 с. : кольор. іл. - (Чарівний шкільний автобус)
 

1562513 чз, 1562514 аб
821.111(73)'06-34
К 73

Коул, Джоанна. Чарівний шкільний автобус. У вулику / Д. Коул, Б. Деген ; пер. з англ. Р. Дяченко ; худож. О. В. Петренко-Заневський. - К. : Веселка, 2019. - 48 с. : кольор. іл. - (Чарівний шкільний автобус)
 

1562593кп хр, 1562594 край
94(477.63-21)"1941/1944"(084)
К 82

Кривий Ріг крізь об'єктив німецького солдата (1941-1944 рр.) = Kriwoj Rog im Objektiv des deutschen Soldaten (1941-1944) / авт.-упоряд.: І. А. Рукавіцин, В. В. Стецкевич. - К. : Фенікс, 2019. - 200 с. : фот.
 

1562563кп хр
94(438=161.2)
К 82

Криштопа, Олег. Останні українці Польщі / О. Криштопа. - Брустурів : Дискурсус, 2019. - 224 с. : іл.
 

ф1562425кп иск, ф1562426 аб
75.03(100)
К 88

Кублицький, Віктор. Юнацтву про мистецтво. Кн. 3 / В. Кублицький. - К. : Мистецтво, 2019. - 56 с. : кольор. іл.
 

ф1562423кп иск, ф1562424 аб
75.03(100)
К 88

Кублицький, Віктор. Юнацтву про мистецтво. Кн. 4 / В. Кублицький. - К. : Мистецтво, 2019. - 56 с. : кольор. іл.
 

ф1562319кп хр
94(438=411.16)"1942"
К 88

Кувалек, Роберт. Табір смерті у Белжеці / Р. Кувалек ; пер. з пол. О. Колесник. - К. : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2018. - 287, [16] с. : фот.
 

ф1562589кп иск, ф1566417 мп
821.161.1(477.63)`06-1
К 89

Кукина, Зинаида Александровна. Цветы - небес божественные дети / З. А. Кукина. - 2-е изд., испр. и доп. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 120 с. : цв.ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1562509кп чз, ф1562510 аб
821.161.2'06 -93
К 90

Куліш-Гальчинська, Віра. Сонячна юшка : вірші, загадки: для дошк. та мол. шк. віку / В. Куліш-Гальчинська. - К. : Веселка, 2018. - 39 с. : кольор. іл.
 

ф1562320кп хр
663.95
К 98

Кэмпси, Джейн. Чай - напиток-совершенство / Д. Кэмпси ; фото Ф. Олби. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 96 с.: фото
 

1562393кп чз, 1562394 аб
821.111(73)'06-312.9
Л 33

Ле Гуїн, Урсула К. Чарівник Земномор'я. Кн. 1 / У. К. Ле Гуїн ; пер. з англ. А. Саган. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 256 с. : іл. - (Земномор'я)
 

1562321кп мп
242.5
Л 55

Ли Хунчжи Чжуань Фалунь / Ли Хунчжи. - Дн-ск, 2009. - 320 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1562495кп хр, м1562496 аб
821.161.2'06-93
Л 63

Листи від пана Тукана з Франції / ред. К. Перконос ; худож. І. Донська. - К. : Маміно, 2018. - б.с. : кольор.іл.
 

1562536кп хр
821.161.1(569.4)'06-1(059)
Л 64

Литературный альманах "Долина" / Муниципалитет Афулы, Литературная студия "Долина". - [б. м.] : Deit Nellu Media (Израиль), 2018. - 152 с. : ил.
 

1562499 хр, 1562500 аб
821.161.2'06-93
Л 87

Лущевська, Оксана. Тигрик-оригамі / О. Лущевська ; худож. А. Шматок. - К. : Маміно, 2019. - 24 с. : іл.
 

1562483кп чз, 1562484 аб
821.111'06-312.9
Л 91

Льюїс, Клайв Стейплз. Лев, Біла Відьма і шафа / К. С. Льюїс ; пер. з англ. В. Г. Наріжна ; худож. П. Бейнс. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 176 с. : іл.; 20 см. - (Хроніки Нарнії)
 

1562485кп чз, 1562486 аб
821.111'06-312.9
Л 91

Льюїс, Клайв Стейплз. Небіж чаклуна : роман / К. С. Льюїс ; пер. з англ. В. Г. Наріжна ; худож. П. Бейнс. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 208 с. : іл.; 20 см. - (Хроніки Нарнії)
 

1562481кп чз, 1562482 аб
821.111'06-312.9
Л 91

Льюїс, Клайв Стейплз. (1898-1963). Кінь та його хлопчик : [роман] / К. С. Льюїс ; пер. з англ. В. Г. Наріжна ; худож. П. Бейнс. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 208 с. : іл.; 20 см. - (Хроніки Нарнії)
 

1562571кп хр
316.74:27](477)(02.064)
Л 93

Любчук, Валентина Василівна. Позакультові практики сучасних християнських церков в Україні: теоретичний та емпіричний аспекти дослідження : монографія / В. В. Любчук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2019. - 183 с.
 

1562322кп хр
330.342.14
Л 94

Люксембург, Роза. Акумуляція капіталу. До економічного обґрунтування імперіалізму / Р. Люксембург ; пер. з нім. В. Щербаненка. - К. : Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні : Арт-Книга, 2019. - 353 с. : іл., табл.
 

1562323кп бф
929(477)"1918/1933"
Л 99

Ляшко, Світлана Миколаївна. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1918-1933) Всеукраїнської академії наук / С. М. Ляшко ; ред.: С. В. Шевченко, Т. В. Котлярова . - К. : НБУВ, 2018. - 532 с.
 

ф1562324кп мп
794.3
М 12

Магриль, Пол. Нарды / П. Магриль, Р. Р. Магриль ; пер. с англ. В. А. Сомило ; под ред. З. К. Кардава. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 448 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562325кп мп
658.8:005.52
М 15

Макнейл, Рут. Маркетинговые исследования в сфере В2В. Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса / Р. Макнейл ; пер. с англ. О. О. Шамрай ; науч. ред. Е. Е. Козлов. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 423 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562301кп мп
658.8
М 27

Маркетинговая революция: радикально новый подход к преобразованию бизнеса, торговой марки и получению практических результатов / П. Р. Гембл [и др.] ; ред. И. В. Тараненко ; пер. с англ. О. О. Шамрай. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 448 с. : мал.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562399кп чз, 1562400 аб
821.161.2'06-31
М 30

Марченко, Мія . Місто Тіней : повість: для дітей серед. шк. віку / М. Марченко ; худож. Н. Дойчева-Бут. - 2-е вид., випр. . - К. : Фонтан казок, 2019. - 360 с. : іл. - (Книжка про мене)
 

1562553 аб
159.962.7
М 52

Мерфи, Джозеф. Сила вашего подсознания / Дж. Мерфи ; пер. с нем. Р. М. Кутузова. - Минск : Эрбиния, 2001. - 198 с.
 

1562449кп бф, 1562450 аб
595.78(031)
М 54

Метелики. 50 найвідоміших видів / пер. з англ. Н. Тучинська. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія)
 

1562326кп хр
821.161.1`06-311.6
М 62

Минцлов, Сергей Рудольфович. Орлиный взлет : роман / С. Р. Минцлов. - Минск : Беларуская навука , 2018. - 239 с. : ил. - (Исторический роман)
 

1562579кп хр
821.16'06-1(082)
М 58

Міжнародна Слов’янська Поетична Премія, 2018 = Международная Славянская Поэтическая Премия, 2018 : шостий конкурс : збірка поезій / упоряд. С. К. Шелковий. - Харків : Майдан, 2019. - 152 с.
 

1562431кп бф, 1562432 аб
549(031)
М 61

Мінерали та гірські породи. 50 найвідоміших різновидів / пер. з англ. А. Мішта. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія)
 

ф1562530кп хр, ф1562531 аб
821.133.1'06-34
М 74

Мої перші казки : [для дітей дошк. віку] / пер. з фр. Л. Кононовича. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 111, [1] с. : кольор. іл.
 

1562556 аб
398.7
М 80

Морозова, Ірина Григорівна. Сонник, або Пояснювання снів / І. Г. Морозова ; пер. з рос. О. А. Росінська. - Донецьк : БАО, 2004. - 416 с.
 

ф1562328кп нмо
02(476)"1917/1991"(09)
М 85

Мотульский, Роман Степанович. Библиотеки Беларуси. Из прошлого в будущее. 1917-1991 / Р. С. Мотульский. - Минск : БелЭн iм. П. Броўкi, 2018. - 304 с. : ил., табл.
 

ф1562329кп бф
821.161.2'04-84
М 89

Мудрість передвічна. Афоризми давніх українських мислителів XI - поч. XIX ст. / упоряд., авт. передм., авт. прим. В. Шевчук. - К. : Кліо, 2019. - 440 с. : іл.
 

ф1562515кп чз, ф1562516 аб
821.161.2'06-93
Н 58

Нехода, Іван Іванович. Чому в лисиці найкращий хвіст? : казка: для дошкіл. віку / І. І. Нехода ; худож. Ю. А. Галіцин. - К. : Веселка, 2019. - 8 с. : кольор. іл.
 

ф1562527кп чз, ф1562528 аб
821.113.6-3-93
Н 82

Нордквіст, Свен. Як дідусь шукав капелюха : [казка : для дітей мол. шк. віку] / С. Нордквіст ; пер. зі швед. Г. М. Кирпа ; мал. автора. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. - 24 с.
 

м1562331кп бф
087.6
О-21

Обо всем понемногу. 600 совершенно бесполезных фактов. О чем говорить, когда нечего сказать / Ф. Колтинг, К. -Й. Гадд ; ред. Ф. Наков. - К. : Либри, 2007. - 216 с.
 

1562542кп хр
615.89
О-52

Оксенов, Алексей. Вкусная еда и лечебная гимнастика исцеляют артрит, артроз, остеопороз, подагру, варикоз : [рецепты целебных блюд, которые подарят здоровье и долголетие] / А. Оксенов. - Донецк : БАО, 2013. - 287 с.
 

1562547кп оил
811.112.2(076)
О-53

Олійник, Володимир Олександрович. Німецька ділова мова. Практикум : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / В. О. Олійник, М. М. Гавриш ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : МАУП, 2003. - 200 с.
 

1562333кп хр
821.161.2'06-311.6
О-60

Опільський, Юліан. Іду на Вас : історична повість / Ю. Опільський ; упоряд., авт. передм. Н. Янкова. - К. : Персонал, 2009. - 454 с. - (Бібліотека української героїки ; вип.8)
 

1562334кп хр
821.161.2'06-311.6
О-60

Опільський, Юліан. Сумерк : історична повість / Ю. Опільський ; упоряд., авт. передм. Н. Янкова. - К. : Персонал, 2009. - 416 с. - (Бібліотека української героїки ; вип. 7)
 

м1562497кп чз, м1562498 оил
811.111`373.72
О-94

Очам не вірю : українські й англійські ідіоми / уклад. К. Сінченко ; худож. А. Євтушенко ; ред. К. Перконос. - К. : Маміно : Дух і Літера, 2018. - 28 с. : кольор. іл.
 

1562361кп чз, 1562362 аб
821.161.2-3-93
П 12

Павленко, Марина Степанівна. Русалонька із 7-В проти русалоньки з Білокрилівського лісу. Кн. 3 / М. С. Павленко ; худож. О. Ваніфатова. - 6-те вид. - Вінниця : Теза, 2018. - 284 с.; 20 см. - (Русалонька із 7-В)
 

1562363кп чз, 1562364 аб
821.161.2'06-311.3
П 12

Павленко, Марина Степанівна. Русалонька із 7-В та Загублений у часі. Кн. 2 / М. С. Павленко ; худож. О. Ваніфатова. - 4-те вид., стер. - Вінниця : Теза, 2019. - 216 с.; 20 см. - (Русалонька із 7-В)
 

ф1562520кп чз, ф1562521 аб
821.161.2'06-31
П 12

Пагутяк, Галина. Зачаровані музиканти : роман / Г. Пагутяк. - Львів : ЛА Піраміда, 2019. - 292 с. - (Приватна колекція)
 

ф1562592кп хр
821.161.1`06(059)
П 18

Параллели : лит.-худож. и публицист. альм. 2018/5 / ред. О. М. Борисова. - Самара : Инсома-пресс, 2018. - 309 с. : іл.
 

1562570кп хр
327.5(477)(02.064)
П 18

Парахонський, Борис Олександрович. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2019. - 558, [1] с.
 

ф1562487кп бф, ф1562488 аб
030
П 18

Паркер, Стів. Ілюстрована енциклопедія чомучки / С. Паркер, Б. Вільямс ; пер. з англ. А. Горобець. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 256 с. : фот. кольр., кольор. іл.
 

1562537кп хр, 1562538 рф
271.4-1
П 24

Пелеш, Кир Юліян. Дидактика. Годеґетика : біограф. матеріяли, додатки / К. Ю. Пелеш ; упоряд., авт. передм. А. П. Черемський ; Укр. культур. фонд. - Репр. відтворення віденського вид. 1885 р. - Харків : Савчук Олекасндр, 2019. - 662 с. : портр.
 

1562539кп хр, 1562540 рф
271.4-1
П 24

Пелеш, Кир Юліян. Літургіка : біограф. матеріяли / К. Ю. Пелеш ; упоряд., авт. передм. А. П. Черемський ; Укр. культур. фонд. - Репр. відтворення віденського вид. 1885 р. - Харків : Олександр Савчук, 2019. - 679, [1] с. : портр.
 

1562373кп чз, 1562374 аб
51
П 27

Перельман, Яків Ісидорович. Жива математика / Я. І. Перельман ; пер. з рос., ред., передм. В. О. Тадеєв. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2019. - 240 с. : рис. - (Класики популяризації науки). - (Країна Перельманія)
 

1562375кп чз, 1562376 аб
512
П 27

Перельман, Яків Ісидорович. Захоплююча алгебра / Я. І. Перельман ; пер. з рос., ред., передм. В. О. Тадеєв. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2019. - 336 с. : рис., табл. - (Класики популяризації науки). - (Країна Перельманія)
 

1562377кп чз, 1562378 аб
514
П 27

Перельман, Яків Ісидорович. Захоплююча геометрія / Я. І. Перельман ; пер. з рос., ред., передм. В. О. Тадеєв, пер. з рос. О. П. Поліщук. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. - 288 с. : рис. - (Класики популяризації науки). - (Країна Перельманія)
 

1562391кп чз, 1562392 аб
53
П 27

Перельман, Яків Ісидорович. Фізика на кожному кроці / Я. І. Перельман ; пер. з рос., передм., заг. ред. та прим. В. О. Тадеєва. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2018. - 357 с. : рис. - (Класики популяризації науки). - (Країна Перельманія)
 

м1562493кп хр, м1562494 аб
821.161.2'06-93
П 27

Перконос, Катерина. Листи від пана Тукана з Грузії / К. Перконос ; худож. І. Донська. - К. : Маміно, 2019. - б.с. : кольор.іл.
 

1562395кп чз, 1562396 аб
821.111'06-31
П 32

Пілкі, Дейв. Пригоди капітана Підштанька : перша епічна новела / Д. Пілкі ; пер. з англ. І. Ємельянової ; худож. Х. Гарібальді. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 128 с. : іл.
 

1562451кп чз, 1562452 аб
821.111'06-32
П 33

Піратські історії : [казки]: для дітей дошк. та мол. шк. віку / Р Дікінс [та ін.] ; пер. з англ. В. Кучменко ; худож. Л. Бродлі. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 232 с. : кольор. іл.
 

ф1562336кп хр, ф1562337 аб
94(470:477)"14/20"
П 39

Плохій, Сергій Миколайович. Загублене царство. Історія "Русского мира" з 1470 року до сьогодні / С. М. Плохій ; пер. з англ.: В. Євменова, Є. Євменова ; наук. ред. С. Лунін. - Харків : Бібколектор, 2019. - 306, [2] с. : фот.
 

ф1562338кп хр, ф1562339 аб
621.311.25(477.41)(09)
П 39

Плохій, Сергій Миколайович. Чорнобиль. Історія ядерної катастрофи / С. М. Плохій ; пер. з англ.: В. Махонін, Є. Тарнавський. - Харків : Бібколектор, 2019. - 396 с.
 

м1562517кп хр
821.111(73)-32
П 41

По, Едгар. Золотий жук : оповідання / Е. По ; пер. з англ.: О. Федорченко , В. Столяренко. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 264 с. - (Класика)
 

1562340кп хр
316.472.4:004(02.064)
П 52

Половинчак, Юлія Миколаївна. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Ю. М. Половинчак ; ред. В. М. Горовий. - К. : НБУВ, 2017. - 372 с. : мал.
 

1562566кп хр, 1562567 аб
159.922.7(02.064)
П 64

Поуль, Валентина Станіславівна. Психологічні умови розвитку вольової поведінки старших дошкільників та молодших школярів : монографія / В. С. Поуль, Л. І. Волошенко ; Донец. обл. ін-т. післядиплом. пед. освіти. - Харків : Рубашкін Д. Ю., 2019. - 304 с.
 

1562551кп по
001.894
П 68

Правила игры без правил / сост. А. Б. Селюцкий. - Петрозаводск : Карелия, 1989. - 280 с. : рис. - (Техника - молодежь - творчество)
 

1562564кп хр
821.161.2`06-311.6
П 70

Праск, Святослав. Сотенний Лис : роман / С. Праск. - К. : Український пріоритет, 2019. - 384 с.
 

1562433кп хр, 1562434 аб
598.2(031)
П 87

Птахи наших садків. 50 найвідоміших видів / пер. з англ. Н. Тучинська. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 56 с. : кольор. іл. - (Міні-енциклопедія)
 

1562341кп хр
94(477)"1649"
Р 33

Реестр войска запорожского после Зборовского договора с королем польским Яном Казимиром 16 октября 1649 г. / науч. ред. А. С. Заливако. - Минск : Энциклопедикс, 2018. - 298 с. : іл.
 

ф1562598кп по
692.415
Р 36

Рекомендації щодо проектування і влаштування покрівель з полімерних мембран виробництва корпорації ТехноНІКОЛЬ (в прив'язці до Державних будівельних норм України) / ТехноНІКОЛЬ. - К., 2014. - 220 с. : рис., фот.
 

ф1562597кп по
699.86
Р 36

Рекомендації, щодо проектування теплоізоляції огороджувальних конструкцій житлових, громадських та промислових будинків на основі теплоізоляційних виробів корпорації ТехноНІКОЛЬ / керівник розробки Є. Г. Фаренюк. - К., 2014. - 296 с. : рис., фот.
 

1562574 хр
821.161.1(569.4)'06-1(059)
Р 57

Ришон : альманах Литературного Объединения Ришон ле-Циона. Вып. 9 / сост. М. Ройтман-Старчевская ; ред. В. Клейнер. - [б. м.] : ВК-2000, 2018. - 245 с.
 

1562342кп нмо
026.07:001.32](477)
Р 58

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2016 році : інформ.-аналіт. огляд. Вып. 22 / Нац. акад. наук України; ред.: О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко. - К. : НБУВ, 2017. - 244 с.
 

1562343кп хр
373.5.015.31(072)
Р 70

Роми: міфи та факти : навч.-метод. посібник для вчителя з протидії ромофобії / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; авт.-упоряд.: О. Войтенко, М. Тяглий. - К. : КВІЦ, 2018. - 138 с. : іл.
 

ф1562344кп мп
658.87
Р 82

Рубинфельд, Артур. Созданные для роста. Локальные и глобальные стратегии развития вашего бизнеса / А. Рубинфельд, К. Хемингуэй ; пер. с англ. М. А. Губарец. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2006. - 359 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562573кп хр
821.161.1(477)`06-32
С 13

Савина, Наталья. Второе солнце : рассказы / Н. Савина. - К. : Друкарський двор Олега Федорова, 2019. - 110 с.
 

1562557кп хр
629.7.051.53(043.3)
С 24

Світличний, Сергій Петрович. Моделі взаємодії м'якого тіла з перешкодою і результати їх дослідження : автореферат дисертації / С. П. Світличний ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2019. - 25 с.
 

1562397кп чз, 1562398 аб
821.134.2'04-31
С 32

Сервантес Сааведра, Мігель де. Вигадливий ідальго Дон Кіхот Ламанчський : [роман]: для дітей серед. шк. віку / М. де Сервантес Сааведра ; пер. з ісп. Б. Лета ; худож. О. Чичик. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 272 с. : іл.
 

1562544кп оил
821.111-311.6
С 44

Скотт, Вальтер. Айвенго : [роман] / В. Скотт. - Kyiv : Znannia, 2020. - 511 с. - (English Library)
 

ф1562565кп хр
616.711-089.8(02.064)
С 47

Слинько Є. І. Хірургія шийного відділу хребта : монографія / Є. І. Слинько, М. В. Хижняк, Ю. Є. Педаченко ; Ін-т нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України. - К. : Інтерсервіс, 2019. - 464 с. : рис., табл.
 

1562522кп хр, 1562523 аб
821.161.2'06-32
С 57

Содомора, Андрій. Сльози речей : новели, образки, медитації / А. Содомора. - Львів : ЛА Піраміда, 2019. - 172 с. : іл. - (Приватна колекція)
 

ф1562405кп чз, ф1562406 аб
821.131.1'06-341-93:741.52
С 80

Стілтон, Джеронімо. Відкриття Америки / Дж. Стілтон ; пер. з італ.: А. Поритко, М. Войцеховський, Л. Морано ; худож.: Л. де Претто, Д. Корсі. - Львів : Ірбіс Комікси, 2019. - 48 с. : кольор. іл. - (Всесвітньовідомий комікс)
 

ф1562407кп чз, ф1562408 аб
821.131.1'06-341-93:741.52
С 80

Стілтон, Джеронімо. Врятувати Олімпійські Ігри / Дж. Стілтон ; пер. з італ.: А. Поритко, М. Войцеховський ; худож. Ф. Сальфо. - Львів : Ірбіс Комікси, 2018. - 48 с. : кольор. іл. - (Всесвітньовідомий комікс)
 

ф1562409кп чз, ф1562410 аб
821.131.1'06-341-93:741.5
С 80

Стілтон, Джеронімо. Динозаври наступають / Дж. Стілтон ; худож.: Дж. Ферраріо, Дж. Дзаффароні, М. Лоріні ; пер. з італ.: А. Поритко, М. Войцеховський. - Львів : Ірбіс Комікси, 2019. - 49 с. : іл., граф. - (Всесвітньовідомий комікс)
 

ф1562413кп чз, ф1562414 аб
821.131.1'06-341-93:741.52
С 80

Стілтон, Джеронімо. Перша миша на Місяці / Дж. Стілтон ; пер. з італ. А. Поритко ; худож. Е. Буфі. - Львів : Ірбіс Комікси, 2019. - 48 с. : кольор. іл. - (Всесвітньовідомий комікс)
 

ф1562415кп чз, ф1562416 аб
821.131.1'06-341-93:741.52
С 80

Стілтон, Джеронімо. Слідами Марко Поло / Дж. Стілтон ; пер. з італ.: А. Поритко, М. Войцеховський ; худож. М. Баттальїн. - Львів : Ірбіс Комікси, 2019. - 48 с. : кольор. іл. - (Всесвітньовідомий комікс)
 

ф1562417кп чз, ф1562418 аб
821.131.1'06-341-93:741.52
С 80

Стілтон, Джеронімо. Таємниця Сфінкса / Дж. Стілтон ; пер. з італ.: А. Поритко, Л. Морано, М. Войцеховський ; худож.: Л. де Претто, Д. Корсі. - Львів : Ірбіс Комікси, 2019. - 48 с. : кольор. іл. - (Всесвітньовідомий комікс)
 

ф1562419кп чз, ф1562420 аб
821.131.1'06-341-93:741.52
С 80

Стілтон, Джеронімо. Хто викрав "Мону Лізу"? / Дж. Стілтон ; пер. з італ. А. Поритко ; худож. Дж. Фаччотто. - Львів : Ірбіс Комікси, 2019. - 48 с. : кольор. іл. - (Всесвітньовідомий комікс)
 

1562347кп хр
621.311.25(477.41)(09)
Т 19

Тарас, Ярослав Миколайович. Мікрорентґени української пам’яті / Я. М. Тарас. - Львів : Апріорі, 2017. - 112 с. : фот.
 

1562348кп хр
316"19/20"
Т 45

Титаренко, Лариса Григорьевна. Парадигмы и повороты современной социологии / Л. Г. Титаренко. - Минск : БГУ, 2018. - 239 с.
 

1562349кп хр
94(477-25)
Т 66

Третьяков, Аркадій Павлович. Старий Хрещатик і його домовласники / А. П. Третьяков. - К. : Сучасний письменник, 2019. - 328 с. : фот.
 

ф1562350кп хр
070(100=161.2)"1898/2015"(083.81)
У 45

Українські газети 1898–2015 років, що виходили за межами України (з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) : каталог / Нац. акад. наук Украіни; уклад.: О. А. Вакульчук, О. С. Залізнюк, Л. А. Білименко. - К. : НБУВ, 2018. - 474 с.
 

ф1562327кп мп
658.168.5
У 67

Управление комплексными слияниями. В помощь руководителю компании, использующей стратегии М&Аs : пер. с англ. / ред.: П. Моросини, У. Стеджер. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 304 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1562351кп мп
658.8
У 69

Урбан, Глен. Не просто отношения - защита. Источники доходов в эпоху власти клиента / Г. Урбан ; пер. с англ. В. А. Сомило. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 258 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1562352кп мп
665.58
Ф 43

Ферли, Джозефин. Библия натуральной косметики. 100 великолепных косметических средств, которые легко приготовить в домашних условиях : с фот. Энни Хенсон: [пер. с англ.] / Д. Ферли ; фот. Э. Хенсон. - Дн-ск : Либри, 2007. - 160 с.: фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1562518кп чз, м1562519 аб
821.111(73)'06-31
Ф 66

Фіцджеральд, Френсіс Скотт. Загадкова історія Бенджаміна Баттона : оповідання / Ф. С. Фіцджеральд ; пер. з англ. В. Бут. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 448 с. - (Класика)
 

ф1562403кп чз, ф1562404 аб
821.161.2'06-34(082)
Ф 78

Фонтан казок : сучасні українські казки / упоряд. І. Андрусяк. - К. : Фонтан казок, 2019. - 168 с. : кольор. іл.
 

1562353кп хр
338.43(477)(02.064)
Ф 79

Формування конкурентоспроможності виробництва зернових культур в Україні : монографія / Л. І. Антошкіна [та ін.]. - К. : Дельта, 2012. - 205 с. : мал., табл.
 

1562543кп иск
78.071.2(477)(092)
Х 76

Хомутова, Лилия Григорьевна. Соловьиный романс длиною в жизнь. О смутном времени и о себе / Л. Хомутова. - [б. м.], [2009]. - 205 с. : фот.
 

ф1562479кп чз, ф1562480 аб
929-055.2(477)
Ц 29

Це зробила вона / Нац. демократ. ін-т міжнар. відносин ; наук. ред. Д. Вортман ; літ. ред. А. Процук. - 2-ге вид. - К. : Видавництво, 2018. - 104 с. : кольор. іл. - (Серія для дітей)
 

1562558кп хр
37.015.3:156.953(043.3)
Ц 61

Цимбал, Інна Валеріївна. Психологічні особливості навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами : автореферат дисертації / І. В. Цимбал ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. - К., 2019. - 22 с. : рис
 

1562354кп хр
94(477-25)
Ч-75

Чорний, Георгій Петрович. Київ досвітній / Г. П. Чорний. - К. : Гамазин, 2014. - 171 с. : іл., кольор. іл.
 

1562355кп мп
658.8
Ш 33

Шварц, Пол. Оценка степени удовлетворенности потребителя: как узнать, что на самом деле думают люди / П. Шварц ; ред. Е. Е. Козлов ; пер. с англ. Е. И. Дорошенко. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 352 с. - (Маркетинговые исследования на практике)
 

Видано на Дніпропетровщині

1562546кп хр
615.89
Ш 37

Шевчук, Евгения Павловна. Семейный справочник. Очищение и лечение природными средствами / Е. П. Шевчук. - Донецк : БАО, 2008. - 368 с.
 

1562356кп мп
005.3
Ш 36

Шет, Джагдиш Н. Саморазрушительные привычки хороших компаний и как избавиться от них / Д. Н. Шет ; пер. с англ. В. А. Сомило ; науч. ред. И. В. Тараненко. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2012. - 296 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1562357кп хр
070:77
Ш 61

Шимолин, Виктор Иванович. Фотожурналистика в процессе трансформации медиапространства / В. И. Шимолин ; Белорус. гос. ун-т. - Минск : БГУ, 2017. - 247 с. : фот.
 

ф1562371кп чз, ф1562372 аб
030
Ш 92

Штоєрнагель, Улля. Дитячий університет. Дослідники пояснюють загадки світу. Кн. 1 / У. Штоєрнагель, У. Янссен ; худож. К. Ензікат ; пер. з нім. В. Литвиненко. - К. : Новий самокат, 2019. - 224 с. : іл.
 

1562595кп хр, 1562596 иск
72(477)(092)
Ю 49

Юнаков, Олег. Архитектор Иосиф Каракис: жизнь, творчество и судьба / О. Юнаков, ред., науч. консультант И. И. Каракис. - 1-е изд. - Нью-Йорк : Алмаз, 2016. - 544 с. : фот.
 

ф1562358кп мп
658.8(038)
Я 36

Ядин, Дениэль. Международный словарь маркетинговых терминов / Д. Ядин ; пер. с англ. В. О. Шагоян ; науч. ред.: В. Н. Савченко, Е. Е. Козлов. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 588 с.
 

Видано на Дніпропетровщині