2024 рік

Архів

 

Березень  2021 року

Нові надходження


 

1561525кп оил
811.16(075.8)
А 37

Айдачич, Деян. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Д. Айдачич, Л. Непоп-Айдачич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2015. - 259 с.
 

1561521кп хр
535.37(075.8)
А 61

Амірханов, Володимир Михайлович. Люмінесценція координаційних сполук лантаноїдів : навч. посібник / В. М. Амірханов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2017. - 79 с.
 

ф1561336кп мп
141.319.8(082)
А 72

Антропологічні виміри філософських досліджень : зб. наук. пр. Вип. 14 / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; ред.: В. В. Хміль, А. М. Малівський, Т. О. Колесникова. - Дніпро, 2018. - 187 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561526кп хр
577.21(075.8)
А 94

Афанасьєва, Катерина Сергіївна. Фізичні методи в молекулярній генетиці : навч. посібник / К. С. Афанасьєва. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2016. - 127 с.
 

1561403кп хр, 1561404 аб
821.161.1(477)'06-31
Б 16

Бажен, Лада. Исполни свое желание : роман / Л. Бажен. - Харьков : Клуб Cемейного Досуга, 2019. - 334 с.
 

1561434кп хр, 1561435 аб
821.161.1'06-312.4
Б 19

Бакшеев, Сергей. Предвидящая : роман / С. Бакшеев. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 315, [1] с.
 

1561443кп хр, 1561444 аб
821.161.1'06-31
Б 43

Белая, Вероника. Сломанная мечта : роман / В. Белая. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 286 с.
 

м1561454кп чз
821.161.2.09(092)(02.064)
Б 87

Брижицька, Світлана. Подія на Чернечій і долі людей. Про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка : монографія / С. Брижицька ; Шевченк. нац. заповідник. - 2-е вид., перероб., допов. - Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. - 200 с. : ил.
 

ф1561345кп мп
929(477)
Б 93

Бути лідером. Україна. - Дніпро : МЕДІА-ЛІК, 2019. - 120 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1561367кп мп, м1561368 край
27-564
В 11

В Україні є такий куточок... : істор. нарис / В. Пишний ; упор. І. Чечель [та ін.]. - Дн-ск, 2014. - 227 с. : іл., фот. - (Навіки Рубанівське)
 

Видано на Дніпропетровщині

1561412кп хр
821.161.2'06-311.6
В 16

Вальд, Віктор. Меч Сагайдачного : роман / В. Вальд. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 381 с.
 

1561519кп хр
004.9(075.8)
В 43

Використання системи комп'ютерної математики MATLAB для розв'язування прикладних задач : навч. посіб. / Б. П. Довгий [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2016. - 143 с. : рис., табл.
 

1561424кп хр, 1561425 аб
821.161.1(477)'06-31
В 48

Винк, Таня. Он тебя недостоин : роман / Т. Винк. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 252 с.
 

1561520кп чз
821.161.2(09)"18"(075.8)
В 46

Вільна, Ярослава Володимирівна. Історія української літератури другої половини XIX століття : навч. посіб. / Я. В. Вільна, І. Г. Хворостяний ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2017. - 576 с.
 

1561390кп хр, 1561391 аб
821.161.1(477)'06-311.6
В 63

Воеводин, Святослав. Горислава. Невенчанная жена : роман / С. Воеводин. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 283, [2] с.
 

ф1561334кп мп
336.22(477)(075)
В 75

Воронська, Олена Олексіївна. Податки в Україні: навчальний курс. Від теорії до практики : навч. посіб. / О. О. Воронська. - 2-ге вид. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 472 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1561348кп мп
622(082)
Г 51

Гірничий вісник : науково-технічний збірник. Вип.104 / Криворіз. нац. ун-т ; ред. кол.: М. І. Ступнік, В. С. Моркун, А. А. Азарян. - Кр. Ріг, 2018. - 220 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1561349кп мп
622(082)
Г 51

Гірничий вісник : науково-технічний збірник. Вип.105 / Криворіз. нац. ун-т ; ред. кол.: М. І. Ступнік, В. С. Моркун, А. А. Азарян. - Кр. Ріг, 2019. - 205 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561442кп хр
821.161.2'06-312.2
Г 56

Гнатко, Дарина. Скеля червоного сонця : роман / Д. Гнатко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 334 с.
 

1561397кп хр, 1561398 аб
821.111'06-311.3
Г 83

Гриллс, Беар. Дьявольское святилище : роман / Б. Гриллс ; пер. с англ. А. Оржицкого. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 381 с.
 

1561432кп хр, 1561433 аб
821.111'06-312.9
Г 85

Грин, Линда. После меня : роман / Л. Грин ; пер. с англ. В. Ковалив. - Харьков : Клуб Cемейного Досуга, 2018. - 414 с.
 

1561373кп мп
622.324(043.3)
Д 13

Давидов, Сергій Леонідович. Обгрунтування параметрів процесу перетворення вуглецевмісного гетерогенного середовища в газ під впливом енергії плазми: автореферат дисертації/ С. Л. Давидов; Ін-т геотехн. мех. ім. М.С. Полякова НАНУ. - Дніпро, 2019. - 23 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1561353кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Д 13

Давыдов, Александр Юрьевич. Белый свет : стихи / А. Давыдов. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 70 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561381кп хр, 1561382 аб
821.111(73)'06-31
Д 42

Джойя, Джо Мария де. Больше, чем страсть : роман / Д. М. де Джойя ; пер. с англ. А. Оржицкого. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 285, [1] с.
 

1561413кп хр, 1561414 аб
821.111(73)'06-31
Д 42

Джордан, Николь. Мой страстный любовник : роман / Н. Джордан ; пер. с англ. А. Михайлов. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 317 с.
 

1561372кп мп
17.026.4(09)(043.3)
Д 62

Дойчик, Максим Вікторович. Ідея гідності: від античності до модерну (історико-філософський аналіз) : автореферат дисертації / М. В. Дойчик ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Симфонія форте, 2019. - 37 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561374кп мп
339.543(4)(09)(02.064)
Д 69

Дорофеєва, Дорофеєва Лілія. Європейський вектор розвитку української митниці : монографія / Л. М. Дорофеєва. - Дніпро : УМСФ, 2019. - 448 с. - (Митна політика)
 

Видано на Дніпропетровщині

м1561350кп мп, м1561351 край
821.161.1(477)'06-1
Е 14

Евгеньева, Нина. Окна : поэзия / Н. Евгеньева. - Днепр : Лира, 2019. - 215 с. : ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1561370кп мп
821.161.1(477.63)'06-312.2
Ж 15

Жадан, Вячеслав. Синие дубы / В. Жадан. - Днепр : Свидлер А. Л., 2019. - 94 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561467кп мп, 1561468 хр, 1561469 край
75:069.51](477.63)"16/19"(084)
Ж 67

Живопис кінця XVII - першої чверті ХХ ст. : вибрані твори: альбом-каталог / С. В. Безпалько [та ін.] ; ред., авт.-упоряд.: С. М. Несмачний ; авт.-упоряд. О. С. Щербина ; авт. вступ. ст. Т. І. Шапаренко ; Дніпропетр. худож. музей. - Дніпро, 2019. - 143 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1561344кп мп, ф1566814 иск
780.614.13(07)
К 14

Казарин, Александр. Укулеле у колыбели : песни с историями и аккордами для Укулеле / А. Казарин. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2019. - 36 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561522кп хр
930(072)
К 17

Калакура, Ярослав Степанович. Методологія історіографічного дослідження : наук.-метод. посіб. / Я. С. Калакура ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2016. - 319 с.
 

1561400 аб
821.111'06-312.9
К 17

Кальдекотт, Эндрю. Загадочный город : роман / Э. Кальдекотт ; пер. с англ.: В. Гривина, И. Толок ; худож. С. Лайка. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2018. - 443, [3] с. : ил.
 

1561472кп хр
77:070
К 27

Картье-Брессон, Анри. Воображаемая реальность : [эссе] / А. Картье-Брессон ; пер. с фр. Г. Соловьев : Лимбус Пресс : Изд.-во К. Тублина, 2013. - 122 с.
 

1561395кп хр, 1561396 аб
821.111(73)'06-31
К 38

Кіз, Деніел. Доторк : роман / Д. Кіз ; пер. з англ. В. Куча. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 252 с.
 

1561388кп хр, 1561389 аб
821.161.2'06-312.4
К 59

Кокотюха, Андрей. Глубокая вода : роман / А. Кокотюха ; пер. с укр. А. Алешичева. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 234, [2] с.
 

ф1561530кп оил
811.14'02(075.8)
К 76

Кощій, Оксана Миколаївна. Давньогрецька мова в таблицях. Фонетика. Морфологія : навч. посіб. / О. М. Кощій, О. В. Лазер-Паньків ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - 2-е вид., перероб. і допов. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2018. - 384 с. : табл.
 

1561415кп хр, 1561416 аб
821.161.1(477)'06-311.6
К 82

Крис, Лили. Наследники замка Лейк-Касл : роман / Л. Крис. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 204, [1] с.
 

ф1561477кп хр
821.111'06-992
К 82

Кристи, Агата. Большое путешествие : [вокруг света с королевой детектива : письма, написанные из путешествия, 1922-1923 гг.] / А. Кристи ; изд. подгот. [и вступ. ст. написана] М. Причардом ; пер. с англ. Ю. Полещук : Corpus : АСТ, 2015. - 384 с.
 

м1561369кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Л 46

Ленская, Лилия Васильевна. Наблюдения : стихотворения / Л. Ленская. - Дн-ск : Алексей Ленский, 2011. - 136 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561399кп хр
821.111(73)'06-31
Л 61

Ліппінкотт, Рейчел. За п'ять кроків до кохання : роман / Р. Ліппінкотт за участю М. Дотрі й Т. Яконіса ; пер. з англ. Д. Петрушенко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 237, [1] с.
 

ф1561346кп мп
26-523.4(477.63-25)"17/19"(09)
Л 81

Лошак, Александра Витальевна. Синагоги Екатеринослава / А. Лошак, В. Старостин. - Днипро : Герда, 2019. - 320 с. : ил., карты. - (Пам`ять міста)
 

Видано на Дніпропетровщині

1561479кп бф
338.48(476)(03)
Л 87

Лучшее в Беларуси : туристический путеводитель / сост. Ю. С. Пагони [и др.] ; ред. В. И. Пилат [и др.] ; фот. А. Пивоварчук[и др.]. - 6-е изд., доп. - Минск : РенессансПаблишинг, 2017. - 413 с. : фот.
 

1561422кп хр, 1561423 аб
821.161.1(477)'06-312.4
М 14

Майдуков, Сергей. Нюхач : роман / С. Майдуков по сценарию Артема Литвиненко и Андрея Бабика. - Харьков : Клуб Cемейного Досуга, 2019. - 318, [8] с. : фот. цв. - (Film.ua)
 

1561411кп хр
821.111'06-31
М 15

Макніл, Елізабет. Майстерня ляльок : роман / Е. Макніл ; пер. з англ. Д. Огродник. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 334 с.
 

1561418кп хр, 1561419 аб
821.161.1'06-31
М 42

Медведева, Анастасия. Неудачница : роман / А. Медведева. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 333, [1] с.
 

1561420кп хр, 1561421 аб
821.161.1'06-31
М 42

Медведева, Анастасия. Неудачница. Перезагрузка : роман / А. Медведева. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 284, [1] с.
 

1561516кп хр
004.9(02.64)
М 54

Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур : монографія / Ю. В. Бойко [та ін.] ; ред. А. В. Анісімов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2016. - 447 с. : табл., рис.
 

1561445кп хр, 1561446 аб
821.111(73)'06-31
М 54

Метц, Мелінда. Тайная жизнь Мака : роман / М. Метц ; пер. с англ. А. Михайлова. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 317 с.
 

1561529кп хр
551.35(075.8)
М 67

Митропольський, Олексій Юрійович. Морська геологія : підручник / О. Ю. Митропольський, О. М. Іванік ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2016. - 478 с.
 

1561394кп хр
821.133.1'06-312.4
М 98

Мюссо, Ґійом. Дівчина та ніч : роман / Ґ. Мюссо ; пер. з фр. Е. Євтушенко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 286 с. : іл.
 

м1561365кп мп
398.8(477)
Н 15

Навіки. Боже, скільки благодаті ласка нам Твоя дає! : народні пісні в записах Івана Манжури. - Рубанівське, 2012. - 92 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561481кп нмо
027.54(477)(082)
Н 34

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 34 / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; ред.: О. С. Онищенко, Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.]. - К. : НБУВ, 2012. - 536 с.
 

1561377кп хр, 1561378 аб
821.111(73)'06-312.4
Н 45

Нейдерман, Ендрю. Адвокат диявола : роман / Е. Нейдерман ; пер. з англ. М. Пухлій. - Харків : Клуб Сімейного Дозвіллля, 2019. - 286 с. - (Світовий бестселер)
 

1561518кп оил
811.112.2'373.4(038)
Н 67

Німецько-український словник лінгвістичної термінології / О. О. Павличко, О. Л. Паламарчук, Г. П. Стрельчук, М. В. Шевченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2015. - 302 с.
 

1561523кп хр
327(477)(02.064)
Н 84

Носова, Богдана Миколаївна. Україна - НАТО: медійний контекст : монографія / Б. Носова. - К. : Київ. ун-т, 2019. - 207 с.
 

ф1561375кп мп
664(062.552)
О-16

Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. праць. № 2(37)2018 / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського ; гол. ред. А. В. Погребняк. - Кр. Ріг : ДонНУЕТ, 2018. - 89 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561527кп по
004.7(075.8)
О-53

Оліх, Олег Ярославович. Сучасні комп’ютерні технології. Принципи побудови комп’ютерних мереж : навч. посібник / О. Я. Оліх ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2015. - 479 с. : табл., рис.
 

ф1561338кп мп, ф1566801 хр
657(075.8)
О-92

Охотник, Сергей Иванович. СІМА: Р2 "Управление єффективностью бизнеса" : учеб. курс / С. И. Охотник, К. В. Мельник. - 3-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2019. - 544 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561517кп хр
502.2(075.8)
П 30

Петренко, Ольга Василівна. Моніторинг довкілля : навч. посіб. / О. В. Петренко, В. О. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2015. - 303 с. : рис., табл.
 

1561401кп хр, 1561402 аб
821.111(73)'06-311.3
П 32

Пиколт, Джоди. Искра надежды : роман / Д. Пиколт ; пер. с англ. И. Паненко. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 350 с.
 

ф1561341кп мп
630(082)
П 35

Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : наук. журнал. Т. 47 / Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; гол. ред. В. М. Зверковський. - Дніпро : Ліра, 2018. - 92 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561285кп мп
544.6(043.3)
П 52

Полтавець, Вероніка Володимирівна. Електрохімічне формування та властивості електродних матеріалів на основі MnO2 : автореферат дисертації / В. В. Полтавець ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2019. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561440кп хр, 1561441 аб
821.161.1(477)'06-312.4
П 56

Пономаренко, Сергей. Роковой звон : роман / С. Пономаренко. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 331, [1] с.
 

ф1561332кп мп
340(477)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. пр. № 1 (66) / Донец. юрид. ін-т ; ред.: В. М. Бесчастний, Є. С. Назимко, О. І. Рутвян. - Кривий Ріг, 2019. - 169 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1561333кп мп
340(477)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. пр. №2 (67) / Донец. юрид. ін-т ; ред.: В. М. Бесчастний, Є. С. Назимко, О. І. Рутвян. - Кривий Ріг, 2019. - 169 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561376кп мп, 1567282 край
502(477.63)
П 77

Природна спадщина Верхньодніпровщини / ред. П. Т. Чегорка. - Дніпро : Ліра, 2019. - 191 с. : рис., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561486кп хр
339.92(02.064)
Р 15

Радзієвська, Світлана Олександрівна. Регіоналізація і глобалізація: взаємозв'язки та перспективи безконфронтаційного розвитку : монографія / С. О. Радзієвська. - К. : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2018. - 376 с. : рис., табл.
 

м1561407кп хр, м1561408 аб
821.161.1(477)'06-31
Р 16

Раевская, Марина. Когда говорит сердце : роман / М. Раевская. - Харьков : Клуб Cемейного Досуга, 2018. - 157 с.
 

1561417кп хр, 1561449 аб
821.161.1(477)'06-31
Р 16

Раевская, Марина. Уходи не оглядываясь : роман / М. Раевская. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 236 с.
 

1561428кп хр
821.111(73)'06-311.6
Р 58

Роббинс, Джон Ко. Повелитель Майя : роман / Дж. Ко Роббинс ; пер. с англ. В. Ковалива. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 380, [2] с.
 

ф1561347кп хр
523(02.053.2)
Р 66

Рока, Нурия. Солнце / Н. Рока, К. Исерн, Р. Бонилла. - Дніпро : Абрикос, 2018. - 35 с. - (Сонячна система)
 

1561405кп хр, 1561406 аб
821.111(73)'06-31
Р 82

Ру, Мэделин. Истории из приюта : [сб. романов] / М. Ру ; пер. с англ. И. Рябчук. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 280, [3] с. : ил.
 

1561489кп рф
025.171(477)(082)
Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 22 / ред.: Л. А. Дубровіна, О. П. Степченко, Т. В. Коваль [та ін.]. - К., 2018. - 596 с. : табл., фот.
 

1561488кп рф
025.171(477)(082)
Р 85

Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип.21 / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; ред.: Л. А. Дубровіна, Г. В. Боряк, В. І. Попик [та ін.]. - К., 2017. - 583 с.
 

1561492кп, мп1561493 край, 156149 хр
94(477.63-25)"19"(092)
Р 98

Рябцев, Михайло Павлович. Патріотизм та яничарство Січеславців / М. П. Рябцев ; Всеукр. Тов. Політв`язнів і Репресованих. - 2-ге вид., доп. - Дніпро : Інновація, 2019. - 140 с. : іл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561379кп хр, 1561380 аб
821.112.2'06-312.2
С 21

Сафир, Давид. Баллада о Максе и Амели : роман / Д. Сафир ; пер. с нем. В. Ковалив. - Харьков : Клуб Cемейного Досуга, 2019. - 318 с.
 

1561508кп чз
821.161.2.09(092)
С 32

Сергійчук, Володимир. Українські державники: Тарас Шевченко / В. Сергійчук. - Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2014. - 311 с. : іл., фот.
 

1561429кп хр, 1561430 аб
821.161.1'06-31
С 54

Соболевская, Наталья. Полюби меня таким... : роман / Н. Соболевская. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2019. - 301 с.
 

1561438кп хр, 1561439 аб
821.161.1'06-31
С 59

Сокол, Елена. Принц для Золушки : роман / Е. Сокол. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 366 с.
 

м1561352кп мп, м1561364 бф
72.03(477.63-25)(03)
С 77

Старостін, Валентин Сергійович. Прогулянки по німецькому Дніпру = Tours around German Dnipro : путівник / В. С. Старостін. - Дніпро : Герда, 2019. - 96 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561524кп хр
517.93(02.064)
С 82

Стоян, Володимир Антонович. Методи математичного моделювання в задачах динаміки товстих пружних плит : монографія / В. А. Стоян ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2016. - 277 с.
 

ф1561335кп мп
37.01(082)
С 91

Сучасні дослідження з педагогіки і психології : зб. наук. пр. Вип.1 (2018) / Міжнар. гуманіт.-пед. ін-т "Бейт-Хана", Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького ; ред.: С. В. Сапожников, О. Є. Самойлов, А. О. Теплицька [та ін.]. - Дніпро, 2018. - 135 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561383кп хр
821.161.2'06-31
Т 16

Талан, Світлана. Букет улюблених квітів : роман / С. Талан. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 283 с.
 

1561431кп хр
821.161.2'06-31
Т 16

Талан, Світлана. Помилка : роман / С. Талан ; авт. передм. Ж. Куява. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 331 с.
 

1561447кп хр, 1561448 аб
821.161.1'06-31
Т 32

Темиз, Яна. Три цвета осени : роман / Я. Темиз. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 285 с.
 

м1561354кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Т 66

Третьяков, Владимир Кузьмич. Поднимись! / В. К. Третьяков. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 32 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561436кп хр, 1561437 аб
821.111(73)'06-312.4
У 64

Уорд, Энни. Прекрасное зло : роман / Э. Уорд ; пер. с англ. О. Оржицкий. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 382 с.
 

ф1561337кп мп
78.087.68(08)
Ф 19

Фалькова, Валентина. Хорові твори / В. Фалькова. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2019. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1561331кп мп, ф1566853 хр
622(082)
Ф 80

Форум гірників - 2018 : мат. міжнар.конф. (10-13 жовтня 2018 р., м. Дніпро) / Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 307 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1561501кп бф
821.161.1`06-84
Ф 82

Фрайда, Виктор Михайлович. Житейские истины : афоризмы / В. М. Фрайда. - Орел : Александр Воробьев, 2013. - 444 с. : цв.ил.
 

1561426кп хр, 1561427 аб
821.112.2'06-312.9
Ф 89

Фритц, Астрид. Охота на ведьму : роман / А. Фритц ; пер. с нем. О. Малая. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2019. - 414 с.
 

м1561502кп хр
94(44)"13/14"
Х 35

Хейзинга, Йохан. Осень Средневековья / Й. Хейзинга ; пер. з нидерл. Д. В. Сильвестров ; коммент. Д. Э. Харитонович : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 720 с. - (Азбука-классика. Non-fiction)
 

ф1561532кп оил
811.111(075.8)
Ш 37

Шевченко, Ольга Костянтинівна. Англійська мова для географів : навч. посібник / О. К. Шевченко ; ред. К. В. Мезенцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : ВПЦ Київ. ун-т, 2016. - 119 с. : табл., рис.
 

1561384кп хр, 1561385 аб
821.161.1(477)'06-311.3
Ш 92

Шторм, Михаил. Во власти Бермудского треугольника : роман / М. Шторм. - Харьков : Клуб Cемейного Досуга, 2019. - 236, [1] с.
 

1561386кп хр, 1561387 аб
821.161.1(477)'06-311.3
Ш 92

Шторм, Михаил. Возвращение "Летучего голландца" : роман / М. Шторм. - Харьков : Клуб Cемейного Досуга, 2019. - 235, [2] с.