2024 рік

Архів

 

Лютий  2021 року

Нові надходження


 

1561256кп мп
930.1(02.064)
А 37

Айтов, Спартак Шалвович. Сучасна філософія історії: історично-антропологічний горизонт : монографія / С. Ш. Айтов ; Дніпровський нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ліра, 2018. - 368 с.
 

1561171кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Б 12

Бабенко, Валентина Андріївна. Дороги життя : вірші / В. А. Бабенко. - Дн-ськ : Гамалія, 2011. - 62 с.
 

1561228кп мп
622.7(043.3)
Б 12

Бабій, Катерина Василівна. Геомеханічні основи технології передзбагачення руди в глибоких залізорудних кар'єрах : автореферат дисертації / К. В. Бабій ; Ін-т геотехн. мех. ім. М.С. Полякова НАНУ. - Дніпро, 2019. - 40 с.
 

1561203кп мп, 1566395 край
821.161.2'06-1
Б 18

Байдак, Віктор Миколайович. Вкладай себе в наступні покоління / В. М. Байдак. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 174 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561222кп мп
821.11-141-09"16"(043.3)
Б 40

Безруков, Андрій Вікторович. Англійська метафізична поезія XVII ст. в контексті риторики західноєвропейського бароко : автореферат дисертації / А. В. Безруков ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 22 с.
 

1561240кп мп, 1566772 край
821.161.1(477.63)'06-1
Б 44

Бельский, Станислав Алексеевич. Музей имён : [стихотворения] / С. А. Бельский. - Днепр : Герда, 2019. - 64 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561177кп мп
821.161.1(477)'06-1
Б 44

Беляева, Нина Фоминична. Навстречу заре : стихи / Н. Ф. Беляева. - Дн-ск, 1997. - 35 с.
 

1561212кп мп
330.34(02.064)
Б 59

Бізнес-моделі розвитку національної економіки та підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи : моногр. з міжнар. участю / Нац. металург. акад. України ; ред.: Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріна. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 408 с. : рис., табл.
 

1561213кп мп
334.7(02.064)
Б 59

Бізнес-моделі розвитку транспортних, агропромислових і інших підприємницьких структур: сучасні реалії та перспективи : моногр. з міжнар. участю / Нац. металург. акад. України ; ред.: Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріна. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 416 с. : рис.
 

1561254кп хр
821.161.2'06-34-93
Б 61

Біленко, Олександр. Марійка та зоряна мишка / О. Біленко ; худож. Г. Федорова. - Дніпро : Літограф, б.р. - 45 с. : кольор.іл. - (Дитячі казки)
 

1561224кп мп
821.111(73)'06-3.09(043.3)
Б 61

Біляніна, Таїсія Сергіївна. Жанрово-тематична своєрідність творчості Кьоко Морі : автореферат дисертації / Т. С. Біляніна ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 20 с.
 

1561197кп мп
821.161.2(477.63)'06-31
Б 70

Блоха-Макаров, Іван Макарович. Вірність морю : роман / І. М. Блоха-Макаров. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 183 с.
 

1561226кп мп
544.654.2(043.3)
Б 72

Боброва, Ліна Сергіївна. Електроосадження хрому з іонних рідин, що містять хром (ІІІ) хлорид і холін хлорид : автореферат дисертації / Л. С. Боброва ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2019. - 20 с.
 

1561225кп мп
539.3(043.3)
Б 78

Боков, Ігор Петрович. Напружено-деформований стан трансверсально-ізотропних пластин за зосереджених та локальних силових впливів : автореферат дисертації / І. П. Боков ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 20 с.
 

1561184кп край
821.161.2'06-32
Б 81

Бондаренко, Дмитро. Дніпропетровськ і дніпропетровці : збірка оповідань / Д. Бондаренко. - К. : Олег Романенко, 2011. - 102 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561180кп мп
821.161.2(477.63)'06-32
Б 81

Бондаренко, Дмитро. Кохати по-дніпропетровськи : зб. оповідань / Д. В. Бондаренко. - Дн-ськ : Дніпро-ВАЛ, 2005. - 96 с.
 

1561182кп мп
821.161.2'06-31
Б 81

Бондаренко, Дмитро. Красуні і бандити : роман / Д. Бондаренко. - Дн-ськ : РВА Дніпро-VAL, 2008. - 96 с.
 

1561179кп мп
821.161.2(477.63)'06-32
Б 81

Бондаренко, Дмитро. Пацюк : збірка оповідань / Д. В. Бондаренко. - Дн-ськ : Дніпро-Val, 2011. - 107 с.
 

1561185кп мп, 1561186 край
821.161.2'06-31
Б 81

Бондаренко, Дмитро. Роман з революцією : роман / Д. Бондаренко. - Дн-ськ, 2013. - 105 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561183кп край
821.161.2'06-31
Б 81

Бондаренко, Дмитро. Як стати президентом? : роман / Д. Бондаренко. - К. : Олег Романенко, 2010. - 103 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561306кп мп
622.831.3(043.3)
В 19

Васильєв, Дмитро Леонідович. Розвиток наукових основ визначення параметрів розвантаження привибійної частини газоносних вугільних пластів : автореферат дисертації / Д. Л. Васильєв ; Ін-т геотехн. мех. ім. М.С. Полякова НАНУ. - Дніпро, 2019. - 44 с.
 

1561229кп мп
622.258(043.3)
В 19

Василькевич, Віктор Іванович. Розробка та обгрунтування методів та засобів визначення та оцінки динамічних параметрів систем "посудина-армування" шахтних вертикальних стовбурів : автореферат дисертації / В. І. Василькевич. - Дніпро, 2019. - 24 с.
 

1561260кп мп
821.161.1(477)'06-312.9
В 22

Вахненко, Елена Владимировна. Преображения : проза / Е. В. Вахненко. - Дніпро : Ліра, 2019. - 188 с.
 

1561164кп мп, 1561165 край
821.161.1(477.63)'06-1
В 58

Власкина, Ирина Николаевна. И просыпается душа... : стихотворения, поэмы / И. Н. Власкина ; авт. предисл. Л. Ленская. - Дн-ск : Алексей Ленский, 2013. - 83 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561279кп мп
930.2(075.8)
В 75

Воронов, Віктор Іванович. Спеціальні історичні дисципліни : підручник / В. І. Воронов ; ред. Д. І. Вєргазова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 160 с. : рис.
 

ф1561310кп мп
622(082)
Г 36

Геотехнічна механіка = Геотехническая механика = Geo-Technical Mechanics : міжвід. зб. наук. праць. Вип. 142 / Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України ; гол. ред. А. Ф. Булат. - Дніпро, 2018. - 181 с.
 

1561251кп аб
821.112.2'06-93:74
Г 39

Гернхзейзер, Сюзанна. Дитячий садок. Розглядай та шукай : пер. з нім. / С. В. Гернхзейзер ; худож. Б. Єленкович ; відп. за вип. Г. Дрягуєв. - Дніпро : Абрикос, 2018. - 22 с. : кольор.іл. - (Віммельбух)
 

1561263кп мп, 1561289 край, 1561290 хр
821.161.2'06-1
Г 65

Гонтар, Валентин Миколайович. Не їдь, синок, до каменюки : зб. поезій / В. М. Гонтар. - Дніпро ; Покровськ : Ліра, 2019. - 142 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1561322кп мп
72.012(075.8)
Г 65

Гонтаренко С. Є. Ортогональне моделювання та графічна презентація архітектурних об'єктів : учбово-метод. посібник / С. Є. Гонтаренко, Н. В. Куліченко ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дн-ськ : ПДАБА, 2014. - 125 с. : іл.
 

ф1561323кп мп
94(477.63-22)
Г 91

Грушко-Колінько, Зінаїда. Сурсько-Михайлівка: від витоків до сьогодення / З. Грушко-Колінько. - Дніпро : Ліра, 2017. - 124 с. : іл.
 

1561238кп мп
621.331(043.3)
Г 93

Губський, Петро Вячеславович. Підвищення енергетичної ефективності системи тягового електропостачання постійного струму при швидкісному русі : автореферат дисертації / П. В. Губський. - Дніпро, 2019. - 23 с.
 

1561273кп мп
811.11+811.161]'373(07)
Г 95

Гурко, Олена Василівна. Лексикологія основної іноземної та української мов : плани практичних занять і завдання для самостійної роботи / О. В. Гурко. - Дніпро, 2019. - 64 с.
 

1561200кп мп
821.161.1(477)'06-94
Д 13

Давыдов, Александр Демьянович. Война и мир в жизни Василия Заики / А. Д. Давыдов. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 100 с. : фот.
 

ф1561311кп мп, ф1561461 край, ф1561462хр
351/354(477)(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 1 (40) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; голов. ред. С. М. Серьогін ; ред.: І. І. Хожило, О. М. Рудік та ін. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. - 170 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1561312кп мп
351/354(477)(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. праць. Вип. 2(41) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; ред.: С. М. Серьогін, І. І. Хожило, О. М. Рудік. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2019. - 167 с.
 

1561169кп мп
378.4(477.63-25)(03)
Д 58

Довідник для вступників до Національного гірничого університету : інформація про кафедри, спеціальності та спеціалізації університету, програми вступних випробувань, приклади екзаменаційних завдань. - Дн-ск : РВК НГУ, 2006. - 158 с.
 

1561209кп мп
330.46(082)
Е 45

Економічна кібернетика: перспективи розвитку інформаційної економіки : зб. наук. праць / Нац. металург. акад. України ; ред.: К. Ф. Ковальчук, Б. І. Мороз, В. М. Косарєв. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 152 с. : рис., табл.
 

1561176кп мп
821.161.1(477)'06-1
Ж 35

Жаров, Александр Федотович. Сияние сердца : стихи / А. Ф. Жаров. - Дн-ськ : Поліграфіст, 2002. - 94 с.
 

1561281кп мп
621.963(02.064)
Ж 78

Жовтобрюх, Валерий Олексеевич. Проектирование и автоматизированное программирование современных технологий для станков с ЧПУ : монография / В. А. Жовтобрюх, Ф. В. Новиков. - Днепр : Лира, 2019. - 480 с. : табл., рис.
 

1561208кп мп, 1566398 край
821.161.1(477)'06-32
К 23

Каридова, Жанна Геннадьевна. Чудесный цветок : [рассказы] / Ж. Г. Каридова. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 54 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561264кп мп
378.4.093(477.63-25)(092)(075)
К 30

Кафедра педагогіки в персоналіях: історія та сучасність : навч. посіб. / В. А. Гладуш, З. П. Бондаренко, Є. Т. Коробов [та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ліра, 2018. - 392 с. : фот.
 

1561270кп мп
665.6(02.064)
К 37

Кєуш, Ліна Геннадіївна. Нанотехнології в нафтогазовій промисловості : монографія / Ліна Кєуш, Андрій Коверя. - Дніпро : Ліра, 2019. - 140 с. : рис., табл.
 

1561201кп мп, 1566590 иск
78.087.62(075.8)
К 61

Коломоєць, Олена Михайлівна. Стисле хорознавство : навч. посібник / О. М. Коломоєць. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 88 с.
 

1561211кп мп
622.451
К 63

Комплексирование параметров вентиляторов главного проветривания и реконфигурируемой вентиляционной сети угольной шахты / А. Ф. Булат [и др.]. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 156 с.
 

1561275кп мп
81'4:305(075.8)
К 68

Корольова, Валерія Володимирівна. Гендерна лінгвістика : навч. посібник / В. В. Корольова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 84 с.
 

ф1561327кп мп
629.78(082)
К 71

Космическая техника. Ракетное вооружение = Space technology. Missile armaments : науч.-техн. сб. Вып. 1 (117) / КБ "Южное" им. М. К. Янгеля ; гл. ред. А. В. Дегтярев. - Днепр, 2019. - 203 с.
 

1561216кп мп
582.475(477.63)(043.3)
К 78

Красноштан, Олег Васильович. Еколого-біологічні детермінанти успішності зростання видів роду PINUSL. на залізорудних відвалах Криворіжжя : автореферат дисертації / О. В. Красноштан ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 24 с.
 

ф1561325кп мп
347.965(477.63)(09)
К 90

Кульбач, Сергей Александрович. История адвокатуры Днепропетровской области в событиях и лицах. Вып. 1 / С. Кульбач, В. Кушнир. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 236 с. : цв.ил., фот.цв.
 

1561237кп мп
624.042(043.3)
К 95

Кучеренко, Олександр Євгенович. Нелінійна оптимізація топології стрижневих систем при дії детермінованих і випадкових навантажень : автореферат дисертації / О. Є. Кучеренко ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. - Дніпро, 2019. - 21 с.
 

1561235кп мп
669.162.2(043.3)
Л 33

Лебідь, Віталій Васильович. Удосконалення технології доменної плавки управлінням розподілом шихти і газів із застосуванням безконусних завантажувальних пристроїв : автореферат дисертації / В. В. Лебідь. - Дніпро, 2019. - 21 с.
 

1561276кп мп
811.16'06 (082)
Л 43

Лексико-граматичні інновації в сучасних слов'янських мовах : матеріали IX Міжнар. наук. конф., / Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; уклад.: О. К. Куварова ; за ред. проф. Т. С. Пристайко. - Дніпро : Ліра, 2019. - 231 с. : табл.
 

ф1561324кп мп, ф1566418 край
624(477.63)"19/20"(092)
Л 55

Лідери будівельної галузі Придніпров'я / упоряд. О. Д. Давидов. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 119 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561173кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Л 77

Лопатинская, Наталья Ивановна. Свет любви : стихотворения / Н. И. Лопатинская. - Днепр : Алексей Ленский, 2018. - 141 с.
 

1561305кп мп
1(043.3)
Л 84

Луканова, Вікторія Вікторівна. Феномен пандемії: підгрунтя, сутність, динаміка (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. / В. В. Луканова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 17 с.
 

1561250кп хр
821.161.2'06-1
Л 99

Ляшенко, Олена. Радіо "Лісовичок-FM" / О. Ляшенко ; худож.: Л. Юрченко, О. Домашева. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 31 с. : кольор.іл.
 

1561220кп мп
342.951(477)(043.3)
М 15

Макаренко, Анатолій Вікторович. Попередні рішення в державній митній справі : автореферат дисертації / А. В. Макаренко ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро : Гельветика, 2019. - 18 с.
 

1561302кп мп
658.8(062.552)
М 27

Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів: Х Міжнар. науково-практична конф. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля,Ун-т Чорногорії, Кіпр. ін-т маркетингу; відп. за вип., ред. І. В. Тараненко, С. С. Яременко. - Дніпро, 2019. - 348 с.
 

1561233кп мп
622.831.2(043.3)
М 38

Машурка, Сергій Володимирович. Геомеханічне обгрунтування параметрів комбінованого кріплення і способу охорони виробок, що використовують повторно в складних гірничо-геологічних умовах : автореферат дисертації / С. В. Машурка. - Дніпро, 2019. - 20 с.
 

1561294кп мп
532.5
М 54

Метод граничних елементів в задачах гідродинаміки та теплопровідності : Монографія / Ю. В. Бразалук [и др.]. - Дніпро, 2019. - 226 с.
 

1561206кп мп
636.32/.38:338.5
М 54

Методика визначення розміру тарифу і бюджетної дотації за штучне осіменіння у вівчарстві / В. І. Похил, Л. І. Катан, І. А. Помітун та ін. ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 20 с.
 

1561303кп мп
614.253.1/.2(07)
М 54

Методичний супровід роботи керівників заочних баз стажування лікарів-інтернів за фахом "загальна практика-сімейна медицина" : навч.-метод. посібник / за ред. І. Л. Височиної ; ред. Н. Д. Чухрієнко. - Дніпро : Акцент ПП, 2019. - 86 с.
 

1561258кп мп
616-001.8(075.8)
М 55

Механічна асфікція : [навч.-метод. посіб.] / О. О. Волков [и др.] ; ред.: Л. А. Дзяк, О. М. Клигуненко ; Дніпропетр. мед. акад. - Дніпро : Ліра, 2019. - 187, [8] с. : кольор. іл., табл.
 

1561274кп мп
621.311.22(477.53)
М 64

Мироненко, Микола Андрійович. Кременчуцька ТЕЦ: безперервний процес розвитку та самовдосконалення на засадах концепції ощадливого виробництва : монографія / М. А. Мироненко, І. А. Алєксєєнко. - Дніпро : Ліра, 2019. - 112 с.
 

1561269кп мп
811.161.2'42(02.064)
М 69

Михненко, Ольга Анатоліївна. Писемні носії інформації сучасного міста (структурні та функційні параметри) : монографія / О. А. Михненко, І. С. Попова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 258 с. : фот., табл.
 

ф1561314кп мп
005(100)(075.8)
М 58

Міжнародний менеджмент : навч. посіб. / Г. Я. Глуха [та ін.] ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро, 2018. - 72 с.
 

1561204кп мп
903.23(477.7)"637"(02.064)
М 61

Мінакова, Катерина Василівна. Нариси з археології доби бронзи Степової зони Північного Причорномор'я. Про дерев'яний посуд : монографія / К. В. Мінакова. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 292 с.
 

1561259кп мп
576.5(02.064)
М 75

Молекулярні механізми міжклітинної комунікації : монографія / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. Г. О. Ушакова. - Дніпро : Ліра, 2018. - 216 с.
 

ф1561320кп мп
624.21(062.552)
М 84

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпров. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна: наукове видання. Вип. 12 / за заг. ред. О. М. Пшінька. - Дн-ськ : Крос-Принт, 2017. - 103 с.
 

ф1561319кп мп
624.21(062.552)
М 84

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна: наукове видання. Вип. 11 / за заг. ред. О. М. Пшінька. - Дн-ськ : Крос-Принт, 2017. - 101 с.
 

ф1561321кп мп
624.21(062.552)
М 84

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна: наукове видання. Вип. 15 / за заг. ред. О. М. Пшінька. - Дніпро : Крос-Принт, 2019. - 95 с.
 

1561178кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
О-34

Овсянникова, Любовь. Восторженная Любовь : поэзия / Л. Овсянникова. - Дн-ськ : Січ, 1997. - 94 с.
 

1561175кп мп
622(477)"19"(092)
К 61

Олег Васильович Колоколов : біобібліографічний покажчик / Нац. гірн. ун-т. - Дн-ск : НГУ, 2007. - 36 с.
 

1561223кп мп
821.161.1.09(092)(043.3)
О-66

Орлов, Олексій Петрович. Типологія і поетика художнів образів у прозі І.О. Буніна періоду еміграції : автореферат дисертації / О. П. Орлов ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 24 с.
 

1561245кп мп
331.45(075.8)
О-92

Охорона праці в медичній галузі : навч. посіб. / Н. І. Рублевська, О. А. Шевченко, Л. В. Григоренко [та ін.] ; Дніпропетр. мед. акад. - Дніпро : Герда, 2019. - 106 с.
 

1561244кп мп
331.45(075.8)
О-92

Охорона праці в медичній галузі : навч. посіб. / Н. І. Рублевська, О. А. Шевченко, Л. В. Григоренко [та ін.] ; Дніпропетр. мед. акад. - Дніпро : Герда, 2019. - 108 с.
 

1561248кп мп
331.45(075.8)
О-92

Охрана труда в медицинской отрасли : учеб. пособие / Н. И. Рублевская, А. А. Шевченко, Л. В. Григоренко [и др.] ; Днепропетр. мед. акад. - Днепр : Герда, 2019. - 111 с.
 

1561242кп мп
331.45(075.8)
О-92

Охрана труда в медицинской отрасли : учеб. пособие / Н. И. Рублевская, А. А. Шевченко, Л. В. Григоренко [и др.] ; Днепропетр. мед. акад. - Днепр : Герда, 2019. - 114 с.
 

1561219кп мп
347.998.85(477)(043.3)
П 14

Палій, Євгенія Анатоліївна. Спрощені провадження в адміністративному судочинстві України : автореферат дисертації / Є. А. Палій ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро : Гельветика, 2019. - 17 с.
 

1561234кп мп
656.01(043.3)
П 16

Панік, Леонід Олександрович. Спеціалізовані багатокритеріальні моделі аналізу та планування неоднорідних потоків у транспортних мережах : автореферат дисертації / Л. О. Панік ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2019. - 24 с.
 

ф1561316кп мп, ф1566415 край
821.161.2(477.63)'06(059)
П 16

Панорама слова : літ.-худож. та громад.-публіцист. альманах. № 3 / Регіонал. спілка письменників Придніпров'я ; упоряд., відп. за вип. Л. О. Яворська, ред. кол.: В. А. Бабенко, О. Ю. Давидов, І. Г. Лушинська. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 200 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561166кп мп
821.161.2(477.63)'06-1(082)
П 45

Поетичні скарби працівників закладів освіти : поезія / Профспілка працівників освіти і науки України, Новокод. район. ком. ; упоряд. С. Є. Виборова. - Дніпро : Золотник, 2017. - 166 с.
 

1561243кп мп, 1566791 чз
376.015.31(072)
П 50

Полищук, Юлия. 77 чудес в сундучке: арт-терапевтические техники в работе с особым ребенком / Ю. Полищук, Ю. Храмова, О. Андреева. - Днепр : Герда, 2019. - 186 с. : рис., фот.цв.
 

1561246кп мп, 1566793 край
821.161.2'06-312.2
П 62

Поспєлов, Валентин. Різанина : роман / В. Поспєлов. - Дніпро : Герда, 2019. - 239 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561241кп мп
930.85(477)(062.552)
П 75

Придніпров’я в загальносвітовій скарбниці культурно-історичної спадщини планети : підсумкові матер. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 17-20 квітня 2019 р.) / Дніпропетр. міська рада, Упр. культ., Гром. орг. "День Культури Світу". - Дніпро, 2019. - 38 с.
 

ф1561318кп мп
342(477)(062.552)
П 78

Проблеми державотворення України : матеріали засідання круглого столу 18 травня 2018 р. Вип. 4-5 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред.: К. А. Марков, В. О. Чукаєва, Л. М. Мудриєвська. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 94 с.
 

ф1561317кп мп
342(477)(062.552)
П 78

Проблеми державотворення України : матеріали засідання круглого столу 27 червня 2017 р. Вип. 3 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред.: Л. М. Мудриєвська, В. О. Чукаєва, К. А. Марков. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 72 с.
 

ф1561329кп мп
338.47(477)(082)
П 78

Проблеми економіки транспорту : зб. наукових праць. Вип.16 / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; ред. Л. С. Головкова. - Дніпро : ДНУЗТ, 2018. - 105 с. : табл., рис.
 

1561232кп мп
622.28(043.3)
П 80

Прокудін, Олександр Зотикович. Параметри технології зведення та конструкції комбінованого кріплення капітальних виробок шахт при активізації геотехнічних факторів : автореферат дисертації / О. З. Прокудін. - Дніпро, 2019. - 20 с.
 

1561210кп мп
678.4.06(02.064)
Р 34

Резиновые футеровки рудоизмельчительных мельниц в экстремальных условиях : Монография / под ред. В. И. Дырды. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 276 с.
 

1561295кп мп
159.923.072(02.064)
Р 68

Роль рівня сформованості диспозиційних та динамічних властивостей особистості у зумовленні якості життя : монографія / Е. Л. Носенко, О. О. Байєр, О. І. Глушко [та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 128 с. : рис.
 

1561252 аб
821.161.1(477)'06-1
Р 83

Руднянская, Светлана. Очень интересно : [стихи]: для дошк. и мл. шк. возраста / С. Руднянская ; худож.: Л. Овчаренко, А. Батурина. - Днепр : Середняк Т. К., 2016. - 97, [2] с. : ил.
 

1561253кп хр
821.161.2'06-34-93
С 16

Сало, Юлія. Як Євген і морський капітан моря вивчали / Ю. Сало ; худож. О. Козачук. - Дніпро : Літограф, б.р. - 46 с. : кольор.іл. - (Дитячі казки)
 

1561249кп мп, 1566794 край
821.161.1(477)'06-31
С 32

Сердюковская, Людмила. Мойщик / Л. Сердюковская ; фот. М. Милов. - Днипро : Герда, 2019. - 192 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561272кп мп
621.7(02.064)
С 56

Современные технологии и техническое перевооружение предприятий : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, А. А. Андилахай [та ін.]. - Днепр : ЛИРА, 2018. - 400 с. : рис., табл.
 

1561163кп мп
821.161.1(477)'06-1
С 59

Соколов, Анатолий Георгиевич. Восхождение в пропасть : рубаи / А. Г. Соколов. - Дн-ск : Инновация, 2017. - 298 с.
 

1561161кп мп
821.161.1(477)'06-1
С 59

Соколов, Анатолий Георгиевич. Добраться до основы мироздания : рубаи / А. Г. Соколов. - Дн-ск : Инновация, 2017. - 347 с.
 

1561162кп мп
821.161.1(477)'06-1
С 59

Соколов, Анатолий Георгиевич. Книга Любви : рубаи / А. Г. Соколов. - Дн-ск : Инновация, 2016. - 297 с.
 

1561257кп мп
316.472.4
С 79

Стеф, Юлия. Кто ты на самом деле. Позиционирование и выживание в социальных сетях / Ю. Стеф. - Днепр : Лира, 2019. - 136 с.
 

1561172кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
С 90

Сурган, Любовь Петровна. Белый листопад : стихотворения и песни / Л. П. Сурган. - Дн-ск : Алексей Ленский, 2011. - 71 с.
 

1561298кп мп
821.161.2.09(082)
Т 12

Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. праць. Вип. 23 / ред.кол.: Н. І. Заверталюк ; ред.: В. А. Гусєв , В. І. Ліпіна, Л. І. Скуратовська . - Дніпро : Ліра, 2018. - 116 с.
 

1561288кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Т 19

Тарасевич, Вероника. Океан слёз : сборник стихов / В. Тарасевич. - Днепр : Лира, 2019. - 72 с. : цв.ил.
 

1561205кп мп
336(02.064)
Т 33

Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів національного господарства : монографія / гол. ред.: Л. М. Савчук, А. В. Череп. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 420 с.
 

1561170кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Т 35

Терновский, Леонид Александрович. Млечный путь : стихотворения / Л. Терновский. - Дн-ск : Алексей Ленский, 2012. - 124 с.
 

1561207кп мп, 1566401 край
821.161.2'06-1
Т 35

Терновський, Леонід Олександрович. Мереживо долі : поезія / Л. О. Терновський. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 109 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1561199кп мп
821.161.1(477)
Т 41

Тимкина, Альбина Петровна. Минає життя : [вірші] / А. Тимкина. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 90 с.
 

ф1561326кп мп, ф1566799 край, ф1566800по
669.141.24(02.064)
Т 57

Тонколистова сталь : [монографія] / Ю. С. Пройдак [и др.]. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 311 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1561330кп мп
328.185(477)"2014/2018"
У 45

Україна проти корупції: економічний фронт. Економічна оцінка антикорупційних заходів у 2014-2018 рр. : аналітична доповідь / І. Бураковський, Є. Ангел, О. Бетлій [та ін.]. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 82 с. : рис., табл.
 

1561255кп мп
34(477)(062.552)
У 45

Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матер. міжнар. наук.-практ. конф. 17 травня 2019 р. / ред.: Д. О. Бочаров, В. В. Ченцов, Д. В. Приймаченко [та ін.]. - Дніпро, 2019. - 197 с.
 

1561297кп мп
811.161.2(082)
У 45

Український смисл : науковий збірник / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Центр історії та розвитку укр. мови ; ред. І. С. Попова. - Дніпро : Ліра, 2019. - 202 с.
 

ф1561313кп мп
622(062.552)
Ф 50

Физико-технические проблемы горного производства : сб. науч. трудов. Вып. 20 / Ин-т физики гор. процессов ; под общ. ред. В. Г. Гринёва. - Днепр : Ин-т физики горн. процессов НАН Украины, 2018. - 150 с.
 

1561230кп мп
622.833(043.3)
Ф 51

Філатьєв, Михайло Володимирович. Розвиток наукових основ безпечної відробки газоносних вугільних пластів при зсовуванні масиву гірських порід : автореферат дисертації / М. В. Філатьєв ; Ін-т геотехн. мех. ім. М.С. Полякова НАНУ. - Дніпро, 2019. - 38 с.
 

1561217кп мп
347.99(477)(043.3)
Х 15

Хайдарова, Інна Олексіївна. Адміністративно-правовий статус вищого антикорупційного суду в Україні : автореферат дисертації / І. О. Хайдарова ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро : Гельветика, 2019. - 18 с.
 

1561218кп мп
347.73(477)(043.3)
Х 19

Ханова, Надія Олександрівна. Дискреційні повноваження контролюючих органів у сфері оподаткування в Україні : автореферат дисертації / Н. О. Ханова ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро : Гельветика, 2019. - 18 с.
 

ф1561328кп мп
271.2-722.525(477.63)(092)
Х 42

Хіба можна забути... Разве можно забыть... : нариси / уклад., літ. ред., авт. проекту Л. Власенко, авт. проекту М. Понамарчук. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2019. - 113 с. : фот.
 

1561284кп мп
130.2(075.8)
Ш 12

Шабанова, Юлія Олександрівна. Філософія культури / Ю. О. Шабанова ; Нац. всеукр. муз. спілка, Дніпропетр. акад. муз. ім. М. Глінки. - Дніпро : Ліра, 2019. - 240 с.
 

1561304кп мп
349.22(477)(07)
Ш 37

Шевцова, Ольга. Наемные работники у предпринимателя. Кадровые документы / О. Шевцова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Дн-ск : Владимир Дудник, 2019. - 176 с.
 

1561215кп мп
581.526.42(477.63)(043.3)
Ш 37

Шевчук, Наталія Юріївна. Біогеоценотичні особливості лісонасаджень та степових природних угруповань Південного Криворіжжя : автореферат дисертації / Н. Ю. Шевчук ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 25 с.
 

1561202кп мп
821.161.1(477)'06-1
Ш 95

Шугуров, Сергей Олегович. ...И спасенье души / С. О. Шугуров. - Дніпро : Журфонд, 2019. - 244 с.
 

1561221кп мп
821.111(73)'06-3.09(043.3)
Я 51

Яловенко, Ольга Вікторівна. Ідентичність героя в умовах транскультуралізму у творчості Джумпи Лагірі : автореферат дисертації / О. В. Яловенко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 18 с.