2024 рік

Архів

 

Грудень  2021 року

Нові надходження


 

1567659кп хр
159.9.072
А 42

Аксенова, Лариса Владимировна. Семейная энциклопедия. Психологические тесты. 400 / Л. В. Аксенова. - Донецк : БАО, 2008. - 528 с. : рис.
 

1567757кп мп
617.3(062.552)
А 43

Актуальні питання лікування ортопедичної патології та наслідків травм опорно-рухової системи: матеріали наук.-практ. конф./ Нац. акад. мед. наук України [та ін.]; упоряд.: О. Є. Лоскутов, А. ф. Булат ; уклад. Д. А. Синєгубов. - Дніпро: Ліра, 2019. - 86 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567758кп мп
37.01(082)
А 43

Актуальні проблеми педагогіки : зб. наук. праць. Вип. 6 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : [Б. в.], 2019. - 254 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567685 хр
342.8(477)(094.4)
А 64

Аналіз стану та пропозиції щодо доопрацювання проекту Виборчого кодексу (№3112-1) : матеріали за результатами регіональних дискусій / Ю. Ключковського [та ін.]. - К. : Фенікс, 2018. - 98 с.
 

ф1567811кп мп
811.111(082)
А 64

Англістика та американістика : збірник наукових праць. Вип. 16 / Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; ред.: А. І. Анісімова, Т. М. Потніцева. - Дніпро : Ліра, 2019. - 220 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567510кп хр
94(477)"1919/1953"
Л 55

Андрій Лівицький. Листування (1919-1953 роки) / Укр. ін-т нац. пам`яті ; упоряд., вступ. ст., ред. Я. Файзулін. - К. : Фенікс, 2019. - 688 с. : фот.
 

1567771кп мп
621.396(02.064)
А 72

Антени та антенні решітки для мобільних рухомих об'єктів : монографія / О. Р. Безносова [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2019. - 140 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567696кп хр
330.567.2(477)(02.064)
А 72

Антонюк, Катерина Іванівна. Забезпечення безпеки споживання в Україні в процесі євроінтеграції: монографія / К. І. Антонюк ; наук. ред. О. В. Собкевич ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : [б. в.] ; Запоріжжя : Мокшанов В. В., 2020. - 452 с. : рис., табл.
 

1567788кп мп
621.355(02.064)
А 76

Апостолова, Раїса Данилівна. Тонкошарові електролітично синтезовані сульфіди і оксиди перехідних металів для літієвих джерел струму : монографія / Р. Д. Апостолова, Е. М. Шембель ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро : Ліра, 2019. - 264 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567745кп мп, 1567746 край
821.161.2'06-1
Б 20

Балахніна Н. А. Маска : збірка поезій / Н. А. Балахніна ; худож. М. С. Молчанов. - Дніпро : Ліра, 2019. - 223 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567724кп чз
821.161.2'06-31
Б 25

Барка, Василь Костянтинович. Жовтий князь : роман / В. К. Барка ; худож. С. В. Кривенченко. - Харків : Фоліо, 2017. - 316 с. : іл. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури)
 

м1567683кп хр
821.161.1'06-1
Б 37

Бегемотов, Нестор. Одноразовый мир : роман в афоризмах / Н. Бегемотов ; худож. В. Ненашев. - М. : РИПОЛ классик, 2007. - 317 с. : ил. - (Веселая книга в подарок)
 

ф1567732кп хр
796.332(410)(091)
Б 41

Бей-Беги. История английского футбола : публ. очерки / С. Бабарика [и др.]. - К. : Укр. Медиа Холдинг, 2010. - 384 с. : фот.
 

1567801кп мп
821.161.2(477.63)'06-31
Б 48

Бережний, Олександр Григорович. Зачароване коло : повість / О. Г. Бережний. - Дніпро : Дріант, 2020. - 220 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567822кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Б 83

Бородин, Максим Александрович. Осторожно стекло / М. А. Бородин. - Днепр : Герда, 2020. - 47 с. - (Тонкие линии ; Вып. 2)
 

Видано на Дніпропетровщині

1567713кп хр
279.123(477)(092)
Б 86

Бохонюк, Стефан. Автобіографія / С. Бохонюк. - Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2020. - 54 с. : фот.
 

1567789кп мп
159.91
Б 87

Браун, Джейсон Вальтер. Самовоплощающийся разум: процесс, динамика мозга и настоящее сознания / Дж. В. Браун. - Днипро : Герда, 2019. - 336 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567506кп чз
159.923.2
Б 87

Бретт, Регина. Бог никогда не моргает. 50 уроков, которые изменят твою жизнь / Р. Бретт ; пер. с англ. И. Е. Соколовой. - М. : Эксмо, 2014. - 352 с.
 

1567692кп хр, 1567693 аб
821.161.2'06-1
В 19

Василенко, Михайло Григорович. Плин Золотони : вірші. Поезопроза / М. Г. Василенко. - Чернівці : Букрек, 2019. - 169 с.
 

1567690кп хр, 1567691 аб
821.161.2'06-9
В 27

Велимирич, Мстислав. Україножерні мутанти : есе / М. Велимирич. - [б. м.], 2020. - 55 с.
 

ф1567720кп край
821.161.2'06-31
В 31

Веретенников, Віктор. На новому рубежі. Скачки. Битва за Престол. Танок рожевих пеліканів. Таємниця трьох Олександрів : роман. Кіноромани / В. Веретенников ; авт. передм. В. Копачинський. - К. : Академія, 2020. - 509 с.
 

ф1567680кп иск
792.2(477-25)(091)
В 38

Веселовська, Ганна Іванівна. Більше ніж театр. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. 2001-2012 / Г. І. Веселовська ; ред.: О. Богомазова, Т. Васильєва ; Нац. академ. драм. театр ім. І. Франка. - К. : Антиквар, 2019. - 324 с. : фот.
 

1567630кп хр
159.922
В 42

Виилма, Лууле. Без зла в себе / Л. Виилма ; пер. с эстон. И. Рююдья. - Екатеринбург : У-Фактория, 2004. - 240 с. : рис.
 

1567629кп хр
159.922
В 42

Виилма, Лууле. Начало мужское и женское : лекции и беседы / Л. Виилма. - Екатеринбург : У-Фактория, 2006. - 256 с.
 

ф1567722кп чз
821.161.1(477)'06-31
В 48

Винничук, Юрій Павлович. Танґо смерті : роман / Ю. П. Винничук ; літ. ред.: Д. Мазурик, М. Баліцька ; худож. О. М. Іванова. - Харків : Фоліо, 2019. - 377 с. : іл. : Танго смерті
 

1567689кп хр
94(477)"1917/1920"(02.064)
В 46

Вільховик, Ольга Василівна. Будівництво Червоної армії (1917-1920-ті рр.): український контекст : Монографія / О. Вільховик. - Харків : Майдан, 2020. - 250 с.
 

1567790кп мп
622.333.012.2(075.8)
В 88

Вугільна шахта : підручник / В. І. Бондаренко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т Дніпровська політехніка. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2020. - 360 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567770кп мп
821.161.1(477)'06-32
Г 17

Гальперин, Владимир. Сиреневый карлик : рассказы / В. Гальперин. - Днепр : Лира, 2019. - 136 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567791 мп
75.031.4(=161.2)(477.63)(084)
Г 21

Гарькава, Тетяна Анатоліївна. Петриківський розпис: теорія та методика : підручник / Т. А. Гарькава ; наук. ред. Є. А. Антонович ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 403 с. : кольор.іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567701 аб
821.112.2'06-93:74
Г 39

Гернхейзер, Сюзанна. Мій день. Розглядай та шукай : пер. з нім. / С. Гернхейзер ; худож. Б. Єленкович ; відп. за вип. Г. Дрягуєв. - Дніпро : Абрикос, 2020. - 21 с. : кольор. л. - (Віммельбух)
 

1567802кп мп
544.65(043.3)
Г 51

Гиренко, Дмитро Вадимович. Електрокаталітичні процеси в низькоконцентрованих розчинах NaCI : автореферат дисертації / Д. В. Гиренко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2020. - 39 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567824кп мп
94(477.63)"1820/1879"(092)
Г 56

Гнєдін, Дмитро. Мої спогади / Д. Гнєдін ; авт. передм., авт. приміт. В. М. Заруби. - Дніпро : Ліра, 2020. - 112 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567695кп хр
621.391(02.064)
Г 59

Годлевский В. С. Вопросы точности при обработке сигналов : монография / В. С. Годлевский, В. В. Годлевский. - К. : Альфа Реклама, 2020. - 408 с. : рис., табл.
 

1567749кп мп
821.161.2'06.09(02.064)
Г 61

Голокост: художні виміри української прози : монографія / Н. В. Горбач, Н. В. Козленко, В. М. Ніколаєнко [та ін.]; ред. І. Я. Павленко ; Укр. ін-т вивч. Голокосту Ткума, Запоріз. нац. ун-т. - Дніпро : Ліра, 2019. - 159 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567507кп чз, 1567508 аб
821.112.2-343-93
Г 74

Гофман, Ернест Теодор Амадей. Лускунчик і Мишачий король : казкова повість / Е. Т. А. Гофман ; пер. з нім. Т. Гончарук ; ред. Т. Стус ; худож. Є. Г. Гапчинська. - К. : Меджик букс, 2018. - 135 с. : кольор. іл.
 

1567768кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
Г 77

Гранина, Любовь. Диброва сага : роман-трилогия: в 3-х кн. / Л. Гранина. - Днепр : Лира Кн. 2 : Волчица. - Днепр : Лира, 2020. - 219 с.
 

1567775кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Г 85

Гриценко, Віктор Васильович. Постскриптум : сонети / В. В. Гриценко. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 447 с.
 

1567776кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Г 85

Гриценко, Віктор Васильович. Яблуко Єви : поезії / В. В. Гриценко. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 303 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567821кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Г 91

Грушко-Колінько, Зінаїда Дем'янівна. Доля моя українська : вірші / З. Д. Грушко-Колінько. - Дніпро : Ліра, 2019. - 65 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567509кп хр
75.071.1(44)(092)
Д 29

Делакруа, Эжен. Письма / Э. Делакруа ; пер. с фр.: Ю. Б. Корнеев, Л. М. Цывьян, Е. В. Баевская. - СПб. : Азбука, 2001. - 891 с. : ил.
 

1567828кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Д 30

Дёмин, Александр. Второе дыхание : в двух книгах. Кн. 1 : Стихотворения, баллады, поэмы, корона / А. Дёмин. - Дніпро : Журфонд, 2020. - 215 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567793кп мп
378.6(477.63)(09)
Д 54

Дніпропетровська медична академія. - Дніпро : Ліра, б. р. - 63 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567773кп мп
94:39](477.63)(02.064)
Е 91

Етнонаціональний світ Придніпров'я : колективна монографія. Ч. 2 : Етнонаціональні спільноти часів інкорпорації та модернізації / С. І. Світленко [та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Іст. ф-т. - Дніпро : Ліра, 2019. - 216 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567796кп мп
821.161.1(477)'06-1
Ж 15

Жадан, Сергей Викторович. Табачные фабрики / С. В. Жадан ; пер. с укр. С. Бельский. - Днепр : Герда, 2020. - 95 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567823кп мп, 1570455 край
94(477.63)"1917"
Ж 92

Журнали зборів Катеринославської міської Думи. Серпень-грудень 1917 р. / Держ. архів Дніпропетр. обл. ; уклад. Н. Л. Юзбашева ; авт. передм., комент. В. Я. Яценко. - Дніпро : Герда, 2020. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)
 

Видано на Дніпропетровщині

1567656кп хр
351.811.12:343.346](477)
З-24

Залуцкая, Любовь Геннадьевна. ДТП: простые ответы на сложные вопросы / Л. Г. Залуцкая. - Харьков : АРИСТА Профи-груп, 2008. - 174 с. - (Закон есть закон)
 

1567825кп мп
929.7(477.63)"17/19"(02.064)
З-35

Заруба, Віктор Миколайович. Загублені у часі. Нариси з історії катеринославського дворянства / В. М. Заруба. - Дніпро : Ліра, 2020. - 216 с. : іл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567782кп мп
336.76(477)
З-68

Зловживання на ринку капіталів : економіко-правові аспекти / К. В. Ануфрієва, Л. М. Бєлкін, А. Блахньо-Пажих [та ін.]; ред.: О. Г. Кошовий, В. М. Тертишник, Н. М. Шелудько ; Асоц. Укр. фондові торговці. - Дніпро : Ліра, 2019. - 532 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567633кп хр
323(477)(02.064)
З-69

Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз / М. І. Михальченко, З. Ф. Самчук, Ю. Ж. Шайгородський [та ін.] ; Нац. акад. наук України. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2019. - 552 с.
 

ф1567815кп мп
378.6(477.63-25)(09)
З-86

Зоря нового століття : реклам.-інформ. вид. / Дніпропетр. мед. акад. ; голов. ред. Т. О. Перцева ; редкол.: І. С. Шпонька, Л. Ю. Науменко, О. О. Гудар`ян. - Дніпро : Ліра, 2019. - 296 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567813кп край
94(47+57)"1945"(092)
И 26

Игнатенко, Леонид Александрович. Автографы на стенах Рейхстага. О воинах Красной Армии,чьи имена вошли в историю Рейхстага / Л. А. Игнатенко. - Харьков : Мирошниченко О. А., 2020. - 200 с. : фот.цв., цв.ил.
 

м1567819кп мп
616-001(035)
К 24

Карманный справочник по травматологии и ортопедии : учебное пособие / А. Е. Лоскутов [и др.] ; ред. А. Е. Лоскутов ; Днепропетр. мед. акад. МЗ Украины. - Днепр : Лира, 2019. - 304 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567826кп мп
373.5(477.63-21)(09)
К 53

Книга, Олексій Олексійович. Криворізьке восьмикласне комерційне училище та його директор - В. Г. Морачевський / О. О. Книга. - Кр. Ріг : Покровська друкарня, 2020. - 222 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567795кп мп
821.161.2(477.63)'06(081)
К 56

Ковальчук, Семен Данилович. Віддайте мені мене... : поезії, проза, листи, щоденники, спогади / С. Д. Ковальчук ; перед. слово, упоряд. Т. М. Ковальчук. - Дніпро : Ліра, 2019. - 595 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567810кп мп
94(477.63)
К 59

Козар, Павло. Лоцмани Дніпрових порогів / П. Козар ; упоряд., авт. передм. М. Чабан. - Дніпро : Ліра, 2019. - 356 с. : табл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567727кп чз
821.161.2'06-31
К 59

Кокотюха, Андрій Анатолійович. Адвокат із Личаківської / А. А. Кокотюха ; худож. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2019. - 281 с. : іл. - (Ретророман)
 

ф1567728кп чз
821.161.2'06-31
К 59

Кокотюха, Андрій. Втікач із Бригідок / А. Кокотюха ; худож. В. М. Карасик. - Харків : Фоліо, 2017. - 282 с. : іл. - (Ретророман)
 

1567797кп мп
821.161.1(477.63)'06-31
К 64

Конопкин, Игорь. Близнецы / И. Конопкин. - Днипро : Герда, 2020. - 174 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567641кп хр
793.7
К 71

Косенко, Валерій Михайлович. Ідеями ми попереду планети всієї / В. Косенко. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. - 448 с. - (Гармонійний розвиток ; Кн. 10)
 

1567808кп мп
373.015.31:74(072)
К 77

Країна чарівних книжок : каталог виставки обласного конкурсу дитячо-юнацької творчості / Департамент освіти і науки Дніпропетр. обл. держадміністрації ; упоряд. О. М. Хоменко, Т. А. Рибалка, С. М. Кольцова. - Дніпро : Ліра, 2019. - 72 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567750кп мп
621.9(075.8)
К 79

Кремнев, Георгий Петрович. Методы механической обработки на универсальных станках : учебное пособие / Г. П. Кремнев, Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх. - Днепр : Лира, 2019. - 221 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567809кп мп
94(477-25=411.16)"1941"
К 84

Круглов, Александр. Бабий Яр: жертвы, спасители, палачи / А. Круглов, А. Уманский. - Днепр : Ткума, 2019. - 280 с. : фот. - (Украинская библиотека Холокоста)
 

Видано на Дніпропетровщині

1567798кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
К 92

Куприй, Анна Александровна. "Калейдоскоп" : стихотворения / А. А. Куприй. - Днепр, 2019. - 84 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567806кп мп
821.161.2(477.63)'06-32
К 95

Кутовий, Борис Юрійович. Повість про Срібну флейту / Б. Ю. Кутовий ; худож. Є. Самойленко. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2020. - 99 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567799кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Л 64

Литвиненко, Микола Іванович. Духовна вись : поезії. Т. 3 / М. І. Литвиненко. - Дніпро : Дріант, 2019. - 488 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567667кп хр
614.8(031)
Л 66

Личная безопасность. Меры предосторожности в повседневной жизни. Поведение в экстремальных ситуациях. - М. : Аванта+ Дополнительный том / гл. ред. В. Володин ; отв. ред. тома Д. Люри. - М. : Аванта+, 2001. - 448 с. : цв.ил.
 

1567697 аб
821.113.6'06-31
Л 59

Ліндгрен, Астрід. Малий та Карлсон, що живе на даху : повість. Кн. 1 / А. Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік'ян. - К. : Рідна мова, 2019. - 125 с. : іл. - (Класна Класика)
 

ф1567723кп чз
821.161.1(477)'06-31
Л 68

Лобусова, Ирина Игоревна. Дьяволы с Люстдорфской дороги / И. И. Лобусова ; худож. А. Е. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 410 с. : ил. - (Ретророман)
 

ф1567731кп чз
821.161.1(477)'06-31
Л 68

Лобусова, Ирина Игоревна. Короли Молдаванки / И. И. Лобусова ; худож. Е. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 411 с. : ил. - (Ретророман)
 

Ф1567511кп хр
94:323.272](477)"2013/2014"
М 14

Майдан від першої особи. Регіональний вимір : збірник: у 3-х вип. / Укр. ін-т нац. пам`яті. - К. : К.І.С. - 2017 Вип. 3 : у 2-х ч. Ч. 2 : Львівська - Чернігівська області / уклад.: Г. Боднар [та ін.]; відп. ред. Т. Привалко. - 2018. - 431 с. : фот.
 

1567512кп хр
76.044(477)(084)
М 14

Майдан. Простір творчості : каталог виставки / Укр. ін-т нац. пам`яті; упоряд., ред. В. Шостя. - К. : УІНП : Нац. музей Революції Гідності : Майстерня графічного дизайну професора Віталія Шості, 2018. - 71 с. : кольор. іл.
 

1567786кп мп
141.319.8(44)(02.064)
М 19

Малівський, Анатолій Миколайович. Незнаний Декарт. Антропологічний вимір у філософуванні : монографія / А. М. Малівський. - Дніпро : Герда, 2019. - 300 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567679кп иск
792.2(477-25)(091)(084)
М 29

Марущенко, Віктор. Франківці. Миттєвості / В. Марущенко ; упоряд. А. Коржова ; комент. В. Жежера ; ред. Н. Понамаренко ; Укр. культур. фонд, Нац. академ. драм. театр ім. І. Франка. - К. : Антиквар, 2019. - 110 с. : фот.
 

1567751кп мп
616.8-036.86(075.8)
М 42

Медико-соціальна експертиза при основних інвалідизуючих захворюваннях нервової системи : навч. посібник / Л. Ю. Науменко [та ін.] ; Дніпропетр. мед. акад. - Дніпро : Ліра, 2019. - 172 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567778кп мп
378.016(075.8)
М 54

Методика викладання соціології: теорія та практика : підручник / К. Ю. Богомаз, М. О. Наказний, Л. М. Сорокіна ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам`янське : ДДТУ, 2020. - 372 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567818кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
М 59

Миколаєнко, Микола Антонович. Жити далі... : сонети / М. А. Миколаєнко ; упоряд. Ю. М. Родіонова. - Дніпро : Ліра, 2019. - 119 с
 

Видано на Дніпропетровщині

1567767кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
М 59

Миколаєнко, Микола Антонович. Наболені слова : поезії / М. А. Миколаєнко. - Дніпро : Ліра, 2019. - 91 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567753кп мп, 1567754 край, 156775 хр
821.161.2(477.63)'06-1
М 59

Миколаєнко, Микола Антонович. Увінчай добром дорогу : поезії / М. А. Миколаєнко. - Дніпро : Ліра, 2019. - 59 с.
 

1567792кп мп
658.51(02.064)
М 64

Мироненко, Николай. Теория и практика применения концепций Lean Production и Lean Six Sigma в Украине : монография / Н. Мироненко, Е. Ковнир. - Днепр : Лира, 2020. - 236 с. : рис., табл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567784кп мп
811.161.2'1(082)
М 75

Молодь прагне осягнення слова : збірник студентських наукових товариств "Лінгознавець" та "Філолог" / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; ред.: І. С. Попова, Н. С. Голікова, О. В. Гурко. - Дніпро : Дріант, 2020. - 129 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

Ф1567513кп иск
069(476)(084)
М 89

Музеи Беларуси = Музеі Беларусі = Museums of Belarus : фотоальбом / гл. ред. В. В. Андриевич. - Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2018. - 448 с. : фот.цв., цв.ил.
 

1567632кп хр
821.512'06-31
М 91

Мураками, Харуки. Радио Мураками : эссе / Х. Мураками ; пер. с яп. А. Кунин. - М. : Эксмо, 2010. - 221 с. - (Мураками-мания)
 

ф1567719кп бф
019.941(477)"2019"
А 69

Національна академія наук України. Анотований каталог книжкових видань. 2019 / Нац. акад. наук України ; упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. - К. : Академперіодика, 2020. - 364 с.
 

1567660кп иск
792.2.091.5(477-25)"2016"(059)
Н 35

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Альманах прем'єр, 2016 / М-во культури України, Укр. культур. фонд ; авт. ідеї М. Захаревич ; ред.: А. Коржова, Н. Пономаренко. - К. : Антиквар, 2019. - 70 с. : фот.
 

1567661кп иск
792.2.091.5(477-25)"2017"(059)
Н 35

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Альманах прем'єр, 2017 / М-во культури України, Укр. культур. фонд ; авт. ідеї М. Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; ред. Н. Пономаренко. - К. : Антиквар, 2019. - 71 с. : фот.
 

1567662кп иск
792.2.091.5(477-25)"2018"(059)
Н 35

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Альманах прем'єр, 2018 / М-во культури України, Укр. культур. фонд ; авт. ідеї М. Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; ред. Н. Пономаренко. - К. : Антиквар, 2019. - 70 с. : фот.
 

1567663кп иск
792.2.091.5(477-25)"2019"(059)
Н 35

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Альманах прем'єр, 2019 / М-во культури України, Укр. культур. фонд ; авт. ідеї М. Захаревич ; відп. за вип. А. Коржова ; ред. Н. Пономаренко. - К. : Антиквар, 2019. - 69 с. : фот.
 

1567714кп хр
821.161.2'06-1
Н 54

Неручок, Василь. Постою на вітрах... : поезії / В. Неручок. - Тернопіль : Вектор, 2020. - 23 с.
 

ф1567730кп чз
821.111(73)-31
Г 34

О.Генрі Королі і капуста : пер. з англ. / О.Генрі ; авт. післям. Т. В. Надозірна ; худож. Г. В. Кісель. - Харків : Фоліо, 2017. - 277 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури)
 

1567631кп мп
34(477)(075.8)
О-75

Основы правоведения : навч. посібник / А. В. Грабильніков [та ін.] ; за ред. А. В. Грабільникова ; Дніпропетр. держ. ун-т. - Дн-ськ : ДДУ, 1996. - 212 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567684кп хр
342.8-054.73(477)(082)
О-75

Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення / Ін-т законодавства ВР України; передм. О. Л. Копиленко ; упоряд.: А. Санченко, С. Ткаченко. - К. : Фенікс, 2018. - 160 с. : рис.
 

1567752кп мп
821.161.2.09(477.63)(02.064)
П 14

Палітра слова й тексту Січеславщини : колективна монографія. Вип. 1 / Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”, ін-т гуманітар. і соц. наук, каф. філології та мов. комунікації ; ред., упоряд. В. П. Біляцька. - Дніпро : Ліра, 2020. - 219 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567514кп хр
94(477)"19/20"(083.81)
П 15

Пам'ять онлайн: цікаво, доступно, достовірно : каталог проєктів / Укр. ін-т нац. пам`яті ; упоряд.: Н. Позняк-Хоменко, О. Полтавець. - К. : [б. в.], 2019. - 132 с. : ил., фот.цв.
 

1567807кп мп
613.2
П 27

Перелыгин, Игорь. Красная таблетка для снижения веса / И. В. Перелыгин, Г. Т. Перелыгина. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2020. - 112 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567515кп чз, 1567516 аб
821.133.1-343-93
П 27

Перро, Шарль. Кіт у чоботях : казка / Ш. Перро ; пер. з фр. М. Марченко ; ред. Т. Стус ; худож. М. Кошулінська. - К. : Меджик букс, 2018. - 35 с. : кольор. іл.-(Читай та грайся : cерія книг з доповненою реальністю (AR): казка оживає з додатком WowBox AR)
 

1567517кп чз, 1567518 аб
821.133.1-343-93
П 27

Перро, Шарль. Спляча красуня : казка / Ш. Перро ; пер. з фр. М. Марченко ; ред. Т. Стус ; худож. І. Кравець. - К. : Меджик букс, 2018. - 38 с. : кольор. іл. - (Читай та грайся : cерія книг з доповненою реальністю (AR): казка оживає з додатком WowBox AR)
 

1567748кп мп
005.95(02.064)
П 35

Письменна, Олександра Олександрівна. Кадрова стратегія: теоретичні основи та методичний інструментарій її формування : монографія / О. О. Письменна, С. Б. Довбня. - Дніпро : Ліра, 2019. - 184 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567764кп мп
51(062.552)
П 35

Питання прикладної математики і математичного моделювання : зб. наук. праць. Вип. 19 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред.: О. М. Кісельова, Л. Л. Гарт, Ю. Г. Стоян [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2019. - 196 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567777кп мп
338.47:656.13(075.8)
П 37

Плахотнік, Олена Олександрівна. Економіка підприємств автомобільного транспорту : навч. посібник / О. О. Плахотнік, І. М. Чернявська ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам`янське : ДДТУ, 2020. - 428 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567787кп мп
821.161.2'373.232.1(02.064)
П 58

Поповський, Анатолій Михайлович. Дещиця про українські прізвища : монографія / А. М. Поповський. - Дніпро : Ліра, 2020. - 303 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567644кп хр
94(477)(092)
П 64

Потоцький, В'ячеслав Петрович. Хто є хто в українській історії / В. Потоцький. - Харків : Школа, 2010. - 158 с. : іл. - (Історичний архів: Маленькі таємниці великої історії)
 

1567747кп мп
658(02.064)
П 75

Приймак Н. С. Управління стратегічними змінами в системі менеджменту підприємств : монографія / Н. С. Приймак ; Нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського . - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2019. - 353 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567761кп мп
539.3(062.552)
П 78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць. Вип. 29 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; відп. ред. А. П. Дзюба. - Дніпро : Ліра, 2019. - 272 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567762кп мп
539.3(062.552)
П 78

Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. Вип. 30 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; відп. ред. А. П. Дзюба. - Дніпро : Ліра, 2019. - 220 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567702кп хр
62(477)"19"(092)
П 84

Профессор Якимов Александр Васильевич и его научная технологическая школа : научно-информационное издание / под общ. ред. Ф. В. Новикова. - Днепр : Лира, 2019. - 296 с. : фот.
 

1567715кп хр
271.222(476)"1941/1944"(02.064)
П 88

Пуканов, Андрей. Белорусская православная церковь в годы немецкой оккупации в контексте движения к автокефалии (1941-1944) : монография / А. Пуканов. - Гомель : Барк, 2020. - 239 с. : рис.
 

ф1567704кп чз, ф1567705 аб
523/524
Р 66

Рока, Нурия. Небо : пер. з катал. / Н. Рока, К. Ісерн, Р. Бонілла. - Дніпро : Абрикос, 2020. - 35 с. : кольор. іл. - (Сонячна система)
 

1567657кп хр
323(477)(092)
Р 83

Руденко, Сергей. Вся президентская рать. Окружение Виктора Ющенко / С. Руденко. - К. : Саммит-Книга, 2007. - 272 с. : фот. - (Украинские политики: от "А" до "Я")
 

1567658кп хр
323(477)(092)
Р 83

Руденко, Сергей. Вся премьерская рать. Окружение Виктора Януковича: от "А" до "Я" / С. Руденко. - К. : Саммит-Книга, 2007. - 231 с. : фот. - (Украинские политики: от "А" до "Я")
 

1567737кп мп
656.225(043.3)
Р 89

Рустамов, Рустам Шаікович. Підвищення ефективності експлуатації рухомого складу залізничного транспорту при перевезенні зернових вантажів : автореферат дисертації / Р. Ш. Рустамов . - Дніпро, 2020. - 25 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567519кп хр
613.4
С 28

Секреты женской красоты / сост. О. В. Таглина. - Харьков : Фолио, 2005. - 285 с. : рис.
 

1567710кп хр
005.8(043.3)
С 31

Сепеда Гуаман, Діего Фернандо. Протиризикове управління стейкхолдерами організаційних проектів у сфері обслуговування літаків в умовах поведінкової економіки : автореферат дисертації / Д. Ф. Сепеда Гуаман . - Львів : [б. в.], 2020. - 24 с. : рис.
 

1567642кп по, 1567643 аб
620.93
С 34

Сидоров, Василь Іванович. Молекулярна енергетика. Теорія та технічні рішення : монографія / В. І. Сидоров. - Черкаси : Вертикаль, 2020. - 486 с. : рис., табл.
 

1567628кп по
621.311.24
С 34

Сидоров, Василь Іванович. Технології гідро- та вітроенергетики / В. І. Сидоров. - Черкаси : Вертикаль, 2016. - 166 с. : рис., табл.
 

ф1567694кп хр
330.34(477.74-25)
С 37

Симоненко, Валентин Константинович. Одесский набат. Поиски объединяющего созидания / В. К. Симоненко. - К. : Бізнесполіграф, 2020. - 280 с. : фот.
 

м1567820кп мп
821.161.2'06-1
С 38

Синоптик, Сергей. Нужное зачеркнуть / С. Синоптик. - Днепр : Герда, 2020. - 56 с. - (Тонкие линии ; Вып. 1)
 

Видано на Дніпропетровщині

1567760кп мп
629.78.01(062.552)
С 40

Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки : зб. наук. праць. Том XXVII / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; за наук. ред. С. О. Давидова. - Дніпро : Ліра, 2019. - 190 с. : рис., табл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567759кп мп
629.78.01(062.552)
С 40

Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної техніки : зб. наук. праць. Том ХХVI / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; за наук. ред. С. О. Давидова. - Дніпро : Ліра, 2019. - 120 с. : рис., табл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567725кп чз
821.161.2'06-31
С 45

Скрябін, Кузьма. Я, "Побєда" і Берлін / К. Скрябін ; худож. Г. В. Кісель. - Харків : Фоліо, 2018. - 220 с. - (Графіті)
 

ф1567726кп чз
821.161.2'06-31
С 45

Скрябін, Кузьма. Я, Паштет і Армія / К. Скрябін ; худож. Г. В. Кісель. - Харків : Фоліо, 2019. - 221 с. : фот. - (Графіті)
 

1567734кп хр, 1570237 аб
39(460+450)(09)
С 50

Смирнов, Вадим Николаевич. Новейшая история народов мира (исторические традиции и менталитет народов Испании и Италии) / В. Н. Смирнов. - Харьков : Панов А. Н., 2020. - 268 с. : фот.
 

1567772кп мп
821.161.2'06(082)
С 54

Собори наших душ : літ.-художнє вид. Вип. 21 / Дніпропетр. обл. держадмін; відп. за вип. О. І. Кучма ; упоряд. Н. П. Довгялло [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2019. - 288 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567765кп мп
374(477.63)(072)
С 91

Суцвіття талантів Дніпропетровщини : зб. метод. рек. Вип. 14 / Департамент освіти і науки Дніпропетр. облдержадміністрації, Дніпропетр. обл. дит.-юн. кіноцентр Веснянка Дніпропетр. облради ; уклад. О. М. Хоменко. - Дніпро : Ліра, 2019. - 160 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567766кп мп
636.4.09(02.064)
С 91

Сучасні уявлення про епідемічну діарею свиней / Д. М. Масюк [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2019. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567664кп иск
792.2(477-25)(084)
С 92

Сценографія. Пошуки власної естетики. 1920-2020 / Укр. культур. фонд, Нац. академ. драм. театр ім. І. Франка ; упоряд.: А. І. Александрович-Дочевський, А. Коржова, Н. Понамаренко ; текст О. В. Ковальчук ; ред. Г. Шерман. - К. : Антиквар, 2019. - 302 с.
 

1567743кп мп
821.161.2.09(082)
Т 14

Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : зб. наук. праць. Вип. 24 / ред.: Н. І. Заверталюк, В. А. Гусєв, В. І. Ліпіна [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2019. - 143 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

Ф1567706кп иск
781(075.3)
Т 33

Теорія музики : робочий зошит: 1 рівень. Ч. 1 / Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глинки, Муз. школа ; авт. ідеї, уклад. Ю. В. Фурдуй. - Дніпро : Ліра, 2019. - 119 с. - (Національна система музичної освіти)
 

ф1567707кп иск
781(075.3)
Т 33

Теорія музики : робочий зошит: 1 рівень. Ч. 2 / Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глинки, Муз. школа ; авт. ідеї, уклад. Ю. В. Фурдуй. - Дніпро : Ліра, 2019. - 174 с. - (Національна система музичної освіти)
 

1567805кп мп
005.53(075.8)
Т 33

Теорія прийняття управлінських рішень : навч. посібник / К. Ф. Ковальчук [та ін.]. - Дніпро : Дріант, 2018. - 227 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567700кп хр
821.161.2(477.63)'06-93
Т 35

Терянік, Ганна. Пригоди песика Кокса / Г. Терянік ; худож. Д. Хабаров. - Дніпро : Ліра, 2019. - 63 с. : іл.
 

1567709кп хр
378.6(477)"19/20"(043.3)
Т 41

Тимків, Надія Михайлівна. Теорія і практика підготовки фахівців нафтогазової галузі у технічних університетах України (кінець ХХ - початок ХХІ століття) : автореферат десертації / Н. М. Тимків . - К., 2020. - 40 с.
 

1567636кп иск
78.071.1(477)(092)
Т 48

Ткаченко, Володимир. Володимир Івасюк: Життя. Творчість. Кохання. Таємниця загибелі / В. Ткаченко, І. Коляда. - К. : [б. в.] ; Івано-Франківськ : Фоліант, 2020. - 95 с.
 

1567708кп хр
821.161.1'06-3(081)
Т 52

Толстая, Татьяна Никитична. Кысь. Зверотур. Рассказы / Т. Н. Толстая. - М. : Эксмо, 2009. - 637 с. - (Библиотека Всемирной Литературы)
 

ф1567681кп хр
334.722(73)(092)
Т 65

Трамп, Дональд. Трамп: мистецтво укладати угоди / Д. Трамп, Т. Шварц ; пер. з англ. Є. Сагайдака. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 304 с. - (Світовий бестселер № 1)
 

1567520кп хр
94:343.819.5](=161.2)"19"(092)
Т 65

Тріумф людини. Українці в нацистських і радянських концтаборах / І. Бігун, В. Бірчак, Л. Бондарчук [та ін.]; за загал. ред. В. В'ятровича ; Укр. ін-т нац. пам`яті, Центр дослідж. визвол. руху. - Львів : Папуга, 2019. - 200 с. : фот.
 

1567781кп мп
159.98
Т 80

Трушевская, Татьяна. Сообщник арт-терапевта, или Life-менеджмент в действии / Т. Трушевская. - Кр. Рог : Дионат : Чернявський Д. О., 2020. - 160 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1567816кп мп, м1567817 край
821.161.1(477)'06-1
У 31

Удовиченко-Ивашина, Вероника. Когда в душе живет Любовь... : стихи / В. Удовиченко-Ивашина. - Днепр : Лира, 2019. - 203 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567635кп хр
323.2(477)"1991/2018"(082)
У 45

Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991-2018 рр.) : зб. наук. праць / Р. В. Балабан [та ін.] ; наук. ред. Г. І. Зеленько ; Нац. акад. наук України. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2019. - 352 с.
 

1567521кп хр
94:329.733](477)"19"(083.81)
У 45

Українська Повстанська армія - відповідь нескореного народу : книга-каталог виставки / Укр. ін-т нац. пам`яті [та ін.] ; під заг. ред. В. В'ятровича ; авт. проекту: І. Бігун, В. Бірчак, Л. Бондарук [та ін.]. - К. : К.І.С., 2017. - 66 с. : фот.
 

1567769кп мп
94(477.8=411.16)"1939/1944"(082)
У 45

Українсько-єврейське співжиття під час Голокосту (на матеріалі Західної України) : зб. наук. ст. / Нац. акад. наук України [та ін.] ; упоряд., наук. ред. А. Боляновський. - Дніпро ; Львів : Ткума, 2019. - 172 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567522кп хр
355.48(477.61/.62)"2014/2018"(092)
У 75

Усна історія російсько-української війни (2014-2018 роки). Вип. 4 / Укр. ін-т нац. пам'яті, Запоріз. нац. ун-т, Запоріз. обл. держадмін. [та ін.] ; ред.: В. Мороко, С. Білівненко, В. Мороко [та ін.]. - К. : К.І.С., 2018. - 384 с. : фот.
 

1567712кп хр
94(100)
Ф 63

Фисанович, Татьяна Михайловна. Таинственный мир пирамид / Т. М. Фисанович. - М. : РИПОЛ КЛАССИК, 2001. - 448 с. : ил. - (Все загадки земли)
 

1567736кп хр
338.432(477)(043.3)
Ф 93

Фтома, Оксана Віталіївна. Моделі та методи ціннісно-орієнтованого управління інтегрованими проєктами аграрного виробництва (на прикладі виробництва сировини та біопалива) : автореферат дисертації / О. В. Фтома. - Львів : [б. в.], 2020. - 24 с.
 

1567780кп мп
658.5(477.63)(02.064)
Х 81

Хорольський В. П. Цифрові системи інтелектуального управління підприємствами промислового комплексу регіону : монографія / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, І. П. Діянов. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 561 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567812кп мп
929.7(477.63)"18/19"
Ч-12

Чабан, Николай Петрович. Усадьбы и судьбы. Дворянские гнезда Приднепровья / Н. П. Чабан, О. Н. Мороз. - Днепр : Лира, 2019. - 368 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567729кп чз
821.161.2'06-31
Ч-42

Чемерис, Валентин Лукич. Анна Київська - королева Франції : роман / В. Л. Чемерис ; худож. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2016. - 218 с. - (Історія України в романах)
 

1567738кп мп
621.3(09)
Ч-49

Чернихов, Юрий Вениаминович. Очерки по истории электротехники / Ю. В. Чернихов. - Днепр : Лира, 2020. - 164 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567774кп мп
613.6
Ш 33

Швагер Н. Ю. Основи гігієни праці в схемах і таблицях : навч. посібник / Н. Ю. Швагер, Т. А. Комісаренко. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2020. - 38 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1567814кп мп, ф1567829 хр
27-277
Ш 63

Шипилов, Александр. Комментарии к книге Моисея "Бытие" / А. Шипилов. - Днепр : Лира, 2019. - 244 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1567698 аб
821.161.1(477)'06-93
Ш 96

Шумлянская, Елена. Коза Дэризэль : стихи для детей / Е. Шумлянская ; худож. А. Ю. Щербак. - Кр. Рог : Чернявский Д. А., 2020. - 17 с. : кольор. іл.
 

1567699 аб
821.161.1(477)'06-93
Ш 96

Шумлянская, Елена. Цветник : стихи для детей / Е. Шумлянская ; худож. А. Ю. Щербак. - Кр. Рог : Чернявский Д. А., 2020. - 17 с. : кольор.іл.
 

ф1567665кп хр, ф1567666 аб
908(470)(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / гл. ред. В. Володин. - М. : Аванта+. - 1993. - ISBN 5-8483-0001-1 Доп. том : Российские столицы. Москва и Санкт-Петербург / ред.: Д. Володихин, К. Залесский, Е. Ананьева. - М. : Аванта+, 2001. - 448 с. : цв.ил., фот.цв.
 

ф1567675кп хр
53(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / гл. ред. В. Володин. - М. : Аванта+. - 1993. - ISBN 5-8483-0001-1 Т. 16 : Физика. Ч. 1 : Биография физики. Путешествие в глубь материи. Механическая картина мира / отв. ред. тома А. Евсеевичева . - М. : Аванта+, 2000. - 448 с.
 

ф1567673кп бф
908(100)(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / гл. ред. М. Аксенова. - М. : Аванта+. - 1993. - (Энциклопедия для детей). - ISBN 5-8483-0001-1 Т. 13 : Страны. Народы. Цивилизации / ред. Г. Вильчек [и др.]. - М. : Аванта+, 1999. - 704 с.
 

ф1567674кп хр
62(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / гл. ред. М. Аксенова. - М. : Аванта+. - 1993. - (Энциклопедия для детей). - ISBN 5-8483-0001-1 Т. 14 : Техника / вед. ред. тома: Б. Козлов, С. Транковский; отв. ред. тома: И. Кудрявцева, И. Русецкая. - М. : Аванта+, 2000. - 688 с.
 

ф1567672кп бф
51(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / гл. ред. М. Аксенова. - М. : Аванта+. - 1993. - (Энциклопедия для детей). - ISBN 5-89501-001-6 Т. 11 : Математика / ред. тома В. Володин. - М. : Аванта+, 1999. - 688 с. : цв.ил.
 

ф1567668кп хр
94(470+571)(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / гл. ред. М. Аксенова. - М. : Аванта+. - 1993. - ISBN 5-8483-0001-1 Т. 5 : История России и её ближайших соседей. Ч. 1 : От древних славян до Петра Великого / ред.: Д. Володихин, О. Елисеева, Н. Рогожин. - 2-е изд. - 1999. - 688 с.
 

ф1567669кп хр
94(470+571)"17/18"(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / гл. ред. М. Аксенова. - М. : Аванта+. - 1993. - ISBN 5-8483-0001-1 Т. 5 : История России и её ближайших соседей. Ч. 2 : От дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ / ред. Д. Володихин [и др.]. - М. : Аванта+, 1999. - 704 с.
 

ф1567670кп хр
94(470+571)"19"(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / гл. ред. М. Аксенова. - М. : Аванта+. - 1993. - ISBN 5-8483-0001-1 Т. 5 : История России и её ближайших соседей. Ч. 3 : ХХ век / ред.: А. Элиович, О. Елисеева. - 3-е изд. - М. : Аванта+, 1999. - 704 с. : іл.
 

ф1567676кп хр
53(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / ред. В. Володин. - М. : Аванта+. - 1993. - ISBN 5-8483-0001-1 Т. 16 : Физика. Ч. 2 : Электричество и магнетизм. Термодинамика и квантовая механика. Физика ядра и элементарных частиц / ред. И. Русецкая. - 2001. - 432 с. : цв.ил.
 

ф1567677кп бф
61(031)
Э 68

Энциклопедия для детей / ред. В. Володин. - М. : Аванта+. - 1993. - ISBN 5-8483-0001-1 Т. 18 : Человек. Ч. 1 : Происхождение и природа человека. Как работает тело. Искусство быть здоровым / ред. Т. Каширина . - М. : Аванта+, 2001. - 464 с.
 

1567703кп хр
62(477)"19"(092)
Я 45

Якимов Александр Васильевич : к 95-летию со дня рождения: науч.-информ. изд. / ред.: Ф. В. Новиков, А. А. Якимов. - Днепр : Лира, 2020. - 292 с. : фот.