2024 рік

Архів

 

Липень  2020 року

Нові надходження


 

1559069кп мп
004.421(075.8)
А 45

Алгоритмізація обчислювальних процесів : навч. посібник / Н. Х. Саітгареєв, Н. Н. Шаповалова, О. Г. Рибальченко [та ін.]. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О. : Діоніс, 2018. - 376 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559048кп мп
617-053.2(075.8)
А 61

Амбулаторно-поліклінічна хірургія дитячого віку : навч.-метод. посіб. / В. А. Дігтяр, В. І. Сушко, А. Ф. Левицький ; Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України, каф. дит. хірургії, ортопедії та травматології. - 2-ге вид. - Дніпро : Герда, 2018. - 246 с. : мал.,
 

Видано на Дніпропетровщині

1559024кп мп
355.09(477.63)(092)
К 48

Анатолий Клешня: Кто идёт, тот побеждает / сост., авт. проекта О. Д. Давидов. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 167 с. : фот.цв. - (Личность в зеркале прессы)
 

Видано на Дніпропетровщині

1559116кп мп
539.12
А 72

Антончик, Владимир Евгеньевич. Свойства материальных частиц и основы их взаимодействия / В. Е. Антончик. - Днепр : ЧМП Экономика, 2017. - 36 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558975кп мп
004.41(075.8)
О-75

Бенкс, Роузі. Пекарня ельфів : казкова повість: для мол. шк. віку. Кн. 8 / Р. Бенкс ; пер. з англ. Д. М. Стельмах. - К. : РІДНА МОВА, 2018. - 96 с. : іл. - (Таємне Королівство)
 

Видано на Дніпропетровщині

1558992кп мп
811.161.2'367.332(075.8)
П 58

Бенкс, Роузі. Пекарня ельфів : казкова повість: для мол. шк. віку. Кн. 8 / Р. Бенкс ; пер. з англ. Д. М. Стельмах. - К. : РІДНА МОВА, 2018. - 96 с. : іл. - (Таємне Королівство)
 

Видано на Дніпропетровщині

1559092кп мп
54(075.8)
Б 48

Берзеніна О. В. Збірник задач з хімії з основами біогеохімії : навч. посіб. / О. В. Берзеніна, І. Л. Коваленко, Н. І. Штеменко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 158 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559101кп мп
615.1(075.8)
Б 63

Биофармация : учебник / В. В. Гладышев, Л. Л. Давтян, А. Л. Дроздов [и др.]; ред. В. В. Гладышев ; Запорож. гос. мед. ун-т, Терноп. гос. мед. ун-т им. И. Я. Горбачевского МОЗ Украины, - 2-е изд. - Днепр : Экономика, 2018. - 251 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559174кп мп
629.454(043.3)
Б 61

Білошицький, Едуард Васильович. Удосконалення функціонування систем опалення та вентиляції пасажирських вагонів : автореферат дисертації / Е. В. Білошицький ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2019. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559162кп мп
330.341.1(477)(043.3)
Б 86

Бочарова, Юлія Геннадіївна. Розвиток інноваційної інфраструктури національної економіки: теорія та практика : автореферат дисертації / Ю. Г. Бочарова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро ; Вінниця : ФОП Кушнір Ю. В., 2019. - 40 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559163кп мп
331.45(043.3)
Б 86

Бочковський, Андрій Петрович. Наукові основи управління ризиками виникнення професійних небезпек : автореферат дисертації / А. П. Бочковський ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". - Дніпро ; Одеса : Наука і техніка, 2019. - 36 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559086кп мп
519.7(075.8)
Б 87

Бразинська, Світлана Вікторівна. Дискретна математика для інформатиків : навч. посіб. / С. В. Бразинська, Т. М. Дубовик ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 150 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 149-150 (18 назв)
 

Видано на Дніпропетровщині

1559090кп мп
334.754(477)(02.064)
Б 87

Братута, Олексій Григорович. Теорія об'єднання підприємств : монографія / О. Г. Братута ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 379 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559237кп мп, ф1559266 край
929.52(477.63)
В 11

В поиске корней родословного дерева : исторические факты и воспоминания / сост.: Ю. И. Черевик, Е. Б. Галаневич, В. В. Иванов [и др.]. - Днепр : Монолит, 2018. - 211 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559161кп мп
336.143(477)(043.3)
В 15

Валуйський, Іван Анатолійович. Трансформація бюджетної політики України у кризовий період : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук / І. А. Валуйський; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559066кп мп
821.161.1(477)'06-31
В 19

Васильева, Наталья Владимировна. Вспомнить всё / Н. В. Васильеваё. - Днепр : Журфонд, 2018. - 132 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559001кп мп, 1559094 хр
94(4)"04/14"(02.064)
В 49

Виноградов, Геннадій. Давньоруська державність: теологічно-лінгвістична модель та принципи практичної реалізації : монографія / Г. Виноградов. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 372 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558953кп мп
631(062.552)
В 42

Відновлення біотичного потенціалу агроекосистем / Дніпропетр. облрада, Дніпропетр. облдержадміністрація, Департамент екології та природ. ресурсів [та ін.] ; ред. В. І. Чорна. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 222 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558924кп мп, 1558925 хр, 1558926 край
616.6(477.63)(092)(01)
С 88

Віктор Петрович Стусь : біобібліографічний покажчик / Дніпропетр. мед. акад. МОЗ України, Наук. б-ка ; голов. ред. Т. О. Перцева ; уклад.: В. В. Мазниця, Р. М. Годлевська. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 220 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559157кп мп
621.365.2:669(043.3)
В 58

Власов, Андрій Олександрович. Вдосконалення механічної системи електродотримачів дугової сталеплавильної печі для зменшення вібрацій електродів : автореферат дисертації / А. О. Власов ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2019. - 22 с.
 

1559002кп мп
622.333(477.6)(02.064)
В 58

Влияние геологической среды на интенсификацию разработки тонких и весьма тонких пластов Донбасса : монография / А. М. Кузьменко [и др.]. - Дн-ськ : Підприємтсво Дріант, 2010. - 211 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559113кп мп
616.127-092.9(072)
В 58

Влияние сиднокарба на состояние миокарда крыс : метод. пособие / Г. В. Дзяк [и др.] ; Днепропетр. мед. акад. МЗО Украины, НИИ мед.-биолог. проблем ГУ ДМА МЗО Украины. - Днепр : ЧМП Экономика, 2016. - 52 с. : рис., табл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559236кп мп
94(430)(082)
В 74

Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Ин-т культуры и ист. немцев в Север.-Вост. Европе ; гл. ред. Н. В. Венгер. - Днипро : РИО ДНУ, 2017. - 120 с. : табл., фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559071кп мп
622.254(02.064)
В 85

Вскрытие выбросоопасных угольных пластов проходческими комбайнами : монография / С. П. Минеев, А. В. Ильющенко, Н. А. Вострецов [и др.] ; Ин-т геотехн. мех. им. Н.С. Полякова НАНУ. - Днепр ; К. : ФЛП Халиков Р. Х., 2018. - 136 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559238кп край
730.071.1(477.63)(02.064)
Г 16

Галочкина , Лидия Николаевна. Скульптор-мыслитель. Из творческого архива Валентина Галочкина / Л. Н. Галочкина . - 2-е изд. - Hechingen : Stella, 2018. - 213 с. : цв.ил.
 

1558972кп мп
75.031.4(075)
Г 21

Гарькава, Тетяна Анатоліївна. Петриківський декоративний розпис : підручник / Т. А. Гарькава ; ред. Є. А. Антонович ; відп. за вип. О. Нечай ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2017. - 218 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559267кп мп
37.018.1
Г 54

Глоба, Евгений Анатольевич. Я с вами не спорю / Е. А. Глоба. - Днепр : Журфонд, 2018. - 366 с. : ил. - (Філософія часу. Невмируща класика. Читаємо з олівцем)
 

Видано на Дніпропетровщині

1558927кп мп, 1558928 хр
821.161.2'06.09(02.064)
Г 60

Голікова, Наталія Сергіївна. Мова художньої прози Павла Загребельного: від слова до концепту : монографія / Н. С. Голікова ; ред. І. С. Попова ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 432 с.
 

1558951кп мп
797.17.015.31(07)
Г 61

Головійчук, Ірина. Фізична рекреація студентів спеціальної медичної групи засобами аквафітнесу : навч.-метод. посібник / І. Головійчук ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 76 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559059кп мп, 1560680 край, 1561282 хр
94:341.485](477.63=411.16)
Г 61

Голокост у Дніпропетровську / М. В. Стрільчук [та ін.] ; загал. ред. І. Я. Щупак ; Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума". - Дніпро : Ліра , 2017. - 256 с. : фот. - (Українська бібліотека Голокосту)
 

Видано на Дніпропетровщині

1559106кп мп
794.242(075.8)
Г 93

Губарєв, Ігор Володимирович. Практичний курс занять з шашкового спорту : навч. посібник / І. В. Губарєв, Д. О. Савінський ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 158 с. : рис., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1559291кп мп
745.5(083.8)
Д 20

Датченко, Юлія. У променах символів: витинанка і писанка : виставка творів / Ю. Датченко. - Дніпро : Герда, 2018. - 32 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559226кп мп, ф1561465 хр
351/354(477)(082)
Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць. Вип. 4 (39) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; голов. ред. С. М. Серьогін. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2018. - 187 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558907кп мп, 1558908 аб, 1558909 хр
616.89-008.454-083.98(075.8)
Д 44

Діагностика, терапія та реабілітація осіб, що перенесли психосоціальні стреси та хворих на депресії в медичних установах, що надають первинну медичну допомогу : навч. посібник / Т. О. Перцева. - Дніпро : Крос-Принт, 2018. - 170 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559257кп край
378.4(477.63-25)(09)
Д 54

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Історія. Сьогодення. Випускники. 100 років / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голова ред. кол. М. В. Поляков ; авт.-упоряд. А. П. Дзюба [та ін.]. - Львів : Літопис, 2018. - 304 с. : фот.
 

ф1559262кп край
378.6:725](477.63-25)(09)
Д 54

Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури - 80 років / Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури ; авт.-упоряд.: О. Макаренко, О. Погорелова. - Харків, 2010. - 175 с.
 

1558980кп мп
811.161.2(082)
Д 70

Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. праць. Вип. 18 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. І. С. Попова. - Дніпро : Ліра , 2017. - 158 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559118кп мп
616.127-092.9
Д 75

Дроздов, Алексей Леонидович. Кардиотоксические свойства сиднокарба / А. Л. Дроздов, Е. Б. Харапонова, Ю. В. Силкина ; Днепропетр. мед. акад. МЗ Украины, НИИ мед.-биолог. проблем ГУ ДМА МЗО Украины. - Днепр : Экономика, 2016. - 210 с. : табл., рис., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559114кп мп
612.8(07)
Д 75

Дроздов, Алексей Леонидович. Психофизиологическое восприятие и отражение: понятия и терминология : учебно-метод. пособие / А. Л. Дроздов, Е. В. Севериновская, А. Г. Родинский ; Днепропетр. мед. акад. МОЗ Украины. - Днепр : ЧМП Экономика, 2017. - 52 с.
 

1559111кп мп
612.8(07)
Д 75

Дроздов, Алексей Леонидович. Психическое отражение в теории функциональных систем : учебно-метод. пособие / А. Л. Дроздов, А. Г. Родинский, И. С. Свиргун ; Днепропетр. мед. акад. МОЗ Украины, НИИ мед.-биолог. проблем. - Днепр: ПБП Экономика, 2018. - 32 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558987кп мп
338.23(477)
Е 45

Економічний патріотизм. Стратегія реалізації національного інтересу для стрімкого розвитку України / В. Г. Панченко [та ін.] ; Народ. Рух України, Ін-т суспіл. дослідж. - Дніпро : Ліра, 2018. - 151 с. : мал., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559091кп мп
620.9(075.8)
Е 62

Енергозбереження в енергетиці й технологіях : навч. посіб. / В. В. Буличов, Я. М. Козлов, О. В. Кучкова [та ін.] ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 183 с. : мал., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559160кп мп
519.85(043.3)
Ж 91

Журавель, Сергій Вадимович. Методи та алгоритми розв`язання неперервних задач оптимального розбиття множин із нечіткими параметрами : автореферат дисертації / С. В. Журавель ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559046кп мп, 1559064 хр
351.08(477)(02.064)
К 38

Заруба, Віктор Миколайович. Історико-статистичні описи поселень Новомосковського та Павлоградського повітів / В. М. Заруба. - Дніпро : Ліра, 2018. - 276 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558950кп мп
821.111(73)'06-312.4
З-38

Захист сонячних батарей від електричних перевантажень : монографія / О. С. Тонкошкур, О. В. Іванченко, Л. В. Накашидзе, С. В. Мазурик ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 112 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559179кп мп
622.831(043.3)
З-41

Зберовський, Василь Владиславович. Розвиток науково-технічних основ гідроімпульсної дії на викидонебезпечні вугільні пласти : автореферат дисертації / В. В. Зберовський ; Нац. акад. наук України. - Дніпро, 2019. - 36 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559061кп мп
622(062.552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 56 / Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка” ; голов. ред. Б. Ю. Собко. - Дніпро : НТУ Дніпров. політехніка, 2018. - 272 с. : мал., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559097кп мп
330(477)(082)
З-41

Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародного євразійського конгресу економіки і соціальних наук / Укр. держ. хім.-технолог. ун-т, Ун-т Бандірма [та ін.] ; голова ред. кол. Н. М. Чуприна ; відп. ред. О. М. Чернишева. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 219 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559073кп мп
94(477.63-22)(092)
К 17

Калниш, Семен Панфілович. Обухівка – моя доля / С. П. Калниш ; авт. проекту О. Д. Давидов. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 407 с. : іл., портр. - (Селище – барвиста обручка міста)
 

Видано на Дніпропетровщині

1559051кп мп
378.4.062
К 82

Кір, Крис Ван. Суспільне партнерство університетів: стратегічний крок, який потребує зусиль / К. В. Кір. - Дн-ськ : Дріант, 2009. - 19 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559055кп мп, 1559095 по
347.77/.78(477)(075.8)
К 43

Кірін, Роман Станіславович. Патентологія : навч. посібник / Р. С. Кірін, В. Л. Хоменко, І. М. Коросташова ; Нац. техн. ун-т "Дніпров. політех.". - Дніпро : НТУ ДП, 2018. - 239 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559171кп мп
621.735.5(043.3)
К 48

Клемешов, Євген Сергійович. Розвиток теоретичних та технологічних основ металозаощаджувального процесу кування шатунної шийки великогабаритних колінчастих валів: автореферат дисертації/ Є. С. Клемешов; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2019. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559164кп мп
624.131(043.3)
К 56

Ковров, Олександр Станіславович. Управління зсувонебезпечністю природних схилів та техногенних укосів з неоднорідною структурою в мінливих геокліматичних умовах : автореферат дисертації / О. С. Ковров. - Дніпро, 2019. - 36 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559075кп мп
398.8(=161.2)(477.63)
К 59

Козацькі пісні для родинного кола : з репертуару народного аматорського фольклорно-етнографічного гурту "Криниця" / Підгородн. міськ. Будинок культури ім. Т. Г. Шевченка. - Підгородне, 2018. - 39 с.
 

1559176кп мп
621.453/.457(043.3)
К 59

Козіс, Кристина Вікторівна. Інформаційні візуально-аналітичні технології розробки і контролю теплозахисних покриттів твердопаливних ракетних двигунів : автореферат дисертації / К. В. Козіс ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 23 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559244кп мп
629.7:004.942(02.064)
К 63

Комп'ютерно-вимірювальні технології контролю та управління ракетно-космічної техніки : монографія / М. В. Поляков, В. П. Малайчук, С. В. Клименко [та ін.] ; ред. В. П. Малайчук ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2018. - 342 с. : мал.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559100кп мп
616.716.4(02.064)
К 63

Комский, Марк Петрович. Лимфотропная терапия хронического травматического остеомиелита нижней челюсти : монография / М. П. Комский, А. Л. Дроздов, Н. Г. Идашкина ; Днепров. ин-т традиц. и нетрадиц. медицины. - Дн-ск : Экономика, 2017. - 263 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559067кп мп
351.746.1:629.7](477.63-25)(092)
К 65

Копейко, Всеволод Ильич. Щит и Меч. Штрихи к портрету Владимира Сербина / В. И. Копейко. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2018. - 80 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558966кп мп
343.37:662.6](477)(02.064)
К 67

Корнякова, Тетяна Всеволодівна. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинам у сфері паливно-енергетичного комплексу України : монографія / Т. В. Корнякова, В. В. Фінчук ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2018. - 199 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559000кп мп
346:334.7](477)(075.8)
К 68

Корпоративне право : навч. посіб. / О. В. Пушкіна, С. В. Несинова, Т. М. Лежнєва [та ін.] ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 276 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559032кп мп
005.35(075.8)
К 68

Корпоративне управління : навч. посібник / Д. Є. Козенков [та ін.]. - Дніпропетровськ : Дріант, 2018. - 218 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559249кп мп
629.78(082)
К 71

Космическая техника. Ракетное вооружение = Space technology. Missile armaments : науч.-техн. сб. Вып. 2 (116) / КБ "Южное" им. М. К. Янгеля ; гл. ред. А. В. Дегтярев. - Днепр, 2018. - 211 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559047кп мп
94(477.63-22)
К 73

Котовка: від минулого до сьогодення / М. Іванченко [та ін.] ; упоряд. О. Д. Давидов. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 127 с. : фот. - (Моє село - моя держава)
 

Видано на Дніпропетровщині

1559178кп мп
622.831(043.3)
К 75

Кочерга, Віктор Миколайович. Обґрунтування параметрів способу дегазації виїмкової дільниці з використанням свердловин у неконтрольованих виробках : автореферат дисертації / В. М. Кочерга . - Дніпро, 2019. - 20 с.
 

1559089кп мп
004.42(075.8)
К 90

Куліков, Сергій Іванович. Основи програмування та обчислювальної математики : навч. посібник / С. І. Куліков, С. А. Волкова, А. А. Чернишов ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 159 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559109кп мп
622.236.4(02.064)
К 93

Куринной, Владимир Павлович. Теоретические основы взрывного разрушения горных пород : [монография] / В. П. Куринной ; Нац. горн. ун-т. - Днепр : ЧМП Экономика, 2018. - 279 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559115кп мп
577.175.6(072)
Л 53

Лецитин и андрогены : метод. пособие / А. Л. Дроздов [и др.] ; Днепропетр. гос. мед. акад. МОЗ Украины, НИИ мед.-биолог. проблем ГУ ДМА МЗ Украины. - Днепр : ЧМП Экономика, 2016. - 47 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559102кп мп
612.621.31(072)
Л 53

Лецитин и женские половые гормоны : метод. пособие / А. Л. Дроздов [и др.] ; Днепропетр. гос. мед. акад. МОЗ Украины, НИИ мед.-биолог. проблем ГУ "ДМА МЗ Украины". - Дн-ск : ЧМП Экономика, 2017. - 80 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559247кп мп
94:341.81(477=112.2)
Л 58

Лиман, Ігор. Німецькі консули в Північному Приазов'ї / І. Лиман, В. Константінова ; Бердян. держ. пед. ун-т, Н.-д. ін-т іст. урбаністики, Громад. орг. "Урбаніст. ініціативи". - Дніпро : Ліра, 2018. - 500 с. : фот., табл., карти.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559252кп мп
94:656](470+571)
Л 64

Литвинов, Виталий Витальевич. Образ Сибирского тракта в ХIХ веке в воспоминаниях и художественной литературе, как элемент подготовки офицеров таможенной службы и историков : монография / В. В. Литвинов. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 147 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559030кп мп
621.548(02.064)
Л 68

Лобов, В'ячеслав Йосипович. Автоматизація газоповітряних енергетичних установок : монографія / В. Й. Лобов ; Криворіз. нац. ун-т. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2018. - 27 с. : мал., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559105кп мп
349.232(477)(07)
Л 68

Лобода, Виктория. Наемные работники у предпринимателя. Оплата труда / В. Лобода. - 3-е изд., перераб. и доп. - Дн-ск : ЧП ИД Владимир Дудник, 2019. - 98 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559022кп мп
631.58
Л 99

Ляшенко, Валентина. Давайте помиримся с Природой. Опыт применения биопрепаратов в осознанном земледелии / В. Ляшенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Днепр : Украина, 2018. - 206 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559251кп мп
530
М 21

Малюга, Александр Яковлевич. Теория гравитации MAY. Реальность Высшего Космического Разума. Ч. 1 : Мир, не подвластный человечеству. Ч. 2 : Мир, подвластный человечеству / А. Я. Малюга. - Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2018. - 616 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559043кп мп
531/534(075.8)
М 22

Мамаєв, Леонід Михайлович. Збірник задач з теоретичної механіки : навч. посіб. / Л. М. Мамаєв, О. В. Нікулін, В. Ю. Солод ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 246 с. : мал., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559054кп мп
378.016:811'243(01)
М 54

Методика викладання іноземних мов : бібліографічний покажчик. Вип. 21 / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія ; упоряд.: О. А. Захарова. - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 68 с. - (Методика викладання іноземних мов)
 

Видано на Дніпропетровщині

1559053кп мп
378.016:811'243(01)
М 54

Методика викладання іноземних мов : бібліографічний покажчик. Вип. 22 / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія ; упоряд.: О. А. Захарова. - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 52 с. - (Методика викладання іноземних мов)
 

Видано на Дніпропетровщині

1559072кп мп
622.831.2(02.064)
М 55

Механика образования форм разрушения образцов горных пород при их сжатии : монография / Л. М. Васильев [и др.]. ; Ин-т геотехн. мех. им. Н.С. Полякова НАНУ. - Днипро : ИМА-пресс, 2018. - 176 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558956кп мп
658.51:620.9](477)(02.064)
М 64

Мироненко, Микола Андрійович. Управління енергетичним підприємством на основі принципів концепції ощадливого виробництва : [монографія] / М. А. Мироненко, О. В. Кириченко, С. О. Свіренко. - Дніпро : Ліра, 2018. - 98 с. : граф., рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559234кп мп
75(477.63)(084)
М 67

Миттєвості народження краси. Родинна виставка / Дніпр. будинок мистецтв ; упоряд. Г. О. Чернета ; авт. передм. В. В. Слобода. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2018. - 41 с. : кольор. іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559058кп мп
004.43(075.8)
М 74

Мова програмування С. Модульний підхід : навч. посіб. / В. Г. Акуловський, В. О. Яковенко, Ю. В. Ульяновська [та ін.] ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2018. - 218 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558955кп мп
81'1(038)=00
М 90

Мультилінгвальний словник мовознавчих термінів / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; уклад.: О. В. Гурко, В. В. Корольова, О. А. Михненко [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 252 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559269кп мп
001.894:378.4](477.63)
Н 34

Науково-технічні розробки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Вип. 3 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; упоряд.: М. В. Поляков, С. І. Оковитий. - Дніпро : Ліра, 2018. - 230 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559110кп мп
622.335:622.782
Н 34

Научные основы и технологии производства термоантрацита в трубчатых вращающихся печах и электрокальцинаторах : [монография] / С. В. Кутузов, М. И. Гасик, О. Ю. Уразлина [и др.] . - Днепр : НМетАУ ; Запорожье : ЧАО Укрграфит, 2018. - 405 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558964кп мп
621.7(02.064)
Н 73

Новиков, Федор Васильевич. Основы математического моделирования технологических процессов механической обработки : монография / Ф. В. Новиков. - Днепр : Лира, 2018. - 399 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558961кп мп
658.15(02.064)
О-16

Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах / Г. О. Король, Р. Б. Сокольська, В. Д. Зелікман [та ін.]. - Дніпро : Ліра, 2018. - 136 с. : граф., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558989кп мп
796.51
О-35

Овчаров, Виктор Васильевич. Пешком из Одессы в Санкт-Петербург : заметки туриста-экстремала / В. В. Овчаров. - Днепр : Лира, 2018. - 200 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559087кп мп
332.14(477)(02.064)
О-64

Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека : колективна монографія / Укр. держ. хім.-технолог. ун-т ; за заг. ред. В. І. Дубницького. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 506 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559239 чз, ф1559240кп мп
657:005.584(075.8)
О-92

Охотник, Сергей Иванович. Управленческий учет: обучающий курс. От теории к практике / С. И. Охотник, Н. М. Свичкарь. - 8-е изд. - Днепр : Акцент ПП, 2018. - 519 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559159кп мп
323.232(043.3)
П 12

Павлов, Дмитро Миколайович. Теоретико-методологічні виміри політичної пропаганди : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня д-ра політ. наук / Д. М. Павлов ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2019. - 32 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559172кп мп
669.18(043.3)
П 12

Павлов, Сергій Миколайович. Розробка ресурсоефективної технології обробки сталі на установці ківш-піч на основі обгрунтованого розташування донних фурм : автореферат дисертації / С. М. Павлов . - Дніпро, 2019. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559041кп мп
821.161.2(477.63)'06-1(059)
П 12

Павлоградські перехрестя - 2018 : літературно-художній альманах. № 9 / Павлоград. письмен. Дім "Дивосвіт" ; ред., упоряд. О. Скора-Люлько. - Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2018. - 355 с. : фот., іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559277кп мп, ф1560722 край
94(477.63-21)
П 15

Пам'ятки історії та культури міста Марганець : за матеріалами "Зводу пам'яток історії та культури України" / В. В. Грибовський [та ін.] ; Дніпропетр. облдержадміністрація, Упр. культури, нац. і релігій. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 186 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559276кп мп
94(477.63-21)
П 15

Пам'ятки історії та культури міста Нікополь : за матеріалами "Зводу пам`яток історії та культури України" / В. В. Грибовський [та ін.] ; Дніпропетр. облдержадміністрація, Упр. культури, нац. і релігій. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 279 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559044кп мп
336.22.02(477)(02.064)
П 32

Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів : монографія / Т. Ю. Александрюк, Л. Б. Баранник, О. В. Вознюк. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2019. - 335 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558929кп мп, 1558930 край
821.161.1(477)'06-32
П 41

Побережный, Денис Михайлович. Театр теней / Д. М. Побережный. - Дніпро : Ліра , 2018. - 107 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559035кп мп
94(477)
П 54

Поляков, Віктор Васильович. Білі плями історії – небезпека майбутньому : історико-культурологічні нариси / В. В. Поляков. - Дніпро : Ліра, 2018. - 339 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559028кп мп
621
П 58

Попов С. О. Інструктивно-методичні рекомендації з автоматизованого ресурсного планування проектів ремонтів модернізації складного технологічного обладнання : метод. рек. / С. О. Попов, О. О. Попрожук . - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 67 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558960кп мп
338.48(477)(02.064)
П 64

Потенціал туристичної галузі України: формування та розвиток : монографія / В. О. Ткач, С. П. Кожушко, К. І. Чумаков [та ін.] ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : ЛІРА, 2018. - 224 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559112кп мп
669.15(02.064)
П 80

Пройдак, Андрей Юрьевич. Электротермия феррофосфора: теоретические основы и технология : монография / А. Ю. Пройдак, М. И. Гасик. - [б. м.] : Економіка, 2018. - 169 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559243кп мп, ф1560729 край
378.4(477.63-25)(092)(01)
П 84

Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 1918-2018 : біобібліографічний довідник / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голова редкол. М. В. Поляков . - Дніпро : ЛІРА, 2018. - 398 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559088кп мп
658:330.341.1(075.8)
П 85

Прудніков, Володимир Федорович. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посібник / В. Ф. Прудніков, М. В. Куцинська. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 179 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559021кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Р 25

Ратнер, Александр Григорьевич. Мой поводырь - воображение : поэтический дневник. 2018 / А. Г. Ратнер. - Днепр : Герда, 2018. - 92 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558998кп мп
340(477)(062.552)
Р 45

Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції : IX Всеукр. наук.-практ. конф.: тези доп., 26 квітня 2018 р. / відп. за вип. Т. С. Чебикіна. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2018. - 120 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559154кп мп
342.951:33.025.28](477)(043.3)
Р 64

Розгон, Олександр Григорович. Адміністративно-правове регулювання малої приватизації в Україні : автореферат дисертації / О. Г. Розгон ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро ; Херсон : Видав. дім Гельветика, 2019. - 19 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559049кп мп
691.32(02.064)
Р 83

Руденко, Дмитро Вікторович. Фізико-хімічні основи технології модифікованого бетону для споруд спеціального призначення : монографія / Д. В. Руденко. - Дніпро : Герда, 2018. - 343 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559175кп мп
629.764(043.3)
С 30

Семененко, Павло Володимирович. Газодинаміка зони головного обтічника ракети-носія на атмосферному відрізку польоту : автореферат дисертації / П. В. Семененко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2019. - 17 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559103кп мп
929.52(477.63)"16/19"
С 30

Семенча, Галина Николаевна. Верхнеднепровское дворянство. Личности и судьбы / Г. Н. Семенча. - Днепр : Экономика, 2017. - 220 с. : фот., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558982кп мп, 1559065 по
622+669]:681.5(02.064)
С 40

Системы автоматизации и контроля в горно-металлургическом комплексе / А. Д. Учитель, С. А. Учитель, В. Я. Хижняк [и др.] ; ред. А. Д. Учитель. - Днепр : Акцент ПП : Укрметаллургинформ НТА, 2018. - 299 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558952кп мп
347.61/.64(477)(075.8)
С 37

Сімейне право: збірник завдань для самостійної роботи : [навч. посібник] / О. В. Пушкіна [та ін.] ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 120 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559052кп мп
94(477.63)
С 41

Січеславщина : краєзнавчий альманах. Вип. 8 / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; наук. ред., упоряд. І. О. Кочергін; відп. за вип. Т. О. Абраїмова. - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 208 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558949кп мп
821.161.2'06-312.9
С 42

Скалеба, Єлизавета Володимирівна. Ближче до зірок : повість / Є. В. Скалеба. - Кривий Ріг : Роман Козлов, 2018. - 226 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559158кп мп
544.654.2(043.3)
С 43

Скнар, Юрій Євгенович. Електроосадження металів родини феруму, сплавів та композитів на їх основі із метилсульфонатного електроліту : автореферат дисертації / Ю. Є. Скнар ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро, 2019. - 46 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559156кп мп
622.23.05(043.3)
С 47

Сліденко, Віктор Михайлович. Розвиток наукових основ стабілізації ударно-хвильових процесів гідроімпульсних систем гірничих машин : автореферат дисертації / В. М. Сліденко ; Ін-т геотехн. мех. ім. М. С. Полякова НАНУ. - Дніпро, 2019. - 40 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559034кп мп
94(477:485)"1708/1714"(02.064)
С 47

Слісаренко О. М. Військово-стратегічні аспекти утворення українсько-шведського союзу, 1708-1714 рр. : монографія / О. М. Слісаренко. - Дніпро : Ліра, 2018. - 359 с. : карти.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558918кп мп, 1558919 хр, 1558920 край
821.161.2.09(092)
С 48

Слово про Олеся Гончара / авт.-упоряд. Е. О. Шаповалова. - Дніпро, 2018. - 50 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559104кп мп
330.3(02.064)
С 50

Смєсова, Вікторія Леонідівна. Економічні інтереси у системі відтворення економічних відносин: динаміка змін та інституційний вплив влади-власності : монографія / В. Л. Смєсова ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2019. - 306 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558962кп мп
622.4
С 56

Совершенствование функционирования угольных шахт: вентиляция, кондиционирование, дегазация, экология / А. Ф. Булат, Т. В. Бунько, И. А. Ященко [и др.]. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 442 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559008кп мп
621.9.06(075.8)
С 60

Солод, Володимир Юрійович. Експлуатація та ремонт технологічного обладнання механічних цехів : навч. посіб. / В. Ю. Солод, О. В. Чернишов ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 275 с. : мал., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558981кп мп
661.8'02-022.532(02.064)
С 65

Сорочкіна К. О. Технології наноструктурованих метал оксигідроксидних і металічних матеріалів : монографія / К. О. Сорочкіна, М. І. Скиба, О. О. Пасенко. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 183 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559120кп мп
316.4:005.35(075.8)
С 69

Соціальна відповідальність : підручник / В. М. Тарасевича [та ін.] ; за наук. ред.: В. М. Тарасевич, О. В. Золоторьова ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро : ПБП Економіка, 2019. - 204 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559014кп мп
316.614(02.064)
С 69

Соціальна ідентичність особистості в модернових умовах : колект. монографія / І. О. Аршава, К. С. Безверха, О. І. Богучарова [та ін] ; наук. ред. І. Ф. Аршава ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 306 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559060кп мп
316(477)(062.552)
С 69

Соціологічні дискурси : матеріали ІІ Міжвуз. наук. конф. молодих учених / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціолог. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; відп. за вип. В. В. Кривошеїн. - Дніпро : Формат А+, 2019. - 95 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558921кп мп, 1558922 хр, 1558923 край
821.161.2(477.63)'06-1(059)
С 79

Степові струни : літературно-художній альманах / Центр нар. творчості "Дивокрай" Дніпропетр. облради ; ред.: В. В. Боняк, Л. О. Філінова[та ін.]. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 55 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1559287кп мп
338.467
С 79

Стеф, Юлия. Красивая профессия за горизонтом : ... для тех, кто хочет идти дальше, делать больше / Ю. Стеф. - Днепр : Лира, 2018. - 155 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559050кп мп
005.21(075.8)
С 83

Стратегічне управління : навч. посібник / К. Ф. Ковальчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. - Дніпро : Дріант, 2018. - 272 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559117кп мп
339.9(075.8)
С 91

Сучасна міжнародна економіка : підручник / О. О. Алсуф'єва [та ін.] ; ред. В. М. Тарасевич. - Дніпро : ПБП Економіка, 2019. - 386 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558996кп мп
005(062.552)
С 91

Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доп. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля; відп. за вип. Г. Я. Глуха. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2018. - 276 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559039кп мп
342.951:339.543](477)(02.064)
С 91

Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні : колективна монографія / Ун-т мит. справи та фінансів ; ред. Д. В. Приймаченко. - Дніпро : ВД Гельветика, 2018. - 272 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559003кп мп
378.4(4)(02.064)
С 91

Сучасні тенденції у вищій інженерній освіті: європейський досвід та рекомендації для України : монографія / за заг. ред. В. І. Шатохи ; ред. кол. В. Кордас [та ін.]. - Дн-ськ : Дріант, 2014. - 116 с. : табл., схем., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558999кп мп
378.016:811'243(075.8)
Т 21

Тарнопольський, Олег Борисович. Методика викладання іноземних мов та їх аспектів у вищій школі : підручник / О. Б. Тарнопольський, М. Р. Кабанова ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2019. - 256 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559235кп мп
78.071.2(477.63-25)(09)
Т 51

Токолов, Евгений Иванович. Тайны за открытым занавесом : летопись Академического симфонического оркестра Днепропетровской областной филармонии имени Леонида Когана / Е. И. Токолов. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 168 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559057кп мп
336.14:352](477)(02.064)
Т 66

Трещов, Мирослав Миколайович. Концептуальні засади стратегічного управління ресурсним забезпеченням місцевих бюджетів : монографія / М. М. Трещов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ : Монолит, 2018. - 307 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559074кп мп
94:355](477)"15/17"(082)
У 45

Україна - козацька держава! : зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2014 р., м. Жовті Води) / Голов. упр. освіти і науки Дніпропетр. облдержадміністрації ; відп. ред. В. В. Дутчак. - Дн-ськ ; Жовті Води : Дріант, 2014. - 120 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559070кп мп
658.5(477)(02.064)
У 67

Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 496 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559099кп мп
665.5(075.8)
Ф 24

Фармацевтическая аромология / В. В. Гладышев, А. Л. Дроздов, И. А. Пухальская [и др.] ; ред. В. В. Гладышев ; Запорож. гос. мед. ун-т, Терноп. гос. мед. ун-т им. И. Я. Горбачевского МЗ Украины. - 2-е изд. - Днепр : ЧМП Экономика, 2018. - 599 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559098кп мп
615.012
Ф 24

Фармацевтическая технология экстемпоральных лекарственных средств / В. В. Гладышев [и др.]. ; ред. В. В. Гладышев ; Запорож. гос. мед. ун-т, Терноп. гос. мед. ун-т им. И. Я. Горбачевского. - 2-е изд. - Днепр : ЧМП Экономика, 2018. - 700 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558957кп мп
597.2/.5(477.64)(035)
Ф 32

Федоненко, Олена Вікторівна. Промислове освоєння іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища : довідник / О. В. Федоненко, О. М. Маренков ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Біолого-еколог. ф-т. - Дніпро : ЛІРА, 2018. - 148 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559093кп мп
330.1(075.8)
Ф 56

Філософія та методологія економічної науки : підручник / В. М. Тарасевич, В. В. Білоцерківець, О. О. Завгородня [та ін.]; за ред. В. М. Тарасевича. - Дніпро : ПБП Економіка, 2019. - 158 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559096кп мп
657:005.584(075.8)
Х 19

Ханенко, Алла Валеріївна. Управлінський облік : навч. посіб. / А. В. Ханенко ; Укр. держ. хім.-технолог. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 266 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1559274кп мп
622.272(075.8)
Х 76

Хоменко, Олег Євгенович. Технологія підземної розробки рудних родовищ : підручник / О. Є. Хоменко, М. М. Кононенко, М. В. Савченко ; Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро : НТУ ДП, 2018. - 450 с. : мал., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559037кп мп
94-058.65(477.63-21)"1941/1945"(092)
Ц 29

Це потрібно живим. Книга Пам’яті воїнів Другої світової війни, які поховані у м. Кам’янське (Дніпродзержинськ) / авт.-упоряд. Д. Т. Шульга. - Дніпро : Ліра, 2018. - 303 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559155кп мп
342.951(477)(043.3)
Ч-45

Червєнкова, Марина Георгіївна. Адміністративно-правове регулювання взаємовідносин держави та релігійних організацій в Україні : автореферат дисертації / М. Г. Червєнкова ; Ун-т мит. справи і фінансів. - Дніпро, 2019. - 17 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559170кп мп
69.05(043.3)
Ч-49

Чернишев, Денис Олегович. Науково-методологічний інструментарій організації будівництва на засадах біосферосумісності : автореферат дисертації / Д. О. Чернишев ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2019. - 33 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559108кп мп
334.716:330.15(02.064)
Ч-92

Чуприна, Наталія Миколаївна. Управління еколого-орієнтованим розвитком промислових підприємств : монографія / Н. М. Чуприна ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 354 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558969кп мп
130.2:78.01
Ш 12

Шабанова, Юлия Александровна. Философия и музыка: место встречи - человек : монография / Ю. А. Шабанова ; лит. ред. В. М. Орыщий. - Днепр : Лира, 2017. - 170 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558978кп мп
349.22(477)(07)
Ш 37

Шевцова, Ольга. Наемные работники у предпринимателя. Кадровые документы / О. Шевцова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Дн-ск : ЧП ИД Владимир Дудник, 2018. - 172 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1558974кп мп
661.66(02.064)
Ш 71

Шмалько, Владимир Михайлович. Наноматериалы из угля и продуктов его пиролиза : монография / В. М. Шмалько, Л. Г. Кеуш, О. И. Зеленский. - Днепр : Лира, 2018. - 166 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559010кп мп
573(075.8)
Ш 95

Шугуров, Олег Олегович. Історичний розвиток біологічних систем : підручник / О. О. Шугуров ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Біла К. О., 2018. - 216 с. : рис., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1559169кп мп
692.71(043.3)
Я 76

Яровий, Сергій Миколайович. Надійність металевих димових і вентиляційних труб та їх несучих веж : автореферат дисертації / С. М. Яровий ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2019. - 43 с.
 

Видано на Дніпропетровщині