2024 рік

Архів

 

Грудень  2020 року

Нові надходження


 

1560939кп хр
351.863(477)(02.064)
А 39

Акімова, Людмила Миколаївна. Механізм державного управління забезпеченням економічної безпеки України : монографія / Л. М. Акімова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 323 с. : мал., табл.
 

1560867кп хр
821.161.1(477)'06-31
А 90

Асауляк, Ольга Валентиновна. Созвездие Большой Медведицы : мистическая повесть-притча / О. В. Асауляк. - Львов : Райхерт С. И., 2017. - 279 с.
 

1560868кп хр
299.7
А 90

Асауляк, Ольга. Практика созерцания. Школа единого принципа. Практическое приложение Книг Огней / О. Асауляк. - Львов : Райхерт С. И., 2018. - 220 с.
 

ф1560934кп хр
94(477.54/.62)
Б 14

Багалій, Дмитро Іванович. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 255 с. : мал., фот.
 

1560894кп бф
349.6
Б 17

Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2018. - 39 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги)
 

1560840кп хр
821.131.1'06-31
Б 24

Барикко, Алессандро. Замки гнева : роман / А. Барикко ; пер. с итал. Н. Колесова. - СПб. : Symposium, 2004. - 262 с. - (Fabula rasa)
 

1560837кп иск
78.071.1(410.1)(092)
Б 43

Белоненко, Александр Сергеевич. Георг Гендель. 1685-1759 : краткий очерк жизни и творчества: книжка для юношества / А. С. Белоненко. - Ленинград : Музыка, 1971. - 79 с. : ил.
 

1560938кп хр
635.9(075.8)
Б 53

Бессонова, Валентина Петрівна. Методологія і організація наукових досліджень у садово-парковому господарстві : навч. посібник / В. П. Бессонова ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 264 с.
 

1560825кп хр
821.161.1(477)'06-1
Б 79

Болотов, Валерий Григорьевич. Да! Мы были первыми!!! / В. Г. Болотов. - Харьков : Точка, 2013. - 166 с. : фот.
 

1560885кп хр
631.115.8(043.3)
Б 86

Боярчук, Олег Віталійович. Ціннісно-орієнтоване управління ризиками проектів із мінливим середовищем : автореферат дисертації / О. В. Боярчук ; Львів. нац. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2019. - 22 с.
 

1560788кп куц
821.111(73)`06-31
Б 90

Буковскі, Чарльз. Поштамт : роман = Post office : novel / Ч. Буковскі ; пер. з англ. І. Ю. Стронговський. - К. : Факт, 2008. - 240 с.
 

1560826кп хр
087.5-055.15
Б 90

Булгакова, Ирина Вячеславовна. Лучшая книга для мальчиков / И. Булгакова ; ред. С. Рублев. - Р.-на-Д. : Владис ; М. : РИПОЛ классик, 2011. - 512 с. : рис. - (Лучшая книга для Вас)
 

м1560914кп хр
156.922.1
Б 93

Бутман, Ніколас. Як примусити покохати себе за 90 хвилин і назавжди / Н. Бутман ; пер. з англ. У. Потятиник. - Харків : Книжковий Клуб Сімейного Дозвілля, 2007. - 256 с.
 

1560899 аб
821.161.1'06-312.9
Б 94

Бушков, Александр Александрович. Сварог. Печать Скорби : роман / А. Бушков. - М. : Олма Медиа Групп, 2007. - 573 с. - (Супер-фэнтези)
 

ф1560904кп хр
821.161.2'06(081)
В 19

Василенко, Катерина Михайлівна. Каламарчик веселого настрою : гумор, казки, пісні, вірші для дорослих і дітей / К. М. Василенко ; худож.: Г. Мокієнко, О. Кохан. - К. : Арт Економі, 2019. - 203 с.
 

1560852кп хр, 1560853 аб, 1560854 куц
821.161.2`06-311.6
В 19

Василів-Базюк, Любов Йосипівна. Новими стежками : історична повість / Л. Й. Василів-Базюк. - Чернівці : Букрек, 2018. - 431 с.
 

1560890кп хр
614.84(043.3)
В 19

Васильєв, Микита Ігорович. Моделі та методи ініціації проектів протипожежного захисту об'єктів на основі оцінки ризиків : автореферат дисертації / М. І. Васильєв ; Львів. нац. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. - Львів, 2019. - 24 с.
 

1560858кп хр
821.161.1(477)'06-32
В 39

Вечирко, Татьяна Витольдовна. Жизнь как сказка, сказка как жизнь / Т. В. Вечирко. - Житомир : Евенок А. А., 2015. - 187 с.
 

1560864кп рф
099.3(477)
В 42

Видання з автографами українських діячів науки і культури : каталог колекції Нац. іст. б-ки України. Вип. 1 / Нац. іст. б-ка України ; уклад. Н. Горська ; ред.: О. Марченко, С. Смілянець, К. Таранюк-Русанівський. - К. : Вініченко, 2018. - 416 с.
 

1560866кп хр, 1566687 аб
133.52
В 57

Влади, Наталья. Я люблю Плутон / Н. Влади. - Запорожье : Керамист, 2019. - 216 с.
 

1560785кп край
913(282.147.32)
В 58

Власов, Олег. Пороги Дніпра / О. Власов ; Нац. заповідник "Хортиця", Запоріз. обл. краєзнав. музей, Ін-т археології НАН України. - Харків : Олександр Савчук, 2018. - 448 с. : іл.
 

1560876кп хр
636.09(075.8)
В 60

Внутрішні хвороби тварин : підручник. Ч. 1 / В. І. Левченко, І. П. Кондрахін, В. В. Влізло та ін.; за ред. В. І. Левченка. - Біла Церква : Білоцерк. нац. аграр. ун-т, 2012. - 527 с. : рис., табл.
 

ф1560759кп хр
39(=161.2)
В 61

Вовк, Федір Кіндратович. Студії з української етнографії та антропології / Ф. К. Вовк ; пер. з рос. О. О. Тєлєжкін ; авт. передм. О. Г. Таран ; упоряд. О. О. Савчук. - Нова ред. - Харків : Савчук О. О., 2015. - 463 с. : іл., фот.
 

ф1560909кп хр
821.161.2'06(082)
Г 21

Гарячі припарки : інформаційний вісник медіа-фестивалю політичної сатири Тернопілля. Вип. 1 : Під пресом гібридної війни та антикорупційної буфонади (Аналітичні студії напередодні виборів). - Тернопіль ; Ланівці : ФОП Осадца Ю. В., 2018. - 95 с.
 

1560871кп хр
821.161.1(477)'06-9
Г 55

Глузман, Семен Фишелевич. Неудобная правда: досужие мысли неравнодушного человека / С. Ф. Глузман. - Полтава : АСМИ, 2015. - 295 с.
 

1560807кп хр
821.161.1(477)'06-94
Г 55

Глузман, Семен Фишелевич. Рисунки по памяти, или Воспоминания отсидента / С. Ф. Глузман ; авт. предисл. В. Маковій. - 2-е изд., испр. и доп. - К. : Издат. дом Дмитрия Бураго, 2016. - 528 с.
 

ф1560907кп хр
94(477=161.2)"1932/1933"(062.552)
Г 61

Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; упоряд. Ю. Коцур ; ред. Л. Гасиджак [та ін.]. - К. : Філюк О., 2017. - 197 с. : карт., табл.
 

1560822кп хр
327-047.44(477:470)
Г 67

Горбатюк, Микола. Експертне середовище Білорусі про сучасні виклики та інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі / М. В. Горбатюк. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. - 76 с.
 

1560950кп хр
94(477-25)"19"
Г 83

Григор'єв, Григорій Прокопович. У старому Києві : спогади / Г. П. Григор'єв. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 355 с.
 

1560835кп хр
061.2(477)(075.8)
Г 87

Громадські і благодійні організації в Україні. Реєстрація та діяльність : навч. посібник / ред.: М. Лациба, О. Коваленко, О. Равчев. - К. : Агенство Україна, 2019. - 148 с.
 

1560951кп хр
94(477)"19"
Г 94

Гунчак, Тарас. Україна. Перша половина ХХ століття : нариси політичної історії / Т. Гунчак. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 286 с. : фот., табл.
 

1560848кп хр
64
Д 21

Дача. Сад. Город / гол. ред. Н. Є. Фоміна ; пер. з рос. Д. О. Радієнко. - Харків : Фоліо, 2006. - 255 с. - (Домашня бібліотека)
 

1560766кп по
636.7.09
Д 27

Дейвис, Майк. Гериатрия собак и кошек = Canine and feline geriatrics / М. Дейвис ; пер. з англ. М. Степкин. - М. : Аквариум, 2002. - 256 с. : фот.цв. - (Практика ветеринарного врача)
 

1560834кп хр
352(477)(075)
Д 36

Дерун Т. М. Навчальний посібник для депутатів місцевих рад об'єднаних територіальних громад / Т. М. Дерун. - 2-ге вид. - К. : ВІ ЕН ЕЙ, 2017. - 164 с. : рис.
 

1560920кп хр
323.172(477)
Д 39

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу : аналітична доповідь / Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, І. А. Павленко [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2019. - 192 с.
 

1560805кп хр
821.161.2'06-31
Д 43

Дзюбенко, Наталія Язорівна. Андрій Первозванний : роман / Н. Я. Дзюбенко ; ред.: Л. Голота, П. Федотюк. - К. : Гранослов, 1999. - 331 с.
 

ф1560925кп хр
355.48(477.61/.62)(092)
Д 67

Донбас і мирні : фотокнига / упоряд. Ю. Чернявська ; фот.: О. Клименко, Б. Росинський, А. Кудрявцева та ін. - К. : САМІТ-КНИГА, 2018. - 120 с. : ил.
 

ф1560926 аб
355.48(477.61/.62)(092)
Д 67

Донбасс и мирные : фотокнига / сост. Ю. Чернявская ; фот.: А. Клименко, Б. Россинский, А. Кудрявцева и др. - К. : САММИТ-КНИГА, 2018. - 120 с.
 

ф1560903кп хр
343.35(477)
Д 76

Дрьомов, Сергій Володимирович. Інституційне забезпечення державної антикорупційної політики в Україні: реалії сьогодення : аналітична доповідь / С. В. Дрьомов ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : Нац. ін-т стратег. дослідж., 2018. - 55 с.
 

1560836кп край
94(477.63)(02.064)
Е 88

Етнонаціональний світ Придніпров'я : колективна монографія / З. П. Маріна, О. В. Ромашко, С. М. Каюк та ін.; вступ. ст., ред. С. І. Світленко. - Харків : Панов А. М., 2018. - 168 с.
 

м1560768 аб
821.111(73)'06-312.9
З-27

Зан, Тимоти. Дракон и вор : фантастические произведения / Т. Зан ; пер. с англ.: А. Овчинников, А. Кабалкин. - М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2004. - 347 с. - (Фантастика & фэнтези: The Best of)
 

м1560818кп хр
821.161.2'06-3
З-38

Захарченко, Артем. Чумацька траса : роман-попурі / А. Захарченко. - К. : Факт, 2007. - 158 с. - (Exceptis excipiendis)
 

1560897кп хр
502.17(477)
З-41

Збалансовані міста / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2018. - 35 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги)
 

1560845кп хр
329.058(477)(02.064)
К 24

Кармазіна, Марія. Інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі: монографія / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. - 328 с.
 

1560778кп хр
821.111(73)'06-31
К 41

Кинг, Стивен. Регуляторы : роман / С. Кинг ; пер. с англ. В. А. Вебер. - М. : АСТ, 1997. - 459 с.
 

1560859кп иск
792.071.2(477)(092)
К 41

Кінзерська, Тетяна. Єфросинія Зарницька (Є. Азгуріді). Літопис життя і творчості (1867-1936) / Т. Кінзерська. - К. : Інтерсервіс, 2019. - 586 с. : фот. - (Сторінки історії українського театру)
 

1560763кп хр
821.161.1(477)'06-32
К 49

Клименко, Владимир Романович. На грани / В. Р. Клименко ; худож. Э. Долевский. - Сочи, 1997. - 65 с. : рис.
 

1560882кп хр
821.161.2'06-1
К 53

Книга, написана з любов'ю до рідного краю / Нац. спілка письменників України, Полтав. обл. орг. ; упоряд.: О. О. Цвігуненко, С. В. Фільчак. - [б. м.], 2019. - 50 с. : мал.
 

1560800 аб
327(477:470)
К 58

Кожевніков, Валентин. Україна і Росія : сусіди, друзі, брати, вороги? / В. Кожевніков. - 2-ге вид., доп. - К. : Панмедія, 2015. - 80 с. : іл.
 

1560872кп хр
323.1(477=161.2)
К 58

Кожевніков, Валентин. Українські національні цінності й українська інтелігенція / В. Кожевніков. - К., 2016. - 40 с.
 

1560887кп хр
004.67:624(043.3)
К 61

Коломієць, Світлана Петрівна. Методи та моделі локалізації дефекту типу "тріщина" на цифрових зображеннях об'єктів будівництва : автореферат дисертації / С. П. Коломієць ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К., 2019. - 20 с.
 

1560895кп бф
349.6(477)
К 64

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2018. - 23 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; жовтень, 2018, № 10)
 

1560947кп хр
94:355](477)"16"
К 72

Костомаров, Николай Иванович. Преемники Богдана Хмельницкого / Н. И. Костомаров ; сост. А. А. Олейников. - К. : Центр учебной литературы, 2019. - 206 с.
 

1560810кп хр
821.162.1'06-312.4
К 77

Краєвський, Марек. Кінець світу в Бреслау : роман / М. Краєвський ; пер. з пол. Б. Антоняк. - К. : Факт, 2007. - 382 с. - (Exceptis excipiendis)
 

1560824кп хр
821.161.1(477)'06-1
К 78

Красильник, Сергей Николаевич. О черной боли... / С. Н. Красильник. - Харьков : С.А.М., 2014. - 63 с.
 

1560774кп хр
821.161.1-31
К 85

Крыжановская, Вера Ивановна. Заколдованный замок : роман / В. И. Крыжановская ; худож. Г. Грамолина ; отв. за вып. Л. П. Емельянова. - Рига : Кондус, 1995. - 326 с.
 

ф1560905кп по
641.55(083.12)
К 90

Кулинарный праздник для всей семьи. 150 рецептов оригинальных блюд / ред. Л. Кондрашова ; пер. с англ. О. Степашкина. - М. : Эксмо, 2008. - 320 с. : фот., ил. - (Кулинарное искусство)
 

1560933кп хр
94(477)"1917/1919"
К 96

Кучабський, Василь. Історія січових стрільців, 1917-1919 : воєнно-історичний нарис / В. Кучабський, М. Безручко. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 346 с.
 

1560918кп хр
343.9(02.064)
Л 25

Ларченко, Марина Олександрівна. Кримінологічне моделювання та прогнозування злочинної поведінки : монографія / М. О. Ларченко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. - 358 с.
 

1560841 аб
821.133.1'06-4
Л 33

Леблан, Морис. Восемь ударов стенных часов : детективные романы / М. Леблан ; пер. с фр. С. А. Логинов. - Харьков : Паритет ЛТД, 1992. - 476 с. - (Избранные произведения для юношества)
 

1560816кп хр
821.161.1(477)'06-32
Л 68

Лобачев, Михаил. Ноктюрн по доктору Фрейду / М. Лобачев. - К. : Спадщина, 2012. - 110 с.
 

1560921кп хр
94:341.223.2](477.75)"2014"(092)
Л 93

Люди "сірої зони". Свідки російської анексії Криму 2014 року / Укр. ін-т нац. пам'яті ; авт. проекту: А. Андрієвська, О. Халімон. - К. : К. І. С., 2018. - 264 с. : фот.
 

1560775кп хр
821.111(73)'06-312.4
М 15

Макбейн, Эд. Кукла : романы / Э. Макбейн ; пер. с англ.: В. И. Корнеев, А. О. Сергеев. - Харьков : ИНАРТ, 1991. - 237 с. - (Библиотека поколений). - (XX век. Детектив)
 

м1560929кп хр, м1560930 аб
94(477)"19/20"
М 33

Матвієнко, Володимир Павлович. Україна в небезпеці / В. П. Матвієнко. - К., 2019. - 27 с.
 

м1560927кп хр, м1560928 аб
821.161.2'06
М 33

Матвієнко, Володимир. Війна на брехні / В. Матвієнко. - К., 2019. - 64 с.
 

1560875кп хр
94:341.485](477=161.2)"19"
М 46

Мейс, Джеймс. Україна: матеріалізація привидів / Дж. Мейс ; упоряд. Н. Я. Дзюбенко-Мейс ; худож. М. Б. Гутман . - К. : Кліо, 2016. - 688 с. : фот.
 

м1560813кп хр
821.521'06-2
М 65

Мисима, Юкио. Философский дневник маньяка-убийцы, жившего в Средние века / Ю. Мисима ; пер. с яп.: Г. Чхартишвили, Ю. Коваленина. - СПб. : Азбука-классика, 2005. - 281 с.
 

1560891кп бф
349.6
М 61

Мінаматська конвенція про ртуть / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2018. - 39 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; черень, 2018, № 6)
 

1560764кп хр
821.161.1(477)'06-1
М 74

Моисеева, Людмила. Факел памяти / Л. Моисеева. - Харьков, 2000. - 43 с.
 

1560949кп хр
656.7.071.1(02.064)
М 74

Моініджазані, Хоссейн. Траєкторії успіху сучасного пілота : монографія / Х. Моініджазані. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 224 с.
 

1560773кп хр
821.133.1-311.3
М 77

Монтепен, Ксавье де. Брак и преступление : роман: пер. с фр. / К. де Монтепен ; худож. О. А. Юрченко. - Харьков : Глобус, 1994. - 408 с.
 

1560771кп хр
821.133.1-311.3
М 77

Монтепен, Ксавье де. Искатель приключений : роман: пер. с фр. Кн. 1 / К. де Монтепен ; худож. О. А. Юрченко. - Харьков : Глобус, 1993. - 684 с.
 

1560772кп хр
821.133.1-311.3
М 77

Монтепен, Ксавье де. Фиакр № 13 : роман: пер. с фр. / К. де Монтепен ; худож. О. А. Юрченко. - Харьков : Глобус, 1994. - 622 с.
 

1560849кп хр
57(075.3)
М 85

Мотузний, Василь Оврамович. Біологія : навч. посібник для учнів 10-11 кл. / В. О. Мотузний ; за ред. О. В. Костильова. - К. : Вища школа, 2007. - 752 с. : мал.
 

1560780 аб
082
М 95

Мысли, афоризмы и шутки выдающихся женщин : [энциклопедия женской мудрости и женского остроумия] / сост.: К. В. Душенко, Г. П. Манчха. - Изд. 7-е, испр. - М. : Эксмо, 2008. - 640 с.
 

1560829кп хр
316.7(477)
Н 15

Навчання, яке веде до розвитку громад. Досвід двох освітніх проектів Інституту соціокультурного менеджменту / О. Ю. Кваша, А. В. Шевченко та ін.; ред. О. Ю. Кваша ; Ін-т соціокультур. менеджменту. - Кропивницький : Лисенко В. Ф., 2019. - 124 с.
 

1560851кп хр
32(477)"19/20"
Н 34

Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018/3-4 (95-96) травень-серпень / ред. О. О. Рафальський. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. - 295 с.
 

1560846кп хр
323.2(477)
Н 35

Національна єдність у конкурентному суспільстві / Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря, Г. І. Зеленько та ін. ; ред. О. М. Майборода ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2018. - 283 с.
 

1560931кп хр
39(=16)
Н 60

Нидерле, Любар. Быт и культура древних славян / Л. Нидерле. - К. : Центр учебной литературы, 2019. - 284 с.
 

ф1560902кп по
641.55(083.12)
О-13

Обеды по-домашнему / ред. С. Скляр ; фот.: Е. Рязановой, М. Козловского. - Харьков : Клуб Семейного досуга, 2010. - 96 с. : фот.цв. - (Коллекция лучших рецептов)
 

1560940кп чз
657(075.8)
О-16

Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. / В. Я. Плаксієнко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 507 с. : мал., табл.
 

1560941кп по
665.76(075.8)
О-54

Оливи. Моторні, турбінні, гідравлічні та трансмісійні: властивості та якість : підручник / С. Бойченко, А. Пушак, П. Топільницький та ін. ; Нац. авіац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 323 с.
 

1560821кп хр
351.861.4(477)
О-64

Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України : аналіт. доп. / Д. Г. Бобро [и др.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2019. - 224 с. : рис.
 

1560765кп хр
821.161.2`06-1(081)
О-66

Орленко, Світлана. Альфа зоряного алфавіту : зб. віршів 2000-2002 рр. / С. Орленко. - Запоріжжя : Лана, 2003. - 216 с.
 

ф1560935кп хр
272/273-9(477)
П 16

Панас, Кость. Історія української церкви / К. Панас. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 158 с.
 

1560943кп чз, 1560944 аб
929.6(477)
П 19

Пастернак О. Пояснення тризуба, герба Великого Київського Князя Володимира Святого / О. Пастернак. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 46 с.
 

ф1560906кп хр
821.161.1(477)'06-1(082)
П 28

Песни Южной Руси : стихи русских поэтов Украины. Опыт антологии (1980-е - 2000-е гг.) / Междунар. сообщество писат. союзов, Межрегион. союз писателей Украины ; сост. В. Н. Толстоус. - Донецк : Лебедь, 2008. - 528 с.
 

1560896кп хр
502.174(477)
П 42

Поводження з небезпечними відходами в Україні / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2018. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; листопад, 2018, № 11)
 

ф1560946кп бф
346.91:347.991](477)
П 68

Правові висновки Верховного суду в господарському судочинстві після реформи правосуддя / упоряд.: А. А. Андрєєв, А. О. Бабич, В. А. Багрій та ін. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 548 с.
 

1560936кп бф
821.161.2.09(03)(09)
П 84

Проценко, Людмила. Київський некрополь : путівник-довідник / Л. Проценко. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 333 с.
 

1560855кп хр
32(470+571)“20”
Р 34

Режим Путіна: перезавантаження – 2018 / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг. ред. М. М. Розумного. - К. : НІСД, 2018. - 480 с.
 

м1560915кп хр
821.111(73)'06-312.9
Р 34

Резник, Майк. Вальпургия ІІІ : роман / М. Резник ; пер. с англ. Л. А. Ворошилова. - М. : АСТ, 2002. - 284 с. - (Золотая библиотека фантастики)
 

1560869кп хр
271.222-722.52(02.064)
Р 63

Рожко, Володимир Євтухович. Преосвященний Платон Артем’юк, єпископ Рівненський і Крем’янецький : монографія / В. Є. Рожко. - Луцьк : Волинська обл. друк., 2015. - 167 с. : фот.
 

1560892кп бф
349.6
Р 79

Роттердамська конвенція про процедуру Попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі /гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2018. - 27 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги)
 

1560814кп хр
821.161.1'06-312.9
Р 88

Рус, Дмитрий. Играть, чтобы жить : фантастический роман. Кн. 1 : Срыв / Д. Рус. - М. : Эксмо, 2013. - 445 с. - (LitRPG)
 

1560823кп хр
323.1(477)(02.064)
Р 98

Рябчук, Микола. Долання амбівалентності. Дихотомія української національної ідентичності - історичні причини та політичні наслідки : монографія / М. Рябчук ; Нац. акад. наук України. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. - 252 с.
 

1560827кп хр
352.07(477)(07)
С 32

Сергієнко, Олександр Іванович. Громадська участь / залучення громадян. Депутатська діяльність в округах : навчальний модуль / О. І. Сергієнко, О. А. Ватаманюк. - К. : Легальний статус, 2016. - 92 с.
 

м1560767кп хр
821.161.1(477)'06-1
С 59

Соколов, Борис. Многоточия...: (переводы с внутреннего) / Б. П. Соколов ; худож.: Л. Кухарская-Ефименко, А. Соколова. - Харьков : МСУ, 2000. - 126 с. : ил.
 

1560809кп хр
821.161.2`06-312.9
С 59

Соколян, Марина. Новендіалія : роман / М. Соколян. - К. : Факт, 2008. - 408 с. - (Поза фокусом)
 

1560808кп хр
821.161.2`06-31
С 59

Соколян, Марина. Сторонні в домі. Зауваги до Книги Сяйва / М. Соколян. - К. : Факт, 2006. - 316 с. - (Exceptis excipiendis)
 

1560889кп хр
519.8(043.3)
С 76

Станіна, Ольга Дмитрівна. Моделі та методи розміщення двоетапного виробництва з неперервно розподіленим ресурсом : автореферат дисертації / О. Д. Станіна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2019. - 21 с.
 

1560893кп бф
349.6
С 81

Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі / Всеукр. екол. ліга, Центр екол. освіти та інформації ; гол. ред. Т. В. Тимочко. - К., 2018. - 39 с. - (Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги). - (Європейська інтеграція ; серпень, 2018, № 8)
 

1560948кп по
691:699.84(075.8)
Т 34

Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях : підручник / П. В. Захарченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Вид. 2-ге, випр. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 400 с.
 

1560923кп хр
343.9(081)
Т 41

Тимошенко, Віра Іванівна. Кримінологія: проблеми теорії та історії : [зб. наук. пр.] / В. І. Тимошенко. - К. : Людмила, 2019. - 103 с.
 

1560830кп хр
342.25(477)(07)
Т 48

Ткачук, Анатолій. Місцеве самоврядування та децентралізація. Законодавство : навч. модуль / А. Ткачук. - К. : Легальний статус, 2017. - 80 с.
 

1560828кп хр
669.112(02.064)
Т 76

Троцан, Анатолий Иванович. Модифицирование железоуглеродистых расплавов дисперсными порошками : монография / А. И. Троцан, И. Бродецкий, В. Каверинский. - Саарбрюккен : LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 181 с.
 

1560783кп хр, 1560784 аб
94(477)"1939/1945"
У 45

Україна у Другій світовій війні : до 70-річчя Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні / Укр. ін-т нац. пам'яті. - К. : Укр. ін-т нац. пам`яті, 2015. - 27 с. : фот., кольор. іл.
 

1560842кп хр
821.161.2'06-1(082)
У 45

Українське Диво : поетична антологія. Кн. 2 / упоряд., ред. В. Р. Коломієць. - К. : Український письменник, 2005. - 534 с.
 

1560815кп хр
030
Ф 37

Фелдман, Дэвид. Непостижимости : уникальное собрание загадок, попадающихся нам на каждом шагу / Д. Фелдман ; пер. с англ. С. Силакова ; ред. Е. Владимирская. - М. : КоЛибри, 2008. - 494 с. : ил. - (Мелкоскоп)
 

1560812кп хр
641.56(083.12)
Ф 64

Фитнес-меню / сост. Е. Смаковец. - Харків : Аргумент Принт, 2010. - 128 с. - (Кулинария. Новые идеи)
 

1560811кп хр
821.161.1(477)'06-31
Ф 74

Фоззі Иглы и коньки : роман / Фоззі. - К. : Спадщина, 2012. - 158 с.
 

1560831кп хр, 1560832 аб
821.161.2(73)'06-3
Х 35

Хейлик, Іларіон. Трикутник: Дві долі, три дороги / І. Хейлик, Р. Краснюк-Хейлик. - Харків : Віровець А. П. : Апостроф, 2012. - 159 с. : фот.
 

1560838кп иск
78.071.2(450)(092)
Х 38

Хентова, Софья Михайловна. Подвиг Тосканини / С. М. Хентова. - М. : Музыка, 1972. - 37 с. - (Рассказы о музыке для школьников)
 

1560847кп по
636.8.09(075.8)
Х 50

Хірургічні хвороби котів : учбовий посіб. / В. Й. Іздепський, С. М. Масліков, П. А. Руденко та ін. ; ред. В. Й. Іздепський. - Луганськ, 2012. - 140 с. : фот.цв.
 

ф1560912кп рф
271.2-282.7-247
Х 72

Холмське Євангеліє XIII століття / ред. Е. Куц ; авт. наук. ст. В. Корнієнко [та ін.]. - Вид. факсим. типу. - К. : Горобець, 2015. - 379 с. : іл.
 

1560777кп хр
821.111(73)'06-312.4
Ч-18

Чандлер, Раймонд. Зарубежный детектив / Р. Чандлер ; пер. с пол. В. Лось. - Симферополь : Редотд. Крым. ком. по печати, 1992. - 168 с.
 

ф1560861кп хр
271.2-788-055.2(477.65-22)(09)
Ч-57

Чечелівський монастир в документах і спогадах / упоряд.: А. В. Пивовар, А. С. Гуменюк, Є. М. Гуменюк. - К. : Академперіодика, 2019. - 430 с. : мал., табл., фот.
 

1560863кп хр
94(477)"1917/1918"
Ш 32

Шахрай, Василий Матвеевич. (1888-1919). Революция на Украине / В. М. Шахрай ; над изд. раб.: А. А. Здоров, А. В. Клименко, А. Савченко и др. - 3-е изд. - Одесса : ТЭС, 2017. - 161 с.
 

1560952кп чз, 1560953 аб
929.6(477)
Ш 32

Шаян, Володимир. Українська символіка / В. Шаян. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 35 с.
 

1560942кп чз
327(075.8)
Ш 49

Шергін, Сергій Олександрович. Політологія міжнародних відносин : навч. посіб. / С. О. Шергін. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 256 с.
 

ф1560908кп хр
94(477=161.2)"19"(062.552)
Ш 94

Штучні голоди в Україні ХХ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Всеукр. правозахис. орг. "Меморіал" ім. В. Стуса, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Укр. ін-т нац. пам'яті [та ін.]. - Дрогобич : Коло, 2018. - 367 с.
 

1560856кп хр
327.5(100)(058)
Щ 92

Щорічник СІПРІ 2017. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека : пер. з англ. / Укр. центр економ. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова ; кер. проекту О. Мельник ; ред.: М. Сингуровський, А. Чернова, Л. Шангіна. - К. : Заповіт, 2018. - 536 с. : табл.
 

1560932кп хр
27-526.62
Я 72

Ярема, Володимир Васильович. Дивний світ ікон / В. В. Ярема. - К. : Центр учбової літератури, 2019. - 73 [21] с. : мал.
 

1560877кп хр, 1560878 аб
323.11(477)(09)
Я 72

Яремчук, Олеся. Наші інші. Історії українського різноманіття / О. Яремчук ; фот.: С. Полежака, І. Середа, Р. Потапенко. - Львів : Човен, 2018. - 205 с. : фот.