2024 рік

Архів

 

Сiчень  2020 року

Нові надходження


 

1556018кп хр
75.071(470)(092)
А 47

Алексеенко, Елена Степановна. Имена семьи Рерихов в документах Центрального государственного архива-музея литературы и искусства Украины / Е. С. Алексеенко. ред., сост. Е. Г. Петренко. - Одесса : Астропринт, 2018. - 23 с. : фот.
 

1556035кп хр
001.89:004.67(043.3)
А 65

Андрашко, Юрій Васильович. Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей : автореферат дисертації / Ю. В. Андрашко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К., 2018. - 24 с. : рис.
 

1555813кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
А 65

Андриянова-Сергеева, Наталья Александровна. Душа поэта : поэзия / Н. А. Андриянова-Сергеева ; уклад. Л. І. Комашко. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. - 251 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555910кп мп
929.52(470+571)"18"
А 68

Анненкова, Галина Владимировна. Дворянский род Анненковых. Кн. 2 : Декабрист / Г. В. Анненкова. - Дн-ск : Днепр-VAL, 2012. - 142 с. : фот.цв., ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555896кп край
94(470+477)"17/19"(092)
А 79

Арабоглы, Марина Артовна. Три усадьбы, три судьбы / М. А. Арабоглы. - СПб. : Искусство-СПБ, 2006. - 270 с. : фот.цв.
 

1555796кп мп
821.161.2'06-31
Б 17

Базя, Юлія. Наперекір : роман / Ю. Базя. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 303 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556027кп хр
331.36:005-051](430+438)(043.3)
Б 23

Баніт, Ольга Василівна. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях Німеччини і Польщі : автореферат дисертації / О. В. Баніт ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна. - К., 2018. - 39 с.
 

1556016кп иск
7.01:111.852(082)
Б 23

Баняс, Володимир Володимирович. Смислорозширення. Вибрані культурологічні студії та переклади / В. В. Баняс ; конс. Н. Баняс. - 2-ге вид., випр. - К. : Арт Економі, 2018. - 203 с.
 

1555888кп мп
94(477.63-25)"1941"
Б 40

Безуглий, Леонід Микитович. Ломівський плацдарм / Л. Безуглий. - 2-ге вид. - Нікополь : Принтхаус "Римм", 2018. - 162 с. : карты, фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555887кп мп
94(477.63-22)
Б 40

Безуглий, Леонід Микитович. Наш край Магдалинівський / Л. М. Безуглий. - Дн-ськ : ІМА-прес, 2012. - 175 с. : іл., табл., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555894кп мп
94(477.63-22)
Б 74

Богомаз, Михайло. Над тихоплинною Самарою... (Краєзнавчі нотатки про селище Червоноармійське) / М. Богомаз. - Дн-ськ, 2003. - б. с
 

Видано на Дніпропетровщині

1555791кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Б 81

Бондарева, Тамара Ивановна. Завещание : поэзия / Т. И. Бондарева ; сост. Л. И. Лысенко. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. - 119 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555911кп мп
621.7.04(043.3)
Б 81

Бондаренко, Сергій Валерійович. Обгрунтування та розробка технології валкового розливу-прокатки штаб із забезпеченням змінних за шириною параметрів : автореферат дисертації / С. В. Бондаренко ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2018. - 23 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555935кп край
821.161.2'06-1
Б 91

Бурлаков, Сергій Романович. Неспалима врода : вибране / С. Бурлаков. - К. : Дніпро, 1979. - 220 с.
 

1555797кп мп
343.4:070](477)(02.064)
Б 91

Буряк, Катерина Михайлівна. Злочини проти професійної діяльності журналістів в Україні: кримінально-правове та кримінологічне дослідження : монографія / К. М. Буряк ; ред. Н. С. Юзікова ; Дніпр. гуманітар. ун-т. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 249 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556010кп хр, 1556011 аб, 1556012 куц
821.161.2'06-311.6
В 19

Василів-Базюк, Любов Йосипівна. П'ять колосків : історична повість / Л. Й. Василів-Базюк. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Чернівці : Букрек, 2018. - 323 с.
 

1556007кп хр
327.8:316.774(477)
В 92

Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків та експертів / М. Кармазіна, Т. Бевз, Н. Ротар, В. Нападиста. - К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. - 184 с.
 

1555843кп мп, 1558893 по
624.21.09(075.8)
В 42

Відновлення штучних будов : навч. посіб. / А. В. Радкевич [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2018. - 409 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555839кп мп
616(477.63)(092)(01)
К 60

Віктор Володимирович Колдунов. До 70-річчя з дня народження : біобібліографічний покажчик / Дніпропетр. мед. акад., Каф. патол. фізіології., Наук. б-ка ; уклад.: Р. М. Годлевська, В. В. Мазница, Ю. В. Козлова. - Дніпро, 2018. - 81 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556037кп хр
81'38:82-312.9(043.3)
В 58

Власенко, Інна Василівна. Типи оказіоналізмів в жанрі фентезі : автореферат дисертації / І. В. Власенко ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса : ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. - 20 с.
 

м1555851кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
В 58

Власенко, Лариса Дмитрівна. А слово - мій щоденний чин : поезія / Л. Д. Власенко. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. - 210 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555800кп мп
821.161.2'06-311.6
В 75

Ворона, Володимир. Відступник : роман-подорож у минуле, або легенда Сіверського краю / В. Ворона. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 665 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556032кп хр
94-057.85(477.83/.86)"18/19"(043.3)
Г 19

Ганусин, Олена Богданівна. Повсякденне життя української інтелігенції Галичини в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття : автореферат дисертації / О. Б. Ганусин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2018. - 20 с.
 

1556022кп хр
159.98:821-343(07)
Г 20

Гармаш, Ірина Вікторівна. Терапія казками / І. В. Гармаш. - К. : Шкільний світ, 2018. - 112 с. - (Б-ка "Шкільного світу")
 

м1555854кп мп
821.161.1(477)'06-31
Г 61

Головацкая, Ирина. Я с тобой, как с неба луна... / И. Головацкая. - Днепр : Середняк Т. К., 2018. - 142 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556059кп хр
711.1:004.94(043.3)
Г 65

Гончаренко, Тетяна Андріївна. Моделі, методи та інформаційна технологія побудови поверхні території під забудову : автореферат дисертації / Т. А. Гончаренко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К., 2018. - 24 с.
 

1555804кп мп
544.3(02.064)
Д 13

Давление насыщенного пара: новая температурная зависимость. Справочное пособие : монография / В. Д. Барский, А. В. Кравченко, Ю. Е. Скнар и др. ; ред. В. Д. Барского ; Укр. гос. хим.-технол. ун-т. - Днепр : ГВУЗ УГХТУ ; Каменское : ДГТУ, 2018. - 439 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555801кп мп
159.923.2
Д 36

Деревянко, Антон. Совет для всех на пути к своей мечте / А. Деревянко. - Днепр : Середняк Т. К., 2018. - 90 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556100кп хр
94(477)"19"(092)(082)
Д 36

Державник і держава: до 100-річчя проголошення Павла Скоропадського Гетьманом України : зб. наук. пр. / Ін-т україн. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України ; ред.: Г. Папакін, Г. Ярова, Л. Бевз [та ін.]. - К., 2018. - 240 с.
 

1555788кп мп
616.97
Д 36

Дерматовенерологические аспекты ВИЧ-инфекции: собственные наблюдения / Т. Л. Дмитриченко, А. М. Кириуцов, И. В. Кулешов [и др.] ; Криворож. кожно-венеролог. диспансер. - Кр. Рог : ФЛ-П Чернявский Д. А., 2018. - 22 с. : фот.цв.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555860кп мп
378.6(477.63-25)"1898/2018"(02.064)
Д 54

Дніпропетровська академія музики ім. М. Глінки. 1898-2018 / Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глінки ; ред. Д. Г. Мельник. - Дніпро : Україна, 2018. - 272 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555893кп мп
929.6/.9(477.63-21)(09)
Ж 86

Жуковський, Мирослав Петрович. Символіка територіальної громади м. Нікополя / М. П. Жуковський ; Нікопол. держ. краєзнав. музей. - Нікополь, 2005. - 23 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555859кп мп
94(477.63)
З-35

Заруба, Віктор Миколайович. Історико-статистичні описи поселень Верхньодніпровського та Катеринославського повітів / В. М. Заруба. - Дніпро : Ліра, 2018. - 320 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555857кп мп
94(477.63)
З-35

Заруба, Віктор Миколайович. Історико-статистичні описи поселень Новомосковського та Павлоградського повітів / В. М. Заруба. - Дніпро : Ліра, 2018. - 276 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1556070кп хр
343.41(477.52/.6)
З-68

Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного конфлікту на сході України / О. Одегов, Н. Гриценко ; Східноукр. центр громад. ініціатив, Правозахисна Група "Січ". - К. : Східноукр. центр громад. ініціатив, 2018. - 63 с.
 

1556020кп хр
005.32:331.101.3
И 21

Иванова, Светлана Владимировна. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка? / С. В. Иванова. - 2-е изд. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. - 288 с. : табл. - (Бизнес на 100%)
 

ф1555909кп мп
94(477)(059.3)
К 17

Календар знаменних і пам'ятних дат на 2019 рік / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; упоряд. В. А. Піскун ; ред. І. С. Голуб ; . - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 206 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1556064кп хр
347.77/.78(4-6ЄС)(02.064)
К 20

Капіца, Юрій Михайлович. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку : [монографія] / Ю. М. Капіца ; Центр дослідж. інтелект. власності та трансферу технологій. - К. : Академперіодика, 2017. - 662 с.
 

1555794кп мп
141.7
К 20

Каплин, Владимир Владимирович. 10 глупейших идей человечества / В. В. Каплин. - Днепр : Середняк Т. К., 2018. - 94 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555864кп мп
5(02.064)
К 23

Карлин, Борис. Сборник статей по естествознанию (гипотезы) : авторская монография / Б. Карлин. - Днепр : Середняк Т. К., 2018. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555940кп край
910.4(100)
К 24

Карманов, Анатолий Васильевич. Взгляд с горы / А. В. Карманов. - Днепр : Довіра, 2018. - 295 с. : фот.цв.
 

1555892кп мп
502(477.63)(083.8)
К 29

Каталог унікальних природних об'єктів Дніпропетровщини / А. Г. Шапар, О. О. Скрипник, С. М. Сметана [та ін.]; ред. А. Г. Шапар ; Дніпропетр. обл. рада нар. депутатів. - Дн-ськ : ІППЕ НАНУ, 2008. - 56 с. : кольор.іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1556114кп иск
7(477)(083.8)
П 84

Кирил Проценко. Палкий / О. Соловйов, К Малих, Н. Пригодич [та ін.] ; уклад.: О. Соловйов, К. Тихоненко ; пер. укр. Д. Козак ; пер. англ. Ю. Діхова. - К. : Мистецький Арсенал, 2018. - 153 с. : іл.
 

1555886кп мп
811.161.1(075)
К 44

Кириченко, Анастасія. Автопортрет часу : поезії / А. О. Кириченко ; ред. М. М. Марфобудінова. - Дн-ськ : Інновація, 2013. - 49 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555852кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
К 40

Кімак, Станіслав Петрович. Світ за вікном : поезії / С. П. Кімак. - Кр. Ріг : Діонат, 2018. - 31 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555913кп мп
624.21.095(043.3)
К 52

Ключник, Сергій Владиславович. Напружено-деформований стан балок проїзної частини поверхового сполучення металевих мостів : автореферат дисертації / С. В. Ключник ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2018. - 21 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556031кп хр
94(477)"19"(092)(043.3)
К 53

Книгиницька, Оксана Василівна. Громадська, військова та науково-педагогічна діяльність Олени Степанів : автореферат дисертації / О. В. Книгиницька ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2018. - 20 с.
 

1555884кп мп
811.161.2
К 55

Кобзенко, Юрій Васильович. Словообіг планети / Ю. В. Кобзенко. - Дн-ськ : ІМА-прес, 2013. - 279 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555906кп мп
908(477.63-22)
К 56

Ковтонюк, Борис Мусійович. Дібрівський ліс : краєзнавчі нариси / Б. Ковтонюк. - Дн-ськ : Баланс-Клуб, 2013. - 80 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555908кп мп
821.161.2(477.63)'06-4
К 56

Ковтонюк, Борис Мусійович. Легенди Дібрівського лісу : легенди, бувальщини, усмішки, нариси / Б. М. Ковтонюк. - Дн-ськ : ТОВ Баланс-Клуб, 2013. - 64 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555891кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
К 56

Ковтонюк, Борис Мусійович. Народжуйтесь, герої! : вірші / Б. М. Ковтонюк. - Дн-ськ : Баланс-Клуб, 2013. - 88 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556046кп хр
351:504.5](477)
К 64

Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті / гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Всеукр. еколог. ліга, 2018. - 23 с.
 

1555841кп мп
669.182.71(043.3)
К 72

Костецький, Юрій Віталійович. Наукові і теоретичні основи інтенсифікації і контролю процесів рафінування залізовуглецевих розплавів від міді та сірки : автореферат дисертації / Ю. В. Костецький ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2018. - 36 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555923кп мп
94(477.63-22)
К 77

Кравчук М. Краєзнавець з Дніпровокам'янки : вид. підготовлене до 350-річчя с. Дніпровока'янки / М. Кравчук. - Верхньодніпровськ : ТОВ Альянс, 1998. - б. с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556025кп чз, 1556026 аб
334.72:005.511(02.064)
К 82

Криворучко, Сергій Васильович. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільонів : монографія / С. В. Криворучко. - К. : ЛАТ&К, 2018. - 463 с. : портр., табл.
 

ф1555869кп мп
821.161.2'06-34
К 94

Кустов, Сергій Павлович. Козаки, сполом! / С. П. Кустов. - Нікополь : Принтхаус "Римм", 2016. - 86 с. : кольор.іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555790кп мп
821.161.1(477.63)'06-4
К 95

Кутовой, Александр Борисович. Судить хирурга / А. Б. Кутовой. - Дніпро : LizunoffPress, 2018. - 132 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555806кп мп
821.161.1(477.63)'06-94
Л 17

Лазарев, Александр Иванович. Лодочная станция / А. И. Лазарев ; ред. Н. Косяк. - Кр. Рог : ФЛ-П Чернявский Д. А., 2018. - 150 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556002кп хр
005.7
Л 20

Лалу, Фредерик. Открывая организации будущего / Ф. Лалу ; пер. с англ. В. Кулябина ; науч. ред. Е. Голуб. - 2-е изд. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. - 423 с.
 

1555789кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Л 25

Ларікова, Лідія. Запашні вітрила життя : лірика / Л. К. Ларікова ; ред., упоряд. О. П. Скора (Люлько) ; Павлоград. письмен. Дім "Дивосвіт". - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. - 248 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555792кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Л 25

Ларікова, Лідія. Подаруй мені крила : лірика / Л. К. Ларікова ; ред., упоряд. О. П. Скора (Люлько) ; Павлоград. письмен. Дім "Дивосвіт". - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. - 131 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555863кп край, ф1557709 хр,ф1557710 аб
94(477.63=172)
Л 64

Литовці Дніпропетровщини: історія та сучасність : документальні нариси / упоряд. Г. Хмель-Дунай. - К. : Фенікс, 2018. - 118 с. : фот.кольор. - (Національно-культурні товариства Дніпропетровщини)
 

1555842кп мп
622.271.3(043.3)
Л 64

Літвінов, Юрій Ігоревич. Технологічні засади розкриття та розробки горизонтальних кар'єрних полів при обмеженому порушенні природних ресурсів : автореферат дисертації / Ю. І. Літвінов ; Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555965кп хр
502(075)
Л 84

Лук’янова, Лариса Борисівна. Основи екології : навч. посіб. для уч. профес.-техн. закл. освіти. Ч. 1 : Теоретичні аспекти загальної екології. Ч. 2 : Практичні аспекти екології / Л. Б. Лук’янова. - К. : Вища школа, 2000. - 327 с. : іл., схем., табл.
 

1555793кп мп
351.746:007](477)"2002/2017"(02.064)
Л 93

Любовець, Григорій Вікторович. Комунікаційно-контентна безпека: проблематика, підходи, етапи становлення : наукові розвідки інформаційного простору України за період 2002-2017 рр. / Г. В. Любовець, В. Г. Король. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 461 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555778кп мп
538.911(043.3)
М 13

Мазур, Ольга Юріївна. Кінетика формування доменних структур у сегнетоелектриках у зовнішньому електричному полі : автореферат дисертації / О. Ю. Мазур ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 21 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1556074кп хр
94(477.64)"1774/1788"(083.8)
М 15

Макидонов, Андрей Владимирович. Первые метрические книги г. Запорожья (Александровска) (1774-1788) / А. В. Макидонов. - Запорожье : Статус, 2017. - 256 с.
 

1555782кп мп
69:331.432.4(043.3)
М 22

Мамонтов, Олександр Вікторович. Зниження шуму та вібрації від компресорних установок на робочих місцях підприємств будівельної індустрії : автореферат дисертації / О. В. Мамонтов ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2018. - 23 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556030кп хр
94:323](37)(043.3)
М 27

Маркович, Марія Миколаївна. Внутрішня політика імператора Флавія Клавдія Юліана у контексті еволюції релігійного життя Римської імперії : автореферат дисертації / М. М. Маркович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2018. - 20 с.
 

1555847кп мп, 1555848 край
821.161.2'06-1(059)
М 34

Материк : альманах сучасної української поезії. Вип. 1 / відп. за вип. Н. Ялова ; упоряд. С. Злючий. - Кам'янське : Видавничий дім Андрій, 2018. - 248 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556089кп хр
658:338.246(02.064)
М 47

Меліхова Т. О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність : монографія / Т. О. Меліхова ; М-во освіти і науки України. - Запоріжжя ; Херсон : Гельветика, 2018. - 631 с. : рис., табл.
 

1555963кп по, 1555964 хр
621.311.1
М 48

Мельник В. П. Тренажери і порадники в керуванні енергосистемами / В. П. Мельник. - Івано-Франківськ : НАІР, 2018. - 360 с.
 

1556104кп хр
001.89:004(043.3)
М 64

Миронов, Олексій Вадимович. Інформаційна технологія уніфікації контенту наукометричних суб'єктів : автореферат дисертації / О. В. Миронов ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К., 2018. - 24 с.
 

1555950кп мп
005(100)(075.8)
М 58

Міжнародний менеджмент: сучасні теорії та практики : навч. посібник / Н. П. Мешко, К. М. Ніколаєва, С. С. Апальков [та ін.]; за заг. ред. Н. П. Мешко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Літограф, 2018. - 376 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555915кп мп, 1558828 край
94(477.63)(059.3)
М 74

Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2019 рік / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; упоряд. М. Шилкіна. - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 218 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555958кп мп, ф1559183 хр
624.21(062.552)
М 84

Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 13 / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. А. Лазаряна ; за заг. ред. О. М. Пшінька. - Дніпро, 2018. - 106 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555781кп мп
621.39(075.8)
Н 15

Навчальний посібник до вивчення курсу "Фізика інформаційно-телекомунікаційних систем". Шуми пристроїв телекомунікацій / О. О. Дробахін [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : РВВ ДНУ, 2017. - 80 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555820кп мп
821.161.2'06-311.6
Н 19

Назаренко, Давид. У нас залишилось майбутнє / Д. Назаренко. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 247 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556023кп хр
343.24-053.6(477)(02.064)
Н 19

Назимко, Єгор Сергійович. Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : монографія / Є. С. Назимко ; Донец. юрид. ін-т. - К. : Дакор, 2018. - 334 с.
 

1555826 аб
821.161.2'06-1
Н 39

Небесенко, Юлія. Зимова казочка / Ю. Небесенко. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 32 с. : кольор. іл.
 

1555846кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Н 63

Ніколаєнко, Володимир Григорович. Моєї долі рушники : збірка поезій та прози / В. Г. Ніколаєнко. - Днипро : Журфонд, 2018. - 143 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556009кп хр
94(474.5)(02.064)
Н 82

Норкус, Зенонас. Непроголошена імперія: Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій : монографія / З. Норкус ; пер. з лит. П. Білинський. - К. : Критика, 2016. - 421 с.
 

1556041кп хр
81'365.5"19"(043.3)
О-36

Огієнко, Катерина Олександрівна. Актуальне членування речення в теоретичному і прикладному мовознавстві ХХ століття : автореферат дисертації / К. О. Огієнко ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - [б. м.], 2018. - 22 с.
 

1555779кп мп
62-752(043.3)
О-53

Олійніченко, Любов Сергіївна. Зменшення вібрацій осьових вентиляторів низького тиску балансуванням звичайної і аеродинамічної незрівноваженостей : автореферат дисертації / Л. С. Олійніченко; Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556006кп хр
343.36(477)(02.064)
О-72

Осадчий, Володимир Іванович. Злочини проти правосуддя : монографія / В. І. Осадчий. - К. : ФОП Маслаков, 2018. - 200 с.
 

ф1556069кп хр
821.161.1(477)'06-93
П 12

Павленко, Галина. Маленький Чино и его огромная смелость / Г. Павленко ; худож. Е. Босенко. - Днепр : Вольф Ю. В., 2018. - 20 с. : цв.ил.
 

ф1556113кп хр
811.161.2'38"16/17"(091)
П 15

Пам'ятки української мови 17-18 ст. Кн. 2 : Акти Полтавського полкового суду 1683-1750 : зб. актових документів / Інститут української мови, Ін-т укр. мови ; ред. Г. В. Воронич ; підгот. до вид. Л. А. Москаленко. - К. : КММ, 2017. - 566 с. : фот.
 

1556034кп хр
338.47:656.13(043.3)
П 18

Парфентьєва, Олена Геннадіївна. Діагностика потенціалу розвитку автотранспортного підприємства : автореферат дисертації / О. Г. Парфентьєва ; Нац. трансп. ун-т. - К., 2018. - 22 с.
 

1556017кп хр
821.161.1-6.09(09)
П 30

Петренко, Елена Григорьевна. К истории грамоты, написанной Николаем Рерихом / Е. Г. Петренко ; Одес. дом-музей им. Н. К. Рериха. - Одесса : Астропринт, 2018. - 19 с. : фот. - (Архивы. Исследования ; вып. 18)
 

1555916кп край
94(477.63)
П 35

Письма потомков Ивана Максимовича Синельникова - первого губернатора Екатеринослава. Вып. 2 / сост.: С. В. Абросимова, В. В. Синельников. - Одесса : Астропринт, 2001. - 96 с. : ил., фот.
 

1556013кп хр, 1556014 аб, 1556015 оил
378.014.543.3
П 32

Підтримка відкритого суспільства: моя історія = Open Society Support: My Story / Інформ.-консультат. центр "Освіта", Харків. громад. центр "Освіта" ; ред. В. Земляний ; пер. з англ. І. Ярощук. - Львів : Апріорі, 2018. - 69 с. : фот.
 

1556040кп хр
811.161.2"18/19"(043.3)
П 34

Піскунов, Олександр Вікторович. Лінгвістична реконструкція в українському і російському мовознавстві ХІХ ст.-30-х рр. ХХ ст. : автореферат дисертації / О. В. Піскунов; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса: Маторін Б. І., 2018. - 22 с.
 

1556044кп хр
159.922.6:351.741(043.3)
П 53

Полухіна, Марина Петрівна. Особливості психологічної корекції кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості : автореферат дисертації / М. П. Полухіна ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 20 с.
 

ф1555862кп мп
340(477)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. праць . №3 (64) 2018 / М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т ; гол. ред. В. М. Бесчастний. - Кр. Ріг : Донец. юрид. ін-т, 2018. - 173 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555885кп мп
94(477.63)(082)
П 75

Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження / Дніпропетр. нац. ун-т, Дніпропетр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Редкол.: відп. ред. С. І. Світленко [та ін.]. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т, 2004. - 207 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555818кп мп
622.807(02.064)
П 89

Пустовой, Дмитро Сергійович. Обгрунтування заходів щодо зменшення пилових викидів на збагачувальних фабриках при використанні електроіонізаційної коагуляції/ Д. С. Пустовой; Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро: Середняк Т. К., 2018. - 142 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555805кп мп
339.543:005.334(075.8)
Р 17

Разумей, Галина Юріївна. Аналіз ризиків у митній справі : навч. посібник / Г. Ю. Разумей, М. М. Разумей ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2017. - 244 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1556102кп хр
159.922.73(075.8)
Р 28

Рашковська, Ілона Владиславівна. Самооцінка та ідеальне "Я" підлітка: теорія і практика / І. В. Рашковська ; упоряд. Т. Ш. Червонна. - 2-е вид. повтор. - К. : Шкільний світ, 2018. - 118 с.
 

ф1556115кп иск
7(477)(083.8)
Р 31

Реальність ілюзії. Олександр Гнилицький / О. Островська-Люта, О. Соловйов, С. Савчук [та ін.] ; куратор О. Соловйов, ред., пер. : О. Щур, Я. Стріха. - К. : Мистецький арсенал, 2018. - 207 с. : іл.
 

1556106кп хр
331.101.262
Р 64

Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ / О. Пищуліна, Т. Юрочко, М. Міщенко [та ін.] ; Центр Разумкова. - К. : Заповіт, 2018. - 368 с. : граф., табл., рис. - (Бібліотека Центру Разумкова)
 

ф1555868кп хр
087.5
Р 66

Рока, Нурия. Земля : пер. с катал. / Н. Рока, К. Исерн, Р. Бонилла ; отв. за вип. Г. Дрягуев. - Днепр : Абрикос, 2018. - 35 с. : цв.ил. - (Солнечная система)
 

1556042кп хр
81'373.45(043.3)
Р 69

Роман, Вікторія Володимирівна. Адаптація лексичних запозичень у мові-реципієнті (лінгвоісторіографічний аспект) : автореферат дисертації / В. В. Роман ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса : Маторін Б. І., 2018. - 20 с.
 

1555946кп мп
661.877(043.3)
С 17

Самчилєєв, Ілля Сергійович. Комплексна переробка залізо- та молібденовмісної вторинної сировини з одержанням неорганічних сполук молібдену та феруму : автореферат дисертації / І. С. Самчилєєв ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2018. - 23 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555798кп мп
336.761(075.8)
С 21

Сатир, Лариса Михайлівна. Аналіз та прогнозування біржового ринку : навч. посібник / Л. М. Сатир, А. О. Шевченко, В. В. Новікова ; Білоцерк. нац. аграр. ун-т. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 372 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555787кп мп
69.058(075.8)
С 22

Сахно, Сергій Іванович. Випробування і реконструкція споруд : навч. посібник / С. І. Сахно, Є. В. Люльченко, В. І. Астахов. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 244 с. : ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555777кп мп
547.233.4(043.3)
С 24

Свердліковська, Ольга Сергіївна. Полімерні четвертинні амонієві солі та їх аналоги - іонні рідини нового типу : автореферат дисертації / О. С. Свердліковська ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2018. - 51 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556118кп хр
316.61:316.45(02.064)
С 24

Свідоме і несвідоме у груповій взаємодії : монографія / П. П. Горностай, О. Л. Коробанова, О. Т. Плетка [та ін.]; за наук. ред. П. П. Горностая ; Ін-т соц. та політ. психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 244 с. : табл., рис.
 

ф1555957кп мп, ф1558885 хр
616.94-07-08(02.064)
С 31

Сепсис: инновации в терминологии, диагностике и интенсивной терапии - ради спасения и последующего сохранения жизни больного : монография / Л. А. Мальцева, Н. Ф. Мосенцев, Ю. Ю. Кобеляцкий [и др.] ; ред. Л. А. Мальцева. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2018. - 215 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556008кп хр
94(574=161.2)
С 32

Сергійчук, Володимир Іванович. Депортації українців до Казахстану / В. І. Сергійчук. - Вишгород : Сергійчук М. І., 2017. - 286, [1] с. : іл.
 

1555844кп мп
669.2/.8(075.8)
С 34

Сігарьов, Євген Миколайович. Практикум з дисципліни "Металургія кольорових металів та сплавів" : навчальний посібник / Є. М. Сігарьов, М. А. Кащєєв ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 112 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1555867 аб
821.161.2'06-193.1
С 60

Солошенко, Ганна. Загадки : книга з наліпками / Г. Солошенко ; худож. Г. Вергун. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 23 с. : кольор.іл.
 

м1555849 хр
821.161.2'06-34-93
С 60

Солошенко, Ганна. Рибка-хвалько : байка / Г. Солошенко ; худож. Г. Вергун. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - б/с : кольор.іл.
 

1555967кп хр
719(477)(062.552)
С 68

Сохранение и охрана культурных и научных ценностей : материалы Междунар. научно-практ. конф. 2015. Вып. 14 / Одес. дом-музей им. Н. К. Рериха ; ред. Е. Г. Петренко ; сост.: Е. Г. Петренко, О. М. Яворская. - Одесса : Астропринт, 2016. - 186 с. : рис., фот.
 

1555808кп мп
328.16:321.7(02.064)
С 76

Ставченко, Сергій Вікторович. Управління політичною кризою в демократичних політичних системах : монографія / С. В. Ставченко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Формат А+, 2018. - 293 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555878кп мп
328.16:321.7](477)(043.3)
С 76

Ставченко, Сергій Вікторович. Управління політичною кризою в демократичних політичних системах: теоретико-методологічний аналіз : автореферат дисертації / С. В. Ставченко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 36 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555952кп мп, 1558836 хр
517.965(075)
С 82

Сторчай, Володимир Федорович. Готуємось до олімпіади. Функціональні рівняння : навч. посібник / В. Ф. Сторчай, Л. С. Коряшкіна ; Нац. техн. ун-т ”Дніпров. політехніка”. - Дніпро : НТУ "ДП", 2018. - 146 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555819кп мп
636.98.09
С 82

Стоянов, Леонид Афонасьевич. Паразитология рептилий / Л. А. Стоянов, В. Ю. Стоянова. - Днепр : Середняк Т. К., 2018. - 191 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555824кп мп, 1555880 край
94(477.63-22)(01)
С 90

Сурсько-Литовське: білоруське село в Україні / Упр. культури, нац. і релігій Дніпропетр. облдержадміністрації, Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; упоряд. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 32 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556047кп хр
502.174(477)
С 91

Сучасний стан та проблеми поводження з відходами в Україні / гол. ред. Т. В. Тимочко. - К. : Всеукр. еколог. ліга, 2018. - 28 с. - (Б-ка Всеукраїнської екологічної ліги). - (Стан навколишнього середовища ; березень, № 3, 2018)
 

1555949кп мп
338.48(100)(075.8)
Т 33

Теорія та практика менеджменту міжнародного туристичного бізнесу : навч. посібник / Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; за заг. ред. Н. П. Мешко. - Дніпро : Літограф, 2018. - 245 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555807кп мп, 1555845 по
621.3(075.8)
Т 38

Техніка та напівпровідникова електроніка НВЧ : навч. посібник / О. О. Дробахін [та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Вид. 3-тє, допов., випр. - Дніпро : ДНУ, 2018. - 335 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556119кп хр
159.923:364.62(02.064)
Т 45

Титаренко, Тетяна Михайлівна. Психологічне здоров'я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації : монографія / Т. М. Титаренко ; Ін-т соц. та політ. психології. - Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. - 160 с. : рис.
 

1555776кп мп
547.46'054.6(043.3)
Т 48

Ткаченко, Ігор Вікторович. Амідокислоти та іміди ряду норборнена в синтезі нових гетерополіциклічних сполук : автореферат дисертації / І. В. Ткаченко ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро, 2018. - 20 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556004кп хр
94-054.74(477.8)"19"
У 45

Українська Голгота: Караганда : свідчення спецпереселенців / Пасторально-міграц. від. УГКЦ, Укр. Греко-Катол. Церква в Казахстані ; [упоряд. А. Балінська ; відп. за вип. В. Говера]. - Львів : Колесо, 2017. - 207, [1] с. : фот., портр.
 

1555954кп мп
005.94:330.341.1(075.8)
У 67

Управління знаннями та інноваціями : навч. посібник / А. Г. Бабенко [та ін.] ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 375 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555816кп мп
316.334.56(477.63-25)(062.552)
У 69

Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. Конф. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; відпов. за вип. В. В. Кривошеїн. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2018. - 344 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555961кп оил
811.134.2(075)
У 80

Устинова, Риотана Фоминична. Испанский язык : учебное пособие / Р. Ф. Устинова. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 318 с. : табл., рис.
 

ф1555866кп мп
378.4.093.5(477.63-25)(09)
Ф 18

Факультет фізики, електроніки та комп'ютерних систем. 100 років крок за кроком / В. В. Гнатушенко, О. О. Дробахін, О. В. Коваленко [та ін.] ; відп. за вип. Д. М. Свинаренко. - Дніпро : Формат А+, 2018. - 152 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555785кп мп
658.5:005.934(02.064)
Ф 91

Фролова, Лариса Володимирівна. Управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки : монографія / Л. В. Фролова, О. В. Роженко ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 210 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556029кп хр
94:314.151](477.81/.82)(043.3)
Х 21

Харкевич, Наталія Валеріївна. Переселенські процеси в Україні у 1944-1953 рр.: на матеріалах Волинської та Рівненської областей : автореферат дисертації / Н. В. Харкевич ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2018. - 20 с.
 

1555942кп мп
342.951(477)(043.3)
Х 21

Харківський, Сергій Анатолійович. Адміністративно-правовий захист земельних ресурсів України від нераціонального використання : автореферат дисертації / С. А. Харківський ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро, 2018. - 18 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556036кп хр
159.9-051(043.3)
Х 45

Хілько, Світлана Олександрівна. Психологічні умови формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів : автореферат дисертації / С. О. Хілько ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К., 2018. - 22 с. : табл., рис.
 

1555955кп мп, 1558884 край
069(477.63)(092)
Ч-20

Чарівний світ... Валентина Бекетова / Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворицького ; упоряд. О. І. Журба. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2018. - 250 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555786кп мп
338(477)(02.064)
Ч-49

Чернега О. Б. Вплив інфраструктурного розвитку на конкурентоспроможність національної економіки: фактори та механізми : монографія / О. Б. Чернега, Ю. Г. Бочарова, Х. М. Дорофєєва ; наук. ред. О. Б. Чернега. - Кр. Ріг : Діонат, 2017. - 140 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555959кп мп
75(477.63)(084)
Ч-49

Чернета Григорій. Етюди спостережень / авт. тексту Н. Г. Старицька. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2018. - 33 с. : кольор. іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1556103кп хр
373.3/.5-056.2/.3(07)
Ч-52

Четверікова, Наталя Володимирівна. Інклюзивний клас у школі. Психолого-педагогічні аспекти роботи педагогів / Н. Четверікова. - К. : Шкільний світ, 2018. - 134 с. : рис. - (Б-ка Шкільного світу)
 

1555941кп мп
347.73(477)(043.3)
Ч-75

Чорний, Олександр Анатолійович. Принцип фіскальної достатності у фінансово-правовому регулюванні : автореферат дисертації / О. А. Чорний ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро, 2018. - 17 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1555858кп край, ф1557590 иск
792.2/5(477.63)(091)
Ш 83

Шпаковська, Тетяна. Дніпровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. 100 років / Т. А. Шпаковська. - К. : Логос Украина, 2018. - 245 с. : фот.
 

1556097кп хр
94:329.73](477)"1917/1921"
Ш 92

Штокало, Василь. Поразка суспільної революції - підстава створення Української Військової Організації (УВО-ОУН-УПА-УГВР) / В. Штокало ; Терноп. обл. краєзнав. музей. - Тернопіль : Терноп. обл. краєзнав. музей, 2017. - 12 с. : фот.
 

1556105кп хр
330.34:338.27](477)
Ю 83

Юрчишин, Василь. Сценарій-прогноз розвитку економіки України: обмежений песимізм / В Юрчишин ; Центр Разумкова. - К. : Заповіт, 2018. - 58 с. : граф., табл.
 

1555943кп мп
342.9(477)(043.3)
Я 47

Яковенко, Антон Володимирович. Адміністративна відповідальність за невиконання судових рішень : автореферат дисертації / А. В. Яковенко ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро, 2018. - 19 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1555795кп мп
631.4(477)(02.064)
Я 47

Яковенко, Володимир Миколайович. Біогенне мікроструктуроутворення лісових грунтів степової зони України : монографія / В. М. Яковенко, Н. А. Білова ; Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Середняк Т. К., 2018. - 204 с. : табл., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1556094кп хр
321(477.83)"1990/2017"(02.064)
Я 72

Яремчук, В'ячеслав Дмитрович. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.) : монографія / В. Д. Яремчук ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. - К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. - 112 с.