2024 рік

Архів

 

Вересень  2019 року

Нові надходження


 

м1557097кп хр, м1557098 аб
316.346.2-055.2
А 28

Адічі, Чимаманда Нгозі. Люба Іджеавеле, або Феміністичний маніфест у п'ятнадцятьох пропозиціях / Ч. Н. Адічі ; пер. з англ. І. Стронговський. - К. : Видавництво, 2018. - 73 с. - (Нон-фікшену)
 

м1554511кп хр
821.161.2'06-31
А 66

Андрусяк, Іван. Дуби і леви : статті та есеї / І. Андрусяк. - К. : Грані-Т, 2011. - 167 с. - (De profundis)
 

1554512кп оил
811.521'27(02.064)
А 90

Асадчих О. В. Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі : монографія / О. В. Асадчих, В. О. Філонова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. - 156 с. : табл.
 

1554513кп хр
517.9(075.8)
А 90

Асимптотичні властивості розв'язків диференціальних рівнянь : навч. посібник / М. О. Перестюк [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2015. - 131 с.
 

1554514кп хр
821.411.16'06-1
А 92

Атар, Тірца. Від війни плачуть : [вірші : для мол. та серед. шк. віку] / Т. Атар ; пер. з івриту А. С. Хромова ; худож. К. Садовщук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 24 с. : кольор. іл.
 

1554515кп хр
94(477-25=411.16)"1941/1943"(062.552)
Б 12

Бабин Яр: масове убивство і пам’ять про нього : матер. міжнар. наук. конф. 24-25 жовтня 2011 р., м. Київ / Укр. центр вивч. історії Голокосту; наук. ред. В. Нахманович [та ін.]. - 2-е вид., доп. - К. : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2017. - 288 с.
 

ф1554516кп хр
94(477-25=411.16)"1941/1943"(084)
Б 12

Бабин Яр: пам’ять на тлі історії : альб.-кат. мультимед. вист. до 75-річчя трагедії / Музей історії м. Києва, Український ін-т нац. пам’яті, Громад. ком. “Бабин Яр” ; упоряд. В. Нахманович. - К. : Laurus, 2017. - 250 с. : фот.
 

ф1554517кп иск
785.011.26(470)(09)
Б 20

Балунов, Александр. Король и Шут. Между Купчино и Ржевкой... / А. Балунов. - М. : АСТ, 2017. - 382 с. : фот. - (Легенды русского рока)
 

1557140кп хр, 1557141 аб
821.111(73)-34
Б 29

Баум, Лаймен Френк. Американські казки / Л. Ф. Баум ; пер. з англ. О. Негребецький ; худож. К. Лавр. - К. : Знання, 2017. - 158, [1] с. : іл. - (Скарбничка)
 

м1554518кп хр
141(430)
Б 46

Беньямін, Вальтер. Щодо критики насильства / В. Беньямін ; пер. з нім. І. Андрущенко. - К. : Грані-Т, 2012. - 309, [3] с. - (De profundis)
 

ф1557109кп хр, ф1557110 аб
821.161.2'06-312.9
Б 61

Білий, Дмитро Дмитрович. Крила Срібного Яструба : [для серед. та ст. шк. віку] / Д. Д. Білий ; худож. В. Драпак. - К. : ТОВ Книжкова база Альфа, 2018. - 62 с. : іл. - (Дивовижні пригоди скіфа Атея)
 

ф1557107кп хр, ф1557108 аб
821.161.2'06-312.9
Б 61

Білий, Дмитро Дмитрович. Таємниця Кургану Анахарсія : [для серед. та ст. шк. віку] / Д. Д. Білий ; худож. В. Драпак. - К. : ТОВ Книжкова база Альфа, 2018. - 62 с. : іл. - (Дивовижні пригоди скіфа Атея)
 

1554519кп мп, 1554520 край
821.161.2(477.63)'06-1
Б 70

Блоха-Макаров, Іван. Доля-талан : [збірка поезій] / І. Блоха-Макаров. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 80 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554521кп мп, 1554522 край
821.161.2(477.63)'06-1
Б 70

Блоха-Макаров, Іван. Повернемось до витоків своїх : [збірка поезій] / І. Блоха-Макаров. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 104 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1554523кп хр
821.161.1'06-93
Б 73

Богат, Володимир. У спекотній Африці : [оповідання : для дошк. віку] / В. Богат ; пер. з рос. О. Мовчан ; худож. С. Сова. - К. : Грані-Т, 2008. - 80 с.
 

1554524кп мп
070.482(477)
Б 77

Бойко, Алла Анатоліївна. Преса православної церкви в Україні 1900-1917 рр. Культура. Суспільство. Мораль / А. Бойко. - Дн-ськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2002. - 308 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1557112кп хр, 1557113 аб
821(100).0
Б 77

Бойченко, Олександр. Мої серед чужих : читацький путівник для дітей старшого шкільного та молодшого студентського віку / О. Бойченко. - 2-е вид. - Чернівці : Книги-XXI, 2017. - 317 с.
 

1554525кп оил
811.521’255.4(075)
Б 81

Бондаренко, Іван Петрович. Методологія художнього перекладу : навч. посіб. для студентів-японістів / І. П. Бондаренко, Т. К. Комарницька, С. М. Семенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т філології. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 411 с.
 

1554526кп хр
821.521.09(07)
Б 81

Бондаренко, Іван Петрович. Японська література : курс лекцій. Ч. 2 : Період шьогунатів / І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча Феррейра ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т філології. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. - 438 с.
 

1554527кп хр
821.521.09(07)
Б 81

Бондаренко, Іван Петрович. Японська література : курс лекцій. Ч. 3 : Література новітнього періоду / І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча Феррейра ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Ін-т філології. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 487 с.
 

1554528кп чз
339.7.01(075.8)
Б 82

Боринець, Станіслав Якович. Теорія та практика світових фінансів : підручник / С. Я. Боринець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2016. - 432 с.
 

1554529кп чз
159.922
Б 87

Братко-Кутинський, Олексій. Як удосконалити свою психіку / О. Братко-Кутинський. - К. : Артек, 2003. - 176 с.
 

1554530кп хр
821.161.2'06-31
Б 87

Бриних, Михайло. Хрустальна свиноферма / М. Бриних. - К. : Грані-Т, 2012. - 160 с.
 

м1554531кп хр
821.133.1'06-4
Б 89

Брюкнер, Паскаль. Парадокс любові / П. Брюкнер ; пер. з фр. Л. Кононович ; авт. передм. А. Дністровий. - К. : Грані-Т, 2012. - 340 с. - (De profundis)
 

1554533кп оил, 1554880 аб
811.521'25(075.8)
Б 90

Букрієнко, Андрій Олександрович. Японсько-український переклад : практичний курс. Т. 2 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - 209 с.
 

ф1554534кп бф
53(038)
В 14

Вакуленко, Максим Олегович. Словник фізичних термінів-синонімів : близько 5000 синонімічних рядів / М. О. Вакуленко, О. В. Вакуленко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2017. - 192 с.
 

1557152кп хр, 1557153 аб
821.161.2'06-31-93
В 25

Вдовиченко, Галина. Мишкові Миші з продовженням : [для мол. та серед. шк. віку] / Г. Вдовиченко ; худож. І. Черняк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 148 с.
 

1557126кп хр, 1557127 аб
821.111'06-312.9
В 27

Веллс, Герберт. Чарівна крамниця : вибрані оповідання / Г. Веллс ; пер. з англ. О. Логвиненко. - К. : Знання, 2018. - 239 с. : іл. - (Скарби : молодіжна серія)
 

ф1554535кп хр
94(477)"19"(062.552)
В 42

Від України до УРСР : матер. Всеукр. наук. конф. / Музей історії м. Києва, Ін-т історії України НАН України ; ред.: Г. В. Боряк, В. Р. Нахманович, Я. Л. Примаченко [та ін.]. - К. : Інститут історії України НАН України, 2016. - 268 с. : фот.
 

1554536кп хр
821.161.1'06-31
В 64

Вознесенская, Юлия Николаевна. Сто дней до потопа : повести / Ю. Н. Вознесенская. - М. : Лепта Книга : Вече : ГрифЪ, 2017. - 256 с. - (Допущено к публикации: Издат. совет Рус. православ. церкви)
 

1554537кп мп
37.062(075.8)
В 67

Волкова, Наталія Павлівна. Педагогічні комунікації : практичний посібник / Н. П. Волкова ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Дн-ськ : РВВ ДНУ, 2005. - 128 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554539кп мп
94(430)(082)
В 74

Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ін-т укр.-нім. дослідж. ; ред.: А. Айсфельд, С. Й. Бобилєва, А. Г. Болебрух [та ін.]. - Дн-ськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2001. - 320 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1557132кп хр, ф1557133 аб
821.161.2'06-34-93
В 75

Воронина, Леся. Пригоди голубого папуги : для дітей мол. шк. віку / Л. Воронина ; худож. К. Штанко. - К. : Знання, 2018. - 55 с. : кольор. іл.
 

ф1554540кп хр
821.161.2'06-343-93
В 75

Воронина, Леся. Сни Ганса Християна / Л. Воронина ; худож. К. Штанко. - 2-ге вид. - К. : Грані-Т, 2011. - 101 с. : кольор.іл.
 

1557124кп хр, 1557125 аб
821.161.2'06-312.9
В 75

Воронина, Леся. Таємне Товариство Близнюків, або Чудисько озера Лох-Ойх та інші страховища : повість / Л. Воронина ; худож. В. Штанко. - К. : Знання, 2018. - 143 с. : іл.
 

1557128кп хр, 1557129 аб
821.161.2'06-312.9
В 75

Воронина, Леся. Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава : повість: для дітей серед. шк. віку / Л. Воронина ; худож. В. Штанко. - К. : Знання, 2018. - 141 с. : іл.
 

1554541кп хр
001.18
В 80

Впереди ХХІ век: перспективы, прогнозы, футурологи. Антология современной классической прогностики. 1952-1999 / ред., сост., авт. предисл. И. В. Бестужев-Лада. - М. : Academia, 2000. - 480 с. : ил.
 

1554542кп чз
81'1(075.8)
В 85

Вступ до мовознавства : підручник / І. О. Голубовська, С. М. Лучканин, В. Ф. Чемес [та ін.]; ред. І. О. Голубовська. - К. : Академія, 2016. - 318 с. - (alma mater+ = Альма-матер)
 

1554543кп хр
821.113.5'06-31
Г 12

Гаґеруп, Клаус. Золота Вежа : [повість: для дітей серед. шк. віку] / К. Гаґеруп ; з норв. пер. Г. М. Кирпа ; худож. О. Московченко. - К. : Грані-Т, 2011. - 120 с. : іл.; 21 см. - (Книготерапія)
 

ф1554544кп оп
017.1(477)"1956/1960"
Г 13

Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: Н. М. Носкіна, С. В. Дригайло, Д. Г. Захаров [та ін.]. - К., 2017. - 984 с.
 

1554545кп хр
94(477=214.58)"1941/1944"(062.552)
Г 34

Геноцид ромів України в період Другої світової війни: вивчення, викладання, комеморація : матер. наук.-практ. конф. / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; наук. ред. М. Тяглий ; літ. ред. О. Пазюк. - К. : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. - 228 с.
 

1557150кп хр, 1557151 аб
821.161.2'06-31-343
Г 37

Гербіш, Надійка. Мандрівки з чарівним атласом : для мол. шк. віку / Н. Гербіш ; худож. Б. Бондар. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 70 с. : кольор. іл.
 

в1554546кп иск
821.161.1(477)-31
Г 58

Гоголь, Николай Васильевич. Записки сумасшедшего : повесть / Н. Гоголь ; худож. Ю. Чарышников. - К. : Грани-Т, 2011. - 46 с. : ил.
 

1557144кп хр, 1557145 аб
821.111'06-31-93
Г 59

Гокінг, Люсі. Джордж і блакитний супутник : роман: для серед. шк. віку / Л. Гокінг, С. Гокінг ; пер. з англ. Г. Лелів ; худож. Г. Парсонз. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 336 с. : іл.
 

ф1557114кп хр, ф1557115 аб
821.112.2(494)'06-34-93
Г 60

Голер, Франц. Велика книжка. Історії для дітей / Ф. Голер, Н. Гайдельбах ; пер. з нім. Н. Ваховська. - Чернівці : Чорні вівці : Книги-XXI, 2017. - 312 с. : кольор.іл.
 

м1554549кп хр
821.161.2'06-4
Г 85

Грицак, Ярослав. Куди рухається світ : статті та есеї / Я. Грицак. - 2-е вид. - К. : Грані-Т, 2015. - 192 с. - (De profundis)
 

1554550кп хр
821.133.1'06-34
Г 85

Гріпарі, П’єр. Дві пані : [поезії : для дошк. та мол. шк. віку] / П. Гріпарі ; пер. з фр. В. Каденка ; худож. О. Полоскіна. - К. : Грані-Т, 2008. - 88 с. : кольор. іл. - (Дитяча іронічна поезія)
 

1552984 хр, 1552985 аб, 1557166 хр
821.113.5'06-31
Г 91

Грьонтведт Н.Е. Суперліто : Повість / Н. Е. Грьонтведт. - [б. м.], 2018. - 344 с.
 

1557156кп хр, 1557157 аб
821.113.5'06-31
Г 91

Грьонтведт, Ніна Елізабет. Happy End, попри все?. : повість: для серед. шк. віку / Н. Е. Грьонтведт ; пер. з норв. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 376 с. : іл.
 

1557122кп хр, 1557123 аб
821.161.2'06-32
Г 97

Гуцало, Євген. Лось : вибрані твори / Є. Гуцало. - К. : Знання, 2018. - 271 с. - (Скарби : молодіжна серія)
 

1557094кп хр, 1557095 аб
821.161.2'06-3-93
Д 33

Денисенко, Лариса. Майя та її мами / Л. Денисенко ; худож. М. Фоя. - К. : Видавництво, 2017. - 64 с. : кольор. іл.
 

1554552кп хр
94(477.82=411.16)"1941/1944"(093.3)
Д 46

Дімент, Майкл. Самотній вигнанець : щоденник про Свинюхи та гетто в Локачах / М. Дімент ; ред. Ш. Ягалом. - К. : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2016. - 199 с. : фот. - (Бібліотека спогадів про Голокост)
 

1554553кп хр
546.26-414(075.8)
Д 50

Діюк, Віталій Євгенович. Вуглецеві сорбенти. Одержання, будова та властивості : навч. посібник / В. Є. Діюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2017. - 143 с.
 

1554555кп оил
811.521(075.8)
Е 28

Егава, Хіроюкі. Японська мова: гендерний аспект : навч. посіб. для читання / Х. Егава ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2017. - 139 с.
 

1554563кп бф
811.124'02(03)
Е 64

Енциклопедичний словник класичних мов / Л. Л. Звонська, Н. В. Корольова, О. В. Лазер-Паньків [та ін.]; ред. Л. Л. Звонська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Київський університет, 2017. - 552 с. : іл.
 

ф1554556кп бф
811.161.2'373.6(038)
Е 88

Етимологічний словник української мови : у 7-ми т. / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; ред.: О. С Мельничук, В. Т. Коломієць, Т. Б. Лукінова. - К. : Наук. думка. Т. 5 : Р-Т / уклад.: Р. В. Болдирєв, В. Т. Коломієць, Т. Б. Лукінова. - 2006. - 702 с.
 

1554560кп хр
52(075.8)
Ж 42

Жданов, Валерій Іванович. Біфуркації та критичні явища в астрономічних системах : навч. посібник / В. І. Жданов, І. В. Стьопочкіна, А. В. Тугай ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2016. - 163 с.
 

ф1554561кп мп
811.521’25(075.8)
Ж 52

Желтобрюхова, Євгенія Іллівна. Посібник із науково-технічного перекладу / Є. І. Желтобрюхова, Чень Чжунчан ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Дн-ськ : РВВ ДНУ, 2007. - 40 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554564кп чз
37.064.2(075.8)
З-67

Зливков, Валерій Лаврентійович. Психологія педагогічного спілкування: інтегративний підхід : навч. посіб. / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. - Ніжин : Лисенко М. М., 2018. - 276 с.
 

1554565кп хр
821.161.2.09(091)
Ф 83

Иван Франко об украинской литературе / Ком. по культуре г. Москвы, Упр. культуры Централ. адм. округа г. Москвы; ред. В. В. Слюсарчук, подгот. текста, вступ. ст., авт. примеч.: Ю. А. Лабынцев, Л. Л. Щавинская. - М. : ГПИБ, 2006. - 109 с. : ил.
 

ф1554566кп хр
821.512.19-343:398
К 14

Казки кримських татар : [для дітей мол. та серед. шк. віку] / упоряд.: Л. Шурко, Л. Гуманенко ; худож. І. Рудь-Вольга. - К. : Грані-Т, 2009. - 104 с. : кольор. іл. - (Казки народів світу)
 

ф1554567кп хр
821(8):398.21
К 14

Казки Латинської Америки : для дітей мол. шк. віку / худож. Н. Дойчева ; ред. В. Колесник. - К. : Грані-Т, 2007. - 45 с. : іл. - (Казки народів світу)
 

1557116кп хр, 1557117 аб
821.161.2'06-343
К 26

Карпа, Ірена. День усіх білок : для мол. і серед. шк. віку / І. Карпа ; худож. Н. Гайда. - Чернівці : Чорні вівці : Книги-XXI, 2017. - 95 с. : кольор. іл.
 

1557134кп хр, 1557135 аб
821.111-31-93
К 42

Кіплінг, Редьярд. Кім : роман / Р. Кіплінг ; пер. з англ. Є. Тарнавського. - К. : Знання, 2018. - 335 с. - (Скарби : молодіжна серія)
 

м1557120кп хр, м1557121 аб
821.111-311.3
К 42

Кіплінг, Редьярд. Книга джунглів / Р. Кіплінг ; пер. з англ. М. Головко. - К. : Знання, 2017. - 207, [1] с. - (English Library)
 

1557142кп хр, 1557143 аб
821.162.1-312.9
К 64

Конопницька, Марія. Про краснолюдків і сирітку Марисю : [повість-казка : для мол. та серед. шк. віку] / М. Конопницька ; пер. з пол. Л. Андрієвська. - К. : Знання, 2017. - 192 с. - (Скарби: молодіжна серія)
 

1554568кп хр
343.341(470)(09)
К 65

Константинов, Андрей Дмитриевич. Бандитская Россия / А. Д. Константинов. - М. : АСТ, 2017. - 733, [1] с. : ил. - (Бандитский Петербург)
 

1557136кп хр, 1557137 аб
821.162.1'06-31
К 70

Корчак, Януш. Кайтусь-чарівник / Я. Корчак ; упоряд., пер. з пол. А. Павлишин. - К. : Знання, 2017. - 430 с. - (Голоси Європи)
 

м1554569кп хр
821.134.3(81)'06-31
К 76

Коэльо, Пауло. Адюльтер / П. Коэльо ; пер. с порт. А. Богдановский. - М. : АСТ, 2014. - 349 с.
 

1554570кп бф
338.48(03)
К 85

Крыштановский, Владислав Александрович. Украина и Молдавия / В. А. Крыштановский, Н. Рогова. - М. : Крыштановский В. А., 2012. - 552 с. : карты. - (Путешествуем сами)
 

1554571кп хр
543.395(075.8)
К 90

Куліченко, Сергій Анатолійович. Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі : навч. посібник / С. А. Куліченко, В. О. Дорощук ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2010. - 107 с.
 

1554572кп хр
821.161.1'06-31
Л 13

Лавряшина, Юлия. Догхантер : повесть: для сред. и ст. шк. возраста / Ю. Лавряшина. - М. : Аквилегия-М, 2017. - 243 с.
 

ф1554573кп хр
271.2-9(477)"16/17"(02.064)
Л 26

Ластовський, Валерій Васильович. Між суспільством і державою. Православна церква в Україні наприкінці XVII - у XVIII столітті в історії та історіографії. /В. В. Ластовський; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. - К. : Фенікс: НКПІКЗ, 2008. - 495 с.
 

1554574кп бф
811.161'373.21(038)
Л 34

Левашов, Евгений Александрович. Географические имена. Трудные случаи употребления : словарь-справочник: более 8000 геогр. имен / Е. А. Левашов. - М. : Астрель : АСТ : Транзиткнига, 2003. - 575 с.
 

м1554607кп мп
615.11(03)
Л 43

Лекарственные средства в детской гастроэнтерологии : справочник / сост.: Ю. С. Сапа, Г. Г. Колесниченко. - Дн-ск : ДНУ, 2003. - 338 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554575кп хр
821.161.2'06-32-94
Л 63

Лис, Володимир Савович. Володимир Лис про Сократа, Данила Галицького, Фернандо Маґеллана, Ісаака Ньютона, Шарлотту, Емілі, Енн Бронте : [для мол. та серед. шк. віку] / В. Лис ; літ. ред. Н. Поклад ; худож. С. Сова. - К. : Грані-Т, 2008. - 136 с.
 

1554578кп хр
821.161.2-343:398.21
Л 93

Люди і звірі : для дітей мол. та серед. шк. віку / упоряд., підгот. тексту, авт. приміт. Л. Демська-Будзуляк, худож. М. Німенко. - К. : Грані-Т, 2008. - 80 с. : кольор. іл. - (Українські народні казки з вузликами)
 

1554576кп хр
821.161.2'06-312.7
Л 93

Людина в (м)асьці : повість. - К. : Грані-Т, 2011. - 254 с.
 

1554577кп хр
338.431(02.064)
М 13

Мазур, Ірина Іванівна. Інституціоналізація сучасних форм господарювання в аграрному секторі : монографія / І. І. Мазур, О. В. Піменова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2016. - 240 с. : табл.
 

ф1557101кп хр, ф1557102 аб
821.161.2'06-312.9-93
М 19

Малик, Галина. Вуйко Йой і Лишиня : фентезі для найменших. Кн. 1 / Г. Малик. - К. : КАЛАМАР, 2017. - 126 с. : кольор. іл.
 

1554579кп чз
330.1(075.8)
М 31

Маслов, Анатолій Олександрович. Інформаційно-знаннєва економіка : підручник / А. О. Маслов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2016. - 464 с. : граф., табл.
 

1554580кп хр, 1554581 аб
378.016(477)(02.064)
М 54

Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С. В. Руденко, В. Ю. Вілков, Н. В. Ярмоліцька [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2017. - 175 с.
 

ф1554582кп хр
821(100)-343
М 68

Мифы и легенды народов мира / сост.: Н. В. Будур, И. А. Панкеев ; худож. О. Ионайтис. - 2-е изд., испр., перераб. и сокр. - М. : Олма-пресс. - 2000. - ISBN 5-224-01017-9 Т. 1 : Древний мир. - 2000. - 558 с.
 

ф1554583кп хр
821(100)-343
М 68

Мифы и легенды народов мира / сост.: Н. В. Будур, И. А. Панкеев ; худож. О. Ионайтис. - 2-е изд., испр., перераб. и сокр. - М. : Олма-пресс. - 2000. - ISBN 5-224-01017-9 Т. 2 : Средневековая Европа. - 2000. - 589 с. : ил.
 

ф1554584кп хр
821(100)-343
М 68

Мифы и легенды народов мира / сост.: Н. В. Будур, И. А. Панкеев ; худож. О. Ионайтис. - 2-е изд., испр., перераб. и сокр. - М. : Олма-пресс. - 2000. - ISBN 5-224-01017-9 Т. 3 : Россия, Азия, Восток. - 2000. - 509 с. : ил.
 

1554585 аб
821(4)-343:398.22
М 68

Мифы и легенды народов мира : сборник Мифы и легенды народов мира. Центральная и Южная Европа : сборник / пересказ: Е. Балабанова, О. Петерсон, И. Токмакова [и др.] ; худож. И. Е. Сайко. - М. : Литература : Мир книги, 2004. - 464 с. : ил.
 

1554586кп бф
016:929]:94(477)
М 64

Надія Іванівна Миронець : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Ю. Середенко, Н. Казакова, Л. Кузьменко. - К. : Людмила, 2018. - 172 с. : фот.
 

1554587кп хр
821.161.1(477)'06-32-94
Н 17

Надэмлинский, Алексей Юрьевич. Алексей Надэмлинский о... Антонио Страдивари, Михаиле Грушевском, Джиме Корбетте, Леониде Утесове, Сальвадоре Дали / А. Надэмлинский ; лит. ред. Т. Сковородникова ; худож. Е. Коркищенко. - К. : Грани-Т, 2007. - 144 с. : ил.
 

ф1554588кп хр
316(477)
Н 34

Нахманович, Віталій. Феномен “Свободи”. Виборці радикальних націоналістів у дзеркалі соціології / В. Нахманович ; Київ. міжнар. ун-т, Асоц. єврейс. орг. і общин (Ваад) України. - К. : КМІС, 2016. - 223 с. : табл.
 

ф1554589кп мп, ф1559187 хр
658.51
Н 60

Нивен, Пол Р. Сбалансированная система показателей для государственных и неприбыльных организаций : пер. с англ. / П. Р. Нивен. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 317 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554590кп чз
070(100)(075.8)
Н 84

Носова, Богдана Миколаївна. Міжнародна журналістика: сучасна зарубіжна публіцистика : навчальний посібник / Б. М. Носова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2016. - 128 с.
 

1554591кп хр
821.161.2'06-312.9
О-53

Олді, Генрі Лайон. Розповіді очевидців, або Архів нагляду сімох : [оповідання : для серед. та ст. шк. віку] / Г. Л. Олді ; пер. з рос. І. М. Андрусяк ; худож. Я. Коломійчук. - К. : Грані-Т, 2008. - 160 с. : іл.; 22 см. - (Українська майстерня фантастики)
 

1554592кп мп
37(062.552)
О-72

Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій : матер. Всеукр. наук. конф. 24-25 листопада 2017 р., м. Дніпро. Ч. 1 / Ін-т педагогіки НАПН України; ред.: О. С. Токовенко, І. В. Іщенко, В. П. Горбатенко [та ін.]. - Дніпро : Охотнік, 2017. - 374 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1554593кп хр
821.161.2'06-343
П 12

Павлишин, Галина. Унікальна Картоплина : [казки : для дітей дошк. та мол. шк. віку] / Г. Павлишин ; худож. М. Ольхова. - К. : Грані-Т, 2008. - 72 с. : кольор. іл. - (Сучасна дитяча проза)
 

м1554594кп хр
94(44)"18"(092)
П 37

Платов, Антон. Так говорил Наполеон / А. Платов. - М. : Мир, 2003. - 735 с. : ил.
 

1554595кп хр
821.161.2-343:398.21
П 41

Побутові : [казки : для дітей мол. та серед. шк. віку] / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож. Ю. Мітченко. - К. : Грані-Т, 2008. - 62 с. : кольор. іл. - (Українські народні казки з вузликами)
 

1554596кп чз
159.9(075.8)
П 71

Предко, Олена Іллівна. Психологія релігії : навч. посіб. / О. І. Предко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2014. - 479 с.
 

1554597кп хр
821.161.2-343:398.21
П 75

Пригодницькі : [казки: для дітей мол. та серед. шк. віку] / упоряд., підгот. тексту, авт. прим. Л. Демська-Будзуляк, худож. А. Шигаєва. - К. : Грані-Т, 2008. - 64 с. : кольор. іл. - (Українські народні казки з вузликами)
 

1554598кп хр
821.161.2-343:398.21
П 75

Прикордонні : [казки: для дітей мол. та серед. шк. віку] / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож. Н. Пастушенко. - К. : Грані-Т, 2008. - 76 с. : кольор. іл.
 

1554599кп хр
515.16(075.8)
П 77

Пришляк, Олександр Олегович. Топологія многовидів : навч. посібник / О. О. Пришляк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2015. - 96 с.
 

1554600кп хр
821.161.2-343:398.21
П 78

Про тварин : [казки: для дошк. та мол. шк. віку] / упоряд., підгот. тексту та прим. Л. Демської-Будзуляк ; худож. К. Іванова. - К. : Грані-Т, 2008. - 70 с. : кольор. іл. - (Українські народні казки з вузликами)
 

1554602кп хр
821.161.2'06-312.9
П 84

Проць, Тереза. П'ять дарів / Т. Проць ; худож. О. Сова. - К. : Грані-Т, 2008. - 148 с. : кольор. іл. - (Золотий лелека)
 

1554601кп хр
821.161.2’06-32-94
П 84

Процюк, Степан Васильович. Степан Процюк про Василя Стефаника, Карла-Ґустава Юнґа, Володимира Винниченка, Архіпа Тесленка, Ніку Турбіну / С. В. Процюк ; худож. Т. Ніколаєнко. - К. : Грані-Т, 2008. - 112 с. : іл. - (Життя видатних дітей)
 

1554603кп хр
821.161.1'06-1
Р 62

Рождественский, Роберт Иванович. Эхо любви : стихотворения, поэмы / Р. Рождественский ; вступ. ст. Л. Аннинского. - М. : Э, 2017. - 606 с. : [12] л. ил., портр. - (Б-ка классической литературы). - (Поэзия - Подарочные издания)
 

1554604кп хр
821.161.1(477)’06-32-94
Р 64

Роздобудько, Ирэн. Ирэн Роздобудько о... Блезе Паскале, Вольфи Моцарте, Гансе Андерсене, Катрусе Билокур, Чарли Чаплине / И. Роздобудько ; пер. с укр. М. Яковенко. - К. : Грані-Т, 2007. - 144 с. - (Жизнь замечательных детей)
 

ф1554605кп хр
821.161.2'06-311.3
Р 64

Роздобудько, Ірен Віталіївна. Пригоди на острові Клаварен : повість : для дітей мол. та серед. шк. віку / І. В. Роздобудько ; худож. Н. Дойчева-Бут. - К. : Грані-Т, 2011. - 120 с. : кольор. іл.
 

1557148кп хр, 1557149 аб
821.161.2'06-31-343
Р 90

Рутківський, Володимир Григорович. Щирик зі Змієвої гори : казкова повість / В. Г. Рутківський ; худож. І. Михайлян. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 256 с. : іл.
 

ф1557096кп хр
821.133.1'06-312.6:741.5
С 21

Сатрапі, Маржан. Персеполіс / М. Сатрапі ; пер. з фр. О. Макарова ; худож. М. Сатрапі. - К. : Видавництво, 2018. - 352 с. : іл. - (Серія "коміксів")
 

ф1554608кп чз
339.9(075.8)
С 24

Світова економіка : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред.: О. І. Шнирков, В. І. Мазуренко, О. І. Рогач. - К. : Київський університет, 2018. - 608 с. : граф., табл.
 

1557138кп хр, 1557139 аб
821.111(71)-311.3
С 33

Сетон-Томпсон, Ернест. Два маленьких дикуни : повість / Е. Сетон-Томпсон ; пер. з англ.: Л. Солонько, М. Головко. - К. : Знання, 2017. - 367 с. : іл. - (Скарби: молодіжна серія)
 

В1557099кп хр, В1557100 аб
821.162.3'06-3:741.5
С 40

Сіс, Петр. Стіна. Як я виростав за залізною завісою / П. Сіс ; пер. з чес. І. Забіяка ; худож. П. Сіс. - К. : Вид-во коміксів, 2018. - 43 с. : кольор.іл.
 

1557158кп хр, 1557159 аб
821.113.5'06-31
С 45

Скреттінг, Гюдрун. Антон та інші нещастя : повість: для серед. шк. віку / Г. Скреттінг ; пер. з норв. Н. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 248 с.
 

1557162кп хр, 1557163 аб
821.111'06-312.4-93
С 47

Слейтер, Кім. Розумник. Загадковий злочин, особливий детектив : [повість : для серед. шк. віку] / К. Слейтер ; пер. з англ. Г. Лелів. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 232 с.
 

1557154кп хр, 1557155 аб
821.111'06-31-93
С 50

Сміт, Доді. 101 далматинець : роман / Д. Сміт ; пер. з англ. Н. Ясіновська ; худож. Т. Цюпка. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 234 с. : іл.
 

1554609кп чз, 1554610 аб
334.72
С 69

Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін / А. О. Корнецький, А. А. Свинчук, В. Я. Назарук [та ін.]. - К. : Підприємство ВІ ЕН ЕЙ, 2017. - 188 с. : рис.
 

1554611кп хр
27-426(03)
С 79

Степовик, Дмитро. Українська християнська абетка / Д. Степовик. - 3-є вид., доп. - К. : Грані-Т, 2011. - 80 с. : іл.
 

1557130кп хр, 1557131 аб
821.111-311.3
С 80

Стівенсон, Роберт Льюїс. Острів скарбів : роман / Р. Л. Стівенсон ; пер. з англ. О. Гончар. - К. : Знання, 2018. - 223 с. : іл. - (Скарби : молодіжна серія)
 

1557160кп хр, 1557161 аб
821.113.5'06-31
С 89

Сульберґ, Аудгільд А. Привиди проти суперкрутих : [повість: для серед. шк. віку] / А. А. Сульберґ ; пер. з норв. Н. Р. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 196 с. : іл.
 

1554612кп хр
821.161.1(477)'06-311.6
С 91

Сушинский, Богдан Иванович. Жребий викинга : роман / Б. Сушинский. - М. : Вече, 2014. - 412, [1] с.; 21 см. - (Серия исторических романов)
 

1554613кп хр
5(075.8)
Т 21

Тартаківська, Олена Вікторівна. Явища самоорганізації у фізиці, хімії та біології : навч. посіб. / О. В. Тартаківська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2017. - 192 с. : іл.
 

1554614кп хр
004.92(075.8)
Т 49

Тмєнова, Наталія Пилипівна. Комп'ютерна графіка : навч.-метод. посібник / Н. П. Тмєнова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2017. - 111 с.
 

ф1554615кп мп
005.73
Т 56

Томсон, Кевин. Рецепты корпоративной культуры. Как изменить привычное поведение / К. М. Томсон ; пер. с англ. А. С. Карпенко. - Дн-ск : Баланс Бизнес Букс, 2005. - 273 с. : кольор. іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1557103кп иск, ф1557104 аб
78.071.1(477)(092)
Т 58

Топська, Неллі. Артемій Ведель : [для серед. та ст. шк. віку] / Н. Топська. - К. : ТОВ Книжкова база Альфа, 2018. - 64 с. : кольор. іл. - (Золота доба української музики)
 

ф1557105кп иск, ф1557106 аб
78.071.1(477)(092)
Т 58

Топська, Неллі. Максим Березовський : [для серед. та ст. шк. віку] / Н. Топська. - К. : ТОВ Книжкова база Альфа, 2018. - 64 с. - (Золота доба української музики)
 

1557118кп хр, 1557119 аб
004
Т 81

Тужиков, Андрій. Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій гаджет / А. Тужиков ; худож. Н. Сойко : Чорні вівці : ЛакіБукс : Книги-XXI, 2018. - 112 с. : кольор. іл.
 

1554616кп хр
177.61(02.064)
Т 87

Туренко, Віталій Едуардович. Погляд на людську любов у світлі східної святоотецької думки : монографія / В. Е. Туренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2016. - 207 с.
 

1554617кп чз
364.4-784(075.8)
Т 98

Тюптя, Олена Володимирівна. Консультативна взаємодія в соціальній роботі : навч. посіб. / О. В. Тюптя ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2016. - 318 с. : табл.
 

1554618кп хр
811.161.2(082)
У 45

Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. Вип. 1 (47) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред.: А. К. Мойсієнко, І. В. Козленко, І. М. Арібжанова [та ін.]. - К. : Київський університет, 2017. - 126 с.
 

1554551кп хр
27-175.27
У 91

Учение об Антихристе в древности и средневековье / сост., авт. предисл., авт. примеч. Б. Г. Деревенский. - СПб. : Алетейя, 2000. - 523 с. : ил. - (Античное христианство)
 

м1554619кп хр
821.161.2.09"16/19"
У 95

Ушкалов, Леонід. Від бароко до постмодерну : есеї / Л. Ушкалов. - К. : Грані-Т, 2011. - 549 с. - (De profundis)
 

1554620кп чз
1(075.8)
Ф 56

Філософія : підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, М. П. Драгоманов [та ін.]. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Харків : Фоліо, 2018. - 621 с.
 

ф1554627кп хр
821.161.2-343:398.21
Ц 18

Царівна-жаба : українська народна казка / худож. К. Шматко. - К. : Грані-Т, 2007. - 39 с. : кольор.іл.
 

1554628кп хр
821.161.2-343:398.21
Ч-20

Чарівні : казки / упоряд. Л. Демська-Будзуляк ; худож. К. Гріньов. - К. : Грані-Т, 2010. - 59 с. : кольор.іл. - (Українські народні казки з вузликами)
 

1554632кп хр
339.9(02.064)
Ч-83

Чугаєв, Олексій Анатолійович. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2017. - 496 с. : табл.
 

ф1554633кп иск
7.03(520)(091)(075)
Ш 37

Шевцова, Галина. Історія японської архітектури і мистецтва : навчальний посібник / Г. Шевцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - К. : Грані-Т, 2011. - 231 с. : іл., фот.
 

м1554634кп хр
821.161.1'06-31
Ш 65

Шишкин, Михаил Павлович. Венерин волос : роман / М. П. Шишкин. - М. : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. - 542 с.
 

1554635кп хр
821.161.1'06-31
Ш 78

Шолохова, Елена. Плохой, жестокий, самый лучший : молодежная повесть / Е. Шолохова. - М. : Аквилегия-М, 2017. - 254 с.; 21 см. - (Современная проза)
 

1554636кп чз
327(075.8)
Ш 95

Шульга, Марина Андріївна. Геополітика : навчальний посібник / М. А. Шульга ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київський університет, 2017. - 240 с.