2024 рік

Архів

 

Березень  2019 року

Нові надходження


 

1552026кп чз, 1552027 аб
159.98(075.8)
А 37

Айсина, Римма Михайловна. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики : учеб. пособие / Р. М. Айсина. - К. : Сварог, 2018. - 147 с. : табл. - (Высшее образование)
 

1552065кп чз, 1552066 аб
005.642.5
А 50

Аллен, Дэвид. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса / Д. Аллен ; пер. с англ. С. В. Каденко. - 6-е изд. - К. : СВАРОГ, 2017. - 339, [7] с. : рис.
 

1552042кп хр
811.112.2'36(02.064)
А 61

Амеліна С. М. Інфінітивні конструкції у сучасній німецькій мові : монографія / С. М. Амеліна. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 159 с.
 

1552243кп хр
378.4.016:81'25-051(02.064)
А 61

Амеліна, Світлана Миколаївна. Підготовка перекладачів у зарубіжних університетах до застосування інформаційних технологій : монографія / С. М. Амеліна, Р. О. Тарасенко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 254 с. : табл.
 

1552275кп хр
615.851(07)
А 84

Арнтц, Арнуд. Практическое руководство по схема-терапии. Методы работы с дисфунциональными режимами при личностных расстройствах / А. Арнтц, Г. Якоб ; пер. с англ. Е. Плотникова ; под науч. ред. А. В. Черникова. - К. : СВАРОГ, 2017. - 320 с. : рис.
 

1552195кп хр
005.32(07)
Б 20

Балагуш О. О. Организационное поведение (Практикум: деловые игры, тесты, конкретные ситуации) : учебно-практическое пособие / О. О. Балагуш. - К. : СВАРОГ, 2018. - 314 с. : табл.
 

1552200кп чз, 1552201 аб
338.486.2(075.8)
Б 20

Балашова, Раїса Іванівна. Організація діяльності туристичного підприємства : навчальний посібник / Р. І. Балашова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 183 с. : мал., табл.
 

1552169кп хр
349.2/.3(100)(02.064)
Б 53

Бесчастний, Віктор Миколайович. Нариси з міжнародного та зарубіжного трудового права і права соціального забезпечення : монографія / В. М. Бесчастний, М. М. Клемпарський, О. В. Назимко ; за заг. ред. В. М. Бесчастного. - Харків : Право, 2017. - 169 с.
 

1552114кп хр
548.3(075.8)
Б 64

Бірюкович, Ліна Олегівна. Кристалохімія тугоплавких сполук : навч. посібник / Л. О. Бірюкович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 112 с.
 

1552071кп хр
616.89(07)
Б 68

Блейхер, Вадим Моисеевич. Клиническая патопсихология : руководство для врачей и клинических психологов / В. М. Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков ; под общ. ред. С. Н. Бокова. - 3-е изд., стереотип. - К. : СВАРОГ, 2018. - 624 с.
 

1552264кп чз, 1552265 аб
349.3(477)(075.8)
Б 77

Бойко, Микола Дмитрович. Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / М. Д. Бойко ; М-во освіти і науки України. - 5-те вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 447 с.
 

1552116кп хр
398.4:355](477)(09)(02.064)
Б 81

Бондаренко, Антон Олександрович. Культ вовка у військових традиціях Давньої України : монографія / А. О. Бондаренко ; авт. передм. Ю. Фігурний ; Наук.-дослід. ін-т українознавства. - К. : Олег Філюк, 2017. - 173 с. : іл.
 

1552196кп хр, 1552197 аб
316.614.5(075.8)
Б 86

Бочелюк, Віталій Йосипович. Організаційна психологія на підприємстві : навчальний посібник / В. Й. Бочелюк, О. В. Пучина. - К. : Скіф, 2012. - 267 с. : мал., табл.
 

1552173кп хр
37.018.1:159.922.7
В 26

Вебстер-Стрэттон, Каролин. Невероятные годы. Руководство по выявлению и преодолению проблем для родителей детей от 2 до 8 лет / К. Вебстер-Стрэттон ; пер. с англ. О. Комарова. - К. : Сварог, 2017. - 320 с. : ил.
 

1552123кп хр, 1552124 аб
159.922.73
В 48

Винникотт, Дональд Вудс. Маленькие дети и их матери = Babies and their mothers / Д. В. Винникотт ; пер. с англ. Н. М. Падалко. - К. : СВАРОГ, 2017. - 76 с.
 

1552230кп хр
331.45(075.8)
В 65

Войналович, Олександр Володимирович. Охорона праці на будівельних об'єктах АПК : навчальний посібник / О. В. Войналович, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 396 с.
 

1552231кп хр
331.45(075.8)
В 65

Войналович, Олександр Володимирович. Охорона праці у ветеринарній медицині : навч. підруч. для студ. вищ. навч. закладів / О. В. Войналович, Т. О. Білько, Є. І. Марчишина. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 553 с.
 

1552233кп хр
331.45(075.8)
В 65

Войналович, Олександр Володимирович. Охорона праці у рибному господарстві : навчальний підручник / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 628 с.
 

1552234кп хр
331.45(075.8)
В 65

Войналович, Олександр Володимирович. Охорона праці у сільському господарстві : навчальний підручник / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Т. О. Білько. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 690 с.
 

1552156кп хр
330.15(26)(02.064)
В 68

Волосюк, Марина Валеріївна. Морегосподарський комплекс: проблеми розвитку та регулювання : монографія / М. В. Волосюк, Л. Ю. Вдовиченко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 152 с.
 

1552218кп чз
548(075.8)
В 75

Ворошилов, Юрий Витальевич. Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов : учебник / Ю. В. Ворошилов, В. И. Павлишин ; отв. ред. С. А. Довгый. - К. : КНТ, 2018. - 568 с.
 

1552257кп по, 1552258 аб
64
Г 12

Гаврилко Л. П. Поради молодій господині. 1000 секретів домоведення / Л. П. Гаврилко, П. П. Гаврилко, Т. В. Гуштан ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Ужгород. торг.-екон. ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 224 с.
 

ф1552013кп по
641.55(083.12)
Г 12

Гаврилко, Петро Петрович. Збірник рецептур національної кухні країн Європи / П. П. Гаврилко. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 620 с.
 

1552068кп рф
726(477-25)(09)
Д 26

Дедлов, Владимир Людвигович. Киевский Владимирский собор и его художественные творцы : с автотипическими снимками / В. Л. Дедлов. - Репр. воспр. изд. (М. : Изд. кн. магазина Гросманъ и Кнебель, 1901). - К. : Олег Філюк, 2018. - 90 с. : ил.
 

1552128кп хр
130.2(02.064)
Д 33

Денисюк, Жанна Захарівна. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Ж. З. Денисюк ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - 2-ге вид. - К. : НАКККіМ : Олег Філюк, 2017. - 224 с.
 

1552221кп хр
343.137.5(477)(02.064)
Д 44

Дідківська, Галина Василівна. Особливості кримінально-процесуального провадження у злочинах, вчинених неповнолітніми із соціально-неблагополучних сімей : монографія / Г. В. Дідківська. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 215 с.
 

1552244кп по, 1552245 аб
656.13.017.2(075)
Д 75

Дрозд М. І. Підручник водія: основи керування автомобілем / М. І. Дрозд, К. С. Зозуля. - К., 2017. - 198 с.
 

1552085кп хр
316.77(072)
Д 79

Дубова, Світлана Володимирівна. Комунікативні стратегії установи : методичні рекомендації до вивчення дисципліни / С. В. Дубова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 55 с.
 

1552171кп хр
002.1:6(075.8)
Д 79

Дубова, Світлана Володимирівна. Науково-технічна документація : Метод. рекомендації / С. В. Дубова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 54 с.
 

1552070кп хр
332.334(477)(02.064)
Е 26

Євсюков Т. О. Класифікація та екобезпечне використання особливо цінних земель : монографія / Т. О. Євсюков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 295 с. : мал., табл.
 

1552143кп хр
639.3(075.8)
Є 27

Євтушенко, Микола Юрійович. Методологія наукових досліджень у рибництві : навч. посібник / М. Ю. Євтушенко, М. І. Хижняк ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 296 с.
 

1552007кп бф
343.963(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про прокуратуру" : станом на 19 січня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 140 с.
 

1552008кп бф
346.073.53(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про публічні закупівлі" : станом на 15 березня 2018 року: відп. офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 56 с.
 

1552009кп бф
342.534(477)(094.4)
З-19

Закони України: Про статус депутатів місцевих рад. Про звернення громадян. Про органи самоорганізації населення : за станом на 03 грудня 2015 р. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 67 с.
 

1552014кп хр
347.951
З-41

Збірник судових рішень у справах щодо провокації злочину працівниками правоохоронних органів / упоряд.: С. В. Прийма, С. О. Шульгін. - Харків : Право, 2017. - 607 с.
 

1552017кп хр, 1552018 аб
347.4(477)(075.8)
З-78

Зобов'язальне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 191 с.
 

1552036кп хр
338.43-043.86(02.064)
І-65

Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : монографія / Т. О. Зінчук, Т. В. Усюк, В. Є. Данкевич [та ін.] ; за ред.: Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус ; М-во освіти і науки України, Житомир. нац. агроеколог. ун-т. - Житомир ; К.
 

1552050кп чз, 1552051 аб
340.15(100)(075.8)
І-90

Історія держави і права зарубіжних країн : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 170 с.
 

1552055кп чз, 1552056 аб
94(477)(075.8)
І-90

Історія України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 186 с.
 

1552262кп хр
347.23(477)(02.064)
К 21

Каракаш, Ілля Іванович. Право власності на природні об'єкти та їх ресурси в Україні : монографія / І. І. Каракаш ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юридична література, 2017. - 436 с.
 

1552020кп бф, 1552021 аб
821.161.2(075.8)
К 30

Кацавець, Руслан Сергійович. Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство / Р. С. Кацавець ; М-во освіти і науки України. - 4-те вид., перероб. і доп. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 111 с.
 

1552067кп рф
75.03(477-25)''19/20''
К 38

Киевская рисовальная школа, 1875-1901. Воспоминания Старого Учителя. - Репр. воспроизведение изд. - К. : Олег Філюк, 2018. - 240 с. : рис., фот.
 

ф1552069кп хр
94:271.2-788(477.25)"1939/1945"
К 38

Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: Дослідження. Документи / Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник; упоряд.: Т. М. Себта, Р. І. Качан ; відп. ред. Г. В. Боряк. - К. : Олег Філюк, 2016. - 1198, [1] с. : табл.
 

1552250кп чз
321(100)(075.8)
К 43

Кириченко, Віктор Миколайович. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс : навчальний посібник / В. М. Кириченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. техн. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 216 с.
 

1552073кп бф
347.998.85(477)(094.4)
К 57

Кодекс адміністративного судочинства України : станом на 26 березня 2018 року. Відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 246 с.
 

1552074кп бф
349.2(477)(094.4)
К 57

Кодекс законів про працю України : станом на 7 травня 2018 року. Відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 116 с.
 

1552075кп бф
342.9(477)(094.4)
К 57

Кодекс України про адміністративні правопорушення : станом на 3 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 367 с.
 

1552076кп бф
351.862(477)(094.4)
К 57

Кодекс цивільного захисту України : станом на 9 лютого 2018 р. / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 129 с.
 

1552048кп чз, 1552049 аб
336.7(09)(075.8)
К 60

Колесников, Олександр Володимирович. Історія грошей та фінансів : навч. посібник / О. В. Колесников, Д. І. Бойко, О. О. Коковіхіна ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - 2-ге вид. випр. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 139 с. : мал.
 

1552078кп хр, 1552079 чз
376-056.36(02.064)
К 63

Комплексная коррекция трудностей обучения в школе / ред.: Ж. М. Глозман, А. Е. Соболева. - К. : СВАРОГ, 2018. - 543, [1] с. - (Теория и практика психологической помощи).
 

1552082кп хр
636.4.087(02.064)
К 63

Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві : монографія / М. О. Захаренко, Л. В. Шевченко, В. М. Михальська та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 334 с.
 

1552083кп по, 1552084 аб
004.032.6.056.5(075.8)
К 64

Конахович, Георгій Филимонович. Комп'ютерна стеганографічна обробка й аналіз мультимедійних даних : підручник / Г. Ф. Конахович, Д. О. Прогонов, О. Ю. Пузиренко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 558 с.
 

1552080кп хр, 1552081 аб
376-056.264(075.8)
К 64

Кондратенко, Валентина. Комплексний підхід до подолання заїкання у підлітків : навч. посіб. для студ. дефектолог. ф-тів вищ. пед. навч. закладів / В. Кондратенко, В. Ломоносов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : КНТ, 2014. - 146 с. : мал.
 

1552086кп хр
339.137.2(477)(02.064)
К 64

Конкурентоспроможність будівельної організації - основа виживання економіки : монографія / В. І. Савенко, С. С. Савенко, С. І. Доценко [та ін.] ; Укр. акад. наук. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 127 с.
 

1552090кп чз, 1552091 аб
342(100)(075.8)
К 65

Конституційне право зарубіжних країн : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 205 с.
 

1552094кп чз
342.2(075.8)
К 65

Конституційні засади сучасного державотворення : навчальний посібник у питаннях і відповідях / Т. Є. Кагановська, Є. І. Григоренко, Я. О. Григоренко [та ін.]; ред. Т. Є. Кагановська ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : Право, 2017. - 303 с.
 

1552095кп хр
674.038(02.064)
К 65

Концептуальні напрями раціонального використання деревної сировини : монографія / О. О. Пінчевська [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 311 с.
 

1552098кп чз, 1552099 аб
347.72(477)(075.8)
К 68

Корпоративне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 255 с.
 

1552146кп хр
796.015(075.8)
К 72

Костюкевич, Віктор Митрофанович. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, Л. М. Шевчик, О. Г. Сокольвак ; за заг. ред. В. М. Костюкевича. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : КНТ, 2017. - 255 с. : рис.
 

1552202кп чз, 1552203 аб
796.3.063.4(075.8)
К 72

Костюкевич, Віктор Митрофанович. Організація і проведення змагань із спортивних ігор : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. - 2-е вид., випр. і допов. - К. : КНТ, 2017. - 216 с. : рис., табл.
 

1552174кп хр
37(477)"19"(09)(02.064)
К 77

Кравчук, Оксана Володимирівна. Новаторський педагогічний рух в Україні (20-ті - 90-ті роки ХХ століття) : монографія / О. В. Кравчук; наук. ред. Н. М. Дем'яненко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - К. : КНТ, 2018. - 244 с.
 

1552052кп чз, 1552053 аб
2-9(477)(075.8)
К 77

Кралюк П. М. Історія релігієзнавства в Україні / П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. - К. : КНТ, 2017. - 159 с.
 

1552041кп хр
930.85(=161.2)(=512.1)(02.064)
К 77

Кралюк, Петро Михайлович. Інтелектуальні традиції українсько-тюркського пограниччя XVI-XVIII ст. : монографія / П. М. Кралюк, М. М. Якубович. - 2-е вид. - К. : КНТ, 2018. - 305, [1] с.
 

1552077кп хр
94:355](477)"14/17"(02.064)
К 77

Кралюк, Петро Михайлович. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2015. - 280 с.
 

1552222кп хр
378.6(477.81)(02.064)
К 78

Кралюк, Петро Михайлович. Острозька академія в філософській культурі України : монографія / П. М. Кралюк, І. Д. Пасічник, М. М. Якубович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - К. : КНТ, 2018. - 481, [1] с. : табл., фот.
 

1552223кп хр
378.6(477-25)(09)(02.064)
К 77

Кралюк, Петро Михайлович. Острозький культурний центр та становлення Києво-Могилянської академії : монографія / П. М. Кралюк. - К. : КНТ, 2018. - 239, [1] с. : іл., фот.
 

1552100кп чз, 1552101 аб
343.98(075.8)
К 82

Криміналістика : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 199 с.
 

1552103кп чз, 1552104 аб
343.98(075.8)
К 82

Криміналістика: питання і відповіді : навчальний посібник / А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, Я. В. Кузьмічов та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 279 с.
 

1552106кп чз, 1552107 аб
343.2/.7(477)(075.8)
К 82

Кримінальне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 239 с.
 

1552109кп бф
343.2/.7(477)(094.4)
К 82

Кримінальний кодекс України : станом на 3 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 277 с.
 

1552110кп бф
343.13(477)(094.4)
К 82

Кримінальний процесуальний кодекс України : станом на 7 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 365 с.
 

1552111кп бф
343.81(477)(094.4)
К 82

Кримінально-виконавчий кодекс України. Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : станом на 20 квітня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 258 с.
 

1552112кп чз, 1552113 аб
343.9(075.8)
К 82

Кримінологія : посібник для підготовки до іспитів / Д. Л. Тупчієнко ; упоряд. Д. Л. Тупчієнко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 239 с. : мал.
 

1552237кп хр, 1552238 аб
159.9
К 88

Кудряшева, Людмила Александровна. Педагогика и психология / Л. А. Кудряшева. - К. : Сварог, 2018. - 159 с. : табл.
 

ф1552130кп хр
94(477.41)"15/17"
К 89

Кузьмук, Олексій Сергійович. Межигірська старовина: нариси з історії Києво-Межигірського в ім'я Преображення Господнього чоловічого монастиря в XVI-XVIII століттях / О. С. Кузьмук. - 2-ге вид. - К. : Олег Філюк, 2017. - 631 с. : табл., мал.
 

1552011кп рф
355.48
Л 39

Леер Г. А. Записки стратегии / Г. А. Леер. - Репр. изд. (СПб. : Общественная Польза, 1877). - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 445 с.
 

1552119кп оил
811.111'276.11(075.8)
Л 43

Лексико-грамматическая организация английского научного дискурса : учебное пособие / сост.: М. А. Зайцева, Т. Н. Артеменко, С. Н. Романюк ; под ред. И. П. Липко. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 144 с.
 

1552097кп хр
374.7.013.83(73)(02.064)
Л 64

Литовченко, Ірина Миколаївна. Корпоративна освіта у Сполучених Штатах Америки: теорія і практика : монографія / І. М. Литовченко ; наук. ред. О. І. Огієнко ; Нац. акад. пед. наук України. - К. : Сладкевич Б. А., 2018. - 399 с. : мал., табл.
 

1552120кп хр
378.035:316.46(02.064)
Л 55

Лі Цзиці Лідерські якості менеджерів: вектори успіху : монографія / Лі Цзиці ; наук. ред. Н. М. Чернуха ; М-во освіти і науки України, Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 183 с. : табл.
 

1552268кп хр
342.951(477)(075.8)
Л 61

Ліпинський, Владислав Віталійович. Правове забезпечення пожежної безпеки в Україні : навч. посібник / В. В. Ліпинський ; ред. С. В. Пєтков. - 2-е вид. випр. і доп. - К. : КНТ, 2017. - 184 с.
 

1552121кп хр, 1552122 аб
16:347.96(075.8)
Л 69

Логіка для юристів : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 148 с.
 

1552235кп хр
159.943.7:613.2
Л 77

Лопатухина, Ирина. ProРаб еды: психология стройности / И. Лопатухина. - К. : СВАРОГ, 2017. - 381 с. - (Психологический практикум)
 

1552147кп хр
342.9.038(02.064)
Л 87

Лученко, Дмитро Валентинович. Механізм оскарження в адміністративному праві: теоретичні й прикладні аспекти : монографія / Д. В. Лученко ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 437 с.
 

1552015кп чз, 1552016 аб
159.922.72
М 17

Максименко Д. С. Здоров'я дитини в сучасному інформаційному середовищі. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 222 с.
 

1552034кп хр, 1552035 аб
159.922.76-056.26
М 17

Максименко Д. С. Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров'я. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 117 с.
 

1552152кп чз, 1552153 аб
159.922.73(07)
М 17

Максименко Д. С. Мовленнєвий і психічний розвиток дітей раннього віку. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 191 с. : табл.
 

1552025кп хр
615.37(02.064)
М 21

Мальцев, Дмитрий Валериевич. Иммунотерапия : монография / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца, Ин-т эксперим. и клинической медицины, НМАПО им. П.Л. Шупика. - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 608 с.
 

1552125кп хр
616-092.19(02.064)
М 21

Мальцев, Дмитро Валерійович. Малі імунодефіцитні хвороби : монографія / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Ін-т експерим. та клін. медицини, Киїів. мед. ун-т УАНМ. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 460 с.
 

1552270кп хр
347.73(477)(02.064)
М 23

Мандриченко, Юлія Олександрівна. Правові гарантії діяльності органів фінансового контролю в Україні : монографія / Ю. О. Мандриченко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 199 с.
 

1552046кп хр
332.2(477)(09)(02.064)
М 29

Мартин, Андрій Геннадійович. Історичні аспекти формування земельних відносин і землеустрою в Україні : монографія / А. Г. Мартин, Т. М. Прядка. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 193 с.
 

1552096кп нмо
378.016(072)
М 33

Матвієнко, Оксана Володимирівна. Концепція професійного спрямування за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" : метод. посібник / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 101 с.
 

1552131кп чз, 1552132 аб
339.97(075.8)
М 50

Менеджмент зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності (для магістрів) : навч. посібник / Одес. нац. політехн. ун-т, Ін-т бізнесу економіки та інформ. технологій ; ред. К. В. Ковтуненко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 505 с.
 

1552133кп чз, 1552134 аб
330.322:005(075.8)
М 50

Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / Чернігів. нац. технолог. ун-т ; за ред. М. П. Бутка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 480 с.
 

1552135кп хр
005.336.3:69(02.064)
М 50

Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації : монографія / Київ. нац. ун-т архітектури і буд-ва, Київ. нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; ред. О. М. Лівінський [та ін.]. - К. : Центр учбов. літ., 2018. - 232 с.
 

1552032кп чз, 1552033 аб
355.48(100)
М 52

Меринг, Франц. История войн и военного искусства / Ф. Меринг. - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 525 с. : рис.
 

1552138кп хр
621.396.96(02.064)
М 54

Методи безпечної обробки інформації у багатопозиційних системах радіолокації : монографія / І. Пархомей [та ін.] ; Нац. авіац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 229 с. : табл., рис.
 

1552142кп хр
547.5(075.8)
М 54

Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з дисципліни "Гідробіологія" / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України; уклад.: М. І. Хижняк, М. Ю. Євтушенко. - К. : Центр учбової літ., 2017. - 441, [1] с. : табл., рис.
 

1552148кп хр
658:005.3(02.064)
М 55

Механізми та інструменти менеджменту діяльності сучасного підприємства : монографія / С. В. Філиппова [та ін.]. ; за ред.: С. В. Філиппової, С. К. Харчікова ; Одес. нац. політехн. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 175, [1] с. : рис., табл.
 

1552149кп бф
342.951:339.543(477)(094.4)
М 66

Митний кодекс України : станом на 3 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 406 с.
 

1552126кп хр, 1552127 рф
929.522(477)
М 74

Модзалевский, Вадим Львович. Малороссийский родословник / В. Л. Модзалевский, авт. предисл. М. Бривко. - Репр. воспроизведение изд. (К.: Тип. Т-ва Г. Л. Фронцкевича и К°, 1908). - К. : Олег Філюк. - 2017 Т. 1 : А - Д. - К. : Олег Філюк, 2017. - 519 с.
 

1552029кп хр, 1552030 аб
005.745-028(075.8)
М 75

Моловач М. И. Искусство презентаций и ведения переговоров : учебно-практическое пособие / М. И. Моловач. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 242 с. : табл.
 

1552159кп чз, 1552160 аб
342.553(477)(075.8)
М 90

Муніципальне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / уклад.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 205 с.
 

1552241кп хр, 1552242 оил
811.111'25:336.71(075.8)
Н 13

Набережнєва, Тетяна Євгенівна. Переклад у банківській галузі : навчальний посібник / Т. Є. Набережнєва. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 251 с.
 

ф1552151кп хр
398(=161.2)
Н 20

Найден, Олександр Семенович. Міф. Фольклор. Форма. Образ / О. С. Найден. - К. : Олег Філюк, 2016. - 314 с. : іл.
 

1552186кп бф
347.736/.738(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" / Д. В. Журавльов [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 488 с.
 

1552172кп хр
697.11(02.064)
Н 34

Научно-технические основы энергоэффективного экологически чистого электроотопления помещений, энергосбережения и энергоменеджмента : монография /под общ. ред.: Н. М. Фиалко, В. И. Савенко. - 2-е изд. - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 472 с.
 

1552198кп чз, 1552199 аб
351.08(477)(075.8)
Н 49

Неліпа, Дмитро Васильович. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник / Д. В. Неліпа. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 373 с.
 

1552072кп хр
94(477)"09"(092)
Н 56

Нестор Летописец Княжение Святослава Игоревича / Нестор Летописец ; авт. предисл. С. В. Петков. - К. : Скиф, 2016. - 51 с. : ил.
 

1552214кп хр, 1552215 аб
159.922.8(075.8)
Н 64

Никоненко Ю. П. Основи психологічної просвіти та профілактики : навчально-методичний посібник / Ю. П. Никоненко ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - К. : КНТ, 2017. - 191 с.
 

1552141кп хр
373.5.016:808.5(02.064)
Н 71

Нищета, Володимир. Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи : монографія / В. Нищета ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 340 с.
 

1552117кп чз, 1552118 аб
71.0я73
Н 63

Ніколова, Наталія Іванівна. Культурологія: культурогенез : навчальний посібник / Н. І. Ніколова, М. О. Чмихов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : Скіф, 2018. - 440 с.
 

ф1552175кп бф
347.918(477)(094.4)
Н 83

Нормативний помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Законодавство та судова практика : практ. посібник / упоряд. П. Д. Петренко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 284 [4] с.
 

ф1552176кп бф
347.952(477)(094.4)
Н 83

Нормативний помічник виконавця : практ. посібник / упоряд. К. І. Чижмарь [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 316 с.
 

ф1552177кп бф
343.35(477)(075.8)
Н 83

Нормативний помічник з запобігання та протидії корупції / упоряд.: С. В. Пєтков, К. І. Беляков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 287 с.
 

ф1552178кп бф
347.961(477)(075.8)
Н 83

Нормативний помічник нотариуса 2018 : практичний посібник: станом на 14 травня 2018 року / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов ; сост. Ю. А. Пляшко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 518 с.
 

ф1552179кп бф
347.961(477)(075.8)
Н 83

Нормативний помічник нотаріуса з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та іх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань / упоряд.: К. І. Чижмарь. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 367 с.
 

1552180кп бф
347.2(477)(075.8)
Н 83

Нормативний помічник оцінювача майна та майнових прав : практ. посібник / В. О. Воронін, Д. В. Журавльов, Н. Г. Казмерчук-Палащина та ін. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 494 с.
 

ф1552181кп бф
347.73:336.22](477)(075.8)
Н 83

Нормативний помічник податківця / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 295 с.
 

1552182кп по
631.22:628.85(075.8)
Н 83

Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обгрунтування : навч. посібник / уклад.: М. О. Захаренко та ін. - К. ; Вінниця : Центр учбової літератури, 2018. - 247 с.
 

1552184кп чз, 1552185 аб
347.961(477)(075.8)
Н 85

Нотаріат України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 331 с.
 

1552038кп по, 1552039 аб
004.42(075.8)
Н 88

Нужний, Євген Миколайович. Інструментальні засоби електронного офісу : навч. посібник / Є. М. Нужний, І. В. Клименко, О. О. Акімов ; Акад. муніцип. упр., Всеукр. асамблея д-рів наук з держ. упр. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 296 с.
 

1552269кп хр
340.15(477)(02.064)
О-57

Омарова, Айсел Азад кизи. Правовий статус України у період перебудови (1985-1991 рр.) : монографія / А. А. Омарова ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 190 с.
 

1552188кп чз, 1552189 оил
657(100)(075.8)
О-58

Онищенко, Володимир Олександрович. Облік у зарубіжних країнах: підручник / В. О. Онищенко, М. І. Бондар, В. В. Дубовая; Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 565 с. : мал., табл.
 

1552193кп хр, 1552194 аб
343.102(075.8)
О-60

Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 211 с.
 

1552206кп чз, 1552207 аб
330.101(075.8)
О-75

Основи економічної науки : навч. посіб. для самостійної підгот. до курс. екзамену та комплекс. держ. екзамену з економ. теорії / Н. П. Мацелюх, О. М. Розум, І. А. Максименко [та ін.]. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 324 с.
 

1552211кп хр
001.89:796(075.8)
О-75

Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) : навчальний посібник / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова [та ін.]. - К. : КНТ, 2018. - 634 с.
 

1552224кп хр
347.763:656.2](430)(02.064)
О-87

Отте, Карстен. Отношение железнодорожного регулирования к гражданско-правовому совершенствованию использования инфраструктуры / К. Отте ; пер. с нем. Г. Г. Мошак. - Харьков : Право, 2018. - 98 с.
 

1552225кп чз, 1552226 аб
005.3(075.8)
О-91

Офісний менеджмент : навч. посібник / Л. І. Скібіцька [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 614, [2] с. : рис., табл.
 

1552227кп чз, 1552228 аб
614(477)(075.8)
О-92

Охорона здоров'я в Україні : навч. посіб. / В. П. Пєтков, С. В. Пєтков, Є. Ю. Соболь та ін. ; ред. В. П. Пєтков. - К. : Скіф, 2017. - 287 с.
 

1552229кп чз
331.45:37(075.8)
О-92

Охорона праці в галузі : навчальний посібник / П. С. Атаманчук [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 322 с. : мал., табл.
 

1552232кп хр
331.45:630](075.8)
О-92

Охорона праці у лісовому господарстві : навчальний посібник / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина, Т. О. Зубок [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 569 с. : мал., табл.
 

1552236кп хр
159.9.019.2
П 16

Панические атаки. Гештальт-терапия в единстве клинических и социальных контекстов / ред. Д. Франчесетти ; пер. А. Алексеева. - К. : СВАРОГ, 2017. - 254 с.
 

ф1552239кп бф, ф1552240 аб
349.3:364.35](477)(094.4)
П 25

Пенсійна реформа 2017. Основні положення, питання, відповіді / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 134 с.
 

1552267кп чз
340.15(075.8)
П 30

Петришин, Олександр Віталійович. Правова карта сучасного світу : навч. посібник для студентів-магістрів юрид. вищ. навч. закладів і ф-тів / О. В. Петришин, О. В. Зінченко ;Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2018. - 506 с.
 

1552170кп хр
342.57(477)
П 29

Пєтков, Сергій Валерійович. Народовладдя: від права радянського до права громадянського / С. В. Пєтков. - К. : Скіф, 2018. - 52 с.
 

1552040кп иск
373.2.016:7(072)
П 40

Плющик, Єлизавета Василівна. Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі : навч.-метод. посібник-хрестоматія / Є. В. Плющик, Г. В. Ямчинська ; Житомир держ. ун-т ім. Івана Франка. - К. : КНТ, 2017. - 164 с.
 

1552247кп чз, 1552248 аб
347.73:336.22](477)(075.8)
П 44

Податкове право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 182 с.
 

1552249кп бф
347.73:336.22(477)(094.4)
П 44

Податковий кодекс України : станом на 25 квітня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 764 с.
 

1552263кп хр
342.727(02.064)
П 49

Політанський, В'ячеслав Станіславович. Право на інформацію як фундаментальне право людини : монографія / В. С. Політанський ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 208 с.
 

1552251кп чз, 1552252 аб
32-027.21(075.8)
П 50

Політологія : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 159 с.
 

1552260кп чз, 1552261 аб
330.341.1(075.8)
П 64

Потенціал підприємства: формування та використання : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Н. В. Касьянова [та ін.]. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Центр учбової літ., 2017. - 245, [3] с.
 

1552037кп хр
330.341.2(477)(02.064)
П 65

Поченчук, Галина Михайлівна. Інституціональний розвиток економіки в умовах фінансової глобалізації : монографія / Г. М. Поченчук ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр." н.-д. фінанс. ін-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 421 с.
 

1552266кп хр
32:316.7](477)(02.064)
П 68

Правова і політична культура українського соціуму за умов модернізації політико-правового життя : монографія / О. О. Безрук, Л. М. Герасіна, І. В. Головко та ін. ; ред., авт. предм. М. П. Требін. - Харків : Право, 2017. - 558 с.
 

1552272кп чз
343.35(075.8)
П 68

Правові основи запобігання та боротьби із корупцією : навч. посібник для підготовки до атестації здобувачів вищої освіти / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; ред. Б. М. Головкіна, С. Ю. Лукашевича. - Харків : Право, 2018. - 286 с.
 

ф1552274кп хр
341.231.14(07)
П 69

Практика застосування Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: стаття 6 та стаття 1 Першого Протоколу : Практичний посібник / упоряд.: В. Я. Погребняк, С. О. Кравцов. - Харків : Право, 2018. - 196 с.
 

1552115кп рф
72.032(32)
П 70

Прахов, Адриан. Критические наблюдения над формами изящных искусств : сочинение / А. Прахов. - Репр. вид. - К. : Олег Філюк, 2014. - 103 с. : ил.
 

1552212кп чз, 1552213 аб
159.9(075.8)
Р 65

Розов, Віталій Ігорович. Основи психології для правоохоронців / В. І. Розов. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : КНТ, 2017. - 305 с.
 

1552253кп чз, 1552254 аб
159.922
Р 82

Рубштейн, Нина Валентиновна. Полный тренинг по развитию уверенности в себе / Н. В. Рубштейн. - К. : Сварог, 2018. - 223 с.
 

1552167кп чз
94(477)"19"(02.064)
Р 88

Русначенко, Анатолій. Нариси новітньої історії України / А. Русначенко. - К. : Олег Філюк. - 2017 Кн. 4. - К. : Олег Філюк, 2017. - 537 с.
 

1552164кп чз
94(477)"19/20"(02.064)
Р 88

Русначенко, Анатолій. Нариси новітньої історії України / А. Русначенко. - К. : Олег Філюк. - 2017 Кн. 1 . - К. : Олег Філюк, 2017. - 474 с.
 

1552165кп чз
94(477)"19"(02.064)
Р 88

Русначенко, Анатолій. Нариси новітньої історії України / А. Русначенко. - К. : Олег Філюк. - 2017 Кн. 2. - К. : Олег Філюк, 2017. - 714 с.
 

1552166кп чз
94(477)"19"(02.064)
Р 88

Русначенко, Анатолій. Нариси новітньої історії України / А. Русначенко. - К. : Олег Філюк. - 2017 Кн. 3. - К. : Олег Філюк, 2017. - 625 с.
 

1552168кп чз
94(477)"19/20"(02.064)
Р 88

Русначенко, Анатолій. Нариси новітньої історії України / А. Русначенко. - К. : Олег Філюк. - 2017 Кн. 5. - К. : Олег Філюк, 2017. - 619 с.
 

1552108кп чз
343.2/.7(075.8)
С 13

Савченко, Андрій Володимирович. Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини (у схематичних діаграмах) : навчальний посібник / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк ; Нац. акад. внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 311 с.
 

1552273кп хр
347.73(02.064)
С 13

Савченко, Леся Анатоліївна. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі : монографія / Л. А. Савченко, М. В. Сірош ; Київ. міжнар. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 191 с.
 

1552092кп хр
342.565.2(477)(075.8)
С 29

Селіванов А. О. Конституційне правосуддя в Україні (авторський спецкурс) : навч.-метод. посібник / А. О. Селіванов ; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. - Харків ; К. : Логос, 2015. - 36 с.
 

1552093кп хр
342.565.2-047.64(477)
С 29

Селіванов, Олег Анатолійович. Конституційний судовий контроль за актами органів державної влади України : (науково-практичний аналіз): монографія / О. А. Селіванов. - К. : Парламентське вид-во, 2018. - 182 с.
 

1552208кп по
004.43(075.8)
С 34

Сідоров, Дмитро Едуардович. Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран : навч. посібник / Д. Е. Сідоров, І. О. Казак. - 2-ге вид. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 186 с.
 

1552054кп хр
94(477.82)(092)
С 42

Скакальська, Ірина. Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. - К. : КНТ, 2017. - 92 с. : іл.
 

1552187кп хр
94:355.48](477:497.2)"07/09"
С 42

Скилица, Иоанн. О войне с русью / И. Скилица ; авт. предисл. С. В. Петков ; пер. С. А. Иванов. - К. : Скиф, 2018. - 60 с. : ил., фот.
 

1552144кп чз, 1552145 аб
339.1(075.8)
С 50

Смагильчук М. Л. Методы стимулирования продаж в торговле : учебно-практическое пособие / М. Л. Смагильчук. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 300 с. : рис., табл.
 

1552259кп хр
299.572(477)(02.064)
С 51

Сморжевська, Оксана. Постмодерністські візії релігійності: сучасне язичництво у міській культурі (Україна в загальноєвропейському контексті) : монографія / О. Сморжевська. - К. : Олег Філюк, 2017. - 198 с.
 

ф1552045кп хр
94(477.82)
С 55

Собчук, Володимир Дмитрович. Історична Волинь. Північний захід України в регіональному та локальному вимірах минулого / В. Д. Собчук. - Кременець : Кременецько-Почаїв. держ. іст.-архітектур. заповідник, 2017. - 315 с.
 

1552190кп чз, 1552191 аб
159.9(075)
С 62

Сонин, Валерий Абрамович. Общий психологический практикум / В. А. Сонин. - К. : СВАРОГ, 2017. - 415 с. : рис.
 

1552154кп чз, 1552155 аб
577.2(075.8)
С 81

Столяр, Оксана Борисівна. Молекулярна біологія : навч. посіб. / О. Б. Столяр ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - 2-ге вид., допов. та перероб. - К. : КНТ, 2017. - 224, [1] с.
 

1552031кп хр
355.48
С 86

Строков А. А. История военного искусства. Рабовладельческое и феодальное общество / А. А. Строков. - Репр. изд. (М. : Военное изд. М-во обороны Союза ССР, 1955). - К. : Центр учебной литературы, 2018. - 661 с. : ил.
 

1552043кп по, 1552044 аб
631/635:004(075.8)
Т 26

Тверезовська, Ніна Трохимівна. Інформаційні технології в агрономії : навч. посібник / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 276 с.
 

1552012кп бф
336.225.672(072)
Т 48

Ткаченко І. В. Заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування / І. В. Ткаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 104 с.
 

ф1552010кп бф
349.2(477)(094.4)
Т 48

Ткачук, Олег Миколайович. Законодавство України про працю: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 172 с.
 

1552271кп хр
349.6(477)(02.064)
Т 82

Туліна, Ельбіс Євгенівна. Правові засади використання рослинного світу : монографія / Е. Є. Туліна ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 214 с.
 

1552102кп чз
343.98(075.8)
У 31

Удовенко, Жанна Володимирівна. Криміналістика : конспект лекцій / Ж. В. Удовенко ; за заг. ред. В. І. Галаган ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Навч.-наук. ін-т № 2. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 319 с.
 

1552024кп хр
37.091.33-027.22:796(07)
Ф 33

Федорова, Людмила Ивановна. Игра: дидактическая, ролевая, деловая. Решение учебных и профессиональных проблем / Л. И. Федорова. - К. : СВАРОГ, 2018. - 174 с. : табл., рис.
 

1552061кп чз, 1552062 аб
159.922.7
Ф 78

Фопель, Клаус. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. Ч. 1-4 / К. Фопель ; пер. с нем.: Д. Димитриева, О. Ковалевская, Е. Патяева ; наук. ред. А. Локтионова. - 2-е изд. - К. : СВАРОГ, 2017. - 542, [2] с. : ил.
 

1552057кп бф, 1552058 аб
141.319.8(075.8)
Х 18

Хамітов, Назіп Віленович. Історія філософії: проблема людини та її меж. Вступ до філософської антропології як метаантропології : навч. посіб. / Н. В. Хамітов, Л. Н. Гармаш, С. А. Крилова. - 5-е вид. - К. : КНТ, 2017. - 393, [3] с.
 

1552088кп чз, 1552089 аб
2-9
Ч-19

Чаплинский, Владимир. Конспекты лекций по культам и мировым религиям / В. Чаплинский. - К. : КНТ, 2018. - 62 с.
 

1552183кп хр
347.135.224:347.961.4(02.064)
Ч-46

Череватенко, Ірина Миколаївна. Нотаріальне провадження щодо посвідчення безспірних прав : монографія / І. М. Череватенко ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 200 с.
 

1552105кп хр
343.36(02.064)
Ч-81

Чуб, Ігор Миколайович. Кримінальна відповідальність за втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця : монографія / І. М. Чуб. - Харків : Право, 2017. - 230 с.
 

1552209кп чз, 1552210 аб
376(075.8)
Ш 37

Шевців, Зоя Михайлівна. Основи інклюзивної педагогіки : підручник / З. М. Шевців. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 247, [1] с. : рис., табл.
 

1552150кп хр
811.161.2'373.423(02.064)
Ш 63

Шипнівська, Ольга Олександрівна. Міжчастиномовна морфологічна омонімія сучасної української мови : монографія / О. О. Шипнівська. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 191 с. : табл.
 

1552028кп оил
81'23:37.091.33(075)
79

Шореть И. И. Иностранные языки с легкостью и удовольствием: приемы саморегуляции для быстрого усвоения знаний : учебно-практическое пособие / И. И. Шореть. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 345 с.
 

1552157кп хр, 1552158 аб
005.511:658.5(075.8)
Я 45

Якименко Л. Ю. Мотивация - основа управления человеческими ресурсами : учебно-практ. пособие / Л. Ю. Якименко. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 144 с. : рис., табл.
 

1552255кп хр, 1552256 аб
373.2-056.264
Я 65

Янушко, Елена. Помогите малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет / Е. Янушко. - 10-е изд. - К. : СВАРОГ, 2018. - 192 с.