2024 рік

Архів

 

Лютий  2019 року

Нові надходження


 

1551670кп бф, 1551671 аб
94(477)(092)
С 81

100 найвідоміших українців / під заг. ред. Ю. Павленка. - К. : КМ-БУКС, 2015. - 680 с. : іл.
 

ф1551783кп хр
811.161.2(075.3)
А 21

Авраменко, Олександр Миколайович. Українська за 20 уроків : навчальний посібник / О. М. Авраменко. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : Грамота, 2016. - 111 с. : іл.
 

м1551784кп хр
821.161.2(075)
А 21

Авраменко, Олександр Миколайович. Українська література : міні-конспекти для підготовки до зовнішього незалежного оцінювання / О. М. Авраменко. - 6-е вид. - К. : Грамота, 2017. - 160 с.
 

1551788кп хр
811.161.2+821.161.2](075)
А 21

Авраменко, Олександр Миколайович. Українська мова та література : довідник: завдання в тестовій формі. Ч. 1 / О. М. Авраменко, М. Б. Блажко. - 7-е вид., доп. - К. : Грамота, 2017. - 566 с.
 

ф1551789кп хр
811.161.2+821.161.2](079)
А 21

Авраменко, Олександр Миколайович. Українська мова та література : збірник завдань у тестовій формі. Ч. 2 / О. М. Авраменко. - 7-е изд., доп. - К. : Грамота, 2017. - 143 с.
 

м1551787кп хр
811.161.2(079)
А 21

Авраменко, Олександр Миколайович. Українська мова та література. Власні висловлення. Рекомендації щодо написання власного висловлення. Критерії оцінювання / О. М. Авраменко, Т. І. Дідух, В. Ф. Чукіна. - К. : Грамота, 2017. - 103 с.
 

ф1551881кп бф
347.965(477)(075.8)
А 28

Адвокатські іспити: усний та письмовий (вступ до адвокатської діяльності) : практичний посібник / уклад.: А. В. Григоренко, Л. С. Григоренко, С. В. Пєтков, М. А. Хомішин. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 535 с.
 

1551883кп чз, 1551884 аб
342.951(477)(075.8)
А 31

Адміністративно-юрисдикційна діяльність поліції : навч. посібник / С. Ф. Константінов, С. Г. Братель, В. О. Басс [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 333 с.
 

1551885кп хр
343.2/.7(477)(02.064)
А 43

Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування : монографія / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 398 с.
 

1551886кп чз, 1551887 аб
342(477)(075.8)
А 43

Актуальні проблеми конституційного права України : підручник / В. В. Букач, О. І. Клименко, О. Г. Колб та ін. ; за заг. ред. А. Ю. Олійника ; України, Нац. акад. внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 553 с.
 

1551888кп хр
349.22:331.106(02.064)
А 43

Актуальні проблеми правового регулювання випробування при прийнятті на роботу: теоретико-прикладний нарис : монографія / О. М. Ярошенко, А. М. Слюсар, А. В. Биков та ін.; за заг. ред. О. М. Ярошенка. - Харків : Юрайт, 2017. - 175 с.
 

1551890кп хр
81'25(02.064)
А 43

Актуальні проблеми теорії і практики сучасного перекладу : монографія / С. М. Амеліна, О. В. Бабенко, Н. В. Білоус [та ін.] ; за заг. ред. С. М. Амеліної; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 469 с.
 

1551711кп хр
159.96
І-14

Александер, Ібен. Доказ безсмертя. Подорож нейрохірурга у потойбічний світ / І. Александер ; пер. з англ. Л. Лебеденко. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 199 с.
 

1551803кп хр
005.642.5
А 50

Аллен, Девід. Як упорядкувати справи. Мистецтво продуктивності без стресу / Д. Аллен ; пер. з англ.: К. Козачук, Н. Кузьменко. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 391 с.
 

1551893кп хр
658.15:69(02.064)
А 64

Аналіз фінансового стану будівельної організації : монографія / С. С. Савенко, В. І. Савенко, С. І. Доценко [та ін.] ; Укр. акад. наук, Акад. буд-ва України, Київ. нац. ун-т архітектури і буд-ва. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 94 с.
 

1551894кп чз
611-053.2(075.8)
А 72

Антонік В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури : навч. посібник / В. І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 336 с.
 

ф1551791кп хр
811.161.2(079)
А 72

Антонюк, Ніна Анатоліївна. Українська мова. Тренувальні тестові завдання. Довідковий матеріал : посібник / Н. А. Антонюк. - К. : Грамота, 2016. - 215 с.
 

1551941кп чз
342.922.08(075.8)
А 83

Армаш, Надія Олек.сіївна. Державні політичні діячі: зарубіжний та вітчизняний досвід : навч. посібник / Н. О. Армаш. - К. : КНТ, 2018. - 162 с.
 

ф1551684кп иск, ф1551685 аб
745.5-053.5
А 86

Арт-майстерня творчих ідей / пер. з англ. В. Кучменко. - К. : Країна Мрій : КМ-БУКС, 2016. - 205 с. : кольор. іл.
 

1551947кп чз
159.922(075.8)
Б 17

Базылевич Т. Ф. Дифференциальная психология : учебник / Т. Ф. Базылевич. - К. : СВАРОГ, 2018. - 223 с.
 

1551940кп хр
94(477.86)(02.064)
Б 24

Баран, Володимир. Давній Галич : монографія / В. Баран, Б. Томенчук, Ю. Фігурний ; Наук.-дослід. ін-т українознавства, Від. укр. етнології. - К. : Олег Філюк, 2017. - 132 с.
 

1551944кп чз
159.922.76:616.896
Б 24

Барбера, Мэри Линч. Детский аутизм и вербально-поведенческий подход (The Verbal Behavior Approach): обучение детей с аутизмом и связанными расстройствами / М. Л. Барбера, Т. Расмуссен; пер. с англ. Д. Г. Сергеева. - К. : Сварог, 2018. - 303 с.
 

1551721кп хр
821.111(73)'06-311.1
Б 30

Бах, Ричард. Ілюзії ІІ. При.годи учня мимохіть / Р. Бах ; пер. з англ. Д. Шостак. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 94 с.
 

ф1551757кп бф, ф1551758 аб
342.511.8-055.2(73)
Б 48

Берк, Колін Християн. Різдво з Першими леді. Традиції оздоблення Білого дому від Жаклін Кеннеді до Мішель Обами / К. Х. Берк ; пер. з англ. Р. Фещенко. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 160 с.
 

1551694кп хр, 1551695 аб
159.922.73-056.49
Б 51

Бернстейн, Джефри. Внимательный ребенок за 10 дней. (Гипер)активность в школе и дома / Дж. Беристейн. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 334 с.
 

1551765кп хр, 1551766 аб
37.018.1:159.922.7
Б 60

Бикеева, Алина Сергеевна. Семья особого назначения / А. С. Бикеева. - Харьков : Основа, 2013. - 240 с.
 

ф1551732кп хр, ф1551733 аб
005.511(083.92)
Б 59

Біденко, Сергій. Книга юного підприємця. 9 детальних планів своєї справи для підлітків / С. Біденко, І. Золотаревич : 4mamas : Основа, 2017. - 144 с.
 

1551802кп хр
37.018.1:336
Б 59

Біденко, Сергій. Як розповісти дітям про гроші / С. Біденко, І. Золотаревич. - Харків : 4mamas : Основа, 2016. - 124 с.
 

1551908кп хр
574.5(075.8)
Б 63

Біопродуктивність водних екосистем : методичний посібник / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ф-т тваринництва та водних біоресурсів ; уклад.: М. І. Хижняк, М. Ю. Євтушенко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 224 с.
 

1551910кп хр, 1551911 аб
347.731.1(477)(075.8)
Б 64

Біржове право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 242 с.
 

ф1551786кп хр
811.161.2(075)
Б 68

Блажко, Марія Богданівна. Українська мова в таблицях : посібник для загальноосвітніх навчальних закладів / М. Б. Блажко. - К. : Грамота, 2017. - 103 с.
 

1551686кп хр
159.922.73
Б 69

Близнюк, Елена Алексеевна. Большие страхи маленьких детей и их родителей / Е. А. Близнюк, А. О. Дудченко. - Харьков : Основа, 2015. - 255 с.
 

1551691 аб
159.922.73
Б 69

Близнюк, Олена Олексіівна. Великі страхи маленьких дітей та їхніх батьків / О. О. Близнюк, А. О. Дудченко. - Харків : Основа, 2015. - 251 с.
 

1551929кп чз
159.922.63(075.8)
Б 86

Бочелюк, Віталій Йосипович. Геронтопсихологія : навч. посібник / В. Й. Бочелюк, О. А. Черепєхіна ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2014. - 435, [1] с.
 

в1551707кп бф, в1551708 аб
59(03)
Б 89

Брум, Дженні. Диво-сад / Дж. Брум ; пер. з англ. М. Пухлій ; худож. К. С. Вільямс. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 48 с.
 

1551920кп хр
624.131.537(02.064)
Б 91

Бурау, Надежда Ивановна. Вибрационная диагностика противооползневых защитных сооружений : монография / Н. И. Бурау, Э. В. Кулиш ; Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т им. И. Сикорского". - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 142 с.
 

1551914кп чз
657:631.162(075.8)
Б 94

Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах : підручник / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Камінська та ін. ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. та допов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 519 с.
 

1551796кп чз
336:330.4(075.8)
В 19

Васильченко, Іван Петрович. Фінансова математика : навч. посібник / І. П. Васильченко, З. М. Васильченко. - К. : Кондор, 2018. - 250 с.
 

ф1551917кп бф
343.2/.7(477)(031)
В 27

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого; ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право. - 2016. - ISBN 978-966-937-048-8 Т. 17 : Кримінальне право / ред.: В. Я. Тацій. - Харків : Право, 2017. - 1064 с.
 

ф1551918кп бф
340(477)(031)
В 27

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. - Харків : Право. - 2016. - ISBN 978-966-937-048-8 Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / ред.: В. Ю. Шепітько. - Харків : Право, 2018. - 952 с.
 

1551921кп хр
616.314-085(075.8)
В 52

Виробнича практика з терапевтичної стоматології для студентів IV курсу / Т. О. Петрушанко, А. К. Ніколішин, Н. М. Іленко та ін. ; Укр. мед. стоматолог. акад.; Каф. терапевт. стоматології . - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 288 с.
 

1551923кп чз
343.988(075.8)
В 43

Віктимологія : навчальний посібник / В. В. Голіна, Б. М. Головкін, М. Ю. Валуйська та ін. ; за ред.: В. В. Голіна, Б. М. Головкін ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. - Харків : Право, 2017. - 306 с.
 

ф1551722кп бф, ф1551723 аб
030
В 46

Вільямс, Браян. Ілюстрована енциклопедія Ерудита / Б. Вільямс ; пер. з англ. Р. Фещенко. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 256 с.
 

1551891кп хр
141.319.8
В 58

Власенко А. А. Аналитика человеческого бытия: введение в опыт самопознания. Систематический очерк / А. А. Власенко. - К. : СВАРОГ, 2017. - 207, [3] с.
 

1551755кп хр, 1551756 аб
821.161.2'06-4
В 65

Войтко, Аріадна. Реверанс Її Величності : збірка есе / А. Войтко ; відп. ред. М. Іванцова. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 251 с. : іл. - (Відкрий світ)
 

1551979кп хр, 1551980 аб
159.942.5
В 67

Волкан, Вамик Д. Жизнь после утраты. Психология горевания / В. Д. Волкан, Э. Зинтл ; науч. ред. К. В. Ягнюк ; пер. К. В. Куркина. - К. : СВАРОГ, 2017. - 160 с.
 

ф1551672кп иск, ф1551673 аб
75.021.3-053.5
В 79

Вотт, Фіона. 365 ідей для малювання / Ф. Вотт ; худож.: Е. Гаррісон, А. Міллер, Я. МакКаферті та ін. ; пер. з англ. В. Наливана. - К. : Країна Мрій : Компанія ОСМА, 2015. - 127 с.
 

ф1551674кп иск, ф1551675 аб
745.5-053.5
В 79

Вотт, Фіона. 365 креативних ідей / Ф. Вотт ; пер. з англ. В. Наливана ; худож.: Е. Гаррісон, С. Баґот, К. Ловел та ін. - К. : Країна Мрій, 2015. - 127 с.
 

1551746кп по
004.65(075.8)
Г 14

Гайна, Георгій Анатолійович. Основи проектування баз даних : навч. посібник / Г. А. Гайна. - К. : Кондор, 2018. - 204 с.
 

1551932кп по
636.084.3(075.8)
Г 46

Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств : навч. посібник / М. О. Захаренко, Л. В. Шевченко, В. М. Поляковський та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 580 с.
 

1551931кп хр
631.333.92(02.064)
Г 46

Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва : монографія / М. О. Захаренко, О. С. Яремчук, Л. В. Шевченко та ін. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 536 с.
 

м1551698кп хр, м1551699 аб
323(477)(092)
Г 52

Главацький , Максим Володимирович. Володимир Винниченко / М. В. Главацький . - К. : КМ-БУКС, 2017. - 143 с. : іл. - (Творці державного престижу)
 

м1551700кп хр, м1551701 аб
323(477)(092)
Г 52

Главацький , Максим Володимирович. В’ячеслав Чорновіл / М. В. Главацький . - К. : КМ-БУКС, 2016. - 144 с. : іл. - (Творці державного престижу).
 

1551768кп бф
94(100)(092)
Г 60

Голвей, Террі. Слова, що лунають крізь час. Найважливіші в історії людства промови, які змінили наш світ / Т. Голвей ; пер. з англ. О. Гамурарь ; авт. передм. Л. Лефем. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 479 с.
 

1551740кп хр, 1551741 аб
821.161.2'06-321.8
Г 65

Гончарова-Ямборова, Віта. Моя Чехія, моя Словаччина : збірка оповідань / В. Гончарова-Ямборова ; відп. ред. М. Іванцова. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 235 с. : іл. - (Відкрий світ)
 

1551952кп чз
005.91/.92(07)
Г 68

Гордієнко, Костянтин Дмитрович. Діловодство в роботі секретаря : практичний посібник / К. Д. Гордієнко. - 4-те вид., стер. - К. : КНТ, 2018. - 302 с.
 

1551935кп чз, 1551936 аб
346(477)(075.8)
Г 72

Господарське право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 222 с.
 

1551937кп чз, 1551938 аб
346.9(477)(075.8)
Г 72

Господарське процесуальне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 198 с.
 

1551706кп хр
821.111(73)'06-31
Г 74

Гофф, Бенджамін. Дао Вінні-Пуха. Принципи даосизму на прикладі найвідомішого ведмедя у світі / Б. Гофф ; пер. з англ. В. Кучменко ; худож. Е. Г. Шепард. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 168 с. : іл.
 

1551689кп хр, 1551690 аб
37.018.1:159.922.7
Г 80

Гресь, Анна. Велика книга батьківських секретів / А. Гресь. - Харків : Основа, 2017. - 288 с. - (Для турботливих батьків)
 

1551730кп хр, 1551731 аб
37.018.1:159.922.7
Г 80

Гресь, Анна. Книга родительских секретов / А. Гресь. - Харьков : Основа, 2017. - 287 с. - (Для заботливых родителей)
 

1551775кп хр, 1551776 аб
37.018.1:159.922.7
Г 80

Гресь, Анна. Такие разные дети. Книга для родителей, которых никто не учил педагогике / А. Гресь. - Харьков : Основа, 2015. - 240 с. - (Для заботливых родителей)
 

1551792кп хр, 1551793 аб
37.018.1:159.922.7
Г 80

Гресь, Анна. Учимся общаться. Теория и практика эффективного взаимодействия родителей и детей / А. Гресь. - Харьков : Основа, 2015. - 272 с. - (Для заботливых родителей)
 

ф1551795кп хр
37.018.1:336
Г 80

Гресь, Анна. Финансовая грамотность для малышей. Второй шаг к миллиону / А. Гресь ; худож. Н. В. Лукьянова : 4mamas ; Харьков : Основа, 2017. - 48 с. : цв.ил. - (Полезные навыки)
 

ф1551794кп хр
37.018.1:336
Г 80

Гресь, Анна. Финансовая грамотность для малышей. Первый шаг к миллиону / А. Гресь ; худож. Н. В. Лукьянова : 4mamas ; Харьков : Основа, 2017. - 47 с. : цв.ил. - (Полезные навыки)
 

ф1551798кп хр
373.29:159.992.7
Г 80

Гресь, Анна. Школа навиворіт. Що робити, якщо...? Ситуації, які можуть трапитися з дитиною в школі / А. Гресь. - Харків : 4mamas : Основа, 2017. - 79 с. : кольор.іл.
 

1551745кп чз
331.45(075.8)
Г 85

Грищук, Микола Володимирович. Основи охорони праці : підручник / М. В. Грищук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Острозька акад.". - К. : Кондор, 2018. - 238 с.
 

1551985кп чз, 1551986 аб
342.951(075.8)
Г 85

Грін, Олександр. Загальне медичне право : альбом схем: навчальний посібник / О. О. Грін. - Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2017. - 207 с.
 

1551915кп хр
340.143(492.6)
Г 89

Гроций, Гуго. Введение в голландскую юриспруденцию / Г. Гроций ; пер. с англ. И. И. Дахно. - К. : Центр учебной литературы, 2017. - 466 с.
 

1551968кп хр, 1551969 аб
911.3:33(075.8)
Д 21

Дахно, Іван Іванович. Економічна географія зарубіжних країн : навч. посібник / І. І. Дахно. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 319 с.
 

1551901кп хр
94(477)"09"(092)
Д 44

Диакон, Лев. Балканские походы Святослава І Славного / Л. Диакон ; ред., авт. предисл. С. Петков. - К. : Скиф, 2018. - 84 с.
 

1551949кп чз, 1551950 аб
811.161.2'276.6(075.8)
Д 46

Ділова українська мова : навч. посіб. для підгот. до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 154 с.
 

1551709кп хр, 1551710 аб
373.29
Д 55

До першого класу без проблем. Усе, що мають знати батьки майбутніх першокласників / С. М. Харитонова, Ю. А. Паркаренко, О. В. Давидова та ін. - Харків : Основа, 2010. - 176 с. : іл. - (Для турботливих батьків)
 

1551954кп чз, 1551955 аб
347.44(477)(075.8)
Д 59

Договірне право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 259 с.
 

1551956кп хр
343.132(477)(02.064)
Д 70

Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування : монографія / В. І. Галаган, Ж. В. Удовенко, О. М. Калачова, С. С. Клочуряк. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 156 с.
 

1551712кп хр
005.5
Д 76

Друкер, Пітер. Ефективний керівник. Найточніший посібник з досягнення правильних результатів / П. Друкер ; пер. з англ. Р. Рашкова. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 245 с.
 

1551975кп чз, 1551976 аб
351:004(075.8)
Д 79

Дубова, Світлана Володимирівна. Електронне урядування : навч.-метод. посібник / С. В. Дубова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 143 с.
 

1551909кп хр
574.5(075.8)
Д 81

Дудник, Світлана Василівна. Біофізика гідробіонтів : курс лекцій: навч. посібник / С. В. Дудник ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 277 с.
 

1551945кп чз, 1551946 аб
159.922.7(075.8)
Д 84

Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навчальний посібник / Т. В. Дуткевич ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 303 с.
 

1551958кп чз, 1551959 аб
349.6(477)(075.8)
Е 45

Екологічне право України : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбов. літ., 2018. - 230 с.
 

1551963кп хр
338.45(075.8)
Е 45

Економіка будівельного підприємства : підручник / Т. О. Окландер, І. А. Педько, О. Л. Камбур [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одеська держ. акад. буд-ва та архітектури. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 361 с.
 

1551964кп чз, 1551965 аб
339.9(075.8)
Е 45

Економіка зарубіжних країн : навч. посібник / А. П. Голіков [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - К. : Центр учбової літ., 2017. - 464 с.
 

1551972кп чз
330.1(075.8)
Е 40

Економічна теорія : підручник / М. І. Горлач, М. О. Соколов, В. О. Гущенко [та ін.] ; за заг. ред. М. О. Соколова. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 530 с.
 

1551974кп по
621.39(075.8)
Е 45

Експлуатація телекомунікаційних систем : підручник / Г. Ф. Конахович, В. М. Чуприн, І. О. Мачалін, О. П. Ткаліч ; Нац. авіац. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 372 с.
 

1551669кп хр
355.5:614.8
Е 60

Емерсон, Клінт. 100 життєво важливих навичок: як відірватися від стеження, не потрапити в полон і вижити в небезпечній ситуації / К. Емерсон ; пер. з англ. Н. Лавська. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 255 с. : ил. - (Американський бестселер)
 

ф1551713кп бф
59(03)
Ж 67

Животные / сост.: К. де ла Бедуайер, С. Паркер, Дж. Фарндон ; пер. с англ.: А. Мишта, А. Погребной. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 159 с. : цв.ил.
 

1551981кп чз, 1551982 аб
349.444(477)(075.8)
Ж 74

Житлове право України : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 248 с.
 

1551987кп бф
355.071.3(477)(094.4)
З-14

Загальновійськові статути Збройних сил України : станом на 10 травня 2018 року / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 412 с.
 

1551988кп хр
349.3:368.9.06](477)(02.064)
З-14

Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку : монографія / С. М. Прилипко [та ін.]. - Харків : Право, 2017. - 208 с.
 

1551991кп бф
347.965(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" : станом на 1 березня 201.8 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 58 с.
 

1551992кп бф
342.9:351.077(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про адміністративні послуги" : станом на 10 січня 2018 року: відповідає офіц. тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 26, [2] с.
 

1551993кп бф
347.952(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про виконавче провадження" : станом на 15 березня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 133 с.
 

1551994кп бф
378(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про вищу освіту" : станом на 22 лютого 2018 р.: відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 120 с.
 

1551995кп бф
347.99(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про Вищу раду правосуддя" : станом на 19 лютого 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 82 с.
 

1551996кп бф
347.736(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" : станом на 7 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 149 с.
 

1551997кп бф
343.123.12(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про Державне бюро розслідувань" : станом на 10 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 39 с.
 

1551998кп бф
342.98(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про державну службу" : станом на 15 лютого 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 90 с.
 

1551989кп бф
343.35(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про запобігання корупції" : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 3 травня 2018 року (відповідає офіційному текстові). - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 63 с.
 

1551999кп бф
346.548(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про захист прав споживачів" : станом на 3 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 45 с.
 

1551990кп бф
342.565.2(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про Конституційний суд України" : науково-практичний коментар / за заг. ред. С. В. Пєткова. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 96 с.
 

1552000кп бф
342.553(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" : станом на 15 лютого 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 134 с.
 

1552001кп бф
342.8(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про місцеві вибори" : станом на 6 квітня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 176 с.
 

1552002кп бф
343.35(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про Національне антикорупційне бюро України" : станом на 26 лютого 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 42 с.
 

1552003кп бф
342.951:351.74](477)(094.4)
З-19

Закон України "Про Національну поліцію". Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів : станом на 7 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 159 с.
 

1552004кп бф
347.961(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про нотаріат". Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України : станом на 29 січня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 176 с.
 

1552005кп бф
343.102(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" : станом на 12 березня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 28 с.
 

1552006кп бф
37(477)(094.4)
З-19

Закон України "Про освіту" : станом на 15 березня 2018 р. / відпов. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 136 с.
 

ф1551714кп бф
91(03)
З-53

Земля / уклад.: К. де ла Бедуайєр, С. Паркер, Дж. Фарндон ; пер. з англ. Р. Фещенко. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 159 с. : цв.ил.
 

1551799кп по
681.783.322(075.8)
И 22

Ивановский Н. В. Электронавигационные приборы : учеб. пособие / Н. В. Ивановский, С. П. Голиков, С. Г. Чёрный ; Гос. агенство рыб. хоз-ва Украины. - К. : Кондор, 2017. - 216, [2] с. : рис.
 

1551687кп хр, 1551688 аб
159.922.1-055.2
К 17

Каллан, Джеймі Кет. Бонжур, щастя! Як отримувати радість від життя / Дж. К. Каллан ; пер. з англ. Т. Заволоко. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 255 с.
 

1551744кп хр
159.922.1-055.2
К 17

Каллан, Джеймі Кет. О-ла-ла! Секрети французького шарму / Дж. К. Каллан ; пер. з англ. Т. Заволоко. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 221 с.
 

1551878кп хр, 1551879 аб, 1552510 аб
373.3/.5.026(075.8)
К 20

Каплінський, Василь. 100 складних ситуацій на уроках та поза уроками: шукаємо рішення : навчальний посібник / В. В. Каплінський. - 7-ме вид. - К. : КНТ, 2018. - 79 с.
 

1551702кп хр, 1551703 аб
159.922.73-056.49
К 43

Кириллова, Елена Александровна. Гиперактивный ребёнок / Е. А. Кириллова, Е. Э. Беляева. - Харьков : Основа, 2015. - 176 с. : рис. - (А мой не такой как все)
 

1551779кп хр, 1551780 аб
159.922.73
К 43

Кириллова, Елена Александровна. Тревожный ребёнок / Е. А. Кириллова, Е. Э. Беляева. - Харків : Основа, 2015. - 191 с. : рис. - (А мой не такой как все).
 

1551934кп чз
547.5(075.8)
К 43

Кірєєва, Ірина Юріївна. Гідроекологія : навч. посібник / І. Ю. Кірєєва ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ф-т тваринництва та водних біоресурсів, Каф. гідробіології та іхтіології . - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 664 с.
 

1551984кп хр
159.964.2
К 52

Кляйн, Мелани. Зависть и благодарность. Исследование бессознательных источников / М. Кляйн ; пер. с англ. А. Ф. Ускова. - К. : Сварог, 2017. - 95 с. - (Современный психоанализ).
 

ф1551898кп чз, ф1551899 аб
159.98:7.07(075.8)
К 61

Колпакчи, Олена Сергіївна. Арт-терапія : курс лекцій: навч. посібник / О. С. Колпакчи ; Бердян. держ. пед. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 288 с.
 

1551904кп хр, 1551905 аб
336.717(075.8)
К 65

Копилюк, Оксана Іванівна. Банківські операції : навч. посібник / О. І. Копилюк, О. М. Музичка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 535, [1] с.
 

1551754кп хр
005.642.5
К 75

Кох, Річард. Принцип 80/20 / Р. Кох ; пер. з англ. Н. Лавська. - 2-е вид. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 336 с. : мал.
 

1551876кп хр
141.4:2
К 77

Кралюк, Петро Михайлович. "Тренос" Мелетія Смотрицького в дискурсі західної філософської думки : [монографія] / П. М. Кралюк, В. В. Щепанський, М. М. Якубович. - К. : КНТ, 2018. - 220 с.
 

1551902кп хр, 1551903 аб
336.71(075.8)
К 89

Кузнецова С. А. Банківська система : навч. посібник / С. А. Кузнецова, Т. М. Болгар, З. С. Пестовська ; за заг. ред. С. А. Кузнецової. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 397 с.
 

1551889кп хр
347.65/.68:347.9
К 95

Кухарєв, Олександр Євгенович. Актуальні питання спадкового права в судовій практиці : практичний посібник / О. Є. Кухарєв. - К. : Правова єдність : Алерта, 2017. - 258 с.
 

1551912кп хр
69.04(075.8)
К 95

Куценко А. Г. Будівельна механіка : навч. посібник / А. Г. Куценко, М. М. Бондар, В. В. Яременко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 644 с.
 

1551924кп хр
159.955
Л 64

Лиф, Кэролайн. Включите свой мозг. Путь к счастью, здравомыслию и здоровью : пер. с англ. / К. Лиф. - К. : СВАРОГ, 2017. - 176 с.
 

1551715кп хр, 1551716 аб
616-07-053.2
Л 55

Лібманн-Сміт, Джоан. Знаки тіла в дітей : порадник для батьків з питань здоров’я / Дж. Лібманн-Сміт, Ж. Н. Еган. - К. : КМ Publishing, 2014. - 248 с.
 

1551734кп хр
378.016:687.53(075.8)
Л 82

Лубянська, Світлана Павлівна. Методика викладання фахових дисциплін з перукарського мистецтва : навч.-метод. посіб. / С. П. Лубянська, І. П. Борщ, А. С. Філімонова ; Київ. Акад. перукар. мистецтва. - К. : Кондор, 2018. - 218 с.
 

1551916кп хр
792.8:111.852(02.064)
Л 93

Лю Сіньтін Вектори естетичної культури хореографів : монографія / Лю Сіньтін. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 207 с.
 

1551927кп чз, 1551928 аб
37.018.1:159.922.7
М 17

Максименко Д. С. Вчимося бути батьками. Школа для молодих батьків : практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбов. літ., 2018. - 200 с.
 

1551939кп чз
373.2/.3.091.33-027.22:796
М 17

Максименко Д. С. Гра - ключ до душі дитини. Гармонізація відносин дитини з навколишнім світом. Практична психологія / Д. С. Максименко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 238, [1] с.
 

1551895кп оил
811.111'276.6(075)
М 20

Малышкина З. М. Английский язык для делового общения. Ролевые игры по менеджменту : учебное пособие / З. М. Малышкина. - К. : СВАРОГ, 2017. - 118 с.
 

1551930кп хр
616.523:616.98(02.064)
М 21

Мальцев, Дмитро Валерійович. Герпесвірусні нейроінфекції людини : монографія / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Ін-т імунології та алергології. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 468 с.
 

ф1551970кп чз, ф1551971 аб
311(075.8)
М 28

Мармоза, Анатолій Тимофійович. Економічна статистика : підручник для студ. вищих навч. закладів / А. Т. Мармоза. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 600 с.
 

1551907кп хр
635.9:632.4(02.064)
М 30

Марченко, Алла Борисівна. Біоекологічні підходи до управління фітосанітарним станом агробіоценозів Callistephus Chinensis L. Nees : монографія / А. Б. Марченко. - К. : КНТ, 2017. - 230 с.
 

1551769кп хр, 1551770 аб
37.018.1
М 75

Молодушкина, Инна Владимировна. Справочник по методикам развития. Книга для родителей, которые ищут свой путь в море информации о развитии ребенка / И. В. Молодушкина, А. В. Руденко. - Харьков : Основа, 2014. - 254 с. - (Для заботливых родителей)
 

1551892кп чз
658(075.8)
М 90

Мулик, Тетяна Олексіївна. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / Т. О. Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 287, [1] с. : рис., табл.
 

ф1551906кп хр
903.5(477.64)
М 91

Мурзин, Вячеслав Юрьевич. Бердянский курган (Погребальний комплекс скифского аристократа IV в. до н.э.) / В. Ю. Мурзин, Ю. А. Белан, Е. П. Подвысоцкая ; Бердян. краевед. музей. - К. : Олег Філюк : Центр учебной литературы, 2017. - 136 с. : фот.
 

ф1551742кп бф, ф1551743 аб
030
Н 34

Наука / уклад.: Дж. Фарндон, Я. Грехем, К. Твіст та ін. ; пер. з англ.: А. Мішта, Р. Фещенко. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 160 с.
 

1551925кп хр, 1551926 аб
373.2-056.264(075.8)
Н 34

Науменко К. В. Воспитание и обучение детей с нарушениями речи : учеб.-метод. пособие / К. В. Науменко. - К. : СВАРОГ, 2018. - 272 с.
 

м1551696кп хр, м1551697 аб
94(477)(092)
Н 34

Наумова, Ніна Олексіївна. Володимир Великий / Н. О. Наумова. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 124 с. - (Творці державного престижу).
 

1551682кп хр, 1551683 аб
159.922.73
Н 54

Нерета, Виктория Сергеевна. Агрессивный ребёнок / В. С. Нерета. - Харків : Основа, 2015. - 188 с. - (А мой не такой как все)
 

1551897кп хр
37.013.83(02.064)
О-36

Огієнко, Олена Іванівна. Андрагогічна модель навчання: американський контекст : монографія / О. І. Огієнко, І. М. Литовченко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 233 с.
 

1551726км хр, 1551727 аб
821.161.2'06-321.8
О-53

Олендій, Леся. Італія під мікроскопом : збірка оповідань / Л. Олендій ; відп. ред. М. Іванцова. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 221 с. - (Відкрий світ)
 

1551753кп чз
811.161.2(075.3)
О-57

Омельчук, Сергій Аркадійович. Практикум з правопису української мови. Система дослідницьких вправ : навчальний посібник / С. А. Омельчук. - К. : Грамота, 2014. - 223 с.
 

1551749кп хр, 1551750 аб
821.161.2'06-32(082)
П 18

Париж такий, як є, і іншого немає : збірка оповідань / упоряд. Є. Кононенко ; відп. ред. М. Іванцова. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 235 с. - (Відкритий світ)
 

1551951кп чз
811.161.2'276.11(075.8)
П 25

Пентилюк, Марія Іванівна. Ділове спілкування та культура мовлення : навч. посіб. / М. І. Пентилюк, І. І. Марунич, І. В. Гайдаєнко. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 221 с. : табл.
 

1551967кп хр
811.161.2(038)(02.064)
П 27

Перевозчиков, Віктор Іванович. Економіка українських земель у термінах "Словаря української мови" Бориса Грінченка : монографія / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик, Ю. М. Жукова ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т суспільства. - К. : КНТ, 2018. - 354 с.
 

1551919кп хр
94(477)"09"(092)
П 29

Петков, Сергей. Великий князь Святослав / С. Петков. - К. : Скиф, 2016. - 98 с.
 

ф1551735кп бф
623.442.6(035)
П 31

Петцел, Девід. Мисливська зброя : повний довідник / Д. Петцел, Ф. Буржейлі ; пер. з англ. Д. Раєвський. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 256 с.
 

1551983кп хр
159.923-042.72(075.8)
П 32

Пилипенко, Анна Владимировна. Зависимые, созависимые и другие трудные клиенты: психологический тренинг : учеб. пособие / А. В. Пилипенко, И. А. Соловьева. - К. : СВАРОГ, 2018. - 185, [2] с.
 

1551736кп хр, 1551737 аб
159.922.1
П 32

Піз, Алан. Мова кохання / А. Піз, Б. Піз ; пер. з англ. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 144 с. : іл.
 

1551738кп хр, 1551739 аб
159.925.8
П 32

Піз, Алан. Мова рухів тіла / А. Піз, Б. Піз ; пер. з англ. Н. Лавська. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 416 с. : іл.
 

1551948кп чз
811.161.2'276.6(075.8)
П 39

Плотницька, Інна Михайлівна. Ділова українська мова : навчальний посібник / І. М. Плотницька. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 254 с.
 

1551933кп по
637:656(075.8)
П 49

Поліщук, Віктор Миколайович. Гігієна та особливості транспортування продукції тваринництва : навч. посібник / В. М. Поліщук, Т. О. Білько. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 628 с.
 

1551692кп хр, 1551693 аб
821.161.1(477)'06-92
П 56

Пономарь, Олег. Витрина / О. Пономарь : КМ : ОСМА, 2015. - 360 с.
 

1551877кп чз
340.15(477)(075.8)
П 68

Правда Руська Ярослава Мудрого: початок вітчизняного законодавства : навчальний посібник / Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; уклад.: Г. Г. Демиденко, В. М. Єрмолаєв. - 2-ге вид., змінене та допов. - Харків : Право, 2017. - 388 с. : іл.
 

1551880кп хр
631.11(477)(02.064)
П 76

Приліпка, Олексій Васильович. Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого грунту / О. В. Приліпка, О. М. Цизь ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 379 с.
 

1551771кп хр, 1551772 аб
37.018.1:159.992.7
Р 18

Райшер, Еріка. Супербатьки. 75 успішних стратегій виховання / Е. Райшер ; пер. з англ. Т. Заволоко. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 208 с.
 

ф1551678кп по, ф1551679 аб
641.55(083.12)
Р 21

Рамзі, Гордон. Bread Street Kitchen: 100 рецептів смачних ресторанних страв для приготування вдома / Г. Рамзі ; пер. з англ. В. Кучменко. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 255 с.
 

1551717кп чз, 1551718 аб
37.018.1:159.922.7
Р 83

Руденко, Алина Викторовна. Игры и сказки, которые лечат. [Кн. 1] / А. В. Руденко. - Харьков : Основа, 2018. - 208 с. - (Для заботливых родителей)
 

1551719кп чз, 1551720 аб
37.018.1:159.922.7
Р 83

Руденко, Алина Викторовна. Игры и сказки, которые лечат. Кн. 2 / А. В. Руденко. - Харьков : Основа, 2018. - 176 с. - (Для заботливых родителей)
 

1551773кп чз, 1551774 аб
159.922.1-055.26
Р 83

Руденко, Алина Викторовна. Тайм-менеджмент для мам, или Как все успеть / А. В. Руденко. - Харьков : 4mamas : Основа, 2018. - 224 с. - (Для заботливых родителей)
 

1551761кп хр, 1551762 аб
615.82
С 17

Самомасаж для тих, хто не звик марно гаяти час: як швидко та ефективно зняти напруженість і перевантаження м’язів / уклад. З. Лобач. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 128 с.
 

1551953кп хр
351.811.122(477)(035)
С 34

Сидоренко, Дмитро Андрійович. Довідник учасника дорожнього руху щодо нормативно-правового регулювання відносин у сфері дорожнього руху та його безпеки / Д. А. Сидоренко. - Харків : Право, 2017. - 86 с.
 

1551900кп по
663.916+664.68(075.8)
С 40

Сирохман, Іван Васильович. Асортимент і якість кондитерських виробів : навч. посібник / І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 636 с.
 

ф1551767кп хр
001.102
С 36

Сілвер, Нейт. Сигнал і шум. Чому більшість прогнозів виявляються хибними / Н. Сілвер ; пер. з англ. М. Гоцацюк. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 544 с.
 

1551973кп хр
674.053(02.064)
С 40

Сірко, Зіновій Степанович. Експлуатація лісопиляльних рам : монографія / З. С. Сірко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 208 с.
 

1551913кп хр
657(02.064)
С 49

Сльозко, Тетяна Михайлівна. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика : монографія / Т. М. Сльозко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 304 с.
 

1551728кп хр, 1551729 аб
821.161.2'06-321.8
С 50

Смаль, Юлія. Китайський щоденник української мами : збірка оповідань / Ю. Смаль ; відп. ред. М. Іванцова. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 223 с. - (Відкрий світ)
 

1551797кп чз
331.102:004.738.5
С 82

Стоянович, Роман . Фріланс на західному ринку. Як розпочати та досягти успіху / Р. Стоянович. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 184 с.
 

1551882кп хр
342.951:69](02.064)
С 88

Стукаленко, Ольга Володимирівна. Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі : монографія / О. В. Стукаленко. - К. : Центр учбової літератури, 2017. - 375 с.
 

ф1551763кп хр, ф1551764 бф
613.88(031)
С 91

Суханов, Святослав Всеволодович. Сексуальная энциклопедия для подростков / С. В. Суханов, Е. Г. Орлова. - Харьков : Основа, 2008. - 91 с.
 

ф1551704кп бф, ф1551705 аб
582.28(477)(03)
С 91

Сухомлин, Марина Миколаївна. Гриби України : атлас-довідник / М. М. Сухомлин, В. В. Джаган. - 2-е вид., випр. і доп. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 239 с.
 

ф1551777кп бф, ф1551778 хр
59(03)
Т 26

Тварини / уклад.: К. де ла Бедуайєр, С. Паркер, Дж. Фарндон ; пер. з англ. А. Мішта. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 160 с.
 

1551966кп хр
2:330(02.064)
Т 41

Тимчик, Олена. Економіка та релігія: теорія і практика взаємовпливу : монографія / О. А. Тимчик. - К. : КНТ, 2018. - 409 с.
 

1551680кп хр, 1551681 аб
796.57(477)(036)
Т 93

Тычина, Андрей Геннадиевич. Автопутеводитель по Украине. 12 популярных маршрутов и прогулка по Киеву / А. Г. Тычина. - К. : КМ Publishing, 2011. - 285, [2] с.
 

ф1551781кп бф, ф1551782 аб
908(477)
У 45

Україна моя / уклад. В. В. Бандурко. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 79 с.
 

1551785кп хр
821.161.2(075)
У 45

Українська література : хрестоматія для підготовки до зовнішнього назалежного оцінювання / упоряд., авт. предм. О. М. Авраменко. - 4-е вид., доп. - К. : Грамота, 2017. - 495 с.
 

1551790кп хр
811.161.2(079)
У 45

Українська мова. Тестові завдання. 5-11 класи : посібник / за ред. Н. В. Гуйванюк. - 4-те вид., стереотип. - К. : Академія, 2018. - 501 с.
 

1551676кп хр, 1551677 аб
77.04(477-25)
Ф 76

Фоменко, Дмитро В'ячеславович. (фотограф). 99 замальовок Києва : фотоальбом / фотограф Д. В. Фоменко. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 120 с.
 

1551977кп хр, 1551978 аб
159.923.2
Ф 88

Фриман, Артур. Если бы да кабы... или 15 ментальных ошибок, которые мешают вам жить / А. Фриман, Р. Девульф. - К. : Сварог, 2017. - 254 с. - (Сам себе психолог)
 

ф1551751кп хр, ф1551752 аб
087.5(036)
Х 19

Хан, Сара. Перший ілюстрований довідник школярика / С. Хан, Л. Д. Гілеспі ; пер. з англ. Р. Фещенко. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 136 с.
 

1551962кп хр, 1555973 аб
332.362(477)(02.064)
Ч-90

Чумаченко, Олександр Миколайович. Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні : монографія / О. М. Чумаченко, А. Г. Мартин. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 282 с. : рис., табл.
 

1551957кп хр
338.1-043.86(100)"18/20"(02.064)
Ш 37

Шевченко, Олена Олександрівна. Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець XIX - початок XXI ст.) / О. О. Шевченко ; Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. - К. : Центр учбової літератури, 2018. - 302 с.
 

ф1551800кп хр, ф1551801 аб
044:658
Ш 71

Шмідт, Ерік. Як працює Google / Е. Шмідт, Дж. Розенберг, А. Ігл ; пер. з англ. Ю. Гордієнко ; авт. передм. Л. Пейдж. - К. : КМ-БУКС, 2018. - 304 с.
 

1551960кп хр, 1551961 аб
502(075.8)
Ю 83

Юрченко Л. І. Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко ; М-во освіти і науки України. - К. : Професіонал : Центр учбової літератури, 2017. - 303 с.
 

1551896кп оил
811.111'01-112(075.8)
Я 62

Янков, Анатолій Вікторович. Англо-саксонський період розвитку англійської мови : навчально-методичний посібник з історії англійської мови / А. В. Янков. - К. : КНТ, 2018. - 143 с.
 

1551747кп хр, 1551748 аб
821.161.2'06-321.8
Я 99

Ящук-Коде, Олена. Париж і Лондон - столиці мого життя : збірка оповідань / О. Ящук-Коде ; відп. ред. М. Іванцова. - К. : КМ-БУКС, 2017. - 254 с. - (Відкрий світ)