2024 рік

Архів

 

Серпень  2018 року

Нові надходження


 

1550112кп хр, 1550113 аб
821.111'06-312.9
А 28

Адамс, Річард. Небезпечні мандри : роман / Р. Адамс ; пер. з англ. О. Мокровольського. - К. : Рідна мова, 2017. - 542, [2] с. - (Великий роман)
 

1549939кп чз, 1549940 аб
330.342-04393(100)
А 29

Аджемоґлу, Дарон. Чому нації занепадають. Походження влади, багатства та бідності : пер. з англ. / Д. Аджемоґлу, Д. Робінсон ; пер. з англ. О. Дем’янчук. - 2-е вид., випр. - К. : Наш формат, 2017. - 435 с. - (Світоглядна література)
 

1549723кп мп
001.89:17(02.064)
А 38

Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : колективна монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 170 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549669кп мп
577.1:611.018.1(062.552)
А 43

Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології : третя Міжнародна наук. конф : матеріали конф. 24-25 вересня, 2015 р., Дн-ськ, Україна / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; відп. ред. Г. О. Ушакова. - Дн-ськ : Арбуз, 2015. - 192 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549648кп мп
821.161.1(477)'06-1
А 45

Алдабаева, Людмила. Стихи, сказки, басни / Л. Алдабаева. - Дн-ск : Художественная литература, 2002. - 65 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550003кп хр, 1550004 куц, 1550005 аб
821.161.1(476)'06-3-94
А 48

Алексієвич, Світлана. Останні свідки. Соло для дитячого голосу / С. Алексієвич ; пер. з рос. Л. Лисенко. - К. : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. - 360 с. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії)
 

1550006кп хр, 1550007 аб, 1550008 куц
821.161.1(476)'06-3-92
А 48

Алексієвич, Світлана. Час second-hand (кінець червоної людини) / С. Алексієвич ; пер. з рос. Л. Лисенко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - 2-ге вид. - К. : Дух і літера, 016. - 463, [1] с. - (Бібліотека спротиву, бібліотека надії)
 

1549960кп хр, 1549961 куц, 1549962 аб
821.134.2(83)'06-31
А 56

Альєнде, Ісабель. Японський коханець : роман / І. Альєнде ; пер. з ісп. С. Борщевський. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 244 с.
 

1549706кп мп
316.47-048.42
А 66

Андросюк, Ольга. Настольная книга организатора... Или что делать, чтобы тренинг состоялся / О. Андросюк. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2014. - 157 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550156кп хр, м1550157 аб
821.161.2-1-93
А 66

Андрусяк, Іван Михайлович. Лякація : [вірші : для дітей мол. шк. віку] / І. М. Андрусяк ; худож. Л. Курцеба. - К. : Фонтан казок, 2017. - 56 с. : іл.; 17 см. - (Добрі вірші)
 

1550158кп хр, 1550159 аб
821.161.2'06-31-93
А 66

Андрусяк, Іван. 28 днів із життя Бурундука : повісті та оповідання / І. Андрусяк ; худож. Г. Осадко. - К. : Фонтан казок, 2017. - 216 с. : іл. - (Книжка про мене)
 

1549773кп мп
160(075.8)
А 87

Архипова, Євгенія Олександрівна. Логіка : навч. посібник / Є. О. Архипова, В. Д. Піхорович, О. О. Потіщук ; Київ. політехн. ін-т. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 183 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549721кп мп
94(477)"18/19"(02.064)
Б 12

Бабічева, Олена Сергіївна. Соціально-економічний розвиток України у складі Австро-Угорської та Російської імперій (друга половина XIX - початок XX ст.) : [монографія] / О. С. Бабічева ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 236 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1549849кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Б 15

Баева, Наталья. ...Я всегда буду здесь... = Я всегда буду здесь / Н. Баева. - [Дн-ск], б. г. - 59 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549671кп мп
343.222.4:342.849.3](477)(02.064)
Б 28

Батраченко, Тетяна Сергіївна. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку) : монографія / Т. С. Батраченко ; Ун-т митної справи та фінансів. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 185 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549934кп хр
821.111(73)'06-34
Б 30

Бах, Ричард. Джонатан Лівінгстон, мартин / Р. Бах ; пер. з англ. Д. Шостак. - 2-е вид., доп. - К. : Вид. група КМ-Букс, 2017. - 128 с.
 

1549817кп мп
622.8(02.064)
Б 40

Безопасность и эффективность метаноугольных шахт / К. К. Софийский [и др.] ; Ин-т геотехн. мех. им. Н. С. Полякова НАНУ. - К. : ФЛП Халиков Р. Х., 2017. - 312 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549779кп мп
821.161.1(477)'06-311.3
Б 48

Береснев, Владимир Аркадьевич. Тревожный серпантин судьбы : роман / В. А. Береснев. - Кр. Рог : ФЛ-П Чернявский Д. А., 2017. - 546 с
 

Видано на Дніпропетровщині

1549812кп мп
66.013.8(02.064)
Б 61

Біляєв, Микола Миколайович. Математичне моделювання в задачах промислової безпеки та охорони праці : моногрвфія / М. М. Біляєв, О. В. Берлов, П. С. Кіріченко. - Кр. Ріг : Видавець Роман Козлов, 2017. - 130 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549765кп мп
398(477)(075)
Б 61

Біляцька, Валентина Петрівна. Навчальний посібник з курсу "Усна народна творчість" / В. П. Біляцька. - Дн-ськ : Середняк, б. р. - 124 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549666кп мп, 1549667 хр
821.161.2'06-31-1.09(02.064)
Б 61

Біляцька, Валентина Петрівна. Український роман у віршах постколоніальної доби : монографія / В. П. Біляцька. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 397 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549820кп мп
353:338.2](477)(02.064)
Б 72

Бобровська, Олена Юріївна. Політика комплексного економічного розвитку регіону: механізми формування і реалізації : монографія / О. Ю. Бобровська, С. В. Корнієвський. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 240 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549770кп мп
657.1:658.114](477)(02.064)
Б 90

Будько, Оксана Володимирівна. Облік і аналіз у забезпеченні сталого розвитку підприємств України : монографія / О. В. Будько ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 454 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1549854кп мп
821.161.1(477)'06-1-3
Б 90

Бузоверя-Макогон, Кристина Александровна. На грани : поэзия, проза / К. А. Бузоверя-Макогон ; уклад. О. П. Скора. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. - 62 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549711кп мп
338.24(477)(02.064)
Б 91

Бурлуцька, Світлана Владиславівна. Стратегія забезпечення пружності сталого розвитку національної економіки: теорія та практика : монографія / С. В. Бурлуцька. - Дніпро : Середняк Т. К., 2016. - 320 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549818кп мп, 1550679 чз
111.7
В 11

В поисках новой научной парадигмы / Междунар. акад. биоэнерготехнологий ; под науч. ред. В. А. Ткаченко. - Днепр : Монолит, 2017. - 248 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549654кп мп, 1549655 иск, 1549656 край
730(477.63)(084)(092)Сідур
С 34

Вадим Сідур. Пам'ятник сучасному стану / Музей укр. живопису ; упоряд. В. Шостакович ; ст.: Л. В. Тверська, В. П. Платонов. - Дніпро, б. р. - 16 с. : ил., фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550009кп иск, 1550010 аб
792.2.028(477)
В 31

Вергеліс, Олег. Українська драма. Епізоди / О. Вергеліс ; оформ. О. Г. Здор. - К. : Радуга, 2016. - 452, [16] с. : фот. - (Глядацький зал)
 

1550040кп куц, 1550041 аб
821.161.2'06-311.6
В 48

Винничук, Юрій Павлович. Аптекар : роман / Ю. Винничук ; літ. ред.: Д. Мазурик, М. Балицька ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - К. : Довженко Букс, 2017. - 316, [4] с. : іл.
 

м1549916кп хр, м1549917 аб, м1549918 куц
821.161.2'06-31
В 48

Винничук, Юрій Павлович. Діви ночі : повість / Ю. Винничук. - К. : Довженко Букс, 2017. - 314 с.
 

1550017кп хр, 1550018 аб, 1550019 куц
821.161.2'06-31
В 48

Винничук, Юрій Павлович. Лютеція : [роман] / Ю. П. Винничук ; худож. О. А. Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 312, [8] с.
 

ф1550084кп хр, ф1550085 аб
746.4:688.721.2
В 52

Вірченко, Ольга. Їжачок-хитрячок про чарівний гачок / О. Вірченко ; світлини О. Коритченкова. - К. : Книжкова база Альфа, 2017. - 64 с. : кольор. іл. - (Іграшки)
 

1549768кп мп
34(477)(062)
В 54

Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності : матеріали круглого столу (20 січня 2017 р., м. Київ) / Юрид. консультація "Громад. честь". - Днепр : Середняк Т. К., 2017. - 110 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549805кп мп
351.77(477)(02.64)
В 61

Вовк, Світлана Михайлівна. Системні трансформації охорони здоров'я : Монографія / С. М. Вовк ; Донец. держ. ун-т упр. - Кр. Ріг : Роман Козлов, 2017. - 315 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550053кп хр, 1550054 куц, 1550055 аб
821.161.1'06-311.1
В 65

Войнович, Володимир Миколайович. Малиновий пелікан : роман / В. М. Войнович ; пер. з рос. М. Ф. Каменюка. - Харків : Фоліо, 2016. - 252 с. - (Великий російський роман : засн. у 2015 р.)
 

ф1550094кп бф, ф1550095 аб
94(477.82)(031)
В 67

Волинь / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож. Г. Лапа. - К. : Гамазин : Зелений Пес, 2016. - 63, [1] с. : кольор. іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)
 

1549806кп мп
005.21(075.8)
В 75

Вороніна, Алевтина Вікторівна. Стратегічне управління : навч. посіб. / А. В. Вороніна, А. Ю. Берьозкіна ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 418 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549897кп хр, 1549898 аб
821.162.3'06-4
Г 12

Гавел, Вацлав. Промови та есеї / В. Гавел ; пер. з чес. Р. Мокрик [та ін.]. - К. : ВД Комора, 2016. - 140 с.
 

ф1550092кп хр, ф1550093 аб
94(477.83/.86)(031)
Г 15

Галичина / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож. Н. Шевчук]. - К. : Гамазин : Зелений Пес, 2016. - 63, [1] с. : кольор. іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)
 

ф1549979кп чз, ф1549980 аб
821.161.2'06.09(092)
Г 20

Гармонія крізь тугу дисонансів... / упоряд., авт. прим. О. Пахльовська, гол. ред. С. Головко, ред.: О. Вербило, А. Венцковський, Ю. Медюк. - К. : Либідь, 2016. - 582, [2] с. : фот.
 

ф1549842кп мп, ф1549843 хр
616.33/.39-02(062.552)
Г 22

Гастроентерологія : зб. наук. ст. Т. 51. № 1 / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский, 2017. - 138 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549844кп мп, ф1549845 хр
616.33/.39-02(062.552)
Г 22

Гастроентерологія : зб. наук. ст. Т. 51. № 2 / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский, 2017. - 90 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549846кп мп
616.33/.39-02(062.552)
Г 22

Гастроентерологія : зб. наук. ст. Т. 51. № 3 / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский, 2017. - 90 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550038кп куц, 1550039 аб
821.161.2'06-1
Г 37

Герасим'юк, Василь Дмитрович. Кров і легіт : вибрані вірші і поеми / В. Герасим'юк ; худож.-оформ. П. Колісник. - 2-е вид. - Чернівці : Букрек, 2017. - 319, [1] с. : портр., іл. - (Третє тисячоліття: українська поезія ; вип. 4)
 

м1550030кп иск, м1550031 аб
688.72:39(=161.2)(084)
Г 40

Герус, Людмила Мечиславівна. Українська народна іграшка = Ukrainian folk toy / Л. М. Герус ; голов. ред. В. Строля. - К. : Балтія-Друк, 2017. - 61,[4] с. : кольор. іл.
 

1549803кп мп
504.5:669.1]:614.71
Г 46

Гигиеническая оценка рисков для здоровья населения от загрязнения атмосферного воздуха вследствие производственной деятельности ПАО "Днепровский металлургический комбинат" / П. Т. Бубунко [и др.]. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 139 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549841кп мп, ф1550706 хр
622(062.552)
Г 51

Гірнича електромеханіка та автоматика : наук.-техн. зб. Вип. 98 / [Нац. гірн. ун-т] ; гол. ред. Г. Г. Півняк. - Дніпро, 2017. - 108 с. : граф., рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549644кп мп
539.3(043.3)
Г 59

Годес, Аліна Юліївна. Дугова тріщина в електрично пасивних та електрострикційних матеріалах : автореферат дисертації / А. Ю. Годес ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2017. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549874кп хр, 1549875 аб
821.111'06-311.9-93
Г 59

Гокінг, Люсі. Джордж і Великий вибух : роман. [Кн. 3] / Л. Гокінг, С. Гокінг ; худож. Г. Парсонз ; пер. з англ. Г. Лелів. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 336 с. : іл., фот. кольор.
 

1549878кп хр, 1549879 аб
821.111'06-311.9-93
Г 59

Гокінг, Люсі. Джордж і скарби космосу : роман. [Кн. 2] / Л. Гокінг, С. Гокінг ; худож. Г. Парсонз ; пер. з англ. Г. Лелів. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 344 с. : іл., фот. кольор.
 

1549876кп хр, 1549877 аб
821.111'06-311.9-93
Г 59

Гокінґ, Люсі. Джордж і таємний ключ до Всесвіту : роман : [для серед. шк. віку] / Л. Гокінґ, С. Гокінґ у співпраці з К. Ґальфаром ; з англ. пер. Г. Лелів ; іл. Ґ. Парсонза. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 344 с. : іл.
 

1549819кп мп, 1550659 чз
165.01
Г 77

Грани познания / Междунар. акад. биоэнерготехнологий ; под науч. ред. В. А. Ткаченко. - Днепр : Монолит, 2017. - 252 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549821кп мп
324:659.4(02.064)
Г 93

Гугнин, Александр. Политический рынок в контексте маркетингового воздействия : Монография / А. Гугнин, Г. Осташ ; Жешув. Политехн. Ун-т им. Игнацы Лукашевича, Фак. упр. - Днепр : Монолит, 2017. - 176 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549824кп мп
821.161.2'06-1-32-93
Г 94

Гулєвська, Галина Іванівна. Калейдоскоп чарівних снів : вірші та оповідання для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Г. І. Гулєвська ; Павлоград. письмен. Дім "Дивосвіт". - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. - 75 с. : іл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549740кп мп, 1549741 хр
821.161.2'06-312.9
Г 97

Гутніченко, Алла. Таємниця темних катакомб / А. Гутніченко ; худож. Ю. Коломоєць. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2016. - 302 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549870кп куц
821.113.5'06-31-93
Г 91

Ґрьонтведт, Ніна Елізабет. Абсолютно нецілована : [повість : для серед. та ст. шк. віку] / Н. Е. Ґрьонтведт ; пер. з норв. Н. Р. Іваничук ; худож. Н. Е. Ґрьонтведт. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 320 с. : іл.
 

1549867кп хр, 1549868 аб, 1549869 куц
821.113.5'06-31
Г 91

Ґрьонтведт, Ніна Елізабет. Привіт, це я! : повість / Н. Е. Грьонтведт ; пер. з норв. Н. Р. Іваничук. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 280 с. : іл.
 

1549889кп куц
821.161.2'06-31
Д 21

Дашвар, Люко. Покров : роман / Л. Дашвар. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 384 с.
 

1549988кп хр, 1549989 куц, 1550059 аб
821.161.2'06-31
Д 36

Дереш, Любко. Спустошення : роман / Л. Дереш. - Львів : Вид-во Анетти Антоненко, 2017. - 375, [1] с.
 

1549680кп мп, 1549681 иск
75.021.32-035.676.332.2(07)
Д 39

Дець, Виталий. Акварельное путешествие по Италии. #painting book / В. Дець, А. Герасимюк. - Днепр : Середняк Т. К., 2016. - 48 с. : цв.ил. - (Insparea)
 

Видано на Дніпропетровщині

1549731кп мп, 1550579 край
796.5:94](477.63)(01)
Д 54

Дніпро - місто трьох фортець : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Дніпропетр. упр. культури, нац. і релігій облдержадміністрації, Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ; упоряд. І. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2017. - 64 с. - (Туристичне Придніпров'я)
 

Видано на Дніпропетровщині

м1549856кп мп
77.04(477.63-25)"193"(089.7)
Д 54

Дніпро 30-х : набір листівок / консультант вип. В. С. Старостін. - Дн-ськ : Герда, 2015. - 15 фотогравюра. - (Пам'ять міста)
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550044кп чз, ф1550045 аб, ф1550046 куц
355.216(477)
Д 56

Добровольчі батальйони : [історія подвигу батальйонів, що врятували країну] / К. Гладка [та ін.] ; упоряд. А. Шевченко . - 2-е вид., перероб. та допов. - Харків : Фоліо, 2017. - 324, [7] с. : табл.
 

ф1550088кп бф, ф1550089 аб
94(477.62)(031)
Д 67

Донбас / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож. Т. Гущина. - К. : Гамазин : Зелений Пес, 2016. - 63, [1] с. : кольор. іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)
 

1549642кп мп
535.3(043.3)
Д 99

Дяченко, Анна Олександрівна. Фотоіндуковані явища в кристалах силікосиленітів, легованих AL, Ga, Sn : автореферат дисертації / А. О. Дяченко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2017. - 17 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549788кп мп
519.876.5(075.8)
Е 80

Ершова, Нина Михайловна. Методы моделирования и проектирования сложных динамических систем : учебник / Н. М. Ершова, С. А. Теренчук. - Днепр : ПГАСА, 2017. - 342 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549786кп мп
339.924(477)(062.552)
Є 24

Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки : ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція / Ун-т ім. Альфреда Нобеля; голова оргком. А. О. Задоя. - Дніпро : Ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2017. - 256 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549730кп мп
792.03(477)(092)
Є 91

Єфимов, Володимир Борисович. Агонія мого театру: між α та ω : (з неопублікованого) / В. Б. Єфимов. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 331 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549791кп мп
669.177.035.45(043.3)
З-14

Загорулько, Ірина Вікторівна. Формування метастабільних кристалічних, умовно та істинно аморфних структур при швидкому охолодженні розплавів : автореферат дисертації / І. В. Загорулько ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2017. - 21 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549732кп мп, 1550613 хр
622(062552)
З-41

Збірник наукових праць Національного гірничого університету. № 52 / Нац. гірн. ун-т. - Дніпро : Нац. гірн. ун-т, 2017. - 405 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549705кп мп
27-452
З-43

Зволінський, Анджей. У напрямі дому. Як збудувати сім'ю на любові / А. Зволінський ; пер. з пол. Л. Дердзяк. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2016. - 84 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549807кп мп
81'253(02.064)
З-63

Зінукова, Наталія Вікторівна. Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і методика навчання магістрів-філологів : монографія / Н. В. Зінукова ; Ун-т ім.і А. Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. - 423 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549925кп хр, 1549926 аб, 1549927 куц
821.111(519.5)'06-31
К 19

Канг, Хан. Вегетаріанка : роман / Х. Канг ; пер. з англ. А. Асман. - К. : Вид. група КМ-Букс, 2017. - 176 с.
 

1549720кп мп
622.794:532.6(02.064)
К 20

Капиллярные эффекты в динамических процессах обезвоживания измельченной горной массы : монография / А. Ф. Булат [и др.] ; Ин-т геотехн. мех. им. Н. С. Полякова НАНУ. - Днепр : Пороги, 2017. - 279 с. : граф., рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550082кп хр, 1550083 аб
821.162.1'06-32-93
К 28

Касдепке, Гжегож. Обережно! : усе, що має знати дитина, щоб безпечно бавитися вдома / Г. Касдепке ; пер. з пол. І. Котлярська-Фесюк ; худож. А. Гулевич. - Харків : Школа, 2017. - 64 с. : кольор. іл. - (Нова дитяча книга)
 

1549722кп мп
35.072:323.3](477)(02.064)
К 32

Квітка, Сергій Андрійович. Державне управління формуванням партнерських відносин між владою та бізнесом в умовах соціальних перетворень : монографія / С. А. Квітка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Дніпро : Грані, 2017. - 268 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549792кп мп
821.133.1-31.09
К 56

Коваль, Наталя Борисівна. Філософська проблематика та її художнє втілення у творчості Андре Жіда : автореферат дисертації / Н. Б. Коваль ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Літограф, 2017. - 19 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549937кп чз, 1549938 аб
005.21
К 60

Коллінз, Джим. Від хорошого до величного. Чому одні компанії прориваються, а інші – ні / Д. Коллінз ; пер. з англ. О. Савчин. - К. : Наш формат, 2017. - 368 с. - (Світовий бестселер)
 

1549816кп мп
622.28.044(02.064)
К 63

Комбинированные анкерные системы для повторного использования горных выработок : монография / В. И. Бондаренко [и др.]. - Дніпро : ЛізуновПрес, 2017. - 188 с. : фот., граф.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549811кп мп
336:005.934(075.8)
К 63

Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки : навч. посібник / Г. Є. Павлова [та ін.]. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 560 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549752кп мп
343.95:796.332.073(477)(02.064)
К 65

Копотун, Ігор Миколайович. Правові та організаційні основи запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні : монографія / І. М. Копотун, М. М. Рудик. - Дніпро : Середняк Т. К., 2016. - 237 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549981кп хр, 1549982 аб
94(100)’09/20"
К 68

Корона, або Спадщина Королівства Руського : сборник / за заг. ред. Л. Івшиної. - 2-е вид.,, стереотип. - К. : Українська прес-група, 2017. - 696 с. - (Бібліотека газети "День" Україна Incognita)
 

м1550028кп иск, м1550029 аб
391(=161.2)(084)
К 71

Косміна, Оксана Юліївна. Українське народне вбрання = Украинская народная одежда = Ucrainian folk costume / О. Ю. Косміна. - К. : Балтія-Друк, 2017. - 64 с. : фот. кольор.
 

1549719кп мп
811.161.2(075)
К 78

Крашеніннікова, Тетяна Валеріївна. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посібник. Модульний курс / Т. В. Крашеніннікова, А. М. Поповський, Н. В. Руколянська. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 329 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550090кп бф, ф1550091 аб
94(477.75)(031)
К 82

Крим / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож. О. Мазур. - К. : Гамазин : Зелений пес, 2016. - 63, [1] с. : кольор. іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)
 

1549668кп мп
811.111(075)
К 89

Кузьменко А. О. English for law enforcement : навч.-метод. посіб. / А. О. Кузьменко. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 181 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549755кп мп
616.314.25/.26-08(075.8)
К 93

Куроедова, Вера Дмитриевна. Лечение дистального прикуса несъемной техникой : учебное пособие / В. Д. Куроедова, Н. В. Головко. - Дн-ск : Середняк Т. К., 2015. - 140 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549815кп мп
61(477.63)(09)
К 95

Кутовой, Александр Борисович. Дорога, которую выбрал. Воспоминания и размышления / А. Б. Кутовой. - Дніпро : LizunoffPress, 2017. - 168 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549782кп мп
373.016:514.1
К 96

Кушнир, Исаак Аронович. Эмоции разностного треугольника / И. А. Кушнир, О. А. Черкасский. - Дн-ск : Середняк Т. К., 2016. - 148 с. : ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549710кп мп
514
К 96

Кушнир, Исаак. Замечательная точка W / И. А. Кушнир. - Днепр : Середняк Т. К., 2017. - 260 с. : рис. - (Эмоциональная геометрия)
 

Видано на Дніпропетровщині

1549963кп хр, 1549964 аб
821.161.2'06-312.9
Л 24

Лапікура, Валерій. Чарівна брама : [для серед. та ст. шк. віку] / В. Лапікура, Н. Лапікура ; худож. Н. Пастушенко. - К. : УкрНДІСВД, 2017. - 182, [2] с. : іл.
 

1549675кп мп
821.161.1(477)'06-1
Л 50

Лесовая, Алина. Если б мой день начинался с тебя... : стихотворения / А. Лесовая. - Днепр : Середняк Т. К., 2017. - 81 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550114кп хр, ф1550115 аб
821.113.6'06-31-93
Л 59

Ліндгрен, Астрід Анна Емілія. Пригоди Пеппі Довгапанчохи = Boken om Pippi Langstrump : повісті : [для серед. шк. віку] / А. Ліндгрен ; пер. зі швед. О. Д. Сенюк ; худож. А. Джанік'ян. - К. : Рідна мова, 2017. - 305, [7] с. : кольор. іл.
 

1549679кп мп
378.014.61:61](410)(07)
М 12

Магрламова, Камілла Газанфарівна. Професійна підготовка майбутніх лікарів у контексті інтеграційних процесів в освіті : навч.-метод. посібник / К. Г. Магрламова ; Дніпропетр. мед. акад. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 123 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549787кп мп
658.8:005.332.4(02.064)
М 27

Маркетингове стратегічне управління конкурентоспро.можністю на мікро- , мезо- і макрорівнях : монографія / Ун-т ім. Альфреда Нобеля ; за наук. ред. І. В. Тараненко . - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. - 284 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549804кп мп, 1550697 хр
338.488.1:656.224.072.44(02.064)
М 29

Марценюк, Лариса Володимирівна. Організація залізничного туризму в Україні : монографія / Л. В. Марценюк ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : ДНУЗТ ім. В. Лазоряна, 2017. - 351 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549834кп мп
373.016:003.349.2(07)
М 42

Медвецкая А. Л. Церковнославянские буквицы: лепим и запоминаем : учеб. пособие / А. Л. Медвецкая, Т. И. Кравцова, А. А. Войченко. - Дніпро : Середняк Т. К., 2015. - 58 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550047кп хр, 1550048 куц, 1550049 аб
364.632-058.6
М 48

Мельниченко, Настя. #Я НеБоюсь Сказати : найвідвертіша книжка для підлітків / Н. Мельниченко. - Харків : Фоліо, 2017. - 213 с.
 

1549808кп мп, 1550617 край
94:323.281](477.63)(082)
М 65

Міста і села Дніпропетровщини у вирі політичних репресій : зб. статей: у 5 т. - Дніпро : Монолит. - 2013. - ISBN 978-966-2252-79-8 Т. 5 : Репресії проти національних меншин на Дніпропетровщині / уклад. Є. І. Бородін. - Дніпро : Монолит, 2017. - 220 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549829кп мп
94(477.63)(075.2)
М 65

Місто мого дитинства : зошит-посібник для учнів 1-го класу / уклад. Л. Г. Шевцова [та ін.]. - 3-є вид. - Дніпро : Проспект, 2016. - 27 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549756кп мп
611.13(02.064)
М 80

Морфофункціональні особливості будови та розвитку клапанів аорти та легеневого стовбура в онтогенезі : монографія / В. В. Кошарний [та ін.]. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 139 с. : рис.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549746кп мп
069.51:94(=411.16)(062)
М 89

Музейний простір: збереження та презентація предметів юдаїки : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару /Музей культури єврейс. народу та іст. Голокосту "Музей Михайла Мармера" ; ред., упоряд. С. Піддубна. - Кр. Ріг : Роман Козлов, 2017. - 126 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549798кп мп, 1550391 край
130.2(081)
М 91

Мурашкин, Михаил Георгиевич. Записи 2016 года / М. Мурашкин. - Дніпро : Січ, 2017. - 368 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549772кп мп
53(075.8)
Н 56

Нестеренко, Олександр Іванович. Посібник до електронного тестування з загальної фізики / О. І. Нестеренко, З. М. Якубовська. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2014. - 194 с. : граф., рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549652кп мп, 1549653 иск
730(477)(084)
В 57

Олексій Владіміров. Застигла музика кохання / Музей укр. живопису ; упоряд. В. Шостакович ; текст Л. В. Тверська. - Дніпро, [2017]. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550108кп хр, 1550109 аб
53(092)
О-60

Опанасенко, Ольга. Нікола Тесла / О. Опанасенко ; авт. передм. І. Пінтосевич. - К. : Агенція ІРІО, 2017. - 95, [17] с. : кольор. іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей)
 

1549762кп мп
342.22:339.92]477)(062.552)
О-75

Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції/ відп ред.: С. В. Губарєв, М. І. Кагадій, І. С. Тімуш. - Дніпро : Середняк Т. К., 2016. - 291 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549814кп мп
821.161.1(477.63)'06-1-3(082)
О-83

Откровение : литературный альманах / Лит. студия "Уголек" им. Н. Марина ; відп. за вип. Г. П. Бароненко ; уклад. Т. В. Сулейманова. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. - 202 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549744кп мп, 1549745 край
794.242(477.63)
П 16

Панченко, Анатолий Анатольевич. Шашечная композиция Днепропетровщины / А. А. Панченко. - Дн-ск : Середняк Т. К., 2015. - 162 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549828кп мп
94(477.63)(075.2)
П 27

Перші прогулянки містом Дніпро : зошит-посібник для учнів 2-х класів / упоряд.: Л. Г. Шевцова [та ін.]. - 3-є вид. - Дніпро, 2016. - 35 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549836кп иск
78.089(477.63)(07)
П 37

Плахотна, Катерина. Музична мозаїка : нотна збірка / К. Плахотна. - Дніпро : Середняк Т. К. : Loom Room, 2017. - 47 с.
 

ф1549837кп иск
78.089(477.63)(07)
П 37

Плахотна, Катерина. Музичні малюнки : нотна збірка / К. Плахотна. - Дніпро : Середняк Т. К. : Loom Room, 2017. - 55 с.
 

ф1550096кп бф, ф1550097 аб
94(477.41/42)(031)
П 50

Полісся / уклад. Ю. Бєсєдіна ; худож. В. Тихонюк. - К. : Гамазин : Зелений Пес, 2016. - 63, [1] с. : кольор. іл., фот. - (Енциклопедія-Казка-Гра)
 

1549985кп чз, 1549986 аб, 1549987 куц
811.161.2
П 56

Пономарів, Олександр Данилович. Українське слово для всіх і для кожного / О. Д. Пономарів. - 2-е вид. - К. : Либідь, 2017. - 359 с.
 

1550110кп хр, 1550111 аб
53(092)Енштейн
П 64

Потерянко, Юлія. Альберт Ейнштейн / Ю. Потерянко. - К. : Агенція ІРІО, 2017. - 94, [10] с. : кольор. іл. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей)
 

1549780кп мп
340(477+100)(082)
П 75

Пріоритетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції в Україні та у світовій науці : матеріали круглого столу (15 листопада 2016 р., м. Київ) / Нац. акад. внутр. справ ; відп. ред. І. С. Тімуш. - Днепр : Середняк Т. К., 2016. - 238 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550152кп оил, ф1550153 аб
811.111:741(038)
Р 49

Ріббінг, Анна. Англійський словник у малюнках : для дітей дошк. віку / А. Ріббінг, М. Нільссон ; пер. зі швед. І. А. Пушкар. - Харків : Ранок, 2017. - б. с. : кольор. іл.
 

1549707кп мп
821.161.1(477)'06-1
С 12

Саакова, Виолетта. Свет истинной любви : сборник стихотворений / В. Саакова. - Дн-ск : Середняк Т. К., 2016. - 124 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549639кп мп
622.807(043.3)
С 12

Савельєв, Дмитро Володимирович. Підвищення ефективності знепилювання повітря при проведенні гірничих виробок буропідривним способом : автореферат дисертації / Д. В. Савельєв ; Нац. гірн. ун-т. - Дніпро, 2017. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550001кп хр, 1550002 аб
94(47+57)
С 21

Саттер, Девід. Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу / Д. Саттер ; [Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманітар. дослідж.]. - К. : Дух і літера, 2017. - 527, [1] с.
 

1550106кп хр, 1550107 аб
687.016(44)(092)
С 32

Сердюк, Марія. Коко Шанель / М. Сердюк. - К. : Агенція ІРІО, 2017. - 100, [20] с. : рис. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей)
 

1550104кп хр, 1550105 аб
004(092)
С 32

Сердюк, Марія. Стів Джобс / М. Сердюк ; авт. передм. І. Пінтосевич. - К. : Агенція ІРІО, 2018. - 140, [2] с. : рис. - (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей)
 

1550042кп хр, 1550043 аб
821.161.2'06-31
С 31

Сєнцов, Олег Геннадійович. Купіть книгу - вона смішна : ненауково-популярний роман з елементами гумору / О. Сєнцов. - Харків : Фоліо, 2016. - 220 с.
 

1549767кп мп
159.9:615.851(082)
С 37

Символдрама и имагинативная телесно-ориентированная психотерапия в лечении психосоматических заболеваний : сб. науч. статей. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2014. - 80 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549859кп мп, ф1550509 край
94(477.63-22)(092)
С 38

Синица, Дмитрий. Два берега одной реки. Два океана одной жизни / Д. Синица. - Днепр : Свидлер А. Л., 2017. - 116 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549643кп мп
538.971:536.76(043.3)
С 40

Сироватко, Юлія Володимирівна. Нерівноважні процеси формування границь поділу між розплавленими металами і твердими фазами різної структури : автореферат дисертації / Ю. В. Сироватко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2017. - 22 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550050кп хр, м1550051 куц, м1550052 аб
821.161.2'06-1
С 45

Скрябін, Кузьма. Я, Шонік і Шпіцберген / К. Скрябін ; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2017. - 122 с. - (Графіті)
 

1549977кп иск, 1549978 аб
78(038)
С 48

Словник музичних термінів / уклад.: В. Тимків, О. Подручна ; ред. В. Карпенко [та ін.]. - К. : Вадим Карпенко, 2017. - 312 с. : рис., табл.
 

1549647 аб
821.161.1(477.63)'06-1
С 53

Снарская, Ирина. Жизнь такая полосатая, но краски мы выбираем сами / И. Снарская. - [б. м.], б. г. - 104 с.
 

1549646 аб
821.161.1(477.63)'06-1
С 53

Снарская, Ирина. Смысл моей жизни / И. Снарская. - [Дн-ск], б. г. - 66 с. : ил.
 

ф1549830кп мп
669.162.12
С 56

Совершенствование технологии и оборудования производства железорудного сырья для современной доменной плавки / В. П. Лялюк, Н. И. Ступник, Ф. М. Журавлев и др. - Кр. Рог : Дионат, 2017. - 368 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549662кп мп, 1549663 хр
796.322.032.2"1972/2012"
С 60

Соловей О. М. Гандбол від Мюнхена -1972 до Лондона-2012 / О. М. Соловей ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дн-ськ : Типография Арбуз, 2013. - 134 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549763кп мп
930.253(477.63)(082)
С 71

Спадщина : збірник наукових статей. Вип. 3 / Держ. архів Дніпропетр. обл. ; упоряд. Н. Л. Юзбашева. - Дн-ськ : Герда, 2012. - 344 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549650кп мп
821.161.1(477.63)'06-311.6
С 73

Сподин, Борис Кузьмич. Фронт и тыл. 1941-1945 гг. : повесть в документах / Б. К. Сподин. - Дн-ськ : Поліграфіст, 1999. - 109 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1549857кп мп, м1549858 край, м1550455хр
94(477.63-25)
С 77

Старостін, Валентин. Дніпро: символ міста. Будинок Хрінникова / В. Старостін. - Дніпро : Герда, 2017. - 133 с. : фот. - (Пам'ять міста)
 

Видано на Дніпропетровщині

1549781кп мп
821.111(73).09:398.8]"17/19"(02.064)
С 89

Суворова, Тетяна Миколаївна. Синергія образної системи американських фольклорних балад XVIII-XX століть : монографія / Т. М. Суворова ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Херсон. держ. ун-т". - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 455 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549831кп мп
94+34](4)
С 91

Сучасні інтерпретації актуальних проблем історії та права в країнах Східної та Західної Європи середини ХХ-ХХІ ст. / Криворіз. економ. ін-т; упоряд.: В. О. Шайкан, Н. А. Шелудякова. - Кр. Ріг : Чернявський Д. О., 2017. - 236 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549941кп чз, ф1549942 аб
001.51
Т 16

Талеб, Насім Ніколас. Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті : The black swan / Н. Н. Талеб ; пер. з англ. М. Климчука. - К. : Наш формат, 2017. - 391, [1] с. : іл., рис. - (Світоглядна література)
 

1549771кп мп
159.923
Т 19

Тарарина, Елена. ART-коучинг. Техники пРОСТых решений / Е. Таранина. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2014. - 84 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549783кп мп
502.1(075.8)
Т 33

Теоретичні основи охорони навколишнього середовища : підручник / І. А. Василенко, М. І. Скиба, О. А. Півоваров, В. І. Воробйова ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 204 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549802кп мп
629.4.02(02.064)
Т 33

Теоретичні положення створення концептуально нових модулів рухомого складу: монографія. Ч. 1 / М. І. Горбунов, О. В. Фомін, В. В. Коваленко, Р. Ю. Дьомін ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 100 с. : іл., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549813кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Т 35

Тернівські стожари : поезія та проза / Твор. клуб "Фенікс". - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. - 156 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550032кп хр, ф1550033 аб, ф1550034 иск
75.03(477)(092)Яблонська
Я 14

Тетяна Яблонська : книга, яку знищили : альбом / вступ. ст. та вірші І. Драча. - Реконструкція вид. 1969 р. - К. : Мистецтво, 2017. - 56 с. : кольор. іл.
 

1549738кп мп, 1549739 хр
373.035(477)
Т 41

Тимофєєв, Валерій Якович. Школа козацько-лицарського виховання : з досвіду роботи директора школи / В. Я. Тимофєєв. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 260 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549641кп мп
329.17'23'12(477)(043.3)
Т 41

Тимченко, Михайло Михайлович. Партійні комунікації сучасної України: структурно-функціональний вимір : автореферат дисертації / М. М. Тимченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : ДНУ, 2017. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549797кп мп, 1550691 край
821.161.1(477)'06-1
Т 48

Ткаченко, Владимир Андреевич. Мысли вслух : стихотворения / В. А. Ткаченко. - Днепр : Монолит, 2017. - 149 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549983кп хр, 1549984 аб
821.111'06-312.9
Т 52

Толкін, Джон Роналд Руел. Гобіт, або Туди і звідти / Дж. Р. Р. Толкін ; пер. з англ. О. О'Лір ; літ. ред. Н. Федорак ; конс.: Л. Рудницький, О. Фешовець. - 5-е вид. - Львів : Астролябія, 2017. - 384 с.
 

ф1550098кп иск, ф1550099 аб
792.03(477)(092)Кропивницький
Т 58

Топська, Неллі. Батько українського театру : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Н. Топська. - К. : Альфа, 2017. - 63, [1] с. : портр., іл., фот.
 

ф1550086кп хр, ф1550087 аб
75(477)(092)Білокур
Т 58

Топська, Неллі. Зачарована квітами : [для дітей серед. та ст. шк. віку] / Н. Топська ; худож. К. Білокур. - К. : Кн. база Альфа, 2017. - 63, [1] с. : кольор. іл.
 

ф1549825кп мп, ф1550715 хр
656.2.073(082)
Т 65

Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 11 / ред. В. І. Бобровський. - Дн-ськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2016. - 80 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549826кп мп, ф1550716 хр
656.2.073(082)
Т 65

Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 12 / ред. В. І. Бобровський. - Дн-ськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2016. - 98 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549827кп мп, ф1550717 хр
656.2.073(082)
Т 65

Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Вип. 13 / ред. В. І. Бобровський. - Дн-ськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, 2017. - 86 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549810кп мп
796.015(075.8)
Т 66

Тренування задля повноцінного життя: як успішно скласти державні нормативи з фізичної підготовленості : навч.-метод. посібник / В. С. Індиченко [та ін.] ; ред. В. І. Саричева ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 139 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549660кп мп, 1549742 аб
821.161.2'06-1-311.6
Т 98

Тютюнник, Микола Григорович. Бунтарська галера : історичний віршований роман / М. Г. Тютюнник. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 138 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1549919кп хр, м1549920 аб, м1549921 куц
821.161.2'06-31
У 51

Ульяненко, Олесь. Син тіні : роман / О. Ульяненко. - Харків : Бібколектор, 2017. - 282 с.
 

1549659кп мп
657.424(477)(02.064)
У 74

Усатенко, Ольга Вікторівна. Бухгалтерський облік і аналіз венчурної діяльності : монографія / О. В. Усатенко ; Житомир. держ. технолог. ун-т. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 392 с. : рис., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549760кп мп
80(082)
Ф 54

Філологічні науки : збірник матеріалів підсумкової наукової конференції студентів. Ч. 2 / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; упоряд. О. І. Панченко. - Дн-ськ : Літограф, 2011. - 431 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549712кп мп
347.73(477)(075.8)
Ф 59

Фінансове право України : навч. посібник / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; за ред. Л. В. Фокши. - Дніпро : Формат А+, 2017. - 280 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549658кп мп
821.161.2'06-1
Ф 79

Форманчук, Олександр Сергійович. 2014-й : літературно-художнє видання / О. С. Форманчук ; ред. П. Гуменюк. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2014. - 38 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549672кп мп
821.161.2-34.09:81'373.7(038)
Ф 82

Фразеологічний словник української літературної казки ХІХ століття / уклад. Т. В. Крашеніннікова. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 78 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549799кп мп, 1550676 хр
669.1(062.552)
Ф 94

Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии : сб. науч. трудов. Вып. 31 / Ин-т чер. металлургии им. З. И. Некрасова ; ред. А. И. Бабаченко [и др.]. - Б. м., 2017. - 342 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549664кп мп, 1549665 хр
930.1(02.064)
Х 17

Халапсис, Алексей Владиславович. Зеркало Клио. Метафизическое постижение истории : монография / А. Халапсис. - Днепр : Середняк Т. К., 2017. - 384 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549766кп мп
574(038)
Х 69

Ходоренко, Ганна Вікторівна. Англо-українсько-російський словник екологічних термінів у хімічній та харчовій промисловості / Г. В. Ходоренко, О. А. Півоваров ; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 110 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549880кп хр, 1549881 аб, 1549882 куц
821.161.2'06-311.6
Х 76

Хомич, Микола. Територія брехні : роман / М. Хомич. - К. : Юніверс, 2016. - 256 с.
 

1549724кп мп, 1549725 край
821.161.1(477)'06-1
Х 82

Хорошун, Виталий. Откровение души / В. Хорошун. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2016. - 68 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549832кп мп
75.071.1(477.63)'06(084)
Х 98

Художники Краю руди і металу : альбом / Криворіз. міська Орг. Нац. спілки Худож. України. - Кривий Ріг : ФО-П Чернявський Д. О., 2017. - 91 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549753кп мп
347.9(477)(075.8)
Ц 57

Цивільний процес : посібник для підготовки до іспитів / Ж. І. Андріанова [та ін.]. - Дніпро : Середняк Т. К., 2016. - 210 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550154кп хр, 1550155 аб
821.161.2'06-343
Ч-15

Чайка, Марина. Казки старого замку / М. В. Чайка ; худож. Е. Є. Флерова. - Харків : Ранок, 2017. - 80 с. : кольор. іл. - (Казки Місяця)
 

1549670кп мп
536.2-026.564.3
Ч-36

Чейлытко, Андрей Александрович. Особенности влияния пористости на теплопроводность глиноземестых материалов / А. А. Чейлытко. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 72 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549795кп мп
821.161.1-3.09:811.161.1'367.335(043.3)
Ч-43

Чень, Шаосюн. Конструкції із сурядними сполучниками у творах К. Г. Паустовського : автореферат дисертації / Ш. Чень ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550070кп хр, ф1550071 аб
821.111(73)'06-31-93
Ч-44

Чеповецький, Юхим Петрович. Веселі пригоди Мицика і Кицика / Ю. П. Чеповецький ; пер. Н. Забіла ; худож. В. І. Харченко. - Харків : Школа, 2017. - 160 с. : кольор. іл. - (Дитячий бестселер)
 

ф1550074кп хр, ф1550075 аб
821.111(73)'06-31-93
Ч-44

Чеповецький, Юхим Петрович. Дивовижна подорож М'якуша, Нетака та Непосидька / Ю. П. Чеповецький ; пер.: Н. Косенко, Т. Вакуленко ; худож. В. Харченко. - Харків : Школа, 2017. - 176 с. : кольор. іл. - (Дитячий бестселер)
 

ф1550068кп хр, ф1550069 аб
821.161.1(477)'06-31-93
Ч-44

Чеповецький, Юхим Петрович. Неймовірні пригоди М'якуша, Нетака та Непосидька / Ю. П. Чеповецький ; пер.: Т. Вакуленко, Н. Косенко ; худож. В. Харченко. - Харків : Школа, 2017. - 176 с. : кольор. іл. - (Дитячий бестселер)
 

1549748кп мп
544.478(075.8)
Ч-49

Черненко, Яна Миколаївна. Каталізатори та сорбенти : навч. посіб. / Я. М. Черненко, М. Д. Волошин, Л. П. Ларичева ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 314 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549750кп мп
54(075.8)
Ч-58

Чигвінцева, Ольга Павлівна. Збірник задач та вправ з хімії : практикум / О. П. Чигвінцева. - Дн-ськ : ФОП Середняк Т. К. - 2015 Ч. 1 : Загальна і неорганічна хімія. - Дн-ськ : ФОП Середняк Т. К., 2015. - 154 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549751кп мп
547(075.8)
Ч-58

Чигвінцева, Ольга Павлівна. Збірник практичних завдань з органічної хімії : навч. посіб. / О. П. Чигвінцева. - Дніпро : ФОП Середняк Т. К., 2017. - 226 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1549838кп мп, ф1549839 хр
614.876(477)(062.552)
Ч-75

Чорнобиль: екологія і здоров'я : наук.-практ. зб. Вип. 5 / Координац. аналіт. центр "Екологія і здоров'я" ; за заг. ред. Ю. І. Бандажевського. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 95 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549709кп мп
364-054.73(477)(036)
Ч-87

Чуйко, Наталія. Практичний довідник з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб / Н. Чуйко, Н. Кривошеєва, В. Вершиніна. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. - 52 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549890кп хр, 1549891 аб, 1549892 куц
94(477.61/62)
Ч-96

Чухліб, Тарас Васильович. Донеччина та Луганщина - козацькі землі України (XVI-XVIII ст.) / Т. Чухліб ; Нац. акад. наук України. - 2-е вид. - К. : Видавець Олег Філюк, 2017. - 116, [1] с.
 

1549955кп чз, 1549956 аб
94(477)
Ш 24

Шаповал, Юрій Іванович. Торкнутись історії / Ю. Шаповал ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - 2-е вид., допов. - К. : Парламент. вид-во, 2017. - 501, [3] с.
 

ф1550116кп хр, ф1550117 аб
821.161.2'06-32-93
Ш 66

Шкляр, Василь Миколайович. Помста Баби Яги / В. М. Шкляр ; худож. К. Лавро ; [пер. І. Головачова] = Baba Yaga’s Revenge / Vasyl Shkliar ; illustrations by Kost Lavro : [оповідання : для дошк. і мол. шк. віку]. - Львів : Апріорі, 2017. - 76 с.
 

1549793кп мп
539.216(043.3)
Ш 87

Штапенко, Едуард Пилипович. Кінетика формування структури і властивості електроосаджених металевих плівок : автореферат дисертації / Е. П. Штапенко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2017. - 44 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549733кп хр
821.161.1(477.63)'06-1
Щ 61

Щербак, Виталий Павлович. В хороводе мыслей : сборник стихов / В. П. Щербак. - Кр. Рог : ФЛ-П Чернявский Д. А., 2017. - 56 с.
 

1549895кп хр, 1549896 аб
821.161.2'06-31
Я 60

Ягелло, Йоанна. Тирамісу з полуницями : роман / Й. Ягелло ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львів : Урбіно, 2017. - 296 с.
 

ф1550144кп хр, ф1550145 аб
821.521-343:398.21
Я 70

Японські народні казки : для мол. шк. віку / упоряд., авт. передм., пер. І. Дзюба, худож. О. Михайлова-Родіна. - 2-ге вид. зі змінами. - К. : Веселка, 2017. - 151 с. : кольор. іл. - (Казки народів світу)
 

1549638кп мп
631.15:339.137(477)(043.3)
Я 75

Ярмак, Марина Русланівна. Ефективність управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств : автореферат дисертації / М. Р. Ярмак ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : ДНУ, 2017. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1549743кп мп
347.77(477)(02.064)
Я 77

Ярошевська, Тамара Василівна. Охорона промислової власності в Україні в умовах європейської інтеграції : монографія / Т. В. Ярошевська ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 452 с.
 

Видано на Дніпропетровщині