2024 рік

Архів

 

Листопад  2018 року

Нові надходження


 

1550550кп мп
821.161.1(477)'06-34-93
А 47

Алексеенко, Николай Васильевич. Кот смелый, работящий : сказка / Н. В. Алексеенко ; худож. В. Я. Журбв. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 32 с. : ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550424кп мп
35.085(477)(02.064)
А 72

Антонова, Ольга Валеріївна. Стратегічна компетентність державних службовців : монографія / О. В. Антонова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т. держ. упр. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 340 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550451кп мп
141.319.8(082)
А 72

Антропологічні виміри філософських досліджень : зб. наук. пр. Вип. 12 / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; гол. ред. В. В. Хміль. - Дніпро : ДНУЗТ ім. В. Лазаряна, 2017. - 146 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550440кп мп
94(477.63=411.16)
А 74

Анцышкин, Игорь. Евреи на Никопольщине : историко-публицистический очерк / И. Анцышкин. - Дніпро ; Нікополь : Фельдман О.О., 2018. - 168 с
 

Видано на Дніпропетровщині

1550425кп мп
37.013.77(062.552)
А 90

Аспекти гуманізуючого впливу освіти на особистість : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 25-27 жовтня 2017 р. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред.: Е. Л. Носенко, І. Ф. Аршава, Д. С. Волков [та ін.]. - Дніпро : Літограф, 2017. - 208 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550543кп мп
821.161.2'06-1
Б 18

Байдак, Віктор Миколайович. Грані розуміння : вірші / В. М. Байдак. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 239 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550405кп мп, 1550695 край
821.161.1(477)'06-1
Б 44

Бельский, Станислав Алексеевич. Синематограф : сборник поэзии / С. А. Бельский. - Днепр : Герда, 2017. - 61 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550504кп мп
616.98:578.82](477.63)
Б 61

Біла Н.Е. Забезпечення контролю за епідемією ВІЛ-інфекції серед споживачів ін'єкційних наркотиків у Дніпропетровській області. Ситуаційний аналіз / Н. Е. Біла, Л. В. Дорохіна, О. В. Ламбракіс. - Кр. Ріг : Р. А. Козлов, 2018. - 44 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550500кп мп
574.4(477)(02.064)
Б 63

Біогеоценологічні дослідженя лісів степової зони України : колективна монографія / ред. А. П. Травлєєв. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2016. - 203 с. : іл., табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550419кп мп
316.2(477)(075.8)
Б 74

Богомаз, Костянтин Юхимович. Соціологічна думка в Україні : навч. посіб. / К. Ю. Богомаз, Л. М. Сорокіна, К. В. Познанська ; Дніпропетр. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 208 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550529кп мп
35.085-057.34(02.064)
Б 86

Ботвінов, Ростіслав Геннадійович. Публічна служба особливого призначення в Україні : монографія / Р. Г. Ботвінов ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т. держ. упр. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 268 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550747кп мп
1:316.3(043.3)
Б 88

Бродецька, Юлія Юріївна. Феномен цілісності суспільства: автентичність форм та практики конструювання : автореферат дисертації / Ю. Ю. Бродецька ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2018. - 38 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550471кп мп
316.774(043.3)
Б 89

Брюховецький, Микола Миколайович. Знання як соціально-економічний чинник розвитку інформаційного суспільства : автореферат дисертації / М. М. Брюховецький ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро, 2018. - 22 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550520кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Б 95

Бычкова, Нина Петровна. Гори, гори, моя душа : лирика / Н. П. Бычкова. - Дн-ск : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 95 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550518кп мп
821.161.1(477)'06-32
Б 95

Бычкова, Нина Петровна. Семья - как лунная тропинка : повествования, эссе / Н. Бычкова. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2016. - 155 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550749кп мп
330.36(477)(043.3)
В 14

Вакарчук, Тетяна Сергіївна. Формування стійкої рівноваги економічного зростання національної економіки : автореферат дисертації / Т. С. Вакарчук ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550742кп мп
657.6:006.032(075.8)
В 14

Вакульчик, Олена Михайлівна. Аудит за міжнародними стандартами : підручник / О. М. Вакульчик, В. В. Фесенко, О. О. Книшек ; Ун-т мит. справи та фінансів. - 2-ге вид., доп. та перероб. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 180 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550409кп мп, м1550739 хр
616.131-005.6(03)
В 19

Васильева, Лариса Ивановна. Тромбоэмболия легочной артерии: диагностические возможности основных методов визуализации : карманный справочник в схемах и таблицах / Л. И. Васильева, А. В. Новичихин. - Днепр : Герда, 2017. - 72 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550410кп мп, м1550738 хр
616.131-005.6
В 19

Васильева, Лариса Ивановна. Тромбоэмболия легочной артерии: диагностические возможности рентгенографии и компьютерной томографии : практическое руководство в схемах и таблицах / Л. И. Васильева, А. В. Новичихин. - Днепр : Герда, 2017. - 208 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550496кп мп
821.161.1(477)'06-3
В 26

Веденькова, Майя. Домашний синтаксис : повесть, рассказы, стихи / М. Веденькова. - Каменское : ДГТУ, 2018. - 309 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550547кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
В 46

Вильданова, Людмила Александровна. Осенние мелодии любви : лирика / Л. А. Вильданова. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 71 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550580кп мп
929.5(477.63)(059)
В 54

Витоки : альманах Дніпровського генеалогічного товариства. Вип. 3 / Дніпропетр. обл. універс. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія; упоряд. І. О. Кочергін ; ред. Т. В. Недосєкіна. - Дніпро : ДОУНБ, 2017. - 170 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550553кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
В 58

Власкина, Ирина Николаевна. Любви навстречу : стихи, проза / И. Н. Власкина ; авт. предисл. Л. Ленская. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 87 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550592кп мп
811.111(075.8)
В 88

Вуколова, Катерина Володимирівна. Англійська мова професійного спрямування. Інтелектуальна власність : навч. посібник / К. В. Вуколова, Н. О. Черняк ; за ред. О. Б. Тарнопольського ; Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 71 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550506кп мп
616.33/.39-02(062.552)

Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. Т. 51. № 3, 2017 / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский, 2017. - 90 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550507кп мп
616.33/.39-02(062.552)
Г 22

Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. Т. 51. № 4, 2017 / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский, 2017. - 106 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550461кп мп
616.33/.39-02(062.552)
Г 22

Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. № 2 (52) / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский, 2014. - 112 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550467кп мп
616.33/.39-02(062.552)
Г 22

Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. № 2 (60) / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский, 2016. - 106 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550464кп мп
616.33/.39-02(062.552)
22

Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. № 3 (57) / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский, 2015. - 162 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550468кп мп
616.33/.39-02(062.552)
Г 22

Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. № 3 (61) / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский О. Ю., 2016. - 112 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550469кп мп
616.33/.39-02(062.552)
Г 22

Гастроентерологія = Gastroenterology : зб. наук. ст. № 4 (62) / Ін-т гастроентерології НАМН України ; гол. ред. Ю. М. Степанов. - [К.] : Заславский, 2016. - 90 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550448кп мп
622(082)
Г 36

Геотехнічна механіка = Геотехническая механика : міжвід. зб. наук. праць. Вип. 132 / Ін-т геотехн. механіки ім. М. С. Полякова НАН України ; гол. ред. А. Ф. Булат. - [б. м.], 2017. - 262 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550583кп мп
821.161.1(477)'06-312.9
Г 59

Годына, Виталий. Арма / В. Годына. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2015. - 260 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550539кп мп
821.161.2(477.63)'06-1-3(082)
Г 61

Голоси Придніпров'я : вірші, поеми, розповіді, новели, афоризми, вислови / уклад. Л. В. Ленська. - Дн-ськ : Видавець Олексій Ленський, 2016. - 323 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550596кп мп
811.112.2(075.8)
Г 64

Гомола, Марія Миколаївна. Вивчаємо німецьку мову як другу іноземну = Wir lernen DaF : навч.-метод. посібник / М. М. Гомола ; Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 67 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550499кп мп
574.4:631.4(02.064)
Г 67

Горбань, Вадим Анатолійович. Еолово-грунтові відклади та їх вплив на формування едафотопів лісових культурбіогеоценозів степової зони України : монографія / В. А. Горбань ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. - 201 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550556кп мп
821.161.2'06-1
Г 81

Гречко, Валентина Василівна. Жити любов'ю : вірші, поема / В. В. Гречко. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2017. - 103 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550567кп мп
681.5.015.32(043.3)
Г 93

Гуда, Антон Ігорович. Ансамблеві пошукові моделі і методи параметричної їдентифікації систем з хаотичною поведінкою : автореферат дисертації / А. І. Гуда ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2018. - 44 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550555кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Г 96

Гусарова-Олевская, Галина Михайловна. Доброта осилит зло / Г. М. Гусарова-Олевская ; сост. О. П. Скора ; Павлогр. письменн. дом "Дивосвіт". - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. - 179 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550559кп мп
821.161.2'06.09(092)
Д 13

Давыдов, Александр Демьянович. Планета по имени Виктор Байдак / А. Д. Давыдов. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 130 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550439кп мп
621.774:620.193(043.3)
Д 36

Дергач, Тетяна Олександрівна. Теоретичні та технологічні основи керування структурою для підвищення корозійної стійкості труб з низьколегованих і високолегованих сталей : автореферат дисертації / Т. О. Дергач. - Дніпро, 2018. - 41 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550450кп мп
621.81(075.8)
Д 38

Деталі машин : навч.-метод. комплекс дисципліни / А. С. Кобець, В. І. Дирда, С. П. Сокол та ін.; за ред.: А. С. Кобець, В. І. Дирда ; М-во аграр. політики та продовольства України, Дніпропетр. держ. аграрно-економ. ун-т. - Дніпро : Журфонд, 2016. - 427 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550526кп мп
929.52(477.63)
Д 41

Джміль, Василь Карпович. Вічний Ераст : художньо-документальні нариси про Ераста Костянтиновича Бродського та його родину / В. Джміль. - Ерастівка ; Кр. Ріг : Роман Козлов, 2018. - 112 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550476кп мп
902/904(477.63)
Д 44

Диброва, Дмитрий Сергеевич. Код мёртвых / Д. С. Диброва, С. Ф. Диброва. - Днепр : Лира, 2017. - 112 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550591кп мп
615.874.2(075.8)
Г 79

Дієтологія у термінах, схемах, таблицях, тестах : навч. посібник / М. П. Гребняк, С. А. Щудро, В. В. Таранов та ін. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 247 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550538кп мп
821.161.2(477.63)'06(082)
Д 54

Дніпрова хвиля : вірші, поеми, новели, казки, фентезі, афоризми, фрази, гуморески / уклад. Л. В. Ленська. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2017. - 291 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550549кп мп
821.161.2(477.63)'06-1-3(082)
Д 54

Дніпровське многоріччя : вірші, розповіді, казки, афоризми, гуморески / уклад. Л. В. Ленська. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2017. - 355 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550519кп мп
821.161.2(477.63)'06(082)
Д 54

Дніпровський гомін : вірші, поеми, розповіді, казки, афоризми, фрази, гуморески, літературна критика / уклад. Л. В. Ленська. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2017. - 300 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550524кп мп
821.161.2(477.63)'06(082)
Д 54

Дніпровські думи : вірші, проза, літературна критика / уклад. Л. В. Ленська. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2018. - 239 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550411кп мп, 1550630 край
378.6:61](477.63)(036)
Д 58

Довідник здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Державному закладі "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України" / В. Й. Мамчур [та іін ] ; Дніпропетр. мед. акад. - Дніпро : Герда, 2017. - 152 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550486кп мп
821.161.1(477)'06-32
Д 67

Донец, Денис. День, когда я встретил себя / Д. А. Донец. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. - 211 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550442кп мп
004.9(075.8)
Д 72

Дранишников, Леонід Васльович. Інтелектуальні методи в управлінні : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Дранишников ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 416 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550491кп мп
623.467.7(02.064)
Д 75

Дрозденко, Олександр Сергійович. Ракета-носій для місячної бази : монографія / О. С. Дрозденко ; під наук. ред. О. С. Левенко. - Дніпро : Домінанта Прінт, 2018. - 28 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550565кп мп
621.333(043.3)
Д 76

Друбецький, Антон Юхимович. Удосконалення системи взаємного навантаження тягових двигунів постійного та пульсуючого струму : автореферат дисертації / А. Ю. Друбецький ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2018. - 22 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550454кп мп, ф1550726 чз
338.45:69(075.8)
Е 45

Економіка і основи підприємництва в будівництві : навч. посібник / Н. І. Верхоглядова [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Дніпро : Герда, 2017. - 428 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550497кп мп
338.1:631.15](477)(02.064)
Е 45

Економічні засади збалансованого (сталого) розвитку аграрного виробництва : колективна монографія / за загал. ред. А. С. Кобця. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. - 520 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550542кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Е 92

Ефремов, Анатолий Александрович. Бархатный сезон / А. А. Ефремов ; авт. предисл. С. Кривонос. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 153 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550392кп мп
657(076)
Ж 17

Жадько, Костянтин Степанович. Бухгалтерський облік: ділові ігри, ситуаційні вправи, тести : практикум / К. С. Жадько, Л. Ш. Олійник, В. В. Семенюта ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550748кп мп
338.24:330.322(043.3)
З-15

Задоя, Олександр Анатолійович. Державне регулювання трансформації заощаджень в інвестиції : автореферат дисертації / О. А. Задоя ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро, 2018. - 20 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550586кп мп
821.161.2(477.63)'06(092)
З-36

Засіменко-Бонацька, Марія Созонтівна. Мої літа, моє багатство / М. С. Засіменко-Бонацька. - Дніпро : Пороги, 2017. - 103 с. : фот.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550584кп мп, 1550585 край
821.161.2'06-1
З-87

Засіменко-Бонацька, Марія Созонтівна. Прилітай, лелеко / М. С. Засіменко-Бонацька. - Дніпро : Пороги, 2017. - 103 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550572кп мп
656.052.4(477.63)(092)
З-36

Заслужені автомобілісти та дорожники Дніпропетровщини / авт. проекту, упоряд. О. Д. Давидов. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 112 с. : фот. - ("Заслужений" - значить кращий)
 

Видано на Дніпропетровщині

1550581кп мп
821(100)'06-1-3(059)
З-43

Звезда Рождества : альманах. Вып. 5 / Междунар. лит.-муз. фестиваль "Звезда Рождества" ; ред., сост. С. И. Скорик. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 279 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550581кп мп
821(100)'06-1-3(059)
З-43

Звезда Рождества : альманах. Вып. 5 / Междунар. лит.-муз. фестиваль "Звезда Рождества" ; ред., сост. С. И. Скорик. - Днепр : Акцент ПП, 2017. - 279 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550422кп мп
336.221.24(477)(07)
З-91

Зубченко, Елена. Все об учете доходов единщиками первой и второй групп / Е. Зубченко. - Днепр : ИД Владимир Дудник, 2017. - 88 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550541кп мп
821.161.1(477)'06-1
И 24

Иващенкова-Чубарова, Людмила Ивановна. Вы помните... / Л. И. Иващенкова-Чубарова ; худож. Э. Чубаров. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 122 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550562кп мп
821.161.1(477)'06-1
И 35

Изгой, Михаил. Сказки / М. Изгой. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2017. - 134 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550483кп мп
94(477.63-21)
К 18

Кам'янське багатогранне. - Б. м., б. г. - 24 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550449кп мп, ф1550732 оил
373.04
К 19

Кандибур, Георгий Романович. Школа, яка змінить світ / Г. Р. Кандибур. - 2-ге вид., перероб. і .доп. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 239 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550434кп мп
330.4-047.58(075.8)
К 21

Карімов, Геннадій Іванович. Моделювання та прогнозування в управлінні : навч. посіб. / Г. І. Карімов ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 163 с. : табл.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550474кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
К 39

Килочек, Николай. Поэзия жизни І : сб. стихов / Н. Килочек. - Днепр : Доминанта Принт, 2018. - 399 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550536кп мп
94(477.63-22)
К 45

Китайгород та китайгородці / авт. проекту О. Давидов [та ін.]. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 80 с. : іл. - (Село - моя держава)
 

Видано на Дніпропетровщині

1550566кп мп
622.647(043.3)
К 44

Кірія, Руслан Вісаріонович. Моделювання процесів функціонування систем конвеєрного транспорту зі складною структурою і методи підвищення їх ефективності : автореферат дисертації / Р. В. Кірія ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2018. - 42 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550420кп мп
621.313.33-83(02.064)
К 52

Клюєв, Олег Володимирович. Системи керування асинхронними вентильними каскадами : монографія / О. В. Клюєв, О. В. Садовой, Ю. В. Сохіна ; під заг. ред. Ю. В. Садового ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 294 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550510кп мп, ф1551039 край,ф1551040 хр
355.4-058.65(477.63)"20"
К 53

Книга пам'яті воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО / Дніпропетр. обл. Рада ; авт.-упоряд.: Т. В. Войцеховська, С. О. Капустіна, В. В. Якушенко. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. - 192 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550408кп мп, 1550625 по
656.2(075.8)
К 59

Козаченко, Дмитро Миколайович. Пропускна та провізна спроможність залізниць : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. М. Козаченко, О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : Герда, 2017. - 108 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550576кп мп
069.538(477.63-25)
К 60

Колекція Олеся Гончара у фондах Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. І. Яворницького : каталог / Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького ; ред. І. С. Голуб ; упоряд. С. М. Мартинова. - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 68 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550546кп мп
821.161.2'06-311.1
К 61

Коломійченко, Тетяна Омельянівна. Убити зло : роман / Т. О. Коломійченко. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 308 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550417кп мп
821.161.1(477)'06-1
К 67

Корниенко, Вита. Чувства : сборник стихотворений 2007-2017 / В. Корниенко. - Кривой Рог : Козлов Р. А., 2018. - 75 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550393кп мп
629.33.083(075.8)
К 68

Коробочка, Олександр Микитович. Технологічне обладнання для ремонту автомобілів : навч. посіб. для студ ВНЗ спец. "Автомобільний транспорт" / О. М. Коробочка, О. Г. Чернета, Р. Г. Волощук ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2017. - 215 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550397кп мп
373.5.011.3-051(94)(072)
К 72

Костіна, Людмила Сергіївна. Професійний розвиток учителів середніх шкіл в Австралії : метод. рекомендації / Л. С. Костіна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Кр. Ріг : Роман Козлов, 2018. - 60 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550472кп мп
821.161.1(477)'06-1
К 75

Кочетова, Светлана. Сказка о русалке : поэма / С. И. Кочетова. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 71 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550534кп мп
821.161.2'06-32
К 75

Кочубей, Ніна Миколаївна. Земні миттєвості : оповідання / Н. М. Кочубей. - Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. - 143 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550528кп мп
821.161.2'06-1
Л 44

Краплинка щастя : вірші / В. В Лененко. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2016. - 31 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550601кп мп
94(477.63-21)(084.12)
К 82

Кривий Ріг - яскраві сторінки : фотоальбом / гол. ред. В. Строля. - К. : Балтія друк, б/г. - 151 с. : фот. кольор.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550494кп мп
629.331(075.8)
К 88

Кубіч, Вадим Іванович. Питання експлуатації машин в законодавчих та нормативних актах. Автомобілі і трактори : навч. посіб. / В. І. Кубіч, О. М. Коробочка, О. Г. Чернета ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ ; Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - 229 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550429кп мп, 1550641 хр
616.12-008(02.064)
К 93

Курята, Олександр Вікторович. Кардіоваскулярний ризик та ревматологічні захворювання (кардіоревматологічний синдром) : монографія / О. В. Курята, О. Ю. Сіренко ; Дніпропетр. мед. акад. - Дніпро : Герда, 2017. - 87 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550470кп мп, ф1550723 оил
658.152(477+493)(09)
Л 17

Лазебник, Валентина Іванівна. Сталь у степу. Погляд з України = L'acier Dans La Steppe. Le Regard De L'Ukraine / В. І. Лазебник. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2017. - 240 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550490кп мп
621.456(02.064)
Л 35

Левенко, Олександр Сергійович. Мега двигун : монографія / О. Левенко. - Дніпро : Домінанта Прінт, 2018. - 28 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550445кп мп, ф1550733 по
623.437.44(477.53)(03)
Л 37

Левский, Владислав Константинович. Армейские автомобили КрАЗ / В. К. Левский, С. В. Сазонов. - Днепр : АРТ-ПРЕСС, 2017. - 511 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550554кп мп
821.161.1(477)'06-1
Л 38

Левченко, Яна Сергеевна. Любить и верить : лирика / Я. С. Левченко ; авт. предисл., ред. Л. Ленская. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2016. - 103 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550551кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Л 44

Лененко, Володимир Валерійович. Власна думка : вірші / В. В. Лененко. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2018. - 35 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550548кп мп
821.161.2'06-1.09
Л 46

Ленская, Лилия Васильевна. О поэзии Н. Лопатинской / Л. В. Ленская. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 55 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550544кп мп
821.161.1(477)'06-1
Л 55

Лівак, Ірина Григорівна. Сльоза моєї душі : вірші / І. Г. Лівак. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2017. - 51 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550523кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Л 77

Лопатинская, Наталья Ивановна. Любви живительная сила : стихи / Н. И. Лопатинская. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2016. - 175 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550537кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
М 21

Малюк, Нина Николаевна. Кружева бытия : стихотворения / Н. Н. Малюк ; авт. предисл. Л. Ленская. - Дн-ск : Издатель Алексей Ленский, 2016. - 91 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550485кп мп
821.161.1(477)'06-1
М 31

Маслакова, Стелла Николаевна. Все будет! Все было... : стихотворения / С. Н. Маслакова. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2016. - 60 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550513кп мп
133.2
М 42

Медитация. Легкая практика для покоя ума и жизни без стресса / Обществ. орг. центр Брахма Кумарис. - Днепр : Свидлер А. Л., 2017. - 78 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550418кп мп
94:323.269.3](477.63-21)"1919/1923"
М 48

Мельник, Олександр Олександрович. Антибільшовицький рух опору на Криворіжжі (1919-1923) / О. Мельник. - Кр. Ріг : Роман Козлов, 2018. - 294 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550561кп мп
821.161.1(477.63)'06-311.6
М 53

Месяцев, Виктор Васильевич. Дети войны : повесть. Ч. 1 : Военное детство / В. В. Месяцев. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 70 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550602кп мп
622.625.28-59(02.064)
М 74

Моделирование рабочих процессов трения в колодочно-колесном тормозе шахтных локомотивов : монография / А. Н. Коптовец, Л. Н. Ширин, Э. М. Шляхов и др. ; Нац. горн. ун-т. - Днипро : НГУ, 2017. - 258 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550600кп мп
81'2(075.8)
М 75

Молодь України в контексті міжкультурної комунікації : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих вчених 5 квітня 2018 р. / Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 224 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550574кп мп, ф1554497 хр
821.161.1-1(082)
М 89

Музыки цветов звучанье : тематический сборник стихов / сост. З. Кукина. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 135 с. : ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550514кп мп
784.031.4
Н 30

Народний аматорський фольклорний ансамбль "Богуславочка". с. Богуслав Павлоградського району Дніпропетровської області, Україна. - [б. м.], 2017. - 7 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550516кп мп
784.031.4
Н 30

Народний аматорський фольклорний ансамбль "Першоцвіт". с. Кочережки Павлоградського району Дніпропетровської області, Україна. - [б. м.], 2017. - 7 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550515кп мп
784.031.4
Н 30

Народний аматорський фольклорно-етнографічний гурт "Криниця". м. Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області, Україна. - [б. м.], 2017. - 7 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550401кп край
378.4:63](477.63-25)(01)
Н 34

Наукові праці вчених Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 1922-2014 рр. : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т; уклад.: А. Г. Братчик. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 316 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550431кп мп
821.161.2-1
Н 44

Незлим тихим словом : зб. перекладів творів Т. Г. Шевченка іноземними мовами / уклад., авт. передм. О. Степанюк, відп. Л. Савран. - Дніпро : ТД Укрснаб-Ресурс, 2017. - 54 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550416кп мп
693.554.1(043.3)
Н 57

Нетеса, Андрій Миколайович. Удосконалення технології зведення монолітних залізобетонних каркасів багатоповерхових будівель : автореферат дисертації / А. М. Нетеса ; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Дніпро, 2018. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550505кп мп
631.1:633.1](477)(03)
Н 83

Нормативно-методичний довідник по обгрунтуванню виробничих затрат в зерновому господарстві степу України / А. В. Черенков, В. С. Рибка, В. О. Компанієць та ін. ; Ін-т зерн. культур Нац. акад. аграр. наук України. - Дніпро, 2017. - 243 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550531кп мп
159.923
О-39

Огоренко, Виктория Викторовна. Психология для непсихологов: психометрия самопознания. Кн. 2 / В. В. Огоренко, С. В. Клименко, В. Д. Халипова. - Днепр : [НМетАУ], 2016. - 109 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550437кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
О-58

Онипченко, Анастасія Іванівна. "Тут ніжні серця передзвони" : поезії / А. І. Онипченко, П. П. Онипченко. - Б. м., 2015. - 116 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550532кп мп
338.242.2:339.9(02.064)
О-62

Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації : монографія / Ун-т мит. справи та фінансів ; ред. Ю. Є. Петруня [та ін.]. - Дніпро : УМСФ, 2018. - 183 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550594кп мп
327.5(02.064)
О-75

Особливості політичних конфліктів у сучасній Україні та світі : монографія / Г. П. Щедрова [та ін.] ; ред. Г. П. Щедрова ; Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 148 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550435кп мп, 1550638 по
622.335:622.26(02.64)
О-92

Охорона підготовчих виробок, що використовують повторно, в умовах антрацитових шахт : монографія / О. В. Солодянкін, І. В. Дудка, Р. М. Терещук та ін. ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Дніпро : НГУ, 2017. - 161 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550427кп мп
621.38(075.8)
О-93

Оцінка надійності і роботоспроможності електронних пристроїв та систем : навч. посібник / В. У. Ігнаткін, Ю. М. Туз, К. М. Левківський та ін.; ред. В. У. Ігнаткін; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 237 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550400кп мп, 1550631 хр
94:339.984](477)(02.064)
П 16

Панченко, Володимир Григорович. Держава біля керма: теорія та практика українського економічного націоналізму (ХХ-початку ХХІ ст.) : монографія / В. Панченко ; Запоріз. нац. ун-т, Ін-т суспіл. дослідж. - Дніпро : Герда, 2017. - 340 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550441кп мп
622.324.5(043.3)
П 32

Пимоненко, Дмитро Миколайович. Обгрунтування геомеханічних параметрів оцінки метанодобувальності діючих та закритих шахт : автореферат дисертації / Д. М. Пимоненко ; Ін-т геотехн. мех. ім. М. С. Полякова. - Дніпро, 2018. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550407кп мп, 1550647 хр
629.41.05(477)(02.064)
П 32

Підвищення ефективності оперативного керування локомотивним парком залізниць України : монографія / Д. М. Козаченко, Р. В. Вернигора, Л. О. Єльнікова, М. І. Березовий. - Дніпро : Герда, 2017. - 164 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550482кп мп
124.5(02.064)
П 32

Підлісний, Михайло Миколайович. Філософія цінностей: історія і сучасність : монографія / М. М. Підлісний, В. І. Шубін ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 200 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550438кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
П 32

Підмогильна, Антоніна Михайлівна. Душі моєї оберіг : вірші / А. М. Підмогильна ; авт. предм. В. Ф. Терещенко. - Дн-ськ : Інновація, 2016. - 108 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550436кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
П 32

Підмогильна, Антоніна Михайлівна. Простір любові : вірші / А. М. Підмогильна. - Дніпро : Інновація, 2017. - 118 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550395кп мп
616.24
П 44

Подходы к прекращению искусственной вентиляции легких в условиях отделения интенсивной терапии : метод. рекомендации / Е. Н. Клигуненко, Е. Ю. Сорокина, А. Н. Панин и др. - Дн-ск, 2016. - 48 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550489кп мп
347.23(038)
П 68

Правове регулювання відносин власності : термінологічний словник / А. В. Аксютіна, Л. О. Андрієвська, І. В. Дзюба [та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : ДДУВС, 2017. - 171 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550570кп мп
378.4:34](477.61)(082)
П 68

Правовий часопис Донбасу : зб. наук. праць. № 3-4 (61) 2017 / Донец. юрид. ін-т ; гол. ред. В. М. Бесчастний. - Кр. Ріг, 2017. - 203 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550413кп мп
341.64:341.231.14(082)

Практика Європейського суду з прав людини як джерело національного права : матеріали круглого столу (м. Дніпро, 24 листопада 2017 р.) / Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ ; укл.: А. М. Кучук, О. О. Орлова. - Дніпро : Ліра ЛТД, 2017. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550735кп мп
338.47(477)(082)
П 78

Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць. Вип. 11 / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; ред. Ю. С. Бараш. - Дніпро : ДНУЗТ, 2016. - 84 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550571кп мп
338.47(477)(082)
П 78

Проблеми економіки транспорту : зб. наук. праць. Вип. 14 : сб. науч. тр. / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; ред. Ю. С. Бараш. - Дніпро : ДНУЗТ, 2017. - 105 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550595кп мп
657.15:336.71(062.552)
П 78

Проблеми і перспективи сучасного розвитку фінансів, обліку та банківської діяльності : I Міжнародна науково-практична конференція: матеріали конференції / Ун-т ім. А. Нобеля ; відп. за вип. Т. М. Болгар. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 400 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550406кп мп, 1550660 по
625.11(075.8)
П 79

Проектування станційних колій. Роз'їзди, обгінні пункти та проміжні станції: приклади та задачі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. І. Березовий [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро : Герда, 2017. - 196 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550403кп мп
323.082.7-21.465(477)(02.064)
П 85

Прудиус, Леся Василівна. Управління якістю державної служби України : монографія / Л. В. Прудиус. - Дніпро : [ДРІДУ НАДУ], 2017. - 280 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550426кп мп
35:3.08(02.064)
П 88

Публічна служба: системна парадигма : Колективна монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. - Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. - 256 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550582кп мп
021(477.63)(062.552)
П 88

Публічні бібліотеки Дніпропетровщини в системі збереження історичної пам'яті громади, вивчення і розвитку місцевої культури : матеріали конференції / упоряд. Т. О. Абраїмова. - Дніпро : ДОУНБ, 2017. - 147 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550535кп мп
94(477.63-22)
Р 49

Рибальське / авт. проекту О. Давидов [та ін.]. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 99 с. : фот. кольор. - (Місто без околиць)
 

Видано на Дніпропетровщині

1550540кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Р 62

Роженко, Ольга Андреевна. Время земное : стихотворения / О. А. Роженко ; авт. предисл. Л. Ленская. - Дн-ск : Издатель Алексей Ленский, 2016. - 79 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550557кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Р 84

Рукавець, Лариса Ан.дріївна. Цвіте терен... : поезії / Л. А. Рукавець ; ред. Л. В. Ленська. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2017. - 135 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550560кп мп
821.161.2'06-1
С 16

Салтан, Ольга. Іду степом : лірика / О. М. Салтан ; ред. Л. В. Ленська. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2017. - 119 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550415кп мп
624.151(043.3)
С 17

Самородов, Олександр Віталійович. Розвиток наукових основ вибору раціональних параметрів комбінованих пальових і плитних фундаментів багатоповерхових будівель : автореферат дисертації / О. В. Самородов. - Дніпро, 2018. - 36 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550473кп мп
821.133.1'06-3.09
С 21

Сатановська, Ганна Сергіївна. Поетика хронотопу у творчості Маргеріт Юрсенар : автореферат дисертації / Г. С. Сатановська ; М-во освіти і науки України, Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро, 2017. - 22 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550498кп мп
615.825:616.711(075.8)
С 28

Сеймук, Анатолій Олексійович. Лікувальна фізична культура при захворюваннях хребта : навч. посіб. / А. О. Сеймук, А. Л. Турчак, В. І. Саричев. - Дніпро : Журфонд, 2017. - 69 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550597кп мп
811.111'253(075.8)
С 30

Семеренко, Любов Іванівна. Практикум з усного перекладу у сфері бізнесу : навч. посібник / Л. І. Семеренко, О. Р. Світлична ; за ред. Н. В. Зінукова ; Ун-т ім. А. Нобеля. - 2-ге вид., доопрац. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 147 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550599кп мп
811.111'253(075.8)
С 30

Семеренко, Любов Іванівна. Удосконалюємо усний переклад = Improving interpreting skilis : навч. посібник / Л. І. Семеренко ; за ред. Н. В. Зінукової ; Ун-т ім. А. Нобеля. - 3-е вид., доопрац. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 162 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550477кп мп
821.161'06-1(082)
С 32

Сердце поэта : сборник / Сообщество "Поэзия земной души" ; ред. А. Сущенко. - Дн-ськ : Середняк Т. К., 2014. - 175 с. : фот., іл
 

Видано на Дніпропетровщині

1550563кп мп
821.161.2'06-1
С 33

Серпень Сол. Усвідомлення : поезія, поеми / Сол. Серпень. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. - 282 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550577кп мп
821.161.2.09(092)(01)
С 38

Син свого народу - Євген Маланюк: інформаційно-бібліографічний список. Вип. 8 / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'ян. Кирила і Мефодія; упоряд.: Н. Блинова, І. Полова. - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 12 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550568кп мп
681.518.54(043.3)
С 40

Сироткіна, Олена Ігорівна. Методи діагностики SCADA систем на основі М-арних кортежів та К-значної логіки : автореферат дисертації / О. І. Сироткіна ; Нац. металург. акад. України. - Дніпро, 2018. - 24 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550590кп мп
621.311:620.92(075.8)
С 40

Системи енергозабезпечення з використанням відновлюваних джерел енергії: технічні, економічні та наукові аспекти побудови : навч. посібник / Т. В. Гільорме [та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 184 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550511кп мп
005.336.3(075.8)
С 40

Системи менеджменту якості : підручник / А. М. Должанський [та ін.]. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. - 562 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550530кп мп
004(062.552)
С 40

Системні технології : регіонал. межвуз. зб. наук. пр. Вип. 1 (108) / гол. ред. О. Г. Величко . - Дніпро, 2017. - 188 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550444кп мп
780.8:780.616.432(081)
С 46

Скуратовский, Володимир Ілліч. Твори для фортепіано : педагогічний репертуар для музичної школи/ В. І. Скуратовский. - Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2017. - 60 с. - (Твої митці, Дніпро, - твоє багатство)
 

Видано на Дніпропетровщині

1550412кп мп, 1550694 край
821.161'06-1(082)
С 56

Современная поэзия : сборник / Сообщество "Поэзия земной души" ; сост. А. С. Милославская. - Днепр : Герда, 2017. - 192 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550598кп мп
323:316.42](477)(062.552)
С 69

Соціально-політичні проблеми сучасності : ІІІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей / Ун-т ім. А. Нобеля ; відп. за вип. Г. П. Щедрова. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 104 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550396кп мп
316(477)(062.552)
С 69

Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 грудня 2017 року) / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціолог. асоц. України ; відп. за вип. В. В. Кривошеїн. - Дніпро : Грані, 2018. - 138 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550432кп мп, 1550609 край
330.34-021.387(062.552)
С 76

Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн у сучасних ринкових та політичних умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. гірн. ун-т ; ред.: В. Я. Швець, М. С. Пашкевич, О. В. Варяниченко [та ін.]. - Дн-ськ : НГУ, 2015. - 105 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550502кп мп
616.98:578.82](477.63)
С 76

Стан епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу і заходів протидії в місті Кривому Розі Дніпропетровської області. Ситуаційний аналіз. - Кр. Ріг : Р. А. Козлов, 2017. - 108 с. - (Проект USAID Реформа ВІЛ-послуг у дії)
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550503кп мп
616.98:578.82](477.63)
С 76

Стан епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу і заходів протидії у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Ситуаційний аналіз / Е. Соколюк, С. Арсентьєва, Н. Яковець та ін. - Кр. Ріг : Р. А. Козлов, 2017. - 76 с. - (Проект USAID Реформа ВІЛ-послуг у дії)
 

Видано на Дніпропетровщині

1550484кп хр
27-277-47
С 78

Сташко Н. В. Біблійні істини через досліди / Н. В. Сташко, Р. О. Стороженко. - Б. м. : Служіння поколінням, б. г. - 24 с.
 

ф1550745кп мп
330.34(477.63)(477.63)
С 83

Стратегія розвитку Дніпропетровської області на период до 2020 року. - Б. м., б. р. - 79 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550603кп мп
629.4(02.064)
Т 33

Теоретичні положення створення концептуально нових модулів рухомого складу : монографія. Ч. 1 / М. І. Горбунов та ін. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 100 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550564кп мп
821.161.1(477)'06-1
Т 34

Теплов, Владимир Владимирович. Земля и небо : поэзия / В. В. Теплов. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2018. - 147 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550522кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Т 35

Терновский, Леонид Александрович. Миг в целую жизнь : лирика / Л. А. Терновский ; авт. предисл. Л. Ленская. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 119 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550558кп мп
821.161.2'06-1
Т 35

Терновский, Леонид Александрович. Обними, родная : стихи / Л. А. Терновский. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2018. - 114 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550414кп мп
616.12(075.8)
Т 36

Тести з фізичним навантаженням у пацієнтів із вродженими вадами серця : практичний посібник / І. Г. Лебідь, В. А. Ханенова, Є. І. Лєбєдь та ін.;Наук.-практ. мед. центр дит. кардіології та кардіохірургії МОЗ України. - Дніпро : Середняк Т. К., 2017. -52 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550552кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Т 41

Тимошук, Любовь Ивановна. Свет моей души : стихотворения / Л. И. Тимошук. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 195 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550525кп край
373.3/.5(477.63-22)(09)
Т 58

Топа, Адольф. Веселі Терни на освітянській ниві. Школа. Вчитель. Учень : спогади, документи, фотографії, присвячення / А. І. Топа, О. М. Євенко. - Дніпро : Олексій Ленський, 2016. - 288 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550493кп мп
821.161.1(477)'06-31-97
Т 98

Тютюнник, Валерий. Дорога домой / В. Тютюнник. - Днепр : Свидлер А. Л., 2017. - 56 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550578кп мп
016:929]:94(477.63)
У 45

Український історик Віктор Заруба : біобібліографія до 60-річчя від дня народження / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; упоряд. С. В. Савченко. - Дніпро : ДОУНБ, 2018. - 75 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550508кп иск
782.089.8
Ф 19

Фалькова, Валентина Миколаївна. Родзинки : вибрані фрагменти з музичних вистав / В. М. Фалькова. - Дніпро : Свідлер А. Л., 2017. - 150 с.
 

1550521кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Ф 52

Філенко, Надія Іванівна. Запливаю у світанок : лірика / Н. І. Філенко. - Дніпро : Видавець Олексій Ленський, 2017. - 99 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550394кп мп
351-054.73(477)(02.064)
Ф 79

Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні : монографія. Т. II / Донец. держ. ун-т упр. ; ред. О. В. Балуєва. - Маріуполь ; Кр. Ріг : Роман Козлов, 2017. - 260 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550430кп мп
636.5.09
Ф 81

Фотіна, Тетяна Іванівна. Паразитоценози та патологічні процеси, які вони спричинюють у птиці / Т. І. Фотіна, Г. А. Фотіна, В. М. Плис ; відп. за вип. В. М. Плис. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 111 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550475кп мп
008:316.32
Ф 87

Фреско, Жак. Все лучшее, что не купишь за деньги. Мир без политики, нищеты и войн / Ж. Фреско ; пер. с англ. В. Липатова ; худож.: Ж. Фреско, Р. Медоуз. - Днепр : Лира, 2017. - 204 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550512кп мп
621.38(075.8)
Ф 94

Функціонально активні та інтелектуальні матеріали : підручник / Т. В. Панченко, Т. В. Крузіна, М. П. Трубіцин [та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Акцент ПП, 2017. - 128 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550446кп мп
636.596.09(03)
Х 32

Хвороби голубів : довідник / В. М. Плис, Т. І. Фотіна, Л. І. Шендрик [та ін.] ; відп. за вип., ред. В. М. Плис, ред. Т. І. Фотіна. - Дніпро : Журфонд. - 2018 Т. 1. - 2018. - 415 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550447кп мп
636.596.09(03)
Х 32

Хвороби голубів : довідник / В. М. Плис, Т. І. Фотіна, Л. І. Шендрик [та ін.] ; відп. за вип., ред. В. М. Плис, ред. Т. І. Фотіна. - Дніпро : Журфонд. - 2018 Т. 2. - 2018. - 332 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550492кп мп
821.161.1(477)'06-32-93
Х 35

Хейфец, Елена. Емельяшкины истории : рассказы для детей / Е. Хейфец ; худож. Н. Анисимова. - Днепр : Свидлер А. Л., 2017. - 101 с. : ил.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550495кп мп
629.33(075.8)
Ч-49

Чернета, Олег Георгійович. Основи технологічного виробництва деталей автомобілів : навч. посібник / О. Г. Чернета, О. М. Коробочка, О. О. Сасов ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 196 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550569кп мп
75(477.63)(084)
Ч-81

Чубаров, Эдуард Петрович. Живопись и графика архитектора Э. Чубарова : альбом работ / Э. П. Чубаров. - Дніпро : Журфонд, 2018. - 64 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

ф1550501кп иск
780.8:780.616.432(081)
Ч-92

Чупиков, Алексей. Воспоминания : сб. пьес для фортепиано, посвящённый памяти В. И. Скуратовского / А. В. Чупиков. - Днепр : Свидлер А. Л., 2017. - 36 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550517кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Ч-93

Чуренков, Юрий Александрович. Живи с любовью : стихотворения / Ю. А. Чуренков ; ред. Л. В. Ленська. - Днепр : Издатель Алексей Ленский, 2017. - 103 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550533кп мп
794.1(092)
Ш 31

Шахматы и космос. Звёздный путь Валентина Руденко : сборник воспоминаний и шахматных композиций / Конструктор. бюро "Южное" им. М. К. Янгеля ; гл. ред., сост. А. Карманов. - К. : Спейс-Информ, 2018. - 104 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

м1550575кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Ш 34

Шведун, Станислав Иванович. Кубики-рубики : стихи / С. И. Шведун. - Днепр : Журфонд, 2018. - 131 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550593кп мп
81'42(075.8)
Ш 67

Шкурко, Олена Василівна. Види лінгвістичного аналізу тексту : навч. посібник / О. В. Шкурко ; Ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. А. Нобеля, 2018. - 119 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550404кп мп
656.132.025.2(02.064)
Ш 71

Шматко, Дмитро Захарович. Вдосконалення та організація транспортної мережі автобусних міських перевезень : монографія / Д. З. Шматко, О. М. Коробочка, В. С. Авер'янов ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 155 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550421кп мп
504.61(075.8)
Ш 71

Шматков, Григорій Григорович. Військова екологія : підручник / Г. Г. Шматков, А. І. Корабльова, І. Б. Прокоф'єв. - Дніпро : ПДАБА, 2018. - 172 с.
 

Видано на Дніпропетровщині

1550423кп мп
336.221.24(477)(07)
Щ 61

Щербак, Наталия. Все об учете доходов единщиками третьей группы / Н. Щербак. - Днепр : ИД Владимир Дудник, 2017. - 102 с.
 

Видано на Дніпропетровщині