Назарчук Ірина  

Авторка Кодексу Мурад виступає за відшкодування українським жінкам, які зазнали сексуального насильства під час війни

// Юридична газета. - 2023. -24 травня  ( 15.06.2023 )

Кодекс Мурад носить рекомендаційний характер, у ньому виокремлені мінімальні стандарти безпечного, ефективного й етичного збирання та використання інформації, отриманої від особи, яка зазнала системного сексуального насильства. Кодекс призначений для тих, хто займається документуванням, розслідуванням, поширенням і дослідженням інформації, моніторингом тощо – для слідчих і правозахисників, котрі працюють зі свідченнями щодо сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом; журналістів, які роблять матеріали з постраждалими або про них, співробітників соціально-медичних служб, представників гуманітарних організацій тощо.   З повним текстом можна ознайомитись на сайті газети:  

https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/avtorka-kodeksu-murad-vistupae-za-vidshkoduvannya-ukrayinskim-zhinkam-yaki-zaznali-seksualnogo-nasil.html