.  

Спрощену заяву на субсидію можна подати на порталі «Дія»

//УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІОНЕР. - 2024. - №11. - С.1  ( 21.03.2024 )

… з'явилась можливість подачі заяви на призначення субсидії за спрощеною процедурою:
 у паперовій формі - через сервісні центри Пен-сійного фонду, уповноваженим посадовим особам виконавчих органів місцевих рад або поштою.
 в електронній формі - через вебпортал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua).
У заяву, яка подається за спрощеною проце-дурою, вносяться лише персональні дані: пріз-вище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства, адреса та рахунок в банку (у форматі ІВАІМ), на який буде йти виплата. Решта інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, отримується 3 державних реєстрів
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18.