Пасько Ліна  

Пільги сім’ям загиблих в АТО бійців

//Сільські вісті. - 2016. - №88. - С.3  ( 04.10.2016 )

ДО ЧЛЕНІВ сімей загиблих (тих, що пропали безвісти) військовослужбовців та інших осіб, зазначених у Законі «Про ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», належать: — утриманці загиблого або померлого, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія; — батьки; — один із подружжя, який не одружився вдруге; — діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; — діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття; — діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти; — діти померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, до закінчення навчання, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років. Відповідно до статей 10-ї та 15-ї Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 року, вищезазначені особи мають право на такі основні пільги. Із медичного обслуговування: — безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів; — безплатне першочергове зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів); — безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування; — користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу чи зміни місця роботи) поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи; — щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів; — першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація. Із соціального обслуговування: — виплата допомоги внаслідок тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи; — позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за ветераном війни, в порядку і розмірах, визначених Кабінетом міністрів України. Житлово-комунальні, побутові та послуги зв’язку: — 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на зниження плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю); — 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газ, електроенергія тощо) та скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання. Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю; — для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 50-відсоткова знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю); — 50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, в межах норм, установлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; — першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту; — позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 відсотків від тарифів вартості основних та 50 відсотків — додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 відсотків затверджених тарифів. Житло, будівництво та земля: — позачерговий безплатний капітальний ремонт власних житлових будинків і першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир; — позачергове забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, у тому числі за рахунок житлової площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій. Житло має бути надане протягом двох років із дня взяття на квартирний облік; — органи виконавчої влади, виконавчі комітети місцевих рад зобов’язані надавати допомогу інвалідам війни і сім’ям загиблих військовослужбовців у будівництві індивідуальних житлових будинків. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва відводяться зазначеним особам у першочерговому порядку; — одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок із погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва; — першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів; до садівницьких товариств; на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків; технічне обслуговування та забезпечення стоянками транспортних засобів. Робота й навчання: — використання чергової щорічної відпустки у зручний час; — одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік; — переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації; — вступ поза конкурсом до державних та комунальних вищих навчальних закладів на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів відповідно державного чи місцевих бюджетів. Зауважимо, що кожна пільга — індивідуальна й може мати певні умови. Крім документального підтвердження права на пільгу, потрібно ще й відповідати вимозі її отримання. Наприклад: безоплатний капітальний ремонт власних будинків та квартир проводиться за місцем постійного, а не фактичного проживання та реєстрації особи. Або ж — у разі амбулаторного лікування одержати ліки безоплатно та на пільгових умовах можна за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання особи тощо. За детальнішими консультаціями щодо переліку пільг та умов їх отримання радимо звертатись до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення.