Німіжан І. Л.  

Соціальні гарантії переселенців: юридична консультація

Бюлетень міністерства юстиції України. - 2015. - №2. - С.27-35  ( 01.02.2015 )

Відповідно до статті 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави».
Згідно зі статтею 21 Конституції України «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними».
Унаслідок окупації Криму Російською Федерацією і масових порушень прав людини на території кримської автономії,  злочинної діяльності сепаратистських та проросійських терористичних організацій у Донецькій та Луганській областях: вбивств, викрадень, катувань, мародерства, грабежів, збройних нападів на військові частини, державні та комунальні установи, а також на приватні помешкання, внаслідок проведення антитерористичної операції українськими силовими структурами у відповідь на злочинні дії терористів і спричинення терористами бойових дій виникла ситуація масової вимушеної міграції з цих територій.
Розглянемо спеціальний правовий механізм для забезпечення прав і свобод вимушених переселенців, гарантування безпеки їх життя та здоров'я і створення рівних умов для реалізації їх прав і законних інтересів.
Як переселенцям з тимчасово окупованої території України або району   проведення    антитерористичної операції підтвердити свій статус?
Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» від 1 жовтня 2014 року № 509 (далі постанова № 509), яка набула чинності з 8 жовтня поточного року.
Постановою №509 передбачено, що на підставі заяви всі дані про прибулих громадян вносяться до Єдиної інформаційної бази даних та видається відповідна довідка встановлено зразка.
Прийняття заяв та видача довідок про взяття на облік можуть здійснюватися в місцях проживання осіб, які переміщуються, працівниками житлово-експлуатаційних організацій або уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з уповноваженим органом. За результатами проведеної роботи працівники житлово-експлуатаційних організацій та уповноважені особи подають щотижня уповноваженому органу звіт.
Довідка, для чого вона потрібна?
Вона стане наріжним каменем для відновлення соціальних виплат, одержання грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №505 від 1 жовтня 2014 року.
Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції.
Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто або через законного представника із заявою    про    взяття   на    облік,    фор
 му якої затверджує Мінсоцполітики, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення)    рад.
Для отримання  довідки про взяття на облік неповнолітніх  дітей,  які переміщуються без  батьків або   членів сім'ї, заява подається  їх  опікуном  чи  піклувальником або  законним  представником. Крім того, за наявності підстав названих в  абзацах 34 п.  2  постанови № 509, заяву можна подати посадовій особі вповноваженого органу, що залучена до роботи регіонального штабу з питань, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної   операції,   працівникам житловоексплуатаційних    організацій або  уповноваженим,   визначеним  виконкомами сільських і селищних рад.
Яку інформацію про заявника повинна містити заява про взяття на облік?
Заява про взяття на облік має містити таку інформацію про заявника:
• прізвище, ім'я та по батькові;
• громадянство (підданство);
• дата та місце народження;
• стать;
• відомості про склад сім'ї, у тому числі про неповнолітніх осіб, які прибули разом із заявником;
• відомості про зареєстроване та фактичне місцеперебування;
• адреса, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
• реєстраційний номер облікової картки платника податків за …

Полный текст публикации смотри в отделе периодики ДОУНБ по адресу: пр. К. Маркса,18