Горбунова Олена  

Щоб посилити державну підтримку ВПО на час дії воєнного стану

//Голос України. - 2004. - №2. - С.3  ( 16.01.2024 )

Відповідно до законопроекту до завершення місяця, наступного за місяцем в якому буде припинено або скасовано дію воєнного стану, або до проведення оцінки задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб та встановлення за її результатами належного ступеня інтеграції внутрішньо переміщеної особи за місцем її фактичного проживання, такій особі призначатиметься щомісячна допомога на проживання у розмірі, встановленому 
Кабінетом Міністрів. Але не менш як 3000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей і 2000 гривень для інших осіб. Передбачено також встановити, що допомога на проживання може бути не призначена або її виплата припинена у разі, якщо внутрішньо переміщена особа, яка звертається по допомогу на проживання або є отримувачем допомоги:

знята з обліку ВПО або повернулася на тимчасово окуповані території або території, включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або перебуває за кордоном понад встановлений Кабінетом Міністрів строк без поважних причин, або подала недостовірні відомості для надання допомоги на проживання, або не повідомила про зміну обставин, що впливають на призначення допомоги;

має середньомісячний сукупний дохід на члена сім’ї за попередній квартал, що перевищує розмір мінімальних заробітних плат, встановлених законом про Державний бюджет України на 1 січня року, в якому виплачується допомога;

є непрацюючою працездатною особою і протягом шести місяців із дня призначення допомоги не отримала статус безробітного та не вжила інших заходів, що сприяють її економічній незалежності, без поважних причин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів;

у період після призначення допомоги на проживання набула у власність рухоме майно на суму, що перевищує розмір 30 мінімальних заробітних плат на момент придбання (крім транспортного засобу, з року випуску якого минуло вісім років, вартістю до 50 мінімальних заробітних плат на момент придбання), чи нерухоме майно вартістю понад 50 мінімальних заробітних плат на момент придбання; З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики ДОУНБ за адресою пр. Д. Яворницького 18, а також  в інтернеті:  

http://www.golos.com.ua/article/376071