Костенко Роман  

Право військовослужбовців на свободу світогляду та віросповідання. Нормативні засади

// Юридична газета. - 2023. -4 травня  ( 15.06.2023 )

 Стаття 6 цього Закону є основною нормою, яка регулює забезпечення реалізації військовослужбовцями права на свободу світогляду та віросповідання. Так, військовослужбовці вправі сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відкрито висловлювати свої релігійні або атеїстичні переконання. Командири (начальники) військових з'єднань та частин надають можливість військовослужбовцям брати участь у богослужіннях та релігійних обрядах у вільний від виконання обов'язків військової служби час. Можливість брати участь у богослужіннях та релігійних обрядах під час виконання обов’язків військової служби надається військовослужбовцям з дозволу командира (начальника) військового з’єднання чи частини. З повним текстом можна на сайті газетиі:  

https://yur-gazeta.com/publications/sferi-praktiki/viyskove-pravo/pravo-viskovosluzhbovciv-na-svobodu-svitoglyadu-ta-virospovidannya-normativni-zasadi.html