Франкова Анна  

В Україні спростили умови для працевлаштування іноземців та біженців. У чому суть змін?

// Юридична газета. - 2022. -25 жовтня  ( 25.10.2022 )

21.09.2022 був прийнятий та 15.10.2022 набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» (далі – ЗУ №2623-IX), який суттєво змінив ключові закони з питань працевлаштування іноземних громадян (Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (далі – ЗУ №3773-VI), Закон України «Про зайнятість населення» (ЗУ № 5067-VI)) та впровадив механізм більш якісної реалізації норм Закону України «Про санкції», Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Закону України «Про боротьбу з тероризмом». Отже, розглянемо зміни за відповідними сферами, вимогами та критеріями, що лягли в основу Закону України №2623-IX від 21.09.2022

І. У сфері захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності (абз.3 ч.4 ст.3 ЗУ №5067-VI).
З 15.10.2022р. не можуть призначатися на посаду або займатися трудовою та іншою діяльністю в Україні іноземці та особи без громадянства, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, а також іноземці та особи без громадянства, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції».
Видача та продовження дії дозволу на застосування праці громадян російської федерації, республіки білорусь, а також інших держав, визнаних такими, що становлять загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності і демократичному конституційному ладу та іншим національним інтересам України, здійснюються за погодженням із регіональними органами Служби безпеки України.
 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети

https://yur-gazeta.com/publications/practice/trudove-pravo/v-ukrayini-sprostili-umovi-dlya-pracevlashtuvannya-inozemciv-ta-bizhenciv-u-chomu-sut-zmin.html