Гаврилюк Світлана  

— Згідно з частиною 3 статті 64 Господарського кодексу України, підприємство, установа, організація, тобто роботодавець, має право самостійно визначати організаційну структуру, а також встановлювати чисельність працівників і штатний розпис. Отже, за певних обставин роботодавець може (а інколи змушений) змінювати чисельність або штат працівників скороченням.

//Урядовий кур'єр. - 2018. - №76. - С.6  ( 19.04.2018 )

— Розкажіть, будь ласка, чи змінився у 2018 році розмір адресної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

— Постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №15 було внесено зміни щодо розмірів щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, зокрема на оплату житлово-комунальних послуг. Було встановлено, що для осіб, які отримують пенсію, і дітей така допомога становитиме 1000 гривень на одного члена сім’ї. При цьому загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї й не може перевищувати 3000 гривень. Для сім’ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, — 3400 гривень, для багатодітної сім’ї — 5000 гривень.  https://ukurier.gov.ua/uk/articles/zapitajte-u-yurista-19042018/