Манько Олена  

Права та обов’язки переселенців

//Урядовий кур'єр. - 2017. - №179. - С.8  ( 23.09.2017 )

— Не всі переселенці чітко знають свої права та обов’язки. Тож спробуємо ліквідувати цю прогалину.

Загальні права. За ВПО зберігаються всі права людини і громадянина, передбачені законодавством. Зауважимо, що переселенець за місцем переселення разом з паспортом повинен мати довідку про взяття на облік.

Спеціальні права. У ВПО є додаткові права, серед яких:

♦ отримання одноразової та щомісячної грошової допомоги;

♦в сфері трудових правовідносин — робота за сумісництвом, збереження посади, додаткова відпустка, спрощена процедура отримання дубліката трудової книжки;

♦ окрема процедура отримання статусу безробітного;

♦заходи сприяння зайнятості: компенсація транспортних витрат на переїзд на іншу територію для працевлаштування; компенсація витрат роботодавця на оплату праці; компенсація витрат роботодавця на перепідготовку та підвищення кваліфікації; звільнення від випробувального терміну тощо;

♦ пільгове державне кредитування на придбання земельних ділянок, придбання та будівництво житла; З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети:  https://ukurier.gov.ua/uk/articles/prava-ta-obovyazki-pereselenciv/