Страховий стаж військовослужбовців

//Профспілкові вісті. - 2017. - №25. - С.12  ( 22.07.2017 )

Я к інформує Київське міське відділення Фонду соцстра­хування з тимчасової втрати працездатності, відповід­но до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (Закон № 1105), страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тим­часовою втратою працездатності та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не менше за міні­мальний страховий внесок.
 Згідно з абз. 7 п. 1 ст. 4 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464 платниками єдиного внеску є військові час­тини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допо­могу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв’язку з ва­гітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб: – військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і начальницького складу; – осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних силах України, інших утворених відповідно до закону вій­ськових формуваннях, Службі безпеки України, органах Мі­ністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту.
 Водночас постановою Уряду від 26 листопада 2014 року № 675 за­тверджено Пропорції розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відповідно до яких єдиний внесок для зазначених платників розподіляється лише на: загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 2,7488% та загальнообов’язкове державне пен­сійне страхування (до солідарної системи) – 97,2512%. Таким чином, на загальнообов’язкове державне соціальне страху­вання у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності частина єди­ного соціального внеску за військовослужбовців не перераховуєть­ся і, відповідно, до страхового стажу для оплати листків непрацездатності час проходження військової служби не зараховується.

 Щодо зарахування військової служби до страхового стажу для оплати листків непрацездатності до набрання чинності Закону № 1105 визначення страхового стажу регулювалось ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовлени­ми похованням» від 18.01.2001 № 2240, яким не передбачалася сплата страхових внесків до Фонду соцстрахування з тимчасо­вої втрати працездатності за військовослужбовців.
 Отже, вій­ськова служба, починаючи з 28.02.2001 (дата набрання чинності Закону № 2240), не зараховується до страхового стажу для опла­ти листків непрацездатності.

 http://www.psv.org.ua/arts/Yurist/view-3721.html