Григорян Т.  

Мобілізація: порядок здійснення компенсаційних виплат

//Юридична газета. - №17. - С.11  ( 28.04.2015 )

Минув майже рік під початку трагічних для України подій на сході нашої країни. І ось, Кабінет Міністрів України нарешті затвердив постановою від 04.03.21) N«105 «Порядок виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, признаних на військо ву службу за припоном під час мобі лізяції, на особливий період (далі Порядок №105). Цей порядок визначає механізм виплати компенсаціі підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військопу службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Компенсаційні виплати згідно з Порядком N105 будуть здійснюватись за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Компенсація підприємствам, установам, органі націям у межах середньою заробіт ку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».
Головним розпорядником бюджетних коштів та виконавцем бюджетної програми КМУ призначив Міністерство соціальної політики. Механізм отримання компенсацій такий:
• Згідно з Порядком №105 для виплати компенсації підприємство, установа чи організація повинна подавати щомісяця до 15 числа структурному підрозділу з питань соціального захисту населення звіт про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам (звіт наведений у додатку І до Порядку N105), який повинен бути узгоджений районним (міським) військовим комісаріатом, що здійснював призи» працівника на військову службу, щодо підтвердженя призову та проходження військової служби
Полный текст смотри в отделе периодики Областной библиотеки по адресу: Днепропетровск, пр. К. Маркса, 18