Громов Олег  

Податкові перевірки повертаються

//Урядовий кур'єр. - 2023. - №143. - С.2  ( 02.08.2023 )

Це нововведення передбачає, що в разі сплати платником податків суми донараховного податкового зобов’язання протягом 30 календарних днів з дня, що настає за днем отримання податкового повідомлення-рішення, штрафні (фінансові) санкції (штрафи) скасовано, а пеню не нараховано. А сума добровільно сплаченого донараховного податкового зобов’язання не підлягає оскарженню.  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/podatkovi-perevirki-povertayutsya/