Чеберячко Сергій  

Як вибрати респіратор? СТАНДАРТ рекомендує...

//Охорона праці. - 2020. - №8. - С.48-49  ( 01.03.2021 )

П’ЯТЬ СПОСОБІВ ПЕРЕВІРИТИ
 ЯКІСТЬ РЕСПІРАТОРА
ПЕРШИЙ – запровадити вхідний контроль фільтрувальних респіраторів за допомогою fit test. Цей спосіб,
що використовують для перевірки відповідності респіратора антропометричним параметрам обличчя працівника,
полягає у визначенні співвідношення зовнішньої і підмаскової концентрації тест-аерозолю за допомогою відбору проб і автоматичного їх порівняння. Для цього потрібен
спеціальний вимірювальний прилад PortaCount Plus.
ДРУГИЙ – зовнішній огляд для з’ясування наявності
належного маркування і конструктивних елементів, властивих фільтрувальному респіратору. Відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ EN 149:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування,
маркування (далі – Стандарт) на ньому має бути нанесено: знак ідентифікації виробника, модель виробу, клас ефективності, знак відповідності технічним регламентам, вказівки щодо застосування та номер національного стандарту,
якому відповідає продукція (рис. 1). Якщо написів немає або
вони нерозбірливі чи з помилками – виріб підробний. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті видання: 

https://standart-ua.com/uploads/085523.pdf