Ковалів І.  

Університети обмежують права студентів?

//Урядовий кур'єр. - 2016. - №5. - С.5  ( 12.01.2016 )

В Україні вже півтора року триває імплементація Закону «Про вищу освіту», який гарантує студентам чіткі права. Ніби всі університети про це знають, а на практиці навіть не почали втілювати в життя. Так, у багатьох університетах окремі дисципліни викладають мовою країни-агресора. Чому? Відповідь прозаїчна: бо викладачеві «так зручно». А чи зручно студентам — ніхто не цікавиться. Хоч у законі у статті 48 прописано: «мовою викладання у вищих навчальних закладах є державна мова».

Також спудеї скаржаться, що навіть у межах одного факультету немає чіткої зрозумілої системи оцінювання. У вересні 2014 року МОН скасувало наказ про кредитно-модульну систему організації навчального процесу, надаючи університетам більше свободи. Утім, тепер кожен викладач оцінює знання і вміння студентів по-своєму.

Обираючи певні дисципліни, студенти можуть розширити знання та підвищити ерудицію.

«Один педагог за семінарське заняття ставить максимум три бали, інший — п’ять. І це в кращому разі, — розповідає «УК» другокурсниця одного зі столичних вишів Анастасія Кондрат. — Яким було моє здивування, коли викладачка з української, вислухавши мою відповідь, похвалила й резюмувала «молодець, сідай: нуль!» Виявляється, в неї це хороша оцінка, оскільки інші студенти отримали «мінус 0,5», «мінус 0,7» тощо. Тож наприкінці семестру ми взагалі не розуміємо, яка оцінка виходить з того чи того предмета!»

Кожен четвертий — на вибір!

Також не поспішають виші  надавати студентам право обирати навчальні дисципліни, хоч у статті 62 йдеться: «Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на вибір навчальних дисциплін… в обсязі, що становить не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти».

Тож під час навчання в університеті на тому чи тому напрямі підготовки людина опановує переважну кількість обов’язкових профільних курсів, а решту  може обирати на власний розсуд. У Міністерстві освіти і науки впевнені, що це дає змогу студентам доповнювати основну спеціальність додатковими знаннями, брати окремі курси для широкої ерудиції, навіть здобути додатковий фах. Полный текст смотри в отделе периодики по адресу пр. К. Маркса, 18 и на сайте газеты:  http://ukurier.gov.ua/uk/articles/universiteti-obmezhuyut-prava-studentiv/