.  

5 кроків для здобуття державних документів про середню освіту 2022

//Урядовий кур'єр. - 2022. - №108.- С.2  ( 13.05.2022 )

 З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети:  

https://ukurier.gov.ua/uk/news/5-krokiv-dlya-zdobuttya-derzhavnih-dokumentiv-pro-/