Як COVID-19 може змінити освіту майбутніх поколінь

//Освіта. - 2020. 0 №13-16. - С.7  ( 29.04.2020 )

Урок 1. Навчання громадян у взаємопов'язаному світі COVID-19 - це пандемія, яка ілюструє, наскільки ми глобально взаємо-пов'язані - більше не існує такого поняття, як окремі проблеми та дії. Успішним людям у найближчі десятиліття потрібно бути зрозуміти цей взаємозв'язок і орієнтуватися у просторі, щоб використовувати свої відмінності та працювати спільно в глобальному масштабі. Урок 2. Переосмислення ролі вчителя Поняття вчителя як носія знань, який ділиться життєвим досвідом зі своїми учнями, вже не зовсім підходить для цілей освіти 21 століття. Оскільки студенти зможуть отримати доступ до знань і навіть здобути технічні навики за допомогою декількох клацань на своїх телефонах, планшетах та комп'ютерах, нам потрібно переосмислити роль вчителя в класі та лекційних кімнатах. Це може означати, що роль освітян повинна бути спрямована на сприяння розвитку молоді як членів суспільства, де вчитель відіграватиме значущу роль провідника і наставника.
Урок 3. Навчання життєвим навичкам, які необхідні для майбутнього
У цьому мінливому глобальному середовищі молодим людям потрібно бути гнучкими та вміти швидко адаптовуватися до змін. Ці навички є важливими, щоб ефективно використати цей період під час пандемії.
Заглядаючи у майбутнє, одні з найважливіших навичок, які шукатимуть роботодавці - це креативність, комунікація та уміння співпрацювати, а також емпатія та емоційний інтелект.
Урок 4. Відкриття технологій для освіти
Пандемія COVID-19 призвела до того, що навчальні заклади в усьому світі змушені терміново вивчати та почати використовувати доступні технологічні інструменти для створення контенту для дистанційного навчання учнів у всіх галузях.
Вчителі всього світу отримують нові можливості, навчаються робити щось інакше та з більшою гнучкістю, результатом чого є наявність потенційних переваг у доступі до освіти для студентів.
Отож, замість висновків, кілька тез:
• Порушення звичного життя, пов'язане з пандемією, може дати вчи-телям час для переосмислення сфери освіти.
• Технології прийшли на допомогу та надалі відіграватимуть ключову роль у навчанні майбутніх поколінь.
. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18