Осипчук Наталія  

Щоб не зносило «дах»

//Україна молода. - 2017. - №30. - С.11  ( 07.03.2017 )

 Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більше як із чотирьох навчальних предметів з переліку: української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов. Дер­жавна підсумкова атестація відбуватиметься у формі ЗНО.
Поєднання випускних і вступних іспитів практикується в багатьох країнах світу. За повідомленням прес-служби Міністерства освіти і науки, в Україні державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання проводиться не вперше. Так, у 2014/2015 навчальному році у формі ЗНО проводилася ДПА з обов’язкового для всіх випускників предмета — української мови. Державну підсумкову атестацію з двох інших предметів — математики (або історії) та предмета за вибором — випускники проходили у школі за місцем навчання. У 2015/2016 навчальному році ДПА у формі ЗНО проводилося вже з двох предметів: українська мова; математика (або історія). ДПА з третього предмета (іноземна мова) випускники проходили за місцем навчання, тобто у школі.
У 2016/2017 навчальному році — у формі ЗНО проводитиметься ДПА з усіх предметів, що визначені Міністерством освіти і науки для її проведення. Це дуже важливо, зважаючи на  те, що результати ДПА, проведеної у формі ЗНО, можна розглядати як один із показників якості загальної середньої освіти. Крім того, проведення ДПА у формі ЗНО з усіх визначених для її проведення предметів зменшує навантаження на випускників, оскільки зменшує для них кількість іспитів.
Уся необхідна інформація для випускників розміщена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua). Для випускників поточного року пункти реєстрації створено за місцем їхнього навчання.
Щоб успішно пройти реєстрацію...

Після створення реєстраційної картки майбутній учасник ЗНО має сформувати комплект реєстраційних документів, який випускники поточного року подають до закладу, в якому навчаються, а випускники минулих років та учні (слухачі, студенти) професійно-технічних, вищих навчальних закладів надсилають на адресу регіонального центру УЦОЯО.
Оскільки процедури реєстрацій різних категорій осіб мають певні відмінності, на сайті розміщені інструкції відповідно для випускників загальноосвітніх закладів поточного року та для випускників минулих років, учні (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих навчальних закладів.
Особа, яка успішно пройшла реєстрацію, отримає від регіонального центру сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, інформаційний бюлетень та реєстраційне повідомлення учасника ЗНО. Ці документи будуть надіслані випускникам поточного року до закладу, в якому вони навчаються. Випускникам минулих років та учням (слухачам, студентам) професійно-технічних, вищих навчальних закладів — за адресою, вказаною в реєстрації. Реєстрація триватиме до 17 березня, а зміни до реєстраційних даних можна вносити до 31 березня.
Скоригували завдання з англійської й української

Багатьох випускників цікавить, чи проводитиметься у 2016/2017 навчальному році обов’язковий для всіх випускників іспит з іноземної мови? Оскільки за результатами апробації дворівневих предметних тестів з іноземних мов — В1 та В2, проведеної Українським центром оцінювання якості освіти у квітні 2016 року, було вирішено скоригувати складність тестових завдань та додатково вивчити новий формат завдань на аудіювання та структуру тесту загалом, іспит з іноземної мови у поточному навчальному році не проводиться.
Водночас було внесено низку змін до навчальних програм. Зокрема, учасники робочої групи зі створення програм ЗНО розвантажили попередній варіант програми з української мови. Відмовилися від прямої перевірки теоретичних знань, від тем, які є фундаментом для знань, умінь і навичок вищого рівня (правопис займенників чи позначення спрощення у групах приголосних на письмі, смислові відтінки неозначених займенників, основні способи словотворення в українській мові); і тих тем, що їх неможливо перевірити за допомогою тестової технології (наприклад, «Загальне уявлення про спілкування...», «Текст як середовище функціонування мовних одиниць»). 
Зазнала змін і змістова частина програми з української літератури, з якої вилучено 11 творів, натомість 7 творів додано (балада «Ой летіла стріла», Ю.Яновський. «Дитинство» (роман «Вершники»), П.Тичина. «Пам’яті тридцяти», М.Зеров. «Київ-традиція», В.Симоненко. «Ти знаєш, що ти — людина», «Задивляюсь у твої зіниці...», О.Гончар. «Залізний острів» (роман «Тронка»).
У МОН наголошують, що твори, які вилучили з програми ЗНО (балада «Бондарівна», Т. Шевченко. «Мені однаково», «До Основ’яненка», Марко Вовчок. «Максим Тримач», В. Стефаник. «Камінний хрест», В. Винниченко. «Момент», Ю. Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі» (роман «Вершники»), П. Тичина. «Арфами, арфами...», В. Симоненко. «Лебеді материнства», О. Гончар. «За мить щастя»), у шкільній програмі й надалі посідатимуть належне місце.
Історія України

Щодо змін у структурі програми «Історія України». Зокрема, введено новий розділ «Вступ до історії України», який передбачає знання учнями, абітурієнтами таких положень: Історія України як наука. Загальна періодизація. Джерела з історії України. Перекомпоновано розділи щодо історії Київської Русі (Русі — України), періоду XV-XVII століть. Доповнено останніми подіями розділ «Україна в умовах незалежності»: Революція гідності, агресія Росії проти України. Значна частина положень програми конкретизована, що зробило її більш функціональною для підготовки до ЗНО. Автори намагалися уникати розпливчастих та надто теоретичних формулювань, які було неможливо перевірити у тестовій формі. Докорінно переглянуто положення щодо дат, понять, термінів та персоналій, обов’язкових для розпізнавання. Загалом було посилено українознавчий  зміст; усунуто радянські штампи та оцінки.  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети:  Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більше як із чотирьох навчальних предметів з переліку: української мови і літератури, історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, англійської, іспанської, німецької, російської, французької мов. Дер­жавна підсумкова атестація відбуватиметься у формі ЗНО.
... У 2016/2017 навчальному році — у формі ЗНО проводитиметься ДПА з усіх предметів, що визначені Міністерством освіти і науки для її проведення. Це дуже важливо, зважаючи на  те, що результати ДПА, проведеної у формі ЗНО, можна розглядати як один із показників якості загальної середньої освіти. Крім того, проведення ДПА у формі ЗНО з усіх визначених для її проведення предметів зменшує навантаження на випускників, оскільки зменшує для них кількість іспитів.
Уся необхідна інформація для випускників розміщена на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти (testportal.gov.ua). Для випускників поточного року пункти реєстрації створено за місцем їхнього навчання.
Щоб успішно пройти реєстрацію...


З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: http://umoloda.kiev.ua/number/3131/188/109403/