Охріменко Олена  Деякі аспекти пенсійного забезпечення військових і держслужбовців
//Вісник пенсійного фонду України. - 2016. - №3. - С.29-33  ( 01.03.2016 )

Про військові пенсії


Особа отримує пенсію за вислугу років, призначену відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», до розміру якої було встановлено надбавку на сина 18.01.1998 року народження. Син продовжує навчатися. Чи правомірне припинення з 1 лютого 2016 року виплати зазначеної надбавки?
Пунктом «а» статті 16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі  Закон) передбачено, що до пенсій за вислугу років непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї, нараховується надбавка. При цьому надбавка нараховуються на тих членів сім'ї, які належать до осіб, що забезпечуються пенсією в разі втрати годувальника.
Відповідно до частини четвертої статті ЗО Закону непрацездатними членами сім'ї, зокрема, вважаються діти, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років. Норма частини шостої статті ЗО Закону поширюється винятково на вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів (крім курсантів і слухачів військово навчальних закладів і навчальних закладів органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони), стажистів і визначає їхнє право лише на пенсію в разі втрати годувальника до закінчення навчальних
закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 річного віку.
Зважаючи на викладене, підстав для виплати зазначеної надбавки на дитину після виповнення їй 18 років немає.
У жінки в січні 2015 року в зоні проведення анти терористичної операції загинув син, якого було призвано на військову службу по мобілізації. Чи має вона право на призначення пенсії в разі втрати годувальника та з якого часу її буде призначено, зважаючи на те, що 22 жовтня 2015 року їй виповнилося 54 роки?
Пунктом «в» статті ЗО Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі  Закон) передбачено призначення пенсій в разі втрати годувальника батькам військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, що загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби, не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Відповідне зниження пенсійного віку жінкам, установлене цим пунктом, застосовується також до завершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 1 січня 2022 року.
Жінка, яка народилася 22.10.1961, має право на вказаний вид пенсії при досягненні віку 50 років 6 місяців.
 Полный текст смотри в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18