Охріменко Олена  Пенсії науковим та науково-педагогічним працівникам: що змінилося
//Кадровик-1. - 2016. - №3. - С.49-52  ( 01.03.2016 )

Новий Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  від 26.11.2015 № 848-VIII (далі — Закон № 848) набрав чинності 16.01.2016. Відтак пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників унормовує стаття 37 цього Закону (раніше — стаття 24 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 № 1977-ХІІ).


Посади наукових працівників


Перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників установ, організацій, підприємств, вишів, перебування на яких дає право на при-значення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 37 Закону № 848, затверджує КМУ з урахуванням положень статей 31 і 32 цього Закону (ч. 5 ст. 37 Закону № 848).
Зазначимо, що перелік основних посад наукових працівників наукових установ (їхніх філій, інших відокремлених підрозділів), наукових підрозділів юридичних осіб державної та інших форм власності на-разі розширено. До них тепер належать, зокрема: радник при дирекції наукової установи; радник члена Президії Національної академії наук України або національної галузевої академії наук; радник Президії Національної академії наук України або національної галузевої академії; провідний редактор наукового видавництва, періодичного наукового видання (ч. 1 ст. 31 Закону № 848).

Стаж наукової (науково-педагогічної) роботи


Основні умови, за якими призначається пенсія науковим (науково- педагогічним) працівникам, з появою Закону № 848 не змінилися.
Як установлює частина друга статті 37 Закону № 848, пенсію науковому (науково-педагогічному) працівнику призначають за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному…
 Полный текст смотри в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18 .