Про зміни у пенсійному забезпеченні наукових працівників з 2016 року
//Вісник пенсійного фонду України. - 2016. - №2. - С.44-46  ( 29.02.2016 )

Умови, за яких призначається така пенсія – досягнення певного віку, наявність наукового (для чоловіків – 20 років, для жінок – 15) та страхового стажу (для чоловіків – 35, для жінок – 30), не змінилися. 

Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» розширений перелік посад наукових працівників, до якого також віднесено, зокрема:
-радника при дирекції наукової установи; члена Президії Національної академії наук України або національної галузевої академії наук; 
-радника Президії Національної академії наук України або національної галузевої академії; --провідного редактора наукового видавництва, періодичного наукового видання. 
Крім того, розширено перелік видів діяльності, що зараховуються до стажу наукової (науково-педагогічної) роботи, зокрема: 
на посадах науково-викладацького складу Національної школи суддів України; навчання в аспірантурі (докторські програми) третього рівня вищої освіти та наукової роботи за спеціальністю за кордоном, за умови збереження громадянства, сплати страхових внесків відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та перерва між завершенням навчання (роботи) за кордоном та відновленням навчання (роботи) в Україні не більше трьох місяців; період наукового стажування, у тому числі в іноземній науковій установі (вищому навчальному закладі), за умови сплати страхових внесків відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
 Статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність передбачено, що наукові (науково-педагогічні) працівники, аспіранти та докторанти можуть направлятися науковими установами (вищими навчальними закладами) на наукове стажування, у тому числі довгострокове, до інших наукових установ і вищих навчальних закладів, зокрема, за кордон, на строк до двох років. Період наукового стажування зараховується в науковий стаж.
Період роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України. Тобто час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на виборних посадах зараховується до наукового стажу за умови, якщо виборній роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота на посаді наукових і науково-педагогічних працівників або робота особи, яка має науковий ступінь і працювала (продовжує працювати) за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, за якою присуджено науковий ступінь. Це стосується працівників, які були звільнені з роботи внаслідок обрання їх на виборні посади в державні органи, а також партійні, профспілкові, комсомольські (далі – виборні посади).

 Приклад 1.Гр. А. має науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У період з 28 квітня 1987 року по 17 липня 1995 року працював учителем у школі, з 20 липня 1995 року по 28 лютого 2002 року – на виборній посаді, з 02 березня 2002 року по 18 січня 2016 року – у школі на посаді вчителя. За наявності документального підтвердження (довідки), що у період з 28 квітня 1987 року по 17 липня 1995 року та з 02 березня 2002 року по 18 січня 2016 року гр. А. працював у школі на посаді вчителя за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, за якою присуджено науковий ступінь кандидата наук, періоди роботи на посаді вчителя в школі та виборній посаді будуть зараховані до стажу наукової роботи, який дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». У довідці, яка підтверджує стаж, обов’язково зазначаються найменування спеціальності, групи спеціальностей, галузь науки. Полный текст смотри в отделе периодики по адресу: пр. Д. Яворницкого, 18 и в интернете: http://kyiv-obl.gov.ua/pro_zmini_u_pensijnomu_zabezpechenni_naukovih_pratsivnikiv_z_2016_roku