Гаврилюк Світлана  Як підтвердити трудовий стаж?
//Урядовий кур'єр. - 2017. - №199. - С.9  ( 24.09.2017 )

Трудовий стаж. Якщо нема трудової книжки або в ній нема необхідних записів чи є помилки, для підтвердження трудового стажу приймають:

♦ довідки — підтвердження, що людина працювала на підприємстві в конкретний період;

♦ витяги з наказів про прийняття на роботу та звільнення;

♦ особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати,

♦ посвідчення співробітника підприємства;

♦ характеристики з місця роботи, що підтверджують працевлаштування;

♦ письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання;

♦ інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

Трудовий стаж можна встановити на підставі й інших документів, виданих архівними установами. Перелік архівних установ знайдете в інтернеті за цим посиланням: http://www.archives.gov.ua/.

Стаж навчання. У вищих навчальних та професійних навчально-виховних закладах, навчальних закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, а також стаж підготовки в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі підтверджується:

♦ дипломами;

♦ посвідченнями;

♦ свідоцтвами...  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-pidtverditi-trudovij-stazh/