Соболєв Дмитро  Позасудові способи поділу спільної власності подружжя
//Юридичний вісник України. - 2021. - №20-21. - С.19  ( 28.05.2021 )

Відповідно до ст. 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав із поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом спільної сумісної власності подружжя.

Укладення договорів про поділ спільного майна подружжя посвідчується нотаріусом за умови встановлення факту, що таке майно було придбане за час шлюбу, а також що це майно є об’єктом спільної сумісної власності.  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також в інтернеті:  https://lexinform.com.ua/sudova-praktyka/pozasudovi-sposoby-podilu-spilnoyi-vlasnosti-podruzhzhya/