Простибоженко Олег  Аліменти у виконавчому провадженні
//Урядовий кур'єр. - 2021. - №78. - С.5  ( 23.04.2021 )

У громадян і навіть у юристів досить часто побутує хибна думка про неможливість звернутися до приватного виконавця для стягнення аліментів. Однак це помилкове уявлення. Відповідно до ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження», існують певні обмеження щодо кола питань, якими не може займатися приватний виконавець. Серед таких обмежень є низка сімейно-правових питань (наприклад, відібрання дитини, спілкування з дитиною). Але на аліменти це не поширюється, тобто приватний виконавець може займатися питаннями примусового стягнення аліментів.

Інша причина зазначеного вище помилкового уявлення обумовлена обмеженням можливостей приватного виконавця вживати певні заходи впливу до платника аліментів. До речі, у виконавчому провадженні платник аліментів називається боржник, а їх одержувач — стягувач. Зауважу, що навіть за відсутності заборгованості за аліментами особа називається боржником, оскільки це найменування сторони виконавчого провадження.

Законом України «Про виконавче провадження» (далі — Закон), Кодексом України про адміністративні правопорушення та низкою інших законодавчих актів України було запроваджено низку заходів та обмежень до платника аліментів, в якого виникла заборгованість за аліментами у сумі платежів щонайменше за три місяці.  З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/alimenti-u-vikonavchomu-provadzhenni/