Простибоженко Олег  Аліменти: зміна розміру і способу стягнення
//Урядовий кур'єр. - 2020. - №115. - С.5  ( 19.06.2020 )

Спосіб стягнення аліментів: поняття та види
Національне сімейне законодавство ще з радянських часів передбачало існування двох способів стягнення аліментів: у твердій грошовій сумі та у частці від заробітку (доходу) платника аліментів.

У першому випадку йдеться про стягнення аліментів у чітко визначеній сумі у гривнях (наприклад, 2 тис. грн). У другому — у вираженій дробом частині (наприклад, 1/3 чи 1/4) від різноманітних доходів платника аліментів. Передусім частка стягується з офіційної заробітної плати. Крім того, така частка може стягуватися також від відсотків, які платник аліментів отримує від розміщення депозиту в банку, від дивідендів, отримуваних платником аліментів, та ін.

Із запровадженням у національне законодавство можливості стягнення аліментів у наказному провадженні з’явився ще один спосіб — стягнення аліментів у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Досить часто за інерцією цей спосіб стягнення сприймається як стягнення аліментів у твердій грошовій сумі. Варто також пам’ятати, що цей спосіб стягнення аліментів можливий лише у наказному провадженні. У разі заявлення такої вимоги у позовному провадженні суди зазвичай вдаються до самостійного обрання способу стягнення аліментів.

Обставини, які треба враховувати при виборі способу стягнення аліментів
Кожен зі способів стягнення аліментів має свої переваги. Вибір конкретного способу стягнення аліментів залежить від низки чинників, які має врахувати стягувач аліментів. Насамперед ідеться про наявність у платника аліментів місця роботи та інших доходів, їхній розмір і правова природа, витрати, які стягувач несе для утримання дитини та які може довести доказами, тощо.

У разі стягнення аліментів у наказному провадженні очевидною є недоцільність стягнення аліментів у розмірі 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Це пояснюється тим, що відповідно до положень ст. 182 Сімейного кодексу України (далі — СК України) та ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження», мінімальний розмір аліментів, які буде стягувати виконавча служба, складає ті самі 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, незалежно від того, що буде зазначено в судовому рішенні. Тобто 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку — це найменший можливий розмір аліментів, право на отримання якого стягувач аліментів має за будь-яких умов. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети:  https://ukurier.gov.ua/uk/articles/alimenti-zmina-rozmiru-i-sposobu-styagnennya/