Мещан Ігор  Як держава захищає права дітей з інвалідністю
//Урядовий кур'єр. - 2019. - №230. - С.6-7  ( 29.11.2019 )

1. На яку державну соціальну допомогу мають право особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 років?

Причину, групу інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність особам з інвалідністю з дитинства, визначає орган медико-соціальної експертизи згідно із законодавством України. Причину і строк, на який встановлюється інвалідність дітям з інвалідністю, визначають лікарсько-консультативні комісії дитячих лікувально-профілактичних закладів.

Державна соціальна допомога призначається і виплачується: громадянам України, які постійно проживають на території України; іноземним громадянам та особам без громадянства, які переселилися з інших держав на постійне проживання в Україну; особам, які набули статусу біженців.

Державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначають структурні підрозділи з питань соціального захисту населення.

Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», на пенсію і на державну соціальну допомогу згідно із Законом «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», призначається за вибором осіб з інвалідністю з дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнаних недієздатними, і дітей з інвалідністю) державна соціальна допомога відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», або пенсія, або державна соціальна допомога згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».

Якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку із втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю») і на державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», ці виплати призначаються одночасно.

Під законними представниками дітей з інвалідністю треба розуміти батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікунів, піклувальників.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю призначається у таких розмірах:

— особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— особам з інвалідністю з дитинства III групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

— дітям з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Державна соціальна допомога призначається на кожну особу з інвалідністю з дитинства чи дитину з інвалідністю.. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/yak-derzhava-zahishaye-prava-ditej-z-invalidnistyu/