Ільяшов Богдан  Що потрібно знати, щоб повернути дошлюбне прізвище після розлучення
//Урядовий кур'єр. - 2019. - №225. - С.7  ( 22.11.2019 )

Зміну прізвища проводять за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України відповідних актових записів цивільного стану і даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Якщо в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану України немає актових записів цивільного стану, в які за підсумками державної реєстрації зміни імені необхідно внести зміни відповідно до закону, або даних в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян заяву про зміну імені може бути розглянуто тільки після їх поновлення та внесення відомостей до реєстру в установленому порядку.

Відповідно до п. 11 цього порядку, відділ державної реєстрації актів цивільного стану може відмовити у зміні прізвища.

Підстави для відмови у наданні дозволу на зміну прізвища такі: здійснення стосовно заявника кримінального провадження або його перебування під адміністративним наглядом; наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів інших держав про оголошення розшуку заявника; подання заявником неправдивих відомостей.

Відмову у наданні дозволу на зміну прізвища можна в установленому порядку оскаржити в суді.

У разі надання дозволу на зміну прізвища заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни прізвища до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, які складають актовий запис про зміну прізвища. З повним текстом можна ознайомитись у відділі періодики за адресою : пр. Д. Яворницького,18, а також на сайті газети: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/sho-potribno-znati-shob-povernuti-doshlyubne-prizv/